Top

Nelegală citare

Prin sentinţa penală nr.838 din 5 mai 2006 Judecătoria Bârlad l-a condamnat, printre alţii, pe inculpatul P.N. la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208, 209 Cod penal şi l-a achitat, în temeiul disp. art. 11 pct.2 lit.a şi art. 10 lit.b Cod procedură penală, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 288 şi art. 291 Cod penal.

Prin decizia penală nr.341/A din 5 decembrie 2007 s-a desfiinţat această sentinţă, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare aceleeaşi instanţe, întrucât pentru termenul de judecată când au avut loc şi dezbaterile în fond procedura de citare cu inculpatul nu a fost legal îndeplinită, iar inculpatul P.N. nu a avut cunoştinţă despre proces.

Etichete:

NELEGALA CITARE.

8. NELEGALA CITARE.

Prin sentinta nr.845 din 6 mai 2004 Tribunalul Suceava-sectia comerciala si de contencios administrativ a admis cererea creditoarei D.G.F.P. Suceava si a obligat parata H.I. sa plateasca reclamantei, din averea proprie, debitul in suma de 396.509.860 lei.
Impotriva sentintei a declarat recurs parata, care a criticat-o pentru nelegalitate, intrucat prima instanta a procedat la judecarea cauzei, cu incalcarea normelor legale de citare, el fiind citat la o alta adresa decat cea de la domiciliul sau.
Motivul de recurs incadrat in disp.art.304 pct.5 Cod proc. civila a fost apreciat, de instanta de control judiciar, intemeiat.
Astfel s-a retinut ca, intr-adevar, prima instanta a procedat la judecarea cererii de atragerea raspunderii materiale a administratorilor, cu incalcarea normelor de procedura, prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 105 al.2 Cod proc. civila rap. la art.90 Cod proc. civila.
Din cartea de identitate S.V. 233789 rezulta ca, recurentul, domiciliaza in Suceava, B-dul G. Enescu nr.4, ori acesta a fost citat din Suceava, str. Victoriei nr.11. Mai mult, inca din 1.07.2001 paratul a facut cunoscut judecatorului sindic domiciliul sau.
In acest context, paratul nu a cunoscut ca pe rolul Tribunalului Suceava se afla o cerere pentru atragerea raspunderii materiale, in temeiul art. 124 din Legea nr. 64/1995 si solutionarea cauzei cu incalcarea normelor de procedura prev. de art. 105 al.2 rap. la art.9o Cod proc. civila, au dus la incalcarea dreptului la aparare, dar si a principiului contradictorialitatii.
Curtea, in temeiul art. 304 pct.5 rap. la art.312 al.5 Cod proc. civila a admis recursul, a casat sentinta cu trimitere spre rejudecare, judecatorului sindic desemnat in cauza.

(Decizia nr. 9 din 13 ianuarie 2005)

Etichete: