Top

Cerere de revizuire formulata prin care se solicita revizuirea sentintei civile pronuntata de Judecatorie, in temeiul art. 322 pct. 5 si pct. 7 C.p.c. Respingere pentru neindeplinirea conditiile de admisibilitate cerute de art. 322 pct. 5 si pct. 7 C.p.c. si art. 326 alin. 3 C.p.c.,

JUDECATORIA BARLAD

SENTINTA CIVILA Nr.170

de la 20 Ianuarie 2009

Cerere de revizuire formulata prin care se solicita revizuirea sentintei civile pronuntata de Judecatorie, in temeiul art. 322 pct. 5 si pct. 7 C.p.c. Respingere pentru neindeplinirea conditiile de admisibilitate cerute de art. 322 pct. 5 si pct. 7 C.p.c. si art. 326 alin. 3 C.p.c.,

Cu nr. 3291 din 01-10-2008 s-a inregistrat cererea de revizuire formulata de revizuenta MM in contradictoriu cu GM si GE, solicitand revizuirea sentintei civile nr. 1253/24-04-2008 pronuntata de Judecatoria Barlad in dosarul nr. 3592/189/2007.

In motivarea cererii, revizuenta MM arata ca pe rolul Judecatoriei Barlad a fost inregistrat dosarul cu nr. 5491/2005, prin care reclamantul GZ a chemat in judecata pe paratii AE, MM prin mandatara MM si Primaria Mun. Barlad pentru a se constata folosinta asupra suprafetei de teren de 427,28 m.p., situata in Barlad, str., jud. Vaslui. Prin Sentinta Civila nr. 140 pronuntata de Judecatoria Barlad la data de 19-01-2006, ramasa definitiva si irevocabila, actiunea reclamantilor a fost respinsa. Mai arata ca ulterior, pe rolul Judecatoriei Barlad, a fost dosarul nr. 2439/189/2007 in care reclamantii UB si UP ambii cu domiciliul in Barlad jud. Vaslui, au chemat in judecata pe paratii GZ si GE, pentru a se pronunta o sentinta care sa tina loc de act autentic de vanzare – cumparare asupra imobilului situat in Barlad, str., vandut la data de 22-06-2006 impreuna cu suprafata de 336 m.p. teren. Revizuenta arata ca in acest dosar a intervenit in nume propriu aratand instantei ca reclamantii nu au fost niciodata proprietari ai acelei suprafete de teren care ii apartine si care face obiectul dosarului 189/189/2008. Instanta de fond a respins actiunea prin sentinta civila nr. 190 pronuntata la data de 23-01-2008, retinand reaua credinta a ambelor parti contractante si faptul ca inca de la incheierea antecontractului de vanzare – cumparare, terenul nu se afla in proprietatea promitentilor.

Mai arata revizuenta ca, ulterior, pe rolul Judecatoriei Barlad, a fost inregistrat dosarul cu nr. 189/189/2008 prin care solicita revendicarea suprafetei de 415 m.p., teren situat in Barlad str., in contradictoriu cu paratii GZ si GE, Primaria Barlad si PA. In acest dosar intervin UB si UP in calitate de intervenienti in nume propriu. Revizuienta arata ca acest dosar este inca in curs de solutionare. In acest timp, GZ si GE, formuleaza o actiune ce face obiectul dosarului nr. 3592/189/2007 pentru stabilirea dreptului de proprietate in contradictoriu cu Comisia Municipiului Barlad pentru stabilirea dreptului de proprietate si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra aceleiasi suprafete de teren de 697 m.p., uitand sa aminteasca instantei de judecata ca aceeasi suprafata a mai facut obiectul unor dosare in care sunt sentinte definitive si irevocabile.

La data de 24-042007 Judecatoria Barlad pronunta sentinta civila nr. 1253, ramasa definitiva si irevocabila, prin care se admite plangerea reclamantilor impotriva hotarararii nr. 415/19-07-2007 a Comisiei Judetene Vaslui, pe care o anuleaza. De asemenea revizuenta mentioneaza ca aceasta hotarare nr. 415/19-07-2007, anulase Titlul de Proprietate obtinut dupa ramanerea defintiva si irevocabila a sentintei civile nr. 140 din 19-01-2006 a Judecatoriei Barlad.

In drept, revizuenta MM a invocat dispozitiile art. 322 pct. 5 si pct. 7 C.p.c.

Cererea a fost timbrata cu taxa de timbru de 10 lei si timbru judiciar de 0,30 lei.

In dovedirea cererii, revizuenta MM a depus acte: hotarari judecatoresti, acte de stare civila, certificate de grefa.

Intimatii GM si GE au depus intampinare, solicitand respingerea cererii de revizuire. Intimatii au invocat exceptia inadmisibilitatii cererii de revizuire, intrucat nu au fost descoperite inscrisuri noi, nu s-au desfiintat ori modificat hotarari care ar fi stat la baza sentintei civile nr. 1253/2008. Arata intimatii ca au dobandit suprafata de 697 m.p. teren si constructiile aflate pe acesta prin contract de vanzare – cumparare din 20-07-1984. Arata intimatii ca au vandut casa si terenul prin contract autentic. Prin sentinta 1253/2008 li s-a admis plangerea si s-a dispus anularea hotararii nr. 415/2007 a comisiei judetene, mentinandu-se titlul lor de proprietate nr. 399/2007.

In drept, intimatii au invocat dispozitiile art. 115 – 118 C.p.c.

In dovedire, intimatii au folosit proba cu acte : sentinta civila nr. 1253/2008, titlu de proprietate nr. 339/2007.

In cauza s-a dispus atasarea dosarelor nr. 2439/2007 si nr. 3592/2007 ale Judecatoriei Barlad.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Prin sentinta civila nr. 1253/24-04-2008 pronuntata de Judecatoria Barlad in dosarul nr. 3592/189/2007 a fost admisa plangerea formulata de GM si GE, dispunandu-se anularea hotararii nr. 415/2007 a Comisiei Judetene Vaslui si mentinerea hotararii nr. 1/2006 a Comisiei Locale Barlad, pozitia nr. 22 din tabelul anexa.

Impotriva acestei sentinte formuleaza cerere de revizuire revizuenta MM, in temeiul art. 322 pct. 5 si pct. 7 C.p.c.

Potrivit art. 322 C.p.c., revizuirea unei hotarari ramase definitiva in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul, se poate cere in cazul prev de pct. 5 daca, dupa darea hotararii, s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor, ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotararea unei instante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere; sau in cazul prev de pct. 7

daca exista hotarari definitive potrivnice date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite, in una si aceeasi pricina, intre aceleasi persoane, avand aceeasi calitate.

Analizand textele legale invocate si actele dosarului, instanta constata ca revizuenta MM nu a facut dovada descoperirii unor inscrisuri doveditoare dupa pronuntarea sentintei civile nr. 1253/2008, care ar fi putut influenta judecata dosarului nr. 3592/189/2007 si ar fi determinat pronuntarea unei alte hotarari. De asemenea, revizuenta MM nu a probat ca sentinta civila nr. 1253/24-04-2008 pronuntata de Judecatoria Barlad in dosarul nr. 3592/189/2007 se intemeiaza pe o hotarare judecatoreasca care s-a desfiintat sau modificat. In motivare, sentinta civila nr. 1253/24-04-2008 pronuntata de Judecatoria Barlad in dosarul nr. 3592/189/2007 nu face referire la o alta hotarare judecatoreasca, in baza careia instanta a pronuntat solutia de admitere a plangerii.

In ceea ce priveste motivul intemeiat pe art. 322 pct. 7 C.p.c., instanta constata ca plangerea impotriva hotararii nr. 415/2007 a Comisiei Judetene Vaslui, ce face obiectul sentintei civile nr. 1253/24-04-2008 pronuntata de Judecatoria Barlad in dosarul nr. 3592/189/2007, nu a mai facut obiectul unor alte hotarari definitive date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite, intre aceleasi persoane, avand aceeasi calitate.

Fata de acestea, avand in vedere dispozitiile art. 322 pct. 5 si pct. 7 C.p.c. si art. 326 alin. 3 C.p.c., instanta apreciaza ca cererea nu indeplineste conditiile de admisibilitate cerute de textele invocate. Drept urmare, se va respinge ca inadmisibila cererea de revizuire formulata de revizuenta MM in contradictoriu cu intimatii GM si GE.

In temeiul art. 274 alin. 1 C.p.c., instanta va obliga revizuenta sa achite intimatului GM cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat.

Etichete: