Top

Litigiu munca

Dosar nr. 532/89/2008 litigiu munca

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 727

Sedinta publica de la 31 Mai 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE CORINA-SUZANA ARTENE

Judecator DANIELA MIHAELA MANOLE

Asistent judiciar SIMONA MIHAELA TABACARU

Asistent judiciar DANIEL GEORGE RUSU

Grefier GHEORGHE RADU

Pe rol fiind pronuntarea asupra cauzei civile privind pe reclamanta MD, domiciliata în comuna, în contradictoriu cu pârâtii Colegiul Agricol DC Husi, cu sediul în mun. Husi, judetul Vaslui, si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, judetul Vaslui, având ca obiect litigiu de munca – anulare act administrativ – rejudecare.

La apelul nominal, facut în sedinta publica la pronuntare au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-au verificat si citit actele si lucrarile dosarului, constatându-se ca reclamanta MD a depus concluzii scrise, dupa care:

Se mai constata ca, dezbaterile în cauza au avut loc în sedinta publica din data de 27 mai 2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea, încheiere ce face parte integranta din prezenta hotarâre, când, pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise, în baza art. 146 si art. 260 alin. 1 Cod procedura civila, s-a amânat pronuntarea pentru astazi, 31 mai 2010, când s-au retinut urmatoarele:

INSTANTA DE JUDECATA

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea formulata la data de 03.03.2008 si înregistrata sub nr. 532/89/2008 pe rolul Tribunalului Vaslui, reclamanta MD a chemat în judecata pârâtii Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir ” Husi si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr. 50 din data de 02.10.2007 privind eliberarea sa din functia de director adjunct, anularea calificativului acordat de catre consiliul de administratie din cadrul Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi, precum si obligarea la încheierea contractului de management privind functia de director adjunct al Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi.

Cauza a fost solutionata prin sentinta civila nr. 86/CA/20-03-2009, ce a fost casata prin decizia nr. 686/CA/14-12-2009 pronuntata de Curtea de Apel Iasi, dosarul fiind trimis la rejudecare.

Cu ocazia rejudecarii, reclamanta MD si-a precizat actiunea (fila 21 dosar), solicitand anularea deciziei nr. 50/02-10-2007, reintegrarea pe functia de director adjunct si incheierea contractului de management.

La termenul de judecata din data de 23-06-2008 (fila 52 dosar), reclamanta personal a renuntat la capatul de cerere privind anularea calificativului acordat de catre consiliul de administratie din cadrul Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi.

Cu ocazia rejudecarii, nu s-au mai administrat alte probe.

In cauza s-au invocat urmatoarele exceptii:

Pârâtul Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, exceptia tardivitatii, exceptia lipsei de interes, exceptia inadmisibilitatii.

Instanta a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui

Paratul Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a invocat exceptia lipsei procedurii prealabile. La termenul din 09-03-2009, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a renuntat la aceasta exceptie numai in ce priveste primul capat de cerere.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta de judecata retine urmatoarele:

În temeiul prevederilor art. 137 Cpc, instanta de judecata se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor invocate în cauza.

În ceea ce priveste exceptia lipsei de interes, invocata de catre pârâtului Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi, instanta retine ca aceasta exceptie este neîntemeiata pentru urmatoarele considerente:

Demisia, potrivit prevederilor art. 79 din Codul Muncii, constituie acel act unilateral de vointa, care trebuie sa îmbrace forma scrisa, irevocabil, prin care salariatul îsi manifesta vointa încetarii contractului individual de munca, care înceteaza dupa expirarea termenului de preaviz.

În speta, conform prevederilor art. 24 pct.6 din Ordinul nr. 3142/2006, contractul de management înceteaza prin renuntarea directorului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru functii de conducere, care este de 30 de zile calendaristice de la data notificarii manifestarii de vointa.

Reclamanta MD, în urma promovarii examenului desfasurat în luna noiembrie 2006, în conformitate cu prevederile art. 21 al. 9 din Ordinul nr. 3142/2006 privind Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, prin decizia nr. 23/04.12.2006 a directorului pârâtului Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi a fost numita ca si director adjunct al acestei unitati de învatamânt .

Începând de la aceasta data, pâna la data emiterii deciziei contestate, respectiv pâna la data de 04.12.2007, reclamanta a îndeplinit efectiv atributiile specifice directorului adjunct în cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar mai sus aratate, chiar daca acest lucru nu s-a materializat în încheierea unui contract de management educational.

La data de 09.05.2007, a depus la ISJ Vaslui un înscris prin care-si manifesta vointa de a înceta unilateral, prin demisie, raporturile de management educational cu pârâtul Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi. Acest înscris a fost înregistrat în evidenta unitatii de învatamânt preuniversitar Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi la data de 14.06.2007, dupa cum reiese din mentiunile existente pe cererea de demisie a reclamantei în partea dreapta sus ( fila 34 dosar).

Chiar si dupa expirarea termenului de preaviz prevazut pentru functiile de conducere de 30 de zile calendaristice, reclamanta MD si-a continuat activitatea specifica de director adjunct în cadrul Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir, fara sa fie împiedicata în vreun fel pâna la data eliberarii sale din functie la data de 04.12.2007, drept urmare a emiterii deciziei nr. 50/4.12.2007, prin care s-a dispus eliberarea acesteia din functie drept urmare a acordarii calificativului slab la evaluarea anuala.

Raportat la aceasta situatie de fapt, instanta retine faptul ca ambii pârâti si-au manifestat acordul tacit ca reclamanta sa-si continue activitatea în functia de director adjunct, demisia reclamantei fiind astfel retractata prin acordul tacit al pârâtilor.

Fata de cele expuse, instanta constata ca reclamanta justifica existenta unui drept subiect recunoscut de lege, a carei realizare se urmareste prin promovarea prezentei actiuni, în conditiile în care contractul sau de management nu a încetat prin demisie în conditiile art. 24 pct. 6 din Ordinul nr. 3142 din 2006, exceptia lipsei de interes urmând a fi respinsa în consecinta.

În al doilea rând, în ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi, instanta retine faptul ca aceasta este neîntemeiata.

Astfel, în cazul primului capat de cerere privind anularea deciziei de eliberare din functia de director adjunct a reclamantei, decizia nr. 50/4.12.2006 a fost emisa de director în calitate de reprezentant al unitatii de învatamânt pârâtului Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir, nu în calitate de persoana fizica.

În ceea ce priveste cel de la doilea capat de cerere, respectiv cel privind obligarea la încheierea contractului de management educational, instanta retine, raportat la dispozitiile art. 21 alin. 9 din Ordinul nr. 3142/2006, ca exceptia este neintemeiata.

De asemenea, instanta retine faptul ca si exceptia tardivitatii procedurii prealabile cu privire la cel de la doilea capat de cerere este neîntemeiata, raportat la considerentele deciziei nr. 686/CA/14-12-2009 a Curtii de Apel Iasi, unde se arata ca litigiul este un conflict de munca, astfel incat o astfel de procedura nu trebuia urmata.

In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui raportat la capatul de cerere referitor la obligarea acestui pârât la încheierea în forma scrisa a contractului de management educational, instanta retine faptul ca aceasta exceptie este neîntemeiata, raportat la dispozitiile art. 21 alin. 8 din Ordinul nr. 3142/2006.

Cu privire la exceptia lipsei procedurii prealabile invocata de pârâtul Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, instanta retine faptul ca aceasta exceptia este neîntemeiata deoarece nefiind in prezenta unui act administrativ, nu este necesara parcurgerea procedurii prealabile.

In ceea ce priveste exceptia tardivitatii formularii actiunii, raportat la dispozitiile art. 283 alin. 1 lit. a din Codul muncii, instanta retine ca la data de 01-11-2007 reclamanta MD a formulat plangere prealabila impotriva deciziei nr. 50/02-10-2007, astfel incat aceasta si-a manifestat intentia de a o contesta, chiar la un organ necompetent. Urmeaza ca, raportat la aceasta imprejurare, instanta sa respinga exceptia tardivitatii formularii actiunii.

In conformitate cu dispozitiile art. 3 Cod civil, instanta apreciaza ca fiind neintemeiata exceptia inadmisibilitatii, urmand a fi respinsa.

In temeiul art. 246 C.p.c., instanta va lua act renuntarea la judecata capatului de cerere referitor la anulare calificativ.

Pe fondul cauzei, instanta retine urmatoarele:

Reclamanta MD, în urma promovarii examenului desfasurat în luna noiembrie 2006, în conformitate cu prevederile art. 21 al. 9 din Ordinul nr. 3142/ 2006 privind Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, prin decizia nr. 23 din data de 04.12.2006 a directorului pârâtului Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir a fost numita ca si director adjunct al acestei unitati de învatamânt. Începând de la aceasta data, pâna la data emiterii deciziei contestate, respectiv pâna la data de 04.12.2007, reclamanta MD a îndeplinit efectiv atributiile specifice directorului adjunct în cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar mai sus aratate, chiar daca acest lucru nu s-a materializat în încheierea unui contract de management educational.

Numirea reclamantei, în acord cu prevederile art. 21 din Ordinul 3142/2006 s-a realizat pe o perioada de proba de 90 de zile, perioada de proba care este inclusa în durata contractului de management educational.

Desi prevederile art. 23 din acelasi act normativ impun ca înainte de expirarea perioadei de proba sa se realizeze o evaluarea a activitatii manageriale a directorului adjunct de catre inspectorul scolar de management educational, evaluare care sa fie consemnata în fisa de evaluare a directorului adjunct, si pe baza careia consiliul de administratie al unitatii de învatamânt trebuia sa stabileasca punctajul obtinut la evaluare si sa stabileasca daca directorul adjunct corespunde din punct de vedere managerial postului ocupat, în caz contrar, adica de necorespundere, contractul de management educational încetând în temeiul prevederilor art. 24 pct. 1 din Ordinul nr. 3142/2006, în cazul concret al reclamantei o asemenea evaluare la finalul perioadei de proba nu s-a realizat.

De abia pe parcursul solutionarii prezentei cauze, reclamanta a fost evaluata de inspectorul scolar de management educational, primind calificativul bine.

La data de 10.09.2007, în cadrul sedintei consiliului de administratie al Colegiului Dimitrie Cantemir Husi, desi evaluarea anuala a directorilor adjuncti, se realizeaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean, care stabileste punctajul final, pe baza fisei de autoevaluarea a directorului adjunct, avizata de directorul unitatii de învatamânt, care poate transmite observatiile sale în cazul în care nu este de acord cu autoevaluarea realizata de directorul adjunct , s-a procedat de acest organism de conducere al Colegiului Dimitrie Cantemir Husi la evaluarea anuala a reclamantei pentru anul scolar 2006/2007, acordându-i-se calificativul slab ( nesatisfacator).

Avându-se în vedere acest calificativ, care atrage conform prevederilor art. 24 pct. 3 din ordinul nr. 3142/2006 încetarea contractului de management educational, la data de 4.12.2007, directorul Colegiului Dimitrie Cantemir Husi a dispus eliberarea reclamantei din functia de director adjunct al acestei unitati de învatamânt.

Raportat la aceasta situatie de fapt retinuta în cauza, în ceea ce priveste capatul de cerere formulat în contradictoriu cu pârâtul Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi , având drept obiect anularea deciziei nr. 50 din 2 .10.2007 emisa de catre pârâtul Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi, prin directorul sau, instanta retine ca decizia nr. 50 din 4 .12.2007 este nelegala pentru urmatoarele considerente:

Prin decizia nr. 50 din 2 .10.2007, s-a dispus eliberarea reclamantei din functia de director adjunct al pârâtului Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi, datorita obtinerii calificativului anual ,, slab” ( nesatisfacator), caz de încetare al contractului de management prevazut de art. 24 pct. 3 din Ordinul MEC nr. 3142/2006.

Evaluarea directorilor si directorilor adjuncti din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, evaluarea manageriala a directorilor si directorilor adjuncti se realizeaza anual prin parcurgerea mai multor etape.

Astfel, prima etapa consta într-o autoevaluare, realizata de directorii si directorii adjuncti, supusi acestui proces de evaluare manageriala si consta în completarea de catre acestia a fiselor de evaluare proprie .

Aceste fise de evaluare proprie, însotite de raportul de autoevaluare, detaliat pe criteriile din fisa si raportul de analiza, asupra activitatii desfasurata în unitatea respectiva în unitatea respectiva, vor fi depuse la inspectoratul scolar judetean.

Fisa de evaluare manageriala a directorului adjunct este avizata de director, de inspectorul scolar teritorial si de catre inspectorul general adjunct. În cazul în care directorul nu e de acord cu acest punctaj stabilit prin autoevaluare, va depune la secretariatul inspectoratului o analiza a activitatii adjunctului sau în care va motiva dezacordul.

Procesul de evaluare manageriala se finalizeaza prin analizarea fiselor în cadrul Consiliului de Administratie al ISJ, la care participa ca observator un reprezentant al sindicatelor si, care decide asupra punctajului final.

În urma evaluarii, punctajul obtinut va determina acordarea calificativului anual, care poate fi F.B.( 86-100 p), bine (71-85), satisfacator (61-70) si nesatisfacator ( 0-60 p).

Este, astfel, evident faptul ca evaluarea anuala a reclamantei, pentru anul scolar care din 2006, 2007 nu avea contract de management educational, ca forma a contractului individual de munca încheiat în forma scrisa exercita efectiv atributii de director adjunct, nu putea fi realizata decât cu respectarea procedurilor mai sus aratate.

În cauza, evaluarea reclamantei MD, contrar prevederilor mai sus aratate, s-a realizat de catre consiliul de administratie al pârâtului Colegiul Agricol ,,Dimitrie Cantemir” Husi, care evident era necompetent a proceda la evaluarea reclamantei, ca si director adjunct, drept pentru care decizia atacata, ca si act subsecvent, respectiv, decizia nr. 50 din 2.10.2007 a directorului pârâtului Colegiul Agricol ,,Dimitrie Cantemir” Husi , prin care s-a dispus practic încetarea contractului de management educational si eliberarea din functie a reclamantei datorita obtinerii calificativului anual slab (nesatisfacator) este evident nelegala.

Decizia mai sus aratata este nelegala si datorita faptului ca, consiliul de administratie în cadrul caruia s-a aprobat calificativul reclamantei pentru anul scolar 2006-2007 din data de 10.11.2007 a fost nelegal constituit raportat la prevederile art. 34 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, care arata ca, consiliul de administratie este legal constituit doar în prezenta a 2/3 din membrii sai, iar hotarârile se iau prin vot, cu jumatate plus unu.

Din adresa emisa de Inspectoratul Scolar Judetean ( fila 51) rezulta ca hotarârea cu privire la calificativul reclamantei s-a luat doar cu 6 voturi, trebuia luata cu 7 voturi pentru a respecta cvorumul legal de jumatate plus unu, iar la sedinta au fost prezenti doar 8 membri , deci mai putin 2/3 din numarul membrilor necesari pentru ca, consiliul de administratie sa fie legal constituit. In finalul adresei se mentioneaza ca activitatea reclamantei va fi reanalizata.

Raportat la toate cele retinute, instanta retine ca acest capat de cerere este întemeiat, drept pentru care va anula decizia nr. 50 din 2 .10.2007.

Se impune a se remarca faptul ca prin adoptarea acestei solutii, prin care practic s-a anulat decizia nr. 50 pentru nerespectarea procedurii de evaluare, adica pentru nelegalitate nu semnifica faptul ca instanta a cenzurat justetea calificativului acordat în conditiile în care evaluarea competentei manageriale a reclamantei, sub aspectul temeiniciei, constituie atributul exclusiv al organelor mai sus aratate.

Ca efect al anularii dispozitiei nr. 50/02-10-2007 si al aplicarii principiului repunerii partilor in situatia anterioara – art. 78 Codul muncii, instanta va dispune reintegrarea reclamantei pe functia de director adjunct al paratului Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir ” Husi.

În ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui si a Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir ” Husi sa încheie cu reclamanta un contract de management educational, instanta retine faptul ca si acest capat de cerere este întemeiat pentru motivele ce vor fi expuse mai jos.

Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, directorii unitatilor de învatamânt liceu sunt numiti, în urma câstigarii concursului, printr-un ordin al Ministerului educatiei, la propunerea inspectorului scolar general, pentru o perioada de 4 ani, iar pentru exercitarea atributiilor ce-i revin, potrivit legii, directorul încheie un contract de management educational cu inspectoratul scolar general.

Directorul adjunct este numit prin decizia directorului unitatii de învatamânt preuniversitar, pe baza hotarârii consiliului de administratie, cu, consultarea consiliului profesoral, dintre persoanele care au promovat concursul de ocupare al acestui post.

Legea nr. 128/1997 nu prevede cu cine încheie contract de management educational directorul adjunct. Totodata, conform prevederilor art. 21 din Ordinul nr. 3142/2006 , privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar, se stabileste ca numirea în functia de director si director adjunct la institutiile de învatamânt preuniversitar se face în urma reusitei candidatilor la concursul organizat în acest sens, directorul unitatii de învatamânt liceal fiind numit prin ordin al ministerului educatiei si cercetarii pentru o perioada de 4 ani, iar contractul de management se încheie cu inspectoratul scolar general , pe o perioada de 4 ani de la numire.

Directorul adjunct e numit printr-o decizie a directorului unitatii de învatamânt, cu avizul consultativ al consiliului local, pe baza hotarârii consiliului de administratie cu , consultarea consiliului profesoral, dintre candidatii care au promovat examenul.

Nici prin Ordinul nr. 3142 /2006 nu se reglementeaza printr-o norma juridica cu cine încheie contractul de management educational directorul adjunct.

În atare conditii, instanta, aplicând regula de interpretare logica constând în interpretarea legii prin analogie, care reprezinta practic (procedeul) prin care se determina un text de lege care sa fie aplicabil la o situatie concreta, nereglementata de lege, bazata pe identitate de ratiune, retine ca în cauza trebuie aplicata norma juridica incidenta în cazul contractului de management educational încheiat de director.

Astfel, pentru cele expuse anterior, instanta retine ca pentru identitate de motivare si în cazul directorilor adjuncti ai unitatii liceale, contractul de management educational trebuie încheiat de directorul adjunct cu inspectorul general scolar, ca urmare a emiterii deciziei de catre director.

Astfel, instanta va admite si capatul de cerere al actiunii reclamantei si va obliga pârâtii Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir ” Husi si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, sa încheie cu reclamanta MD un contract de management educational privind functia de director adjunct al Colegiului Agricol “ Dimitrie Cantemir” Husi, începând cu data de 01.12.2006 (data numirii, conform deciziei nr. 23/04-12-2006).

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedura civila, întrucât pârâtii au cazut în pretentii, vor fi obligati sa achite reclamantei suma de 1650 lei, cu titlu cheltuieli judiciare, reprezentând onorariu aparator ales.

De asemenea, va fi respinsa cererea pârâtului Colegiul Agricol ,,Dimitrie Cantemir” Husi, privind obligarea reclamantei la plata cheltuielilor judiciare, constând în onorariu aparator, deoarece reclamanta nu a cazut în pretentii, spre a putea fi obligata la plata acestor cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia tardivitatii.

Respinge exceptia lipsei procedurii prealabile.

Respinge exceptia inadmisibilitatii.

Respinge exceptie lipsei de interes.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului Colegiul Agricol DC Husi.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui.

Ia act de renuntarea la judecata capatului de cerere referitor la anulare calificativ.

Admite actiunea formulata de catre reclamanta MD, domiciliata în, în contradictoriu cu pârâtii Colegiul Agricol DC Husi, cu sediul în Husi,judetul Vaslui, si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, cu sediul în Vaslui,judetul Vaslui.

Anuleaza dispozitia nr. 50 din 02 octombrie 2007 emisa de catre pârâtul Colegiul Agricol DC Husi, prin director.

Dispune reintegrarea reclamantei pe functia de director adjunct al Colegiului Agricol DC Husi.

Obliga pârâtii Colegiul Agricol DC Husi si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui sa încheie cu reclamanta MD un contract de management educational cu privire la functia de director adjunct al Colegiului Agricol DC Husi, începând cu data de 01 decembrie 2006.

Obliga pârâtii sa-i achite reclamantei MD suma de 1.650 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu aparator.

Respinge cererea formulata de pârâtul Colegiul Agricol DC Husi privind acordarea cheltuielilor de judecata, constând în onorariu aparator.

Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 31 mai 2010.

Presedinte, Judecator, Grefier,

A.C.S. M.D.M. R.Gh.

Asistenti judiciari,

T.S.M. R.D.G.

Etichete: