Top

Instanţa competentă să soluţioneze cererea petiţionarului deţinut de întreruperea executării pedepsei

Petitionarul D.M., aflat în executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani închisoare pentru comiterea infractiunii de proxenetism, a solicitat întreruperea executarii pedepsei pe o perioada de 3 luni, invocând motive familiale.

Din continutul cererii precum si din nota telefonica a Penitenciarului Vaslui a rezultat faptul ca D.M. executa o pedeapsa aplicata de Tribunalul Vaslui.

Potrivit art.456 c.pr.pen., instanta competenta sa dispuna întreruperea executarii pedepsei este instanta de executare sau instanta în a carei raza teritoriala se afla locul de detentie…corespunzatoare în grad instantei de executare.

Deoarece în speta de fata, Judecatoria Husi nu era nici instanta de executare si nici instanta în raza careia se afla locul de detinere, s-a dispus declinarea competentei în favoarea Tribunalului Vaslui.

(sent.pen.488/19.12.2008)

Etichete: