Top

Fond funciar. Reconstituire drept de proprietate. Actiunea pentru anularea partiala a titlurilor de proprietate, pentru anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat, completarea titlului de proprietate

Dosar nr. 2517./189/2006

JUDECATORIA BARLAD

Sentinta civila nr.3120

din data de 04 decembrie 2008

Fond funciar. Reconstituire drept de proprietate. actiunea , pentru anularea partiala a titlurilor de proprietate, pentru anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat, completarea titlului de proprietate , in contradictoriu cu paratii persoane fizice si Comisiile comunala si judeteana pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor; Punerea reclamantilor in posesia suprafetei teren . Respingere exceptia tardivitatii plangerii formulate impotriva Hotararii Comisiei Judetene pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. Respingere cererea in revendicarea suprafetei de teren.

Sub nr. 2517./189/5916/2006 din 19.03.2008 a fost inregistrata la instanta adresa nr. 2517/189/2006 din 17.03.2008 prin care Tribunalul Vaslui a trimis, spre rejudecare, actiunea formulata de reclamanta RIM, impotriva paratului BC.

Prin actiunea inregistrata initial la Judecatoria Barlad cu nr. 5916/3 nov. 2006, precizata in cursul judecatii, reclamanta a aratat ca solicita:

– constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 1542/48931/21.11.2000, eliberat titularului C Gh. C, nulitate care priveste suprafata de 44 ari teren, situata in pct. „Halaresti”-

Ulterior reclamanta a revenit asupra precizarilor initiale, aratand ca solicita:

– anularea partiala a titlului de proprietate nr. 154/48931/21.11.200, emis titularului C Gh. C pentru suprafata de 2.600 m.p. teren faneata, care anterior a fost proprietatea lui M I.

– a mai aratat ca ea a formulat si plangere impotriva Hotararii nr. 817/24.08.2006 – Reclamanta a solicitat citarea ca parati a Comisiei com.Iana, jud. Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a Comisiei Judetene Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si a paratului Codreanu Gh. Constantin.

In motivarea actiunii, asa cum a fost precizata in cursul judecatii, reclamanta a aratat ca ea a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, insa, dupa ce a fost pusa in posesia terenului solicitat, s-a eliberat titlu de proprietate paratului C Gh. C.

La termenul de judecata din 5.06.2007, reclamanta a aratat ca judecata nu priveste si pe paratul B C -.

Paratul C Gh. C a formulat intampinare, prin care a aratat ca suprafata de teren in pct. „Ses Halaresti” a fost mostenita de el in temeiul testamentului lasat de defuncta Leteanu Elena. Initial, Leteanu Elena a avut teren in pct. „Rapi”, acest teren era proprietatea Regiei autonome de Imbunatatiri Funciare, astfel ca terenul i-a fost atribuit in pct. „Ses Halaresti”. Paratul a mai aratat ca reclamata nu are nici un drept asupra terenului inscris in titlul de proprietate al sau, al paratului, deoarece terenul nu a fost proprietatea reclamantei..

Comisia com. Iana a comunicat documentatia incidenta in cauza.

Prin sentinta civ. nr. 1617/12.06.2007, Judecatoria Barlad a respins actiunea formulata de reclamanta R M impotriva paratului B C, a respins ca tardiva plangerea formulata de R M impotriva Hotararii nr. 817/24.08.2006 a Comisiei Judetene Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si a respins ca prescrisa actiunea in anularea titlului de proprietate formulata de reclamanta impotriva paratului C C (exceptiile fiind ridicate din oficiu de catre instanta).

Impotriva sentintei civ. nr. 1617/2007 a formulat recurs R M.

Prin decizia civ. nr. 1480/R/11.12.2007, Tribunalul Vaslui a admis recursul formulat de R M impotriva sentintei civ. nr. 1617/12.06.2007 a Judecatoriei Barlad, a casat sentinta mentionata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

In considerentele deciziei de casare s-a retinut ca prima instanta a incalcat principiul disponibilitatii deoarece a pronuntat o sentinta in contradictoriu si cu paratul B C, cu toate ca reclamanta a precizat ca nu intelege sa se judece cu acest parat. S-a dispus ca, in rejudecare, instanta sa stabileasca cadrul procesual sub aspectul obiectului si al partilor.

In rejudecare, la termenul de judecata din 8.05.2008), reclamanta a precizat actiunea introductiva, aratand ca in cauza au calitatea de reclamanti R M, M I, C A, M C, M M, calitate de parati au B C, B N, C Gh. C, Comisia com.Iana, jud. Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, iar obiectul cererii deduse judecatii este:

– sa fie obligati paratii B C si B N sa lase reclamantilor in deplina proprietate si posesie, suprafata de aproximativ 600 m.p. teren, situata in tarlaua 14, parcela 591/25/2 in pct. „Ses Halaresti” si inscrisa in titlul de proprietate nr. 1708/49092/2002 emis reclamantilor;

– sa se dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 1542/48931/2000, eliberat titularului C C, nulitate care priveste suprafata de 2.700 m.p. teren, situata in tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti”, din satul Halaresti, com. Iana, jud. Vaslui;

– sa se dispuna anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 95/7.02.2002 la biroul notarului public , nulitate care priveste suprafata de 2.700 m.p. teren, mai sus aratata;

– sa se dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 1214/48234/1997, eliberat titularului B Gh. C, nulitate care priveste suprafata de 576 m.p. teren, situata in tarlaua 13, parcela 591/3/9/1;

– sa se dispuna completarea titlului de proprietate nr. 1708/49092/2002, eliberat reclamantilor, in sensul inscrierii in titlu a suprafetei de 2.700 m.p. teren situata in tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti”, din satul Halaresti, com. Iana, jud. Vaslui;

– sa se dispuna anularea Hotararii nr. 817/24.08.2006 a Comisiei Judetene Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor (fila 40 dosar rejudecare).

Motivand actiunea, reclamantii au aratat ca prin titlul de proprietate nr. 1708/49092/2002 le-au fost reconstituite terenuri care au apartinut parintilor lor (defunctii M I si M C), intre care se afla si suprafata de 1.600 m.p. ce constituie tarlaua 14, parcela 591/25/2 din satul Halaresti, avand vecinatatile: N- M T, E- DCL 572, S- B C, V- faneata 591/25/3 pct. „Ses Halaresti”. Din aceasta suprafata de1.600 m.p. teren, paratii B C si B N, soti, au ocupat abuziv aprox.600 m.p. Reclamantii au mai aratat ca suprafata de 2.700 m. p. teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 1542/48931/2000, eliberat titularului C C, situata in tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti”, din satul Halaresti, com. Iana, a fost proprietatea parintilor reclamantilor, dobandita prin cumparare de la un frate de-al tatalui reclamantilor; cu aceasta suprafata de teren reclamantii au fost pusi in posesie de catre Comisia locala de fond funciar, insa, cu toate acestea, terenul in cauza a fost inscris in titlul emis paratului C Gh. C. Apoi, prin contractul autentificat cu nr. 95/2002, paratul C C a vandut paratilor B C si B N o suprafata de 3.800 m.p. teren din satul Halaresti, ce constituie tarlaua 14, parcela 591/27, suprafata din care face parte suprafata de 2.700 m.p., care apartine reclamantilor. Cu aceasta suprafata de 2.700 m.p. teren se impune sa fie completat titlul de proprietate nr. 1708/49092/2002, eliberat reclamantilor. Cat priveste titlul de proprietate nr. 1214/48234/1997, eliberat titularului B Gh. C, se impune anularea acestuia cu privire la suprafata de 576 m.p. teren, situata in tarlaua 13, parcela 591/3/911, deoarece acest teren a fost proprietatea lui C C, apoi a fost trecut in rezerva Primariei; ca urmare terenul trebuia inscris in titlul eliberat lui C C, iar nu in titlul eliberat lui B Gh. C.

In rejudecare, reclamantii au folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, acte de stare civila; proba cu martori; proba cu expertiza th. judiciara topografica.

Printr-o noua intampinare, paratul C Gh. C a solicitat respingerea actiunii reclamantilor deoarece suprafata de 2.700 m.p. teren, inscrisa in titlul sau de proprietate, a fost primita de la unchiul sau Codreanu Vasile care a avut in pct. „Ses Halaresti” suprafetele de 0,72 ha teren faneata si de 0,14 ha teren arabil. De asemenea, testatoarea L E a avut in proprietate suprafata de 1,08 ha teren amplasata in pct. „La rapi” care, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 18/1991, era plantata cu salcami si era proprietatea agentiei de Imbunatatiri Funciare. In aceste conditii, i s-a atribuit in proprietate suprafata de 2.700 m.p. teren din pct. „Ses Halaresti” care a fost proprietatea unchiului sau Codreanu Vasile. A mai aratat paratul ca si terenul inscris in titlul emis paratului B C a fost tot proprietatea lui C V. Langa terenul lui C V a avut teren M I, tatal reclamantilor, terenul fiind amplasat in pct. „Loturi” .

Paratul C Gh. C a folosit in proces proba cu inscrisuri, proba cu martori si proba cu expertiza th. judiciara.

La termenul de judecata din 4.12.2008, paratul C Gh. C a ridicat exceptia tardivitatii plangerii formulate de reclamanti impotriva Hotararii nr. 817/24.08.2006 a Comisiei Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Paratii B Gh. C si B N au folosit proba cu inscrisuri si martori.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Reclamantii R I. M, M I, C A, M C si M M sunt fiii defunctilor M I si M C.

Potrivit Copiei-extras de pe „Tabelul locuitorilor inscrisi in GAS pentru comuna Iana” din 1961, emisa de Arhivele Nationale – Directia Judeteana Vaslui – M I (tatal reclamantilor) a avut in proprietate suprafata totala de 2,90 ha teren de categoriile arabil, fanete, vii, paduri, cladiri si curti, situata pe raza com. Iana, jud. Vaslui, cu care acesta s-a inscris la G.A.S.

Din registrul agricol din 1959-1960, rezulta ca M I a avut in proprietate suprafata de 3 ha teren, situata in com. Iana, in pct. „Iaura”, „Ursoaia”, „Loturi”, „Roscani”, „Streaua” si in vatra satului.

Prin titlul de proprietate nr. 1708/49092/2.09.2002, s-a reconstituit titularilor M I, R M, C A, M C, M M, reclamanti in proces, suprafata de 2 ha 9803 m. p. teren sitata in satul Halaresti, com. Iana, jud. Vaslui, in pct. „Iaura”, „Ursoaia”, „Ses Halaresti”, „Streaua”.

Prin titlul de proprietate nr. 1937/59880/28.07.2003, s-a reconstituit titularului R I. I suprafata de 1 ha 4997 m.p. teren, situata in satul/com. Iana, in pct. „Ses Halaresti”, „Balanesti” „Nisiparie Pogana”.

Potrivit registrului agricol din 1959-1960, L I (E) a avut in proprietate suprafata totala de 2,52 ha, situata pe raza com. Iana, in pct. „La Rapi”, „Coasta Ienei” si in vatra satului.

Potrivit registrului agricol din 1959, C V (unchiul paratului C Gh. C) a avut in proprietate suprafata de 18,74 ha teren, situata in pct. „Streaua”, „La Brazda”, „La Cornea”, „La Rediu, „Izlaz Iana”, in vatra satului Iana.

Prin testamentul autentificat cu nr. 246/30.01.1998 la biroul notarului public, testatoarea L Gr. E a dispus ca la incetarea ei din viata lasa in proprietate lui C Gh. C suprafata de 1,08 ha teren arabil, situata in extravilanul satului Halaresti, din pct. „La Rapi”.

Prin titlul de proprietate nr. 1542/48931/21.11.2000, s-a reconstituit titularului-parat C Gh. C suprafata de 2 ha 2722 m.p. teren, situata in satul Halaresti, com. Iana, jud. Vaslui, in care este inclusa si suprafata de 2 ha 1400 m.p. teren arabil din pct. „Ses Halaresti”.

Prin cererea inregistrata la data de 28.02.1991 la Primaria com. Iana, jud. Vaslui, B Co a solicitat sa i se restituie suprafata de teren ce-i revenea „ca salariat al comunei”.

Prin titlul de proprietate nr. 1214/48234/19.11.1997, s-a reconstituit titularului parat B Gh. C suprafata de 5.490 m.p. teren, situata pe raza satului Halaresti, com. Iana, din care 3.880 m.p. teren arabil extravilan in pct. „Ses” si „Ses Loturi” si 1.610 m.p. teren intravilan , arabil si curti-constructii.

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 95/7.02.2002 la biroul notarului public paratul C Gh. C a vandut paratilor B Gh. C si B N suprafata de 3.800 m.p. teren fanete, situata in extravilanul satului Halaresti, ce constituie tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti”, avand ca vecini: N- mostenitorii def. M C E- B C, S- C C, V- B C (suprafata ce fusese inscrisa in titlul de proprietate nr. 1542/48931/21.11.2000, emis paratului C Gh.C).

Prin cererea inregistrata cu nr. 42/2.09.2005 la Primaria com. Iana, jud. Vaslui, R M, M I, C A, M C, M I, M M, in calitate de mostenitori ai defunctului M I, au solicitat sa li se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafete de teren situate in pct. „Ses Halaresti” si „Ursoi”. In cerere, s-a aratat ca terenul din pct. „Ses Halaresti” nu era inscris in rolul agricol.

Aceasta cerere a fost respinsa de catre Comisia com. Iana pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Impotriva masurilor Comisiei com. Iana R M, M I, C A, M C, M I, M M au formulat contestatie.

Prin Hotararea nr. 817/24.08.2006, Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a respins contestatia formulata de R I. M, pentru considerentul ca aceasta nu a prezentat acte justificative pentru suprafata din pct. „Ses Halaresti” si pentru suprafata de 1,08 ha teren din pct. „Ursoi”.

Hotararea nr. 817/24.08.2006 a fost comunicata reclamantei R I. M cu recomandata postala la data de 6.10.2006 (

Fata de imprejurarea ca plangerea a fost inregistrata la instanta la data de 3 nov.2006, se apreciaza ca aceasta a fost formulata in cadrul termenului legal de 30 de zile, prev. de art.53 alin.2 din Legea nr. 18/1991, republicata.

Pentru aceste considerente, exceptia tardivitatii plangerii, ridicata de catre paratul C Gh. C la termenul de judecata din 4.12.2008, a fost respinsa ca neintemeiata.

Prin sentinta civ. nr. 2346/26.09.2007, pronuntata de Judecatoria Barlad a fost respinsa actiunea prin care reclamantii R M, M I, M C, M M, C A au revendicat de la paratul B C suprafata de 500 m.p. teren (ce face parte din suprafata de 1.600 m.p. teren), situata in tarlaua 14, parcela 591/25/2 din pct. „Ses Halaresti”, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1708/49092/2.09.2002, emis reclamantilor.

In considerentele sentintei nr. 2346/26.09.2007 s-a retinut ca suprafata de teren revendicata de reclamanti se afla inscrisa in titlul de proprietate nr. 1214/48234/19.11.1997, emis paratului B C.

Sentinta nr. 2346/2007 a ramas irevocabila prin decizia civ. nr. 204/R/13.02.2008, pronuntata de Tribunalul Vaslui, prin respingerea recursului formulat de reclamanti (filele 97/98 dosar rejudecare).

Prin declaratia data in instanta, martorul M V, propus de reclamanti, a aratat ca punctele „Ses Loturi” si „Ses Halaresti” sunt invecinate, defunctul M I a avut in proprietate suprafata de 1,35 ha in pct. „Ses Halaresti” si avea ca vecin in partea de sud terenul proprietatea lui C V. Paratul B C a ocupat o portiune din terenul care a fost al lui M I.

Martorul B G, propus de paratul C C, a declarat ca terenul din pct. „Ses” a fost proprietatea defunctului C V. Defunctul M I a avut si el terenuri in pct. „Ses”, invecinate pe o latura cu terenurile lui C V. Martorul a mai aratat ca paratul B C nu detine vreo suprafata de teren care anterior sa fi fost proprietatea autorilor reclamantilor.

Martorul L G, propus de paratul B C, a declarat ca paratul C Gh. C nu detine terenuri care sa fi fost anterior proprietatea autorilor reclamantilor.

In rejudecare, s-a efectuat o expertiza th. judiciara topografica, Prin acest ultim raport de expertiza, s-au stabilit urmatoarele:

– din verificarea registrelor agricole din 1959-1963 privind pe defunctul C V, a rezultat ca acesta a avut in proprietate suprafetele de 0,72 ha faneata si de 0,14 ha arabil, in pct. „La Cornea”; verificand si registrele agricole ale celorlalti membri ai familiei C, s-a constatat ca C Gh. I si C Co (sotia acestuia) aveau inscrise suprafetele de 0,27 ha faneata si de 0,09 ha arabil, in total 36 ari, in pct. „Loturi”. Dahore T. Constantin (ginerele lui C G) are inscrise in registrul agricol suprafetele de 0,14 ha faneata si de 0,22 ha, in total 36 ari. C Gh. I, C C si D T. C au vandut numitului B Gh. M (vecinul actual de la sud al paratului B C) aceasta suprafata de teren, care are o latime de 12+12 m si o lungime de 300 m;

– suprafata de 3.800 m.p. teren, ce constituie tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti”, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1542/48931/2000, emis paratului C Gh. C, a apartinut in parte lui C V (autorul paratului) si in parte autorului reclamantilor. Aceasta suprafata de teren a fost individualizata prin schita-anexa nr. 1 la raportul de expertiza prin pct. 3-4-5-6-16-15-18-19-10, suprafata real masurata fiind de 3.815 m.p., nr. cadastral provizoriu 99. C V a stapanit suprafata de 36 ari (latime 12 m, lungime 300 m) de la drumul comunal pana la padure, iar terenul lui M I a avut o latime de 39 m. si o lungime de 300 m. din drumul comunal pana la padure. Suprapunand latimile aratate pe schita tarlalei 14, parcela 591/27, rezulta ca inainte de cooperativizare C V a avut o suprafata de 1473 m.p. teren (12 m latime x 122,75 m).

In concluzie, inainte de cooperativizare C V a avut in proprietate in pct. „Loturi” suprafata de 36 de ari, iar in tarlaua 14, parcela 591/27 (din suprafata de 3.800 m.p. inscrisa in titlul de proprietate, real masurata 3815 m.p.) a avut suprafata de 1.473 m.p.;

– suprafata de 576 m.p. teren, ce constituie tarlaua 13, parcela 591/3/9/1 din pct. „Ses Loturi”, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1214/48234/19.11.1997, emis paratului B C, a fost individualizata in schita-anexa nr. 1 la raportul de expertiza, prin pct. 2-8-9-10-3-2. Inainte de cooperativizare, suprafata de 576 m.p. nu a fost proprietatea lui B C ci, din aceasta suprafata, o suprafata de 239 m.p a apartinut inainte de colectivizare lui C V, iar o alta suprafata de 283 m.p. a apartinut autorilor reclamantilor;

– paratii B C si B N nu ocupa nici o suprafata de teren din terenurile inscrise in titlul de proprietate nr. 1708/49092/2.09.2002, emis reclamantilor. Daca s-ar fi respectat latimile de 12 m. la B C si de 39 m. la reclamanti, se poate spune ca din suprafata de 576 m.p. teren inscrisa in titlul emis lui B C, 283 m.p. ar fi proprietatea reclamantilor;

– din suprafata de 1.600 m.p. teren arabil, ce constituie tarlaua 14, parcela 591/25/2, din pct. „Ses Halaresti” inscrisa in titlul de proprietate nr. 1708/49092/2002, emis reclamantilor, suprafata real masurata detinuta de reclamanti este de 1.098 m.p., individualizata prin schita-anexa nr.1 prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-1;

– suprafata de teren situata in tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti” pentru care se solicita anularea titlului de proprietate 1542/48931/2000, eliberat titularului C C, este de 2.342 m.p. si a fost individualizata prin pct. 15-16-6-5-4-3-B-A-15 din schita-anexa nr.4 la raportul de expertiza, hasur linii oblice. Aceasta suprafata a apartinut autorilor reclamantilor, iar nu autorilor paratului C Gh. C;

– suprafata de teren de 600 m.p., revendicata de reclamanti, este in realitate de 283 m.p. teren, face parte din suprafata de 576 m.p., situata in tarlaua 13, parcela 591/3/9/1 din pct. „Ses Loturi”, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1214/48234/19.11.1997, emis paratului B C, si a fost individualizata in schita-anexa nr. 4 la raportul de expertiza prin pct. 3-2-8-D-B-3, prin hasur zig-zag;

– paratii C Gh. C si B C au primit terenurile nu numai din fosta proprietate a lui C V, ci si din terenurile care au apartinut autorilor reclamantilor, iar in rezerva Comisiei com. Iana au ramas suprafete de teren, respectiv suprafata de 1.116 m.p. , individualizata in schita-anexa nr. 1 prin pct. 15-18-17-12-14-15.

Impotriva raportului de expertiza au formulat obiectiuni atat reclamantii, cat si paratul C C.

Privitor la aceste obiectiuni, instanta le apreciaza ca neintemeiate.

Dat fiind ca s-a raspuns atat la obiectivele stabilite de catre instanta, cat si la obiectivele stabilite de parti, in temeiul prev. art. 201 Cod.pr. civ., raportul de expertiza este apreciat ca util si concludent, urmand ca obiectiunile formulate sa fie inlaturate ce neintemeiate.

Fata de probele administrate, instanta apreciaza urmatoarele:

I. Cererea prin care reclamantii au revendicat de la paratii B C si B N suprafata de aprox. 600 m.p. teren, situata in tarlaua 14, parcela 591/25/2 in pct. „Ses Halaresti” si inscrisa in titlul de proprietate nr. 1708/49092/2002 (emis reclamantilor) este neintemeiata deoarece, asa cum s-a retinut prin raportul de expertiza paratii nu ocupa nici o suprafata de teren din terenul inscris in titlul de proprietate emis reclamantilor.

Pentru aceste considerente, nefiind indeplinite cerintele prev. de art.480 din Codul civil, instanta a respins cererea prin care reclamantii au revendicat de la paratii B C si B N suprafata de aprox. 600 m.p. teren, situata in tarlaua 14, parcela 591/25/2 in pct. „Ses Halaresti” si inscrisa in titlul de proprietate nr. 1708/49092/2002 (emis reclamantilor).

II. Privitor la cererea prin care reclamantii au solicitat sa se dispuna anularea partiala (pentru 2.700 m.p. teren situata in tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti”, din satul Halaresti, com. Iana) a titlului de proprietate nr. 1542/48931/2000, eliberat titularului C C, asa cum s-a retinut prin raportul de expertiza din totalul suprafetei de 3.800 m.p. teren fanete (real masurata de 3.815 m. p.) o suprafata de 2.342 m.p. nu a apartinut autorilor paratului, ci a fost proprietatea autorilor reclamantilor, suprafata de 2.342 m.p. fiind individualizata prin pct. 15-16-6-5-4-3-B-A-15 din schita-anexa nr.4 la raportul de expertiza, hasur linii oblice.

Potrivit art. III lit.a din Legea nr. 169/1997 sunt lovite de nulitate absoluta actele de reconstituire a dreptului de proprietate in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite la astfel de reconstituiri.

Retinand ca paratul C Gh. C nu era indreptatit sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata real masurata de 2.342 m.p. teren, situata in tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti”) a titlului de proprietate nr. 1542/48931/2000, cererea formulata de reclamanti pentru anularea partiala a titlului de proprietate nr. 1542/48931/21.11.2000 (titular C C) este in parte intemeiata, pentru suprafata de 2.342 m.p. teren, instanta a admis cererea in parte.

In consecinta, a dispus anularea partiala a titlului de proprietate nr. 1542/48931/21.11.2000, eliberat titularului C C, nulitate care priveste suprafata de 2.342 m.p. teren (parte din suprafata de 3.800 m.p. teren fanete si real masurata de 3.815 m.p), situata in tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti”, din extravilanul satului Halaresti, com. Iana, individualizata prin pct. 15-16-6-5-4-3-B-A-15, hasur linii oblice, din schita-anexa nr.4 la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul

III. Privitor la cererea prin care reclamantii au solicitat sa se dispuna anularea partiala (cu privire la suprafata de 2.700 m.p. teren, tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti”) a contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 95/7.02.2002 la biroul notarului public incheiat de paratul –vanzator C C cu paratii –cumparatori B C si B N, consecinta a anularii partiale a titlului de proprietate nr. 1542/48931/21.11.2000 aceasta cerere este in parte intemeiata, cu privire la suprafata de 2.342 m.p. teren, instanta a admis cererea in parte.

Pentru considerentele aratate, instanta a dispus anularea in parte a contractului de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. 95/7.02.2002 la biroul notarului public, incheiat de paratul –vanzator C C cu paratii –cumparatori B C si B N, nulitate care priveste 2.342 m.p. teren (parte din suprafata de 3.800 m.p. teren fanete si real masurata de 3.815 m.p), situata in tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti”, din extravilanul satului Halaresti, com. Iana, individualizata prin pct. 15-16-6-5-4-3-B-A-15, hasur linii oblice, din schita-anexa nr.4 la raportul de expertiza th. judiciara topografica

IV. Privitor la cererea prin care reclamantii au solicitat sa se dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 1214/48234/1997, eliberat titularului B Gh. C, nulitate care priveste suprafata de 576 m.p. teren, situata in tarlaua 13, parcela 591/3/9/1, se va retine ca, potrivit raportului de expertiza, o suprafata de 283 m.p. teren (ce face parte din suprafata de 576 m.p., situata in tarlaua 13, parcela 591/3/9/1 din pct. „Ses Loturi”), inscrisa in titlul de proprietate nr. 1214/48234/19.11.1997, emis paratului B C, a fost proprietatea autorilor reclamantilor, ca urmare a fost nelegal inscrisa in acest titlu.

Pentru aceste considerente, instanta a admis in parte cererea prin care reclamantii au solicitat anularea partiala a titlului de proprietate nr. 1214/48234/1997, (titular B Gh. C), in sensul ca a dispus anularea partiala a acestui titlu, nulitate care priveste suprafata de 283 m.p. teren (ce face parte din suprafata de 576 m.p., situata in tarlaua 13, parcela 591/3/9/1 din pct. „Ses Loturi”), individualizata in schita-anexa nr. 4 la raportul de expertiza intocmit de expertul prin pct. 3-2-8-D-B-3, prin hasur zig-zag.

V. Privitor la cererea prin care reclamantii au solicitat sa se dispuna completarea titlului de proprietate nr. 1708/49092/2002, eliberat reclamantilor, in sensul inscrierii in titlu a suprafetei de 2.700 m.p. teren situata in tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti”, din satul Halaresti, com. Iana, jud. Vaslui, consecinta a modului de solutionare a capetelor de cerere anterioare, instanta a admis in parte si aceasta cerere, in sensul ca a dispus completarea titlului de proprietate nr. 1708/49092/2002, eliberat reclamantilor, cu suprafata de 2.342 m.p. teren situata in tarlaua 14, parcela 591/27 din pct. „Ses Halaresti”, individualizata prin pct. 15-16-6-5-4-3-B-A-15, hasur linii oblice, din schita-anexa nr.4 la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul, precum si cu suprafata de 283 m.p. teren, situata in tarlaua 13, parcela 591/3/9/1 din pct. „Ses Loturi”, individualizata in schita-anexa nr. 4 la raportul de expertiza prin pct. 3-2-8-D-B-3, prin hasur zig-zag, ambele din satul Halaresti, com. Iana, jud. Vaslui.

In temeiul art. 5 lit. i din H.G. nr. 890/2005, Comisia com.Iana pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a fost obligata sa procedeze la punerea reclamantilor in posesia suprafetei de 2.342 m. p. teren, in pct. „Ses Halaresti”, tarlaua 14, parcela 591/27 individualizata prin pct. 15-16-6-5-4-3-B-A-15, hasur linii oblice, din schita-anexa nr.4 la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul si cu suprafata de 283 m.p. teren, situata in tarlaua 13, parcela 591/3/9/1 din pct. „Ses Loturi”, individualizata in schita-anexa nr. 4 la raportul de expertiza prin pct. 3-2-8-D-B-3, prin hasur zig-zag, ambele din satul Halaresti, com. Iana, jud. Vaslui.

VI. Privitor la cererea prin care reclamantii au solicitat sa se dispuna anularea Hotararii nr. 817/24.08.2006 a Comisiei Judetene Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, s-a retinut ca plangerea este intemeiata pentru suprafetele de 2.342 m.p. teren (tarlaua 14, parcela 591/27) si de 283 m.p. teren, (tarlaua 13, parcela 591/3/9/1), ambele din pct. „Ses Halaresti”.

In ceea ce priveste terenul amplasat in pct. „Ursoi”, solicitat de catre reclamanti, s-a retinut ca, potrivit registrului agricol din 1959-1960, autorul reclamantilor, M I, a avut in proprietate suprafata totala de 3 ha teren, situata in com. Iana, iar aceasta suprafata a fost reconstituita in totalitate reclamantilor.

Ca urmare, plangerea a fost admisa in parte, cu privire la aceste suprafetele de terenuri de 2.342 m.p. si de 283 m.p.

Potrivit art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, s-a dispus anularea in parte a Hotararii nr. 817/24.08.2006 a Comisiei Judetene Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, in sensul ca a fost obligata Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa procedeze la completarea titlului de proprietate emis reclamantilor cu suprafetele de 2.342 m.p. teren (tarlaua 14, parcela 591/27) si de 283 m.p. teren, (tarlaua 13, parcela 591/3/9/1), ambele din pct. „Ses Halaresti”.

Reclamantii au efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 1.903,8 lei).

Conform art. 274 alin.1, art. 277 cod.pr. civ., paratii Comisia com.Iana pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, C Gh. C, B C si B N au fost obligati, in solidar, sa plateasca reclamantilor cheltuielile de judecata efectuate in proces.

Etichete: