Top

Dezbaterea succesiunilor succesive

SENTINTA CIVILA Nr. 1055

Sedinta publica de la 06 Aprilie 2009

?????

La data de 10 iunie 2008, cu nr. 1986 a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantii B M, R M, R J, B I, B G au solicitat in contradictoriu cu paratul B C pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna dezbaterea succesiunilor succesive ramase de pe urma defunctilor B G, decedat la data de 08 august 1993 si B I, decedata la data de 25 aprilie 1999, ambii cu ultimul domiciliul in com. I, jud. V, in sensul de a se stabili calitatea lor de mostenitori, cotele succesorale cu partajarea in natura a terenului in suprafata de 1 ha si 6123 mp si cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantii sustin ca parintii lor au avut in timpul vietii in devalmasie suprafata de 1 ha si 6123 mp teren situat pe teritoriul satului I, com. I, jud. V conform Titlului de proprietate nr. 280/47563 cod 38164348 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V, masa succesorala ramasa de pe urma tatalui cuprinzand cota indiviza de ˝ din acest teren, mostenitorii fiind ei si paratul cu cote de 1/8 si mama lor cu cota de Ľ, iar masa succesorala ramasa de pe urma mamei cuprinde cota indiviza de 1/8 din acest teren, mostenitori fiind ei si paratii cu cota de cate 1/6, urmand ca in urma expertizei sa fie atribuite loturile la fiecare mostenitor.

In dovedirea actiunii s-au depus in copie inscrisuri, titlul de proprietate nr. 280/47563 cod 38164348 emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V, certificatele de deces ale defunctilor, actele de stare civila ale partilor, cererea pentru deschiderea procedurii succesorale a defunctilor, certificatul de atestare fiscala privind bunurile incluse in masa succesorala, declaratiile de acceptare a succesiunilor de catre reclamanti, s-a solicitat efectuarea unei expertize topografice pentru evaluarea terenului inclus in masa succesorala si indicarea variantelor de lotizare.

Prezent in instanta, paratul B C a precizat ca este de acord cu actiunea formulata, cu efectuarea expertizei solicitate si nu a solicitat alte probe, asa cum s-a retinut in incheierea pronuntata in sedinta publica din 29 octombrie 2008.

Expertul topograf, ing. CL a intocmit raportul de expertiza aflat la filele 75-85 dosar, prezentand o varianta de lotizare in sase loturi egale pentru terenul situat in extravilan, punctele T, B 1, suprafata pasune urmand sa ramana in devalmasie, terenul intravilan fiind de asemenea partajat, in sase loturi egale.

Paratul B C a formulat obiectiuni deoarece terenul in suprafata de 12 ari vie hibrida, desi este plantata de el a fost impartita la toti fratii, obiectie admisa de instanta, sens in care expertul a intocmit un supliment de expertiza aflat la filele 89 – 92 dosar, prin care s-au constituit loturi egale pentru parti in punctul „Bi 1”, cu o cale de acces comuna, fiind evaluate si loturile atribuite partilor.

Din probatoriul administrat in cauza, instanta retine ca la data de 08 august 1993 a decedat B G, mostenitori fiind reclamantii si paratii in calitate de fii si fiice, cu cote egale, in baza disp. art. 669 cod civil, precum si B I, in calitate de sotie supravietuitoare, in baza disp. art. 1 din Legea nr. 319/1944, cu cota de Ľ din masa succesorala ce cuprinde cota indiviza de ˝ din terenul in suprafata de 1 ha si 6123 mp situat pe teritoriul satului si com. I, jud. V, individualizat in titlul de proprietate 280/47563 cod 38164348 emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V.

La data de 25 aprilie 1999 a decedat B I, mostenitori fiind reclamantii si paratii in calitate de fii si fiice cu cote egale de cate 1/6 in baza disp. art. 669 cod civil, masa succesorala cuprinzand cota indiviza de 5/8 din terenul mentionat anterior.

Asadar, instanta urmeaza sa admita actiunea privind dezbaterea succesiunilor ramase de pe urma defunctilor B G si B I in baza disp. art. 659, 669 cod civil sa stabileasca masa succesorala, mostenitorii, cotele, asa cum am mentionat anterior, dar si valoarea masei succesorale si cotele valorice cuvenite fiecarui mostenitor tinand cont de valoarea masei succesorale stabilita de expert.

In baza disp. art. 728 cod civil, 6739, 67310 cod procedura civila se va dispune iesirea din indiviziune luand in considerare raportul de expertiza initial intocmit de expert pentru terenul din punctul T 1, pasune, iar pentru terenul intravilan lotul nr. 6 sa fie atribuit reclamantului B M, asa cum a solicitat deoarece a plantat livada, iar paratului B C lotul nr. 1, solicitare cu care acesta a fost de acord.

In ce priveste terenul din punctul B, instanta va tine cont de suplimentul la raportul de expertiza, pentru ca terenul plantat cu vie hibrida sa revina paratului, deoarece el a avut posesia terenului, asa cum a precizat in sedinta publica din 1 octombrie 2008, reclamantii urmand sa primeasca suprafete egale de teren, in acelasi punct cu pastrarea unei cai de acces comune pe suprafata de 1163,34 mp teren, materializata pe schita anexa nr. 4 a suplimentului la raportul de expertiza, pe conturul 1, 2, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 1.

Deoarece partile au primit teren de valoare egala, nu se impune plata sultei.

In temeiul art. 276 cod procedura civila si art. 674 cod civil, cheltuielile de judecata urmeaza a fi suportate de parti in cote egale, urmand ca reclamantii R M, R J, B I, B G si piritul B C sa fie obligati la plata catre reclamantul B M deoarece au fost suportate in intregime de el, respectiv cheltuielile reprezentand taxa de timbru, timbru judiciar, indemnizatie de expertiza si onorar de avocat.

Actiunea a fost legal timbrata si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Admite actiunea dezbatere succesiuni succesive ramase de pe urma defunctilor : B G, decedat la data de 8 august 1993 si B I, decedata la data de 25 aprilie 1999, ambii cu ultimul domiciliul in com.I, jud.V formulata de reclamantii B M, R M, R J, B I, B G in contradictoriu cu piritul B C.

Stabileste ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului B G cuprinde cota indiviza de ˝ din terenul in suprafata de 1 ha si 6123 mp situat pe teritoriul satului I, com.I, jud.V, individualizat in titlul de proprietate nr.280/47563 cod 38164348 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V, mostenitori fiind reclamantii si piritul in calitate de fii si fiice cu cote egale de cite 3/24 fiecare si B I, decedata in prezent in calitate de sotie supravietuitoare cu cota de Ľ din masa succesorala.

Stabileste ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctei B I cuprinde cota indiviza de 5/8 din terenul in suprafata de1 ha si 6123 mp situat pe teritoriul satului I, com.I, jud.V, individualizat in titlul de proprietate mentionat anterior, mostenitori fiind reclamantii si piritii in calitate de fii si fiice, cu cote egale de cite 1/6.

Stabileste ca valoarea masei succesorale este in suma de 29.034,24, fiecaruia dintre mostenitori, respectiv reclamantilor si piritului revenindu-le in urma dezbaterii succesiunilor succesive ale defunctilor B G si B C cota valorica de cite 4.839, 04 lei.

Dispune iesirea din indiviziune.

Atribuie reclamantului B M, lotul nr.1 teren arabil in suprafata de 600 mp, din punctul T I, 81,24 lei, materializat in anexa nr.1, T 24, P 845/7 a raportului de expertiza, expert Ciulei Liviu, lotul nr.1 teren arabil in suprafata de 1006,11 mp, 136,22 lei ,din punctul Balanesti 1, materializat pe schita anexa nr.4, conturul 17,15,14,16,17 supliment la raportul de expertiza, suprafata de 550 mp in devalmasie ,203,94 lei din tarlaua 32 parcela 1063, categoria de folosinta pasune, asa cum este mentionat in titlul de proprietate nr.280/47563 cod 3816438, lotul nr.6 teren arabil, intravilan, in suprafata de 419,15 mp, 4587,53 lei, materializat in anexa nr.4, T 24, P 340 din acelasi raport de expertiza, teren in valoare de 4.839,04 lei.

Atribuie reclamantului B I, lotul nr.2, teren arabil in suprafata de 600 mp, din punctul T I, 81,24 lei, materializat in anexa nr.1, T 24, P 845/7 a raportului de expertiza ,expert Ciulei Liviu, lotul nr.2 teren arabil in suprafata de 1006,11 mp, 136,22 lei din punctul Balanesti 1, materializat pe schita nr.4, supliment la raportul de expertiza ,conturul 15,13,12,14,15 din acelasi raport de expertiza, suprafata de 550 mp teren in devalmasie, 203,94 lei, din tarlaua 32, parcela 1063, categoria de folosinta pasune, asa cum este mentionat in titlul de proprietate 280/47563 cod 3816438, lotul nr.2 teren arabil, intravilan in suprafata de 419,15 mp, 4.587,53 lei materializat in anexa nr.4 T 24, P 340 P 339 din acelasi raport de expertiza, teren in valoare de 4.839,04 lei.

Atribuie reclamantei R J, lotul nr.3, teren arabil in suprafata de 600 mp, din punctul T I, 81,24 lei, materializat in anexa nr.1, T 24, P 845/7 a raportului de expertiza, expert Ciulei Liviu, lotul nr.3 teren arabil in suprafata de 1006,1 mp, 136,22 lei din punctul Balanesti, materializat pe schita anexa nr.4, supliment la raportul de expertiza, conturul 13,11,10,12,13, suprafata de 550 mp teren in devalmasie, 203,94 lei, din tarlaua 32, parcela 1063, categoria de folosinta pasune, asa cum este mentionat in titlul de proprietate nr.280/47563, cod 3816438, lotul nr.3 teren arabil, intravilan in suprafata de 419,15 mp, 4.587,53 lei, materializat in anexa nr.4, T 24, P 340, P 339 din acelasi raport de expertiza, teren in valoare de 4.839,04 lei.

Atribuie reclamantei R M, lotul nr.4, teren arabil in suprafata de 600 mp, din punctul T, 81,24 lei, materializat in anexa nr.1 T 24, P 845/7 a raportului de expertiza, expert Ciulei Liviu, lotul nr.4 teren arabil in suprafata de 1006,11 mp ,136,22 lei din punctul Balanesti 1 materializat pe schita 4, supliment la raportul de expertiza, pe conturul 11,9,7,10,11, suprafata de 550 mp teren in devalmasie, 203,94 lei, din tarlaua 32, parcela 1063, categoria de folosinta pasune, asa cum este mentionat in titlul de proprietate nr.280/47563 cod 3816438, lotul nr.4 teren arabil, intravilan, in suprafata de 419,15 mp, 4587,53 lei, materializat in anexa nr.4 T 24 P 340 din acelasi raport de expertiza, teren in valoare de 4.839,04 lei.

Atribuie reclamantului B G, lotul nr.5, teren arabil in suma de 600 mp din punctul T I ,81,24 lei, materializat in anexa nr.1 T 24 P 845/7 a raportului de expertiza, expert CL lotul nr.5 teren arabil in suprafata de 1006,11 mp, 136,22 lei, din punctul Balanesti 1, materializat pe schita anexa nr.4, supliment la raportul de expertiza, pe conturul 2,3,6,7,9,8,2, suprafata de 550 mp teren in devalmasie ,203,94 lei, din tarlaua 32 parcela 1063, categoria de folosinta pasune, asa cum este mentionat in titlul de proprietate nr.280/47563 cod 3816438, lotul nr.5 teren arabil, intravilan, in suprafata de 419,15 mp, 4587,53 lei, materializat in anexa nr.4 T 24 P 340 din acelasi raport de expertiza, teren in valoare de 4.839,04 lei.

Atribuie piritului B C lotul nr.6, teren arabil in suprafata de 600 mp, din punctul T I, 81,24 lei, materializata in anexa nr.1 T 24, P 845/7 a raportului de expertiza, expert Ciulei Liviu, lotul nr.6 teren arabil in suprafata de 1006,11 mp, 136,22 lei, din punctul Balanesti 1, materializat pe schita anexa nr.4, supliment la raportul de expertiza, conturul 3,4,5,6,3, suprafata de 550 mp teren in devalmasie, 203,94 lei din tarlaua 32 parcela 1063, categoria de folosinta pasune, asa cum este mentionat in titlul de proprietate nr.280/47563 cod 3816438, lotul nr.1 teren arabil intravilan , in suprafata de 419,15 mp, 4587,53 lei, materializat in anexa nr.4, T 24, P 340 din acelasi raport de expertiza, teren in valoare de 4.839,04 lei.

Obliga pe fiecare din reclamantii R M, R J, B I, B G si piritul B C sa plateasca reclamantului B M suma de cite 623 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete: