Top

Rezoluţiune contract

Dosar nr. 2554/189/2009 – rezolutiune contract

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIE CIVILA Nr. 1421/R

Sedinta publica de la 20 Octombrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE ADINA ALEXANDRU

Judecator DANIELA MIHAELA MANOLE

Judecator IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Grefier ELENA GHEORGHIES

Pe rol se afla judecarea cererii de recurs formulata de recurentii – reclamanti SV si SL, în contradictoriu cu intimatul – petent SMS, împotriva sentintei civile nr. 1081/19.04.2010 pronuntata de Judecatoria Vaslui, cauza având ca obiect rezolutiune contract

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta intimatul, asistat de av. Panaite Virgil, lipsind recurentii.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza urmatoarele: procedura de citare este legal îndeplinita; cauza se afla la al doilea termen de judecata; în data de 18.10.2010, prin serviciul registratura al instantei, intimatul a depus întâmpinare; în data de 19.10.2010, prin serviciul registratura al instantei, recurentii au depus cerere prin care solicita judecarea cauzei si în lipsa.

Av. Panaite Virgil depune împuternicire avocatiala, chitanta nr. 0000659/20.10.2010, reprezentând 250 lei onorariu avocat si copii ale urmatoarelor înscrisuri: factura nr. 0663350/11.05.2010, nr.2268645/28.09.2010, nr.2268607/ 01.07.2010, nr. DIV00013640/22.09.2010, nr. DIV00002105/27.05.2010, nr. DIV0001827/05.05.2010, nr. DIV00008840/28.06.2010, certificat nr. 1488/ 18.08.2010 eliberat de Consiliul Judetean Vaslui si certificat medical nr. 701/13.08.2010.

S-au citit si verificat actele si lucrarile dosarului, dupa care instanta da cuvântul reprezentantului prezent pentru a arata daca formuleaza cereri.

Av. Panaite Virgil precizeaza ca nu formuleaza cereri.

Instanta, având în vedere ca recurentii au solicitat judecarea cauzei si în lipsa, iar prin întâmpinarea depusa nu au fost invocate aspecte noi si nici motive de ordine publica, apreciaza ca nu se impune comunicarea duplicatului întâmpinarii.

În baza probatoriului administrat se considera lamurita, constata cauza în stare de judecata si da cuvântul în aparare, pe cererea de recurs.

Av. Panaite Virgil, având cuvântul pentru intimat, solicita respingerea recursului formulat întrucât motivele aratate sunt neîntemeiate, contradictorii si lipsite de orice baza reala

În mod corect instanta de fond a respins cererea recurentilor—reclamanti privind rezolutiunea Contractului de întretinere nr. 173 din 23 februarie 2005, bazându-se pe o analiza profunda a probelor administrate in cauza.

Din depozitiile martorilor si actele depuse rezulta ca intimatul si-a îndeplinit obligatia de a-i întretine pe reclamanti asa a fost asumata prin contractul încheiat.

În mod corect a retinut prima instanta ca pe lânga întretinere, pâtâtul a adus îmbunatatiri importante la casa de locuit care formeaza obiectul contractului de întretinere. Acestea au fost realizate pe cheltuiala pârâtului, dar cu acordul reclamantilor.

Când aspectul locuintei s-a schimbat, rude ale celor doi au început sa-i influenteze si sa-i faca sa renunte la contractul încheiat.

Martorii Rotaru Stefan si Sava Danut au aratat în declaratiile date ca recurentii reclamanti nu s-au plâns niciodata de neacordarea întretinerii.

Singura situatie conflictuala a fost determinata de atitudinea violenta a recurentilor care in lipsa sa, din domiciliu au alungat-o pe sotia si pe fiul sau de câteva luni si doar interventia vecinilor si in cele din urma a politiei a dus la linistirea acestora. Acest aspect a rezultat din procesul — verbal întocmit de Politia Grivita la data de 30 Mai 2009.

De vreme atât pârâtul cât si sotia sa nu au avut o atitudine ostila, iar obligatia de întretinere a fost asigurata corespunzator, apreciaza hotarârea primei instante ca fiind legala si temeinica.

Solicita respingerea recursului formulat ca neîntemeiat si obligarea recurentilor la plata cheltuielilor de judecata.

Instanta declara dezbaterile închise, dupa care lasa cauza în pronuntare.

INSTANTA

Deliberând asupra recursului declarat constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1081/.2010 a Judecatoriei Bârlad a fost respinsa ca nefondata actiunea reclamantului SV si SL în contradictoriu cu SMS.

S-a retinut de catre instanta de fond ca reclamantii nu au facut dovada ca pârâtul nu si-a îndeplinit obligatia de întretinere stabilita prin contractul de întretinere autentificat cu nr. 173 din 23.02.2005, din contra, din declaratiile martorilor Curelaru Michi si Stan Pauna rezulta ca pârâtul a acordat întretinere reclamantilor însa, în urma casatoriei pârâtului, reclamantii au fost nemultumiti de aceasta, astfel ca au aparut neîntelegeri care au culminat cu violente din partea reclamantilor si refuzul de a accepta întretinere de la pârât.

Acest aspect rezulta si din raspunsurile pârâtilor la interogatorii, dar si din adresa nr. 386652 din 30.11.2009 a Politiei Grivita în care se arata ca aspectele sesizate de pârât cu privire la comportamentul reclamantilor, parintii sai, s-au confirmat si s-a luat masura avertizarii în baza unui proces verbal.

Din declaratiile martorilor Curelaru Michi si Sava Danut precum si din autorizatia de constructie nr. 13/2008 emisa de Primaria Grivita, rezulta ca pârâtul a efectuat lucrari substantiale de îmbunatatire si extindere cu acordul reclamantilor, inclusiv construirea unei fântâni, la dosar pârâtul depunând autorizatie de constructie si chitante fiscale.

În aceste conditii obligatia pârâtului de întretinere trebuia privita si sub prisma acestor lucrari care au dus la cresterea nivelului de confort al reclamantilor.

Totodata s-a avut în vedere ca în contractul în litigiu se prevede ca prestarea întretinerii se va da si în raport cu posibilitatea întretinatorului, sens în care trebuiau avute în vedere si problemele de sanatate ale pârâtului si familiei sale dovedite cu acte medicale.

Nici din declaratiile martorilor Rotaru Stefan si Sava Danut audiati la propunerea reclamantilor nu rezulta ca pârâtul nu si-a respectat obligatiile, martorul Rotaru Stefan aratând ca reclamantii nu i s-au plâns cu privire la contractul de întretinere, iar martorul Sava Danut a aratat ca nu stie de unde proveneau banii pentru plata facturilor de întretinere si ca nu a vazut cine facea curatenie în casa.

În raport de întregul material probator rezulta ca în cauza erau întrunite conditiile prevazute de art.1020 si 1021 Cod civil, pârâtului nefiindu-i imputabil refuzul reclamantilor de a primi întretinere, pe care au acceptat-o pâna la casatoria acestuia.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs SV si SL invocând urmatoarele motive:

In mod gresit, instanta de fond a apreciat drept nedemonstrata culpa exclusiva a debitorului in neîndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de întretinere autentificat sub nr. 173/23.2005.

Probatoriul administrat in cauza a fost superficial analizat de instanta de fond fara a se interpreta corect declaratiile martorilor audiati in cauza precum si raspunsul la interogatoriul luat de reclamanti paratului SMS

La o apreciere aprofundata a probatoriului, se putea constata ca paratul nu a fost preocupat de îndeplinirea obligatiilor asumate prin contract.

Din întâmpinarea depusa la dosar, din interogatoriu, precum si din declaratiile martorilor propusi de pârât se poate desprinde cu usurinta ideea de a-si spori patrimoniul lui.

Motivarea ca întretinerea nu a fost prestata cu caracter continuu, din cauza faptului ca pârâtii însasi sunt bolnavi si ca necesita si ei îngrijiri, nu putea fi retinuta ca un argument care sa justifice executarea necorespunzatoare a prezentului contract.

In realitate, obligatia de întretinere pe care o datoreaza paratii este una continua, instituita intuitu personae, si in prevederile contractuale nu a fost inserata nici o clauza de atenuare sau de temporizare a prestarii întretinerii fata de reclamanti in astfel de circumstante. Este adevarat ca in contractul de întretinere exista o clauza care se refera la acordarea întretinerii dupa posibilitatile paratilor, însa, in mod evident, aceste mentiuni se refera la cuantumul material al prestatiilor si nu la caracterul discontinuu sau fragmentat al acestora cum s-a întâmplat in speta.

In mod gresit instanta a retinut drept cauza determinanta a tensiunilor cu paratul, dezacordul fata de casatoria dânsului. Sotia paratului este un tert fata de contractul intervenit intre noi, pentru care contractul nostru este un res inter alios acta.

In mod gresit instanta de fond a retinut drept mijloc probator un proces verbal prin care eu eram sanctionat de catre Politie. Acest proces verbal nu priveste relatiile dintre recurenti si pârât si nici nu probeaza refuzul de a primi intretinere de la dansul.

In mod gresit instanta nu a apreciat caracterul aleatoriu pronuntat al contractului de intretinere. In aceasta situatie obiectul prestatiei este variabil in functie de nevoile zilnice ale creditorului sau de alti factori care pot influenta intensitatea prestatiilor, starea sanatatii, costul vietii, etc. Desi sunt extrem de bolnavi, pârâtul nu a inteles sa acorde sprijin in îngrijirea sanatatii noastre, in mai multe rânduri invocând faptul ca nu a stiut.

Faptul ca paratul a efectuat constructii sporindu-si valoarea patrimoniului propriu nu înseamna ca acesta si-a indeplinit obligatiile asumate prin contract. Beneficiu acestor imbunatatiri ii profita si lui in mod direct, de vreme ce locuiesc in aceeasi casa.

Paratul, desi locuieste in aceeasi gospodarie, nu a stiut ca au fost bolnavi si internati, ceea ce probeaza, fara nici un dubiu, dezinteresul acestuia. El nu a platit facturile de utilitati, nu stia de ce medicamente au nevoie.

In mod eronat instanta de fond a apreciat doar prin prisma cantitatii de prestatii materiale a pârâtului. El nu a interes sa isi îndeplineasca cu buna credinta obligatiile ce ii reveneau in temeiul contractului încheiat, beneficul sau personal având întotdeauna prioritate.

Din actele si lucrarile dosarului de fata Tribunalul constata urmatoarele:

Instanta de fond a retinut în mod corect ca pârâtul si-a respectat obligatiile fata de reclamanti în ceea e priveste întretinerea lor.

Neîntelegerile dintre cele doua parti au aparut în momentul când pârâtul s-a casatorit, în sept. 2008.

Rezulta din depozitiile martorilor audiati în cauza, în special a martorei Stan Pauna, ca, pâna în momentul când pârâtul s-a casatorit, relatiile dintre cele doua parti au decurs în mod normal, pârâtul fiind cel care se ocupa de treburile gospodaresti, aprovizionarea gospodariei cu lemne si a efectuat numeroase îmbunatatiri la imobil.

La un moment dat reclamantii nu au mai vrut sa primeasca ajutorul pârâtului, lucru ce nu-i poate fi imputat acestuia.

Fata de cele aratate, tribunalul constata ca recursul formulat de Silvestru Victor si Lenuta este neîntemeiat si urmeaza a fi respins.

În baza art. 312 C.pr.civ, Tribunalul va mentine sentinta instantei de fond.

În baza art. 274 C.pr.civ. Tribunalul va obliga recurentii la plata cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul declarat de SV si SL împotriva sentintei civile nr. 1081/19.04.2010 a Judecatoriei Bârlad, pe care o mentine.

Obliga recurentii sa achite intimatului SMS suma de 250 lei cu titlu de cheltuieli de judecata efectuate în faza recursului.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 20 octombrie 2010.

Etichete: