Top

Cerere de chemare in judecata coparticipare procesuala obligatorie

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. reclamanta

a solicitat în contradictoriu cu pârâta rezoluţiunea contractului de întreţinere

autentificat sub nr

In motivarea cererii reclamanta arată că aceasta nu şi-a îndeplinit

obligaţiile asumate prin contract, nu a fost să o vadă pe reclamanta din anul

1997 fund plecată din ţară. întreţinere îi este acqrdată doar de fîul său, .

In drept cererea nu a fost motivata.

în dovedirea cererii a fost depus contractul de întreţinere autentificat sub

nr. .

Cererea a fost legal timbrată cu taxă timbru şi timbru judiciar.

Legal citată pârâta nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat in instanţă pentru a-şi formula apărări verbale.

In cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

La termenul de judecată din data de instanţa de judecată a invocat

din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei , excepţie de fond absolută şi peremtorie care se soluţionează înaintea fondului, conform art. 137 Cod procedură civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa de judecată reţine următoarele:

Prin contractul de întreţinere autentificat sub nr. reclamanta împreună

cu defunctul au transmis proprietatea asupra imobilului situat in intravilanul

satului către pârâta şi soţul acesteia . In schimbul înstrăinării

imobilului aceştia din urmă s-au obligat a presta întreţinere transmiţătorilor până la încetarea din viată.

La prima zi de înfaţişare reclamanta a fost interpelată cu privire la cadrul procesual pasiv, arătând în mod expres că nu întelege să formuleze cerere de chemare în iudecată şi împotriva fiului său.

Calitatea procesuală pasiva presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi eel ehemat să răspundă pretentiilor formulate de catre reclamant.

In ceea ce pnveşte cadrul procesual pasiv, ne afiam în prezenţa unui caz de coparticipare procesuală obligatorie şi necesară. în cazul litisconsoiţiului necesar, instanţa de judecată este obligată să pronunţe o hotărâre prin care să decidă în mod uniform fajă de toţi coparticipantii la actul juridic analizat.

Potrivit art. 47 Cod procedură civilă „ mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligate comună ori dacă drepturile sau obligatiile lor au aceeaşi cauză „.

Din analiza dispozitiilor legale sus enunjate, instanta refine că în procesul având ca obiect anularea unui contract, partea reclamanta are obligatia să cheme în judecată în calitate de pârâţi pe toţi contractanfii şi nu numai pe unul dintre ei, deoarece drepturile şi obligafiile părtilor derivând din contract, sunt indivizibile,

Etichete: