Top

Lipsă competenţă materială a Judecătoriei în soluţionarea somaţiei de plată având ca obiect contracte de achiziţie publică.

Dosar nr. 3632/333/2010

Sentinţa civilă nr.2791/13.08.2010

– materie civilă – procedura somaţiei de plată –

Lipsă competenţă materială a Judecătoriei în soluţionarea somaţiei de plată având ca obiect contracte de achiziţie publică.

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei creditoarea S.C. M. S.R.L. a chemat în judecată pe debitorul S.J.U. pentru emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată pentru suma de 30.000 lei.

În motivarea cererii creditoarea arată faptul că a încheiat cu debitorul contracte de furnizare de produse alimentare iar acesta a încălcat prevederile contractuale referitoare la termenul de plată.

Arată creditoarea că debitorul a acumulat datorii de 30.000 lei la care se adaugă penalităţi de 0,1% pe zi.

Debitorul a fost notificat în vederea achitării datoriei dar demersul a rămas fără niciun rezultat.

În dovedire, creditoarea a depus înscrisuri.

În drept, au fost invocate prevederile O.G. 5 /2001 şi art. 969 şi următoarele Cod civil.

Debitorul, legal citat a depus întâmpinare invocând excepţia de necompetenţă materială a instanţei. A invocat debitorul prevederile art. 286 din O.U.G. 34/2006.

Analizând excepţia invocată de către debitor instanţa reţine următoarele :

Conform prevederilor art. 2 alin. 1 din O.G. 5/2001 cererile privind somaţia de plasă se depun la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.

În speţă, competentă să judece fondul cauzei în primă instanţă este secţia comercială a Tribunalului.

Aceasta deoarece potrivit prevederilor art. 286 alin. 1 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 procesele şi cererile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de secţia comercială a Tribunalului în circumscripţia căruia se află autoritatea contractantă.

Contractele de furnizare nr. 392/08.09.2009, respectiv 420/19.10.2009 ce stau la baza promovării prezentei cereri de emitere a unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată pentru suma de 30.000 lei, sunt contracte de achiziţie publică potrivit prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 34/2006.

În consecinţă, instanţa, în temeiul prevederilor art. 158 Cod procedură civilă va admite excepţia necompetenţei materiale a instanţei şi va declina cauza la Tribunal.

Etichete: