Top

Dezbatere succesiune

R O M A N I A

I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. x din 3.08.2009, reclamanta UNT a chemat in judecata paratii SN, SNCsi RNM, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

– sa se dezbata succesiunile ramase in urma defunctilor SCN, decedat la data de 2007 si SFS, decedata la data de 2008, ambii cu ultimul domiciliu in com. Z, jud. V;

– sa se dispuna iesirea partilor din indiviziunea ramasa in urma defunctilor SCN si SFS.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca masa succesorala ramasa in urma defunctului SCN se compune din: cota de 1/2 din imobilul (casa de locuit cu 4 camere si un hol, anexe gospodaresti si 3.202 m.p. teren aferent) situat in satul/com. Z, jud. V, avand vecinatatile: N- PDT 3369, E- U T si U P, S-DS 3411, V-R S. I; suprafata de 1 ha 7.600 m.p. teren agricol situata in extravilanul satului Z, inscrisa in titlul de proprietate nr. 29.10.1997; 40 de actiuni, in valoare de 25.000 lei vechi. Mostenitorii defunctului SCN sunt SFS, sotie supravietuitoare, UNT, SN, SNCsi RNM, in calitate de fii. S-a mai aratat ca masa succesorala ramasa in urma defunctei SFS se compune din: cota de 5/8 din imobilul (casa de locuit cu 4 camere si un hol, anexe gospodaresti si 3202 m.p. teren aferent) situat in satul/com. Z, jud. V, avand vecinatatile: N- PDT 3369, E- U T si U P, S-DS 3411, V-R S. I; cota de 1/4 din suprafata de 1 ha 7.600 m.p. teren; suprafata de 1 ha 4500 m.p. teren, compusa din: suprafata de 3.200 m.p. situata in T 92, p. 1282/59, in pct. Fagadau; suprafata de 500 m.p. situata in T.40, p. 564/8 in pct. C G; suprafata de 1.100 m.p. situata in T.52, p. 281/1, in pct. L; 10 actiuni, in valoare de 25.000 lei vechi, fiecare; 40 de actiuni, in valoare de 25.000 lei vechi, fiecare, cuprinse in certificatul de privatizare emis defunctei SFS. Mostenitorii defunctei SFS sunt UNT, SN, SNCsi RNM, in calitate de fii.

In dovedirea actiunii, reclamanta a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, acte de stare civila, titlul de proprietate nr. 29.10.1997, contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 2007 la biroul notarului public T V din B, sentinta civ. nr. 11.09.2000 pronuntata de Judecatoria B; proba cu expertiza th. judiciara topografica; proba cu expertiza th. judiciara in constructii.

Paratii nu au formulat intampinare.

Parata Ravasila Maria, prin mandatar, a aratat ca este de acord cu actiunea formulata de reclamanta- incheierea de sedinta din 24.09.2009, fila 59 dosar.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

SCN si SS au fost soti si au avut ca fii pe UNT, SN, SNCsi RNM.

Prin titlul de proprietate nr. 29.10.1997, s-a reconstituit titularului SCN dreptul de proprietate pentru suprafata de 2 ha 2001 m.p. teren, situata pe raza satului/com. Z, jud. V, din care: 4.401 m.p. teren intravilan si 1 ha 7600 m.p. teren extravilan.

Prin sentinta civ. nr. 2413/11.09.2000 pronuntata de Judecatoria B, a fost admisa actiunea pentru iesirea din indiviziunea ramasa in urma defunctilor M F si M I, actiune formulata de M C, in contradictoriu cu parata S S si s-a dispus iesirea partilor din indiviziune.

Astfel, prin sentinta sus mentionata s-au atribuit in proprietate catre SS urmatoarele suprafete de teren:

– 3.200 m.p. teren situata in tarlaua 92, parcela 1282/59, din pct. „F”, avand vecinii: PSI 349/Primaria, G C, DE 2131, SCN;

– 500 m.p. teren extravilan, situata in tarlaua 35, parcela 18/35/1 din pct. „Salcuta”, avand vecinii: V D. G, A 23/21/1, SCN, A 17/35/1;

– 9.625 m.p. teren, situata in tarlaua 40, parcela 564/8, in pct. „C G”, avand vecinii: DC 443, pasune comunala, D C, M C;

– 1.100 m.p. teren cu vie, situata in tarlaua 92, parcela 1281/1, din pct. „Livada”, avand vecinii: pasune primarie 1292, pasune primarie 1292, M C, S C. N.

Potrivit adeverintei nr. 5448/20.07.2009, emisa de Primaria com. Z, SS este inscrisa in evidente cu o casa de locuit, construita in anul 1952, anexe gospodaresti si 3202 m.p. teren aferent.

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 254/3.04.2007 la biroul notarului public T V din B, SCN a vandut catre UNT suprafata de 1.199 m.p. teren situata in intravilanul satului/com. Z, avand vecinatatile: N- PDT3369, E- G Gr. V, S- DS 3411, V- S N NCP 1160, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1521/48253/29.10.1997.

La data de 24.10.2007 a decedat SCN, cu ultim domiciliu in com. Z, jud. V-cel despre a carui succesiune este vorba.

Conform art.1 lit a din Legea nr. 319/1944 si art. 669 din Codul civil, mostenitorii defunctului SCN sunt SFS, sotie supravietuitoare, cu cota de 1/4, in concurs cu UNT, SN, SNCsi RNM, in calitate de fii, fiecare cu cota de cate 3/16.

Masa succesorala ramasa in urma defunctului SCN se compune din:

– cota de 1/2 din imobilul (casa de locuit cu 4 camere, un hol, chiler, anexe gospodaresti si 3.202 m.p. teren aferent) situat in satul/com. Z, jud. V, avand vecinatatile: N- propr.Un T si DN 24 A; S- propr. R C si paraul P; E-propr. U T si paraul P; V-DN 24 A si propr. R C;

– suprafata de 1 ha 7600 m.p. teren agricol situata in extravilanul satului Z, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1521/48253/29.10.1997.

La data de 1.03.2008 a decedat SFS, cu ultim domiciliu in com. Z, jud. V- cea despre a carei succesiune este vorba.

Potrivit art. 669 din Codul civil, mostenitorii legali ai defunctei SS sunt UNT, SN, SNCsi RNM, in calitate de fii, fiecare cu cota de cate 1/4.

Masa succesorala ramasa in urma defunctei SS se compune din:

– cota de 5/8 din imobilul (casa de locuit cu 4 camere, un hol, chiler, anexe gospodaresti si 3.202 m.p. teren aferent) situat in satul/com. Z, jud. V, avand vecinatatile: N- propr.UT si DN 24 A; S- propr. RC si paraul P; E-propr. UT si paraul P; V-DN 24 A si propr. RC;

– cota de 1/4 din suprafata de 1 ha 7.600 m.p. teren situata in extravilanul satului Z, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1521/48253/29.10.1997;

– suprafata de 3.200 m.p. teren situata in tarlaua 92, parcela 1282/59, din pct. „Fagadau”, avand vecinii: PSI 349/Primaria, GC, DE 2131, SCN;

– suprafata de 500 m.p. teren extravilan, situata in tarlaua 35, parcela 18/35/1 din pct. „Salcuta”, avand vecinii: VG, A 23/21/1, SCN, A 17/35/1;

– suprafata de 9.625 m.p. teren, situata in tarlaua 40, parcela 564/8, in pct. „Cotu Greci”, avand vecinii: DC 443, pasune comunala, D C, M C;

– suprafata de 1.100 m.p. teren cu vie, situata in tarlaua 92, parcela 1281/1, din pct. „Livada”, avand vecinii: pasune primarie 1292, pasune primarie 1292, MC, S C. N.

Prin raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul C C, depus la dosarul instantei la data de 24 nov.2009, filele 86-101, au fost identificate suprafetele de terenuri mai sus enumerate, stabilindu-se urmatoarele:

– suprafata de 3.600 m.p. teren arabil din tarlaua 71, parcela 943/65/6 din pct. „Copacelu”, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1521/48253/29.10.1997, este in valoare de 720 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-5-6-1 din anexa nr. 2 la raportul de expertiza;

– suprafata de 1.900 m.p. teren arabil din tarlaua 3, parcela 17/35 din pct. „Salcuta”, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1521/48253/29.10.1997, este in valoare de 380 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-9-10-11-12-1 din anexa nr. 3 la raportul de expertiza;

– suprafata de 2.600 m.p. teren arabil din tarlaua 3, parcela 23/21 din pct. „Salcuta”, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1521/48253/29.10.1997, este in valoare de 520 lei si a fost individualizata prin pct. 3-4-5-6-7-8-3 din anexa nr.3 la raportul de expertiza;

– suprafata de 5.000 m.p. teren arabil din tarlaua 68, parcela 1105/3 din pct. „Aguzi”, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1521/48253/29.10.1997, este in valoare de 1.000 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 din anexa nr.4 la raportul de expertiza;

– suprafata de 4.000 m.p. teren arabil din tarlaua 92, parcela 1282/58 din pct. „Fagadau”, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1521/48253/29.10.1997, este in valoare de 800 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-5-6-1 din anexa nr.5 la raportul de expertiza;

– suprafata de 500 m.p. teren pasune din tarlaua 3, parcela 18/35 din pct. „Salcuta”, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1521/48253/29.10.1997, este in valoare de 50 lei si a fost individualizata prin pct. 2-3-8-7-10-9-2 din anexa nr.3 la raportul de expertiza;

– parcelele 3375, 3379, 3376, 3378, 3377 din tarlaua 80, inscrise in titlul de proprietate nr. 1521/48253/29.10.1997, formeaza un singur trup de proprietate cu suprafata de 4.401 m.p., se afla in intravilanul satului/com. Z si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 din anexa nr. 6 la raportul de expertiza. Din aceasta suprafata, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 254/3.04.2007 la biroul notarului public T V din B a fost vanduta suprafata de 1.199 m.p. teren, individualizata prin pct. 5-6-7-8-5, ramanand in proprietatea lui S C. N suprafata de 3.202 m.p. teren, care are o valoare de 56.707 lei.

In concluzie, in masa succesorala intra suprafata de 20.802 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1521/48253/29.10.1997, in valoare totala de 60.177 lei.

Prin acelasi raport de expertiza, s-au stabilit valorile terenurilor atribuite in proprietate catre SS prin sentinta civ. nr. 2413/11.09.2000 pronuntata de Judecatoria B, stabilindu-se ca:

– suprafata de 9.625 m.p. teren arabil din tarlaua 40, parcela 564/8 din pct. „Cotu Greci”, este in valoare de 1.925 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 din anexa nr.7 la raportul de expertiza;

– suprafata de 3.200 m.p. teren arabil din tarlaua 92, parcela 1282/59 din pct. „Fagadau”, este in valoare de 640 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-5-6-1 din anexa nr.8 la raportul de expertiza;

– suprafata de 1.100 m.p. teren pasune (inscrisa in act de categoria vie) din tarlaua 92, parcela 1282/1 din pct. „Livada”, este in valoare de 110 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr.9 la raportul de expertiza;

– suprafata de 500 m.p. teren pasune din tarlaua 35, parcela 18/35/1 din pct. „Salcuta”, este in valoare de 50 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr.10 la raportul de expertiza.

In concluzie, conform sentintei civ. nr. 2413/11.09.2000 pronuntata de Judecatoria B, in masa succesorala intra suprafata totala de 14.425 m.p. teren, in valoare de 2.725 lei.

Prin raportul de expertiza si prin suplimentul la raportul de expertiza (filele 116-121 dosar), intocmite de expertul C C, au fost facute propuneri de lotizare in trei variante.

Prin raportul de expertiza th. judiciara in constructii, intocmit de expertul B G, depus la dosarul instantei la data de 17.11.2009, a fost identificat imobilul compus din casa de locuit si anexe gospodaresti (numai constructii), situat in satul/com. Z, jud. V, stabilindu-se urmatoarele:

-imobilul se compune din casa de locuit cu 4 camere cu peretii din pamant, acoperita cu tabla, anexe gospodaresti: chiler (incaperile 5, 6, 7, 8, 9, 10), bucatarie de vara, camera cuptor, grajd animale, beci, WC, imprejmuiri, alee de acces betonata, este situat in satul/com. Z, jud. V si are vecinatatile: N- propr.UT si DN 24 A; S- propr. RC si paraul P; E-propr. UT si paraul P; V-DN 24 A si propr. RC;

-valoarea toatala a constructiilor mentionate este de 44.300 lei (ron).

Prin raportul de expertiza si prin suplimentul la raportul de expertiza (filele 127-129) intocmite de expertul B G s-au facut propuneri de partajare a imobilului construit in 3 loturi.

Potrivit art. 201 Cod.proc.civ., rapoartele de expertiza intocmite sunt apreciate ca utile si concludente.

Fata de concluziile rapoartelor de expertiza, rezulta ca valoarea totala a constructiilor si a terenurilor asupra carora partile sunt in indiviziune este de 107.202 lei (ron).

Exprimate valoric, cotele de cate 1/4 ale reclamantei UNT si ale paratilor SN, SNCsi RNM sunt de cate 26.800,5 lei.

In masa succesorala nu au fost incluse actiunile mentionate in cererea de chemare in judecata deoarece partile nu au depus la dosar acte doveditoare.

Fata de cele retinute, actiunea formulata de reclamanta este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In temeiul art. 728 din Codul civil, se va dispune iesirea partilor din indiviziune.

La termenul de judecata din 25.02.2010, partile prezente au solicitat ca atribuirea loturilor sa se dispuna direct prin sentinta.

Partile au solicitat ca iesirea din indiviziune cu privire la terenuri sa se faca conform variantei nr.3 de lotizare (corectata), propusa prin raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul C C, aflata la fila 141 a dosarului instantei, iar iesirea din indiviziune cu privire la constructii sa se faca conform variantei de lotizare propusa prin suplimentul la raportul de expertiza th. judiciara in constructii intocmit de expertul B G, aflat la fila 127-129 ale dosarului instantei.

1. Ca urmare, in temeiul art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se vor atribui direct in proprietate reclamantei UNT:

-lotul nr.3 al casei de locuit si anexelor gospodaresti (numai constructii) situate in satul/com. Z, jud. V, avand vecinatatile: N- propr.UT si DN 24 A; S- propr. RC si paraul P; E-propr. UT si paraul P; V-DN 24 A si propr. RC, individualizat prin schita anexa la suplimentul de expertiza th. judiciara in constructii intocmit de expertul Boca Gheorghe, ce face parte din prezenta sentinta, lot compus din:

-grajd de animale, in valoare de 1.300 lei;

-beci, in valoare de 1.700 lei;

-imprejmuire perimetrala, in valoare de 1.770 lei,

valoarea totala a lotului nr.3 al constructiilor fiind de 4.770 lei;

-suprafata de 1.800 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 71, parcela 943/65/6, in valoare de 360 lei, individualizata prin pct. 1-2-5-6-1 din anexa nr.2 la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul Chitariu Constantin, ce face parte din prezenta sentinta;

-suprafata de 1.300 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 3, parcela 23/21, in valoare de 260 lei, individualizata prin pct. 3-4-5-8-3 din anexa nr.3 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 1.667 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 68, parcela 1105/3, in valoare de 333 lei, individualizata prin pct. 10-11-6-7-10 din anexa nr.4 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 1.200 m.p. teren din intravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 80, parcelele 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, in valoare de 21.252 lei, individualizata prin pct. 4-5-8-9-4 din anexa nr.6 A la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 3.206 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 40, parcela 564/8, in valoare de 641 lei, individualizata prin pct. 10-3-4-9-10 din anexa nr.7 la acelasi raport de expertiza th. judiciara,

total valoare terenuri atribuite reclamantei UNT: 22.846 lei;

total valoare bunuri atribuite in proprietate reclamantei UT: 27.616 lei (4.770 lei + 22.846 lei =27.616 lei).

2. Se vor atribui direct in proprietate paratului S N C:

-lotul nr.2 al casei de locuit si anexelor gospodaresti (numai constructii) situate in satul/com. Z, jud. V, avand vecinatatile: N- propr.UT si DN 24 A; S- propr. RC si paraul P; E-propr. UT si paraul P; V-DN 24 A si propr. RC, individualizat prin schita anexa la suplimentul de expertiza th. judiciara in constructii intocmit de expertul Boca Gheorghe, ce face parte din prezenta sentinta, lot compus din:

-camerele 2, 3, 4, in suprafata de 41,67 m.p., in valoare de 20.400 lei ron;

-chiler (incaperile 6, 7, 8), in suprafata de 18,43 m.p., in valoare de 2.120 lei;

-alee betonata, in valoare de 300 lei;

-imprejmuire perimetrala, in valoare de 2.950 lei;

-imprejmuire incinta, in valoare de 350 lei,

valoarea totala a lotului nr.2 al constructiilor fiind de 26.120 lei ron;

-suprafata de 1.666 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 68, parcela 1105/3, in valoare de 333 lei, individualizata prin pct. 9-10-7-8-9 din anexa nr.4 la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul Chitariu Constantin, ce face parte din prezenta sentinta;

-suprafata de 2.000 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 92, parcela 1282/58, in valoare de 400 lei, individualizata prin pct. 1-2-3-6-1 din anexa nr.5 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 801 m.p. teren din intravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 80, parcelele 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, in valoare de 14.186 lei, individualizata prin pct.1-2-14-13-12-10-11-1 din anexa nr.6 A la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 2.740 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 40, parcela 564/8, in valoare de 548 lei, individualizata prin pct. 8-5-6-7-8 din anexa nr.7 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 1.600 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 92, parcela 1282/59, in valoare de 320 lei, individualizata prin pct. 1-2-3-6-1 din anexa nr.8 la acelasi raport de expertiza th. judiciara,

total valoare terenuri atribuite in proprietate paratului S C: 15.787 lei;

total valoare bunuri atribuite in proprietate paratului S C: 41.907 lei (26.120 lei + 15.787 lei = 41.907 lei).

3. Se vor atribui direct in proprietate paratului SN urmatoarele suprafete de teren:

-suprafata de 950 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 3, parcela 17/35, in valoare de 190 lei, individualizata prin pct.1-2-9-12-1 din anexa nr.3 la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul C C, ce face parte din prezenta sentinta;

-suprafata de 2.000 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 92, parcela 1282/58, in valoare de 400 lei, individualizata prin pct. 6-3-4-5-6 din anexa nr.5 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 250 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 3, parcela 18/35, in valoare de 25 lei, individualizata prin pct. 2-3-8-9-2 din anexa nr.3 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 1.641 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 40, parcela 564/8, in valoare de 328 lei, individualizata prin pct. 1-2-3-10-1 din anexa nr.7 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 1.600 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 92, parcela 1282/59, in valoare de 320 lei, individualizata prin pct. 6-3-4-5-6 din anexa nr.8 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 500 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 35, parcela 18/35/1, in valoare de 50 lei, individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr.10 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 1.100 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 92, parcela 1281/1, in valoare de 110 lei, individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr.9 la acelasi raport de expertiza th. judiciara,

total valoare terenuri atribuite in proprietate paratului S N I: 1.423 lei.

4. Se vor atribui direct in proprietate paratei RNM:

-lotul nr.1 al casei de locuit si anexelor gospodaresti (numai constructii) situate in satul/com. Z, jud. V, avand vecinatatile: N- propr.UT si DN 24 A; S- propr. RC si paraul P; E-propr. UT si paraul P; V-DN 24 A si propr. RC, individualizat prin schita anexa la suplimentul de expertiza th. judiciara in constructii intocmit de expertul Boca Gheorghe, ce face parte din prezenta sentinta, lot compus din:

-camera 1, in suprafata de 12,85 m.p., in valoare de 6.300 lei;

-chiler (incaperile 9 si 10), in suprafata de 12,86 m.p., in valoare de 1.480 lei;

-bucatarie de vara, in valoare de 2.000 lei;

-camera cuptor, in valoare de 600 lei;

-WC, in valoare de 800 lei;

-imprejmuire perimetrala, in valoare de 980 lei;

-imprejmuire incinta, in valoare de 1.250 lei,

valoarea totala a lotului nr.1 al constructiilor fiind de 13.410 lei;

-suprafata de 1.800 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 71 parcela 943/65/6, in valoare de 360 lei, individualizata prin pct.2-3-4-5-2 din anexa nr.2 la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul C C, ce face parte din prezenta sentinta;

-suprafata de 950 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 3, parcela 17/35, in valoare de 190 lei, individualizata prin pct. 12-9-10-11-12 din anexa nr.3 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 1.300 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 3, parcela 23/21, in valoare de 260 lei, individualizata prin pct.8-5-6-7-8 din anexa nr.3 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 1.667 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 68, parcela 1105/3, in valoare de 334 lei, individualizata prin pct. 3-4-5-6-11-3 din anexa nr.4 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 250 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 3, parcela 18/35, in valoare de 25 lei, individualizata prin pct. 9-8-7-10-9 din anexa nr.3 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 1.201 m.p. teren din intravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 80, parcelele 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, in valoare de 21.269 lei, individualizata prin pct.2-3-4-9-10-12-13-14-2 din anexa nr.6 A la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 2.038 m.p. teren din extravilanul satului/com. Z, jud. V, din tarlaua 40, parcela 564/8, in valoare de 408 lei, individualizata prin pct. 9-4-5-8-9 din anexa nr.7 la acelasi raport de expertiza th. judiciara,

total valoare terenuri atribuite in proprietate paratei R M: 22.846 lei;

total valoare bunuri atribuite in proprietate paratei R M: 36.256 lei (13.410 lei + 22.846 lei = 36.256 lei).

Pentru constituirea si atribuirea loturilor, au fost avute in vedere prev. art. 6739 Cod.proc.civ., cu precadere au fost avute in vedere optiunile exprimate de parti cu ocazia efectuarii expertizelor.

In temeiul art. 742 din Codul civil, partile vor fi obligate sa plateasca urmatoarele sume, reprezentand sulta:

-reclamanta UT va plati paratului S N I suma de 815,5 lei;

-paratul Sauciuc Constantin va plati paratului S N I suma de 15.106,5 lei;

-parata Ravasila Maria va plati paratului S N I suma de 9.455,5 lei.

Reclamanta a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 7.590,57 lei (3.557,06 lei, taxa judiciara de timbru; 5 lei timbru judiciar; 1.273,81 lei indemnizatie expert B G.; 1.254,7 lei, indemnizatie expert C; 1.500 lei onorariu avocat).

Conform art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., paratii S C, S N I si R Ma vor fi obligati sa plateasca reclamantei UT cate 1/4, fiecare, din cheltuielile de judecata pe care ea le-a efectuat in proces, adica fiecare parat va plati suma de cate 1.897,64 lei.

In temeiul art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se va stabili partilor, ca termen pentru plata sultei si a cheltuielilor de judecata, un termen de pana la 6 luni, ce se va calcula incepand cu data ramanerii irevocabile a sentintei.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru si timbru judiciar, mai sus aratate.

Etichete: