Top

Actiune pentru anularea unui titlu de proprietate emis in baza unor hotarari judecatoresti.

Reclamantul N.I. a chemat in judecata pe paratii Comisia Judeteana Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Comisia Comunala Bilca de aplicare a legii 18/1991 si B. V. pentru ca instanta , prin hotararea ce o va pronunta, sa anuleze in parte titlul de proprietate emis pentru paratul B.V.

In motivarea cererii reclamantul a aratat ca in titlul de proprietate atacat, emis pe numele paratului, apare inscrisa si suprafata de 4.500 mp teren proprietatea reclamantului.

Prin sentinta civila nr. 3096 din 05.11.2003 pronuntata de Judecatoria Radauti in dosar nr. 4103/2003 a fost respinsa ca nefondata cererea avand ca obiect anulare titlu de proprietate formulata de reclamantul N.I. in contradictoriu cu paratii B.V., Comisia Judeteana Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Comunala Bilca de aplicare a legii 18/1991.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Prin decizia civila nr. 1156 din 26.11.1993 a Tribunalului Suceava, i s-a reconstituit paratului dreptul de proprietate asupra suprafetei totale de 1,36 ha teren pe raza comunei Bilca, din care 0,50 ha la locul numit „Livada din jos” cu aplicarea coeficientului legal de diminuare.

Prin sentinta civila nr. 1601 din 21 mai 2001 a Judecatoriei Radauti , ramasa definitiva si irevocabila, a fost obligata Comisia Comunala de aplicare a Legii 18/1991 Bilca sa il puna in posesie pe paratul B. V. cu aceasta suprafata de teren si sa intocmeasca documentatia pentru eliberarea titlului de proprietate.

In baza acestei hotarari judecatoresti a fost eliberat titlul de proprietate nr. 1345 din 6 mai 2003 de Comisia Judeteana Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, titlu pe care figureaza si suprafata de 4200 mp situata in intravilanul satului Bilca, la locul numit „Livada din jos”.

Instanta a constatat ca acest titlu de proprietate a fost in mod legal emis, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 18/1991, neexistand temeiuri pentru anularea sa.

Faptul ca partile isi disputa dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren situata la locul „Livada din jos” isi poate gasi rezolvarea in cadrul unei actiuni in revendicare, in care instanta poate compara titlurile lor.

Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamantul.

Prin decizia civila nr. 191/28.02.05, Tribunalul Suceava a admis apelul si, admitand, in parte, actiunea, a anulat titlul de proprietate emis paratului in sensul excluderii din parcela de 4200 mp in litigiu, a unei suprafete de 2600 mp retinand ca terenul a apartinut reclamantului, iar legalitatea adeverintei de proprietate emisa acesteia din urma a fost confirmata prin hotarare judecatoreasca irevocabila.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs paratul B. V., aratand ca adeverinta de proprietate emisa pentru N. L. cu privire la suprafata de 0,65 ha cuprinde abuziv si parcela de 26 ari la „Bilca – Livada”; ca in perioada 1956 – 1958 C. P. ar fi cumparat de la N. L. suprafata de 0,50 ha, care cuprinde terenul in litigiu.

Parata Comisia comunala Bilca pentru aplicarea Legii 18/1991 a aratat ca terenul in litigiu apare pe titlurile de proprietate ale ambelor parti, intrucat s-a urmarit respectarea hotararilor judecatoresti emise cu privire la acest teren.

Recursul care, in drept, poate fi incadrat conform art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, este intemeiat.

Astfel, titlul de proprietate emis paratului si a carui anulare a solicitat-o reclamantul, a fost emis avand in vedere ca prin decizia civila nr. 1156/26.11.1993 a Tribunalului Suceava, irevocabila, s-a dispus reconstituirea, in exclusivitate, a dreptului de proprietate in favoarea paratului si pentru terenul in suprafata de 0,50 ha la „Livada de Jos”, iar ulterior prin sentinta civila nr. 1601/21.05.2001 a Judecatoriei Radauti, Comisia locala Bilca a fost obligata sa-l puna in posesie pe parat si sa intocmeasca documentatia pentru eliberarea titlului, reclamantul nefiind parte in aceste procese.

Ori, solicitand anularea titlului de proprietate al paratului, care a fost emis in vederea respectarii unor hotarari judecatoresti intrate in puterea lucrului judecat, instanta ar fi obligata sa analizeze valabilitatea acestora, ca acte anterioare titlului, dispunand in consecinta.

Nefiind posibil a se reanaliza situatia de fapt retinuta in aceste hotarari, asa cum corect a dispus prima instanta si cum partile au fost indrumate si cu ocazia solutionarii recursului in pricina ce a avut ca obiect anularea adeverintei de proprietate emisa paratului, acestia, odata eliberate titlurile, pot solicita verificarea modalitatii de dobandire a terenului in cadrul unei actiuni in revendicare, actiune care este deja pe rolul instantei si la a carei solutionare pot fi avute in vedere, eventual, actele si lucrarile prezentei cauze.

Avand in vedere acestea, Curtea, in baza art. 312 Cod procedura civila a admis recursul, a modificat decizia atacata conform art. 296 Cod procedura civila, in sensul respingerii apelului si mentinerii sentintei primei instante.

(C.A. Suceava, decizia 1545/13.10.2005)

Etichete: