Top

Somaţie de plată. Admisibilitate.

Prin cererea formulată la data de 14.08.2007 creditoarea SC” M.P” a formulat cerere pentru emiterea somaţiei de plată împotriva debitoarei TC.

A arătat că printr-un contract de furnizare creditoarea s-a obligat să vândă, să livreze şi să instaleze mai multe articole de mobilier către debitoare iar din valoarea totală contractată, debitoarea a achitat doar parţial rămânând un rest de plată de 75,574 lei. Conform prev.art. 1 alin.1 din OG 5/2001 procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cerere creditorului în scopul realizării creanţelor certe , lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţiile de plată a unor sume de bani asumate prin contract, printr-un înscris însuşit de părţi prin semnătură ori alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii prin executarea unor servicii lucrări sau orice alte prestaţii.

Somaţia de plată reprezintă o procedură specială care este de strictă interpretare. Contractul invocat de creditoare este un contract de vânzare-cumpărare şi nu unul de servicii, lucrări ori prestaţii aşa cum cer disp. art.1 alin.1 din OG 5/2001.

În consecinţă instanţa a respins cererea reclamantei creditoare.

Etichete: