Top

Actiunea in constatarea dreptului de proprietate imobiliara. prin prescriptia achizitiva de 30 de ani. Admisibilitate in contradictoriu cu municipiul Barlad, reprezentat prin Primarul mun. Barlad. Rejudecare: instanta de fond nu a procedat la o calificare juridica a actiunii, fata de temeiurile de drept si fata de situatia de fapt mentionata in cererea de chemare in judecata.

JUDECATORIA BARLAD

Sentinta civila nr. 630

din data de 28 februarie 2008

Actiunea in constatarea dreptului de proprietate imobiliara. prin prescriptia achizitiva de 30 de ani. Admisibilitate in contradictoriu cu municipiul Barlad, reprezentat prin Primarul mun. Barlad. Rejudecare: instanta de fond nu a procedat la o calificare juridica a actiunii, fata de temeiurile de drept si fata de situatia de fapt mentionata in cererea de chemare in judecata.

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 5838/189 din 30.10.2006, reclamantii IS si IN au chemat in judecata municipiul Barlad, prin primar, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate ca reclamantii sunt proprietarii imobilului compus din casa de locuit, anexe gospodaresti si suprafata de 330 m.p. teren aferent, situat in Barlad, str. Al. Vlahuta, fdt.I nr. 18, avand vecinatatile: N-fdt. Al. Vlahuta; S- MM; V-CD; V-CI si fdt. Al. Vlahuta.

In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca, incepand din anul 1976 si pana in prezent, ei au posedat continuu, pasnic si sub nume de proprietari imobilul situat in Barlad, str. Al.Vlahuta, Fdt.I nr. 18, astfel ca ei au devenit proprietarii imobilului prin prescriptia achizitiva de 30 de ani.

In dovedirea actiunii, reclamantii au folosit proba cu inscrisuri, depunand la dosar, in copie, acte de stare civila, adeverinta nr. 16152/31.07.2006, certificatul nr. 4187/9.12.1978, emise de Primaria mun. Barlad si proba cu martori.

Primarul mun. Barlad, ca reprezentant al municipiului Barlad, nu a formulat intampinare, nu a propus probe in aparare.

Initial, cauza a fost solutionata prin sentinta civ. nr. 484/16.02.2007, pronuntata de Judecatoria Barlad, sentinta prin care actiunea formulata de reclamanti a fost respinsa.

In considerentele sentintei mentionate, s-a retinut ca reclamantii nu au dovedit ca paratul le-ar fi contestat sau le-ar fi incalcat dreptul lor de proprietate, ca urmare reclamantii nu au dovedit motivul pentru care au formulat actiunea dedusa judecatii.

Impotriva sentintei aratate, reclamantii au formulat recurs.

Prin decizia civ. nr. 835/R/27.06.2007, Tribunalul Vaslui a admis recursul formulat de reclamanti, a casat sentinta civ. nr. 484/16.02.2007 a Judecatoriei Barlad si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

In considerentele deciziei de casare s-a retinut ca instanta de fond a pronuntat o hotarare nelegala, deoarece nu a procedat la o calificare juridica a actiunii, fata de temeiurile de drept si fata de situatia de fapt mentionata in cererea de chemare in judecata.

In vederea rejudecarii, cauza a fost inregistrata la instanta la data de 13.09.2007. In rejudecare, reclamantii au administrat proba cu expertiza th. judiciara topografica.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Reclamantii IS si IN sunt soti.

Potrivit inscrisului sub semnatura privata din 9.06.1976, intitulat „Contract”, reclamantul IS a inceput construirea unei case de locuit, situata pe str.Fdt. Al.Vlahuta din Barlad. Pentru construirea acestei case reclamantul nu a posedat autorizatie de construire.

Din declaratia martorei RM, audiata la propunerea reclamantilor, rezulta ca, pentru construirea casei, reclamantul a ocupat o suprafata de teren, pe care initial erau depozitate gunoaie. Dupa construirea casei de locuit, incepand cu anul 1976 si pana in prezent, reclamantii au locuit continuu in acest imobil, unde locuiesc si in prezent.

In acelasi sens este si declaratia martorului BM, audiat la propunerea reclamantilor.

Din Certificatul nr. 41878/9.12.1978, emis de Consiliul Popular al mun. Barlad-Circumscriptia financiara, rezulta ca IS figureaza inscris la matricola cladiri nr.303, cu o casa de locuit situata in Barlad, fdt. Al. Vlahuta nr.18, fara a avea acte de proprietate.

Din adresa nr. 4260/26.02.2008, emisa de Primaria Barlad, rezulta ca imobilul situat in Barlad, str. Al. Vlahuta, fdt.I nr.18 a fost declarat in anul 1978, impozitul fiind platit la zi, pe toata aceasta perioada, de catre IS si IN.

Prin adresa nr. 609/25.02.2008, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui a comunicat ca, din verificarile efectuate in evidenta electronica, imobilul situat in Barlad, str. Al. Vlahuta, fdt.I nr.18 nu figureaza cu carte funciara deschisa si nici nu este grevat de sarcini.

Pentru o temeinica solutionare a cauzei, s-a dispus efectuare unei expertize th. judiciare topografice.

Astfel, prin raportul de expertiza th. judiciara Mihail, depus la dosarul instantei la data de 29.01.2008, , a fost identificat imobilul in cauza, stabilindu-se urmatoarele:

-imobilul este situat in Barlad, str. Al. Vlahuta, fdt.I nr. 18 si a fost individualizat prin pct. 1-2-3-4 din schita-anexa nr. 2 la raportul de expertiza;

-imobilul se compune din:

-casa de locuit (C1), cu o suprafata construita de 54,66 m.p.;

-o constructie anexa (C2, cotet), cu o suprafata construita de 2,16 m.p;.

-intinderea suprafetei de teren aferenta constructiilor si din ingraditura este de 261,59 m.p, terenul fiind de categoria curti-constructii;

-suprafata de 261,59 m.p. teren apartine domeniului privat al mun. Barlad si are o valoare de 8.808,0167 lei;

-vecinatatile actuale ale imobilului sunt: N- str. Al. Vlahuta, fdt.I si CC; E- CI; S- MP; V- CD.

Fata de situatia de fapt retinuta, in cauza sunt aplicabile prev. art. 1890 Cod civil, potrivit carora toate actiunile atat reale cat si personale, pe care legea nu le-a declarat imprescriptibile, se vor prescrie prin treizeci de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu si fara sa i se poata opune reaua-credinta.

Pentru considerentele aratate si constatand indeplinite conditiile prev. de art. 1846-1847, 1890-1894 din Codul civil privitoare la prescriptia achizitiva de 30 de ani, cererea formulata de reclamanti a fost apreciata ca intemeiata, fiind admisa.

In consecinta, instanta a constatat ca reclamantii sunt proprietari, prin prescriptia achizitiva de 30 de ani, ai imobilului compus din casa de locuit (C1), cu o suprafata construita de 54,66 m.p., o constructie anexa (C2, cotet), cu o suprafata construita de 2,16 m.p. si din suprafata de 261,59 m.p. teren aferenta constructiilor si din ingraditura, imobil situat in Barlad, str. Al. Vlahuta, fdt.I nr.18, avand ca vecinatati: str. Al. Vlahuta, fdt.I si CC; E- CI; S- MP; V- CD si individualizat prin pct. 1-2-3-4 din schita-anexa nr.2 la raportul de expertiza th. extrajudiciara ce face parte din prezenta sentinta.

Actiunea a fost legal timbrata, cu 612 lei taxa judiciara de timbru si cu 5 lei timbru judiciar, calculate la valoarea terenului, asa cum a fost stabilita prin raportul de expertiza.

Etichete: