Top

Somatie de plata

Dosar nr. 9465/212/2008

R O M Â N I A

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 11320

Sedinta publica de la 23.06.2008

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect somatia plata, actiune formulata de creditoarea SC A SRL cu sediul in Constanta, în contradictoriu cu debitoarea SC MOG SRL cu sediul in Iasi.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în sedinta publica din data de 16.06.2008 au fost consemnate în încheierea de sedinta de la acea data ce face corp comun cu prezenta sentinta, când instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 23.06.2008, când ,

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. 9465/212/2008, creditoarea SC A SRL a chemat în judecata pe debitorul SC MOG SRL, solicitând instantei emiterea somatiei de plata pentru suma de 2860 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr.0001332/2008, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, creditoarea arata ca a asigurat transportul marfurilor societatii debitoare pe ruta Constanta-Iasi, sens în care a fost perfectata o scrisoare de transport si a fost emisa factura fiscala, ce nu a fost achitata pâna în prezent. Creditoarea învedereaza totodata ca este titulara unei creante certe, lichide si exigibile.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile OG nr.5/2001.

Debitorul, desi legal citat, nu a formulat întâmpinare si nu s-a înfatisat în fata instantei.

Analizând actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

La dosarul cauzei a fost depusa factura fiscala emise de catre societatea creditoare si însusita prin semnatura si stampila, de catre debitoare.

Potrivit art. 1 alin. 1 din OG nr.5/2001 procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, în scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Raportând cererea creditoarei la dispozitiile legale anterior mentionate instanta apreciaza ca este întemeiata,aceasta facând dovada unei creante certe lichide si exigibile în cuantum de 2860 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale depuse.

Pentru aceste considerente, instanta va admite cererea si va soma debitorul la plata sumelor solicitate.

În baza art. 6 alin. 3 din OG nr.5/2001, instanta va fixa un termen de plata de 20 zile de la comunicarea prezentei sentinte.

Potrivit art. 274 Cod procedura civila, partea care a cazut în pretentii va fi obligata, la cerere, la plata cheltuielilor de judecata. Constatând ca debitorul este cel care a cazut în pretentii si existând si o cerere în acest sens, instanta îl va obliga pe acesta la plata în favoarea creditoarei a sumei de 39,3 RON cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând taxa de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de creditoarea SC A SRL cu sediul in Constanta, în contradictoriu cu debitoarea SC MOG SRL cu sediul in Iasi.

Someaza debitorul, SC MOG SRL sa plateasca creditoarei urmatoarele sume:

– 2860 lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr.0001332/16.01.2008

– 39,30 lei, reprezentând cheltuieli de judecata,

în termen de 20 de zile de la data comunicarii prezentei ordonante catre debitor.

Cu drept la cerere în anulare în termen de 10 zile de la data înmânarii sau comunicarii ordonantei catre debitor.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 23.06.2008.

Etichete: