Top

Actiune constatare vanzare-cumparare imobiliara. Actul juridic al cumpararii terenului de catre autorul reclamantului, din data de 15.05.1942, este deplin valabil, nefiind necesara, la acea perioada, incheierea unui contract in forma autentica.

Dosar nr. 4011/189/2007

JUDECATORIA BARLAD

Sentinta Civila Nr. 3437

din la 20 Decembrie 2007

Actiune constatarea vanzarie-cumparare imobiliare, in contradictoriu cu paratii municipiul Barlad si Consiliul Local mun. Barlad. Respingere, ca lipsita de interes, cererea prin care reclamantul a solicitat ca hotararea judecatoreasca sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare a suprafetei de 263 m. p. teren. Cu privire la cererea prin care reclamantul a solicitat ca hotararea judecatoreasca sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, se va retine ca la data de 15.05.1942, cand autorul reclamantului a cumparat suprafata de 263 m. p. teren, regimul juridic al circulatiei terenurilor era supus principiilor libertatii contractuale si al consensualismului, principii potrivit carora vanzarea-cumpararea terenurilor se realiza prin simplul acord de vointa al partilor contractante, astfel ca pentru validitatea actului nu era necesara intocmirea unui contract in forma autentificata. Abia prin Decretul nr. 144/1958 s-a impus conditia formei autentice a actelor de instrainare sau de imparteala a terenurilor cu sau fara constructii, situate pe teritoriul oraselor si a comunelor resedinte de raioane.Rezulta ca, actul juridic al cumpararii terenului de catre autorul reclamantului, din data de 15.05.1942, este deplin valabil, nefiind necesara, la acea perioada, incheierea unui contract in forma autentica.

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 4011/189 din 29.10.2007, reclamantul TD a chemat in judecata paratii municipiul Barlad si Consiliul Local mun. Barlad, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate vanzarea-cumpararea suprafetei de 266 m. p. teren, situata in Barlad, str. Cerbului nr. 29, avand vecinatatile: N- propr. C; V- str. Cerbului; S- propr. P; E- propr. B, iar hotararea ce se va pronunta sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare imobiliara.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca el este fiul defunctului TC care, cu chitanta nr. 402/15.05.1942 a cumparat de la Primaria Barlad lotul de teren nr. 241, respectiv suprafata de 266 m. p. teren, situata in Barlad, str. Cerbului nr. 29, iar dupa decesul autorului sau, reclamantul a posedat continuu, public si sub nume de proprietar aceasta suprafata de teren.

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand la dosar: acte de stare civila; chitanta nr. 402/15.05.1942, emisa de Primaria Barlad; adresa nr. 937/27.04.2006 emisa de Arhivele Nationale-Directia Judeteana Vaslui; Certificatul nr. 213/12.05.1942, emis de Politia Barlad; declaratia pentru stabilirea impozitului pe cladiri si terenuri din 25.02.1958; sentintele civ. nr. 3348/8.12.2005 si nr. 324/5.02.2007 ale Judecatoriei Barlad si proba cu martori.

Paratii municipiul Barlad si Consiliul Local mun. Barlad nu au formulat intampinare, nu au propus probe in aparare.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Potrivit Certificatului nr. 213/12.05.1942, emis de Politia Barlad, in perioada 1939 TC locuia in Barlad pe str. Dumbrava Rosie nr. 39. In anii 1931-1932 acest imobil a fost inundat de apa raului Barlad.

Urmare a acestor inundatii, prin cererea inregistrata la Primaria Barlad cu nr. 507/14.01.1942 TC a solicitat sa i se aprobe cumpararea lotului nr. 241 din „Noul Cartier” ( Cartierul Deal din Barlad), cerere care a fost aprobata de Primaria Barlad.

In continuare, cu chitanta nr. 402/15.05.1942 ( depusa la dosar in copie si in original), emisa de Primaria Barlad, TC a cumparat lotul nr. 241, care are o suprafata de 263 m. p. teren.

Cele de mai sus rezulta din inscrisurile comunicate reclamantului prin adresa nr. 937/27.04.2006, emisa de Arhivele Nationale- Directia Judeteana Vaslui.

La data de 20.03.1953 TC a decedat, mostenitorul legal al defunctului fiind reclamantul TD, in calitate de fiu.

Potrivit declaratiilor martorilor PV si CI, audiati la propunerea reclamantului, in prezent lotul nr. 241, cumparat de defunctul TC, constituie imobilul situat in Barlad, str. Cerbului nr. 29. Potrivit acelorasi declaratii, dupa decesul parintilor sai reclamantul a continuat sa locuiasca si locuieste si in prezent in acest imobil.

Prin sentinta civ. nr. 3348/8.12.2005 a Judecatoriei Barlad, a fost respinsa actiunea prin care reclamantul TD a solicitat dezbaterea succesiunii defunctului TC, motivul retinut prin sentinta fiind acela ca reclamantul nu a depus la dosar acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilului situat in Barlad, str. Cerbului nr. 29.

Rezulta ca reclamantul are un interes in promovarea actiunii in constatarea vanzarii-cumpararii suprafetei de 263 m. p. teren din Barlad, str. Cerbului nr. 29, interesul fiind acela de a obtine un inscris care sa dovedeasca dreptul de proprietate pe care autorul sau l-a avut asupra suprafetei de teren mentionate.

Pentru considerentele aratate, cererea prin care reclamantul a solicitat constatarea vanzarii-cumpararii este intemeiata, fiind admisa.

In consecinta, potrivit art.111 Cod. pr. civ., s-a constatat ca la data de 15.05.1942, prin inscrisul sub semnatura privata – chitanta nr. 402/15.05.1942, emisa de Primaria Barlad – defunctul TC, a cumparat lotul nr. 241, constand in suprafata de 263 m. p. teren, situata in Barlad, str. Cerbului nr. 29, avand ca actuale vecinatati: N- propr. C; V- str. C; S- prop.P; E- propr. B.

Cu privire la cererea prin care reclamantul a solicitat ca hotararea judecatoreasca sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, se va retine ca la data de 15.05.1942, cand autorul reclamantului a cumparat suprafata de 263 m. p. teren, regimul juridic al circulatiei terenurilor era supus principiilor libertatii contractuale si al consensualismului, principii potrivit carora vanzarea-cumpararea terenurilor se realiza prin simplul acord de vointa al partilor contractante, astfel ca pentru validitatea actului nu era necesara intocmirea unui contract in forma autentificata. Abia prin Decretul nr. 144/1958 s-a impus conditia formei autentice a actelor de instrainare sau de imparteala a terenurilor cu sau fara constructii, situate pe teritoriul oraselor si a comunelor resedinte de raioane.

Rezulta ca, actul juridic al cumpararii terenului de catre autorul reclamantului, din data de 15.05.1942, este deplin valabil, nefiind necesara, la acea perioada, incheierea unui contract in forma autentica.

Ca urmare, cererea prin care reclamantul a solicitat ca hotararea judecatoreasca sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare imobiliara este lipsita de interes, considerent pentru care a fost respins acest capat de cerere.

Etichete: