Top

Reconstituire drept de proprietate. Neindeplinirea conditiile prev. de art. 1846-1847, 1890-1894 Cod. civ. privitoare la prescriptia achizitiva de 30 de ani, ca urmare reclamantii nu sunt proprietarii terenului.

Nu este incident niciunul din motivele de nulitate a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, asa cum sunt acestea reglementate prin de art. III din Legea nr. 169/1997. Respingere a exceptia lipsei de interes a actiunii formulate de reclamanti, invocata de parata .Respingere, ca neintemeiata, a actiunii completata pentru : constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 144798/7.11.2007, eliberat titularei parate, constatarea nulitatii absolute a Ordinului nr. 105/19.10.1998 – poz.153 din tabelul nominal anexa-, emis de Prefectul jud. Vaslui si a procesului-verbal de punere in posesie nr. 2270/10.02.1999, intocmit de Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, actiune formulata de reclamanti in contradictor cu paratii: PV, Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ; Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor deoarece In perioada celor 16 ani de posesie pasnica (1977-1993), reclamantii au exercitat doar o posesie precara, , necomportandu-se ca proprietari ai imobilului, nu au facut acte de intervertire a posesiei din posesie precara intr-o posesie utila, necesara uzucaparii imobilului, nu au exercitat o posesie publica, utila, pasnica, sub nume de proprietar asupra suprafetei de 946 m.p. teren, nu au platit impozitele si taxele pentru suprafata de 946 m.p. teren, ca urmare nu s-au comportat ca proprietari ai acestui teren nedobandind dreptul de proprietate prin prescriptia achizitiva asupra acestui teren, nefiind indeplinite conditiile prev. de art. 1846-1847, 1890-1894 Cod. civ. privitoare la prescriptia achizitiva de 30 de ani, ca urmare reclamantii nu sunt proprietarii terenului.

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 1171/189 din 31.03.2008, reclamantii CS si CM au chemat in judecata paratii PV, Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 144798/7.11.2007, eliberat titularei parate PV, cu obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

In cursul judecatii, la termenul din 3.07.2008, reclamantii au completat actiunea introductiva, solicitand constatarea nulitatii absolute a Ordinului nr. 105/19.10.1998 – poz.153 din tabelul nominal anexa-, emis de Prefectul jud. Vaslui, si a procesului-verbal de punere in posesie nr. 2270/10.02.1999, intocmit de Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca parata PV este fiica sotilor B, care au avut construita o casa de locuit pe suprafata de 0,946 ha teren, reconstituita prin titlul de proprietate nr. 144798/7.11.2007. In anul 1977, in urma unui contract de donatie, acea casa a fost preluata de RAGCL Barlad, apoi a fost inchiriata reclamantilor si ulterior a fost demolata. Terenul in suprafata de 946 m.p. a fost atribuit in folosinta reclamantilor, iar in perioada 1989-1990 reclamantii au construit pe acest teren o casa cu 2 camere si hol. Ca urmare, Ordinul nr. 105/19.10.1998 – poz.153 din tabelul nominal anexa-, emis de Prefectul jud. Vaslui, procesul-verbal de punere in posesie nr. 2270/10.02.1999, intocmit de Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si titlul de proprietate nr. 144798/7.11.2007 au fost nelegal emise, deoarece BD si mostenitoarea acesteia PV nu erau indreptatite sa li se reconstituie suprafata de 946 m.p. teren.

In dovedirea actiunii, reclamantii au folosit proba cu inscrisuri depunand la dosar, in copie, decizia civ. nr. 1185/26.05.2000 a Curtii de Apel Iasi, adresa nr. 13316/8.06.2001 a Primariei Barlad, contractul de furnizare a energiei electrice, corespondenta emisa de Comisiile de fond funciar, proba cu martori.

Parata PV a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, deoarece ea este fiica defunctilor BN si BD, care inca din anul 1939 au fost proprietarii imobilului situat in Barlad, str. Principesa Maria, devenita ulterior str. 23 August si apoi str. V.I.Popa. In anul 1979, parintii ei au fost nevoiti sa faca o oferta de donatie pentru acest imobil, oferta care niciodata nu a fost urmata de acceptare, nefiind incheiat un act de donatie in forma autentificata. In anul 1977 casa de locuit a fost demolata, fiind afectata de cutremur, iar reclamantii au avut calitatea de chiriasi ai acestui imobil. Parata a ridicat si exceptia lipsei de interes a reclamantilor in promovarea actiunii-

Parata PV a depus la dosar, in copie, acte de stare civila, titlul de proprietate nr. 144798/7.11.2007, certificatul de mostenitor nr. 1/11.01.2006, cartea imobilului, certificat de atestare fiscala, Ordinul nr. 105/19.10.1998 emis de Prefectul jud. Vaslui, procesul-verbal de punere in posesie nr. 2270/10.02.1999, doua chitante de plata a impozitului pentru teren, contractul de vanzare-cumparare nr. 11988/20.08.1993, si a folosit proba cu interogatoriu.

Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantilor deoarece autoarei reclamantei, BD, ii fusese emis Ordinul nr. 105/19.10.1998 al Prefectului Vaslui pentru suprafata de teren in litigiu, teren cu care aceasta a fost pusa in posesie.

Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a inaintat instantei documentatia in baza careia s-a intocmit titlul de proprietate nr. 144798/7.11.2007.

La dosarul cauzei a fost atasat cu titlu de proba, dosarul nr. 957/24.02.1999 al Judecatoriei Barlad, in care a fost pronuntata sentinta civ. nr. 1225/16.04.1999.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 1/11.01.2006, intocmit de biroul notarului public Blanaru Dorin, parata PV este fiica defunctei BD, decedata la 1.01.2006.

In cartea imobilului nr. 2684, intocmita la data de 29.08.1939, ce priveste imobilul situat in Barlad, str. Principesa Maria nr. 6, au fost inscrisi ca proprietari BN, BD si BV..

Din adresa nr. 10.021/12.05.2008 a Primariei Barlad rezulta ca strada Principesa Maria s-a numit ulterior str. 23 August si apoi str. V.I. Popa.

Potrivit adresei nr. 13316/8.06.2001, emisa de Primaria Barlad, BN (a fost proprietarul imobilului situat in Barlad, str. V.I.Popa nr. 6, imobil compus din casa de locuit si suprafata de 946 m.p. teren.

Initial, imobilul din Barlad, str. V.I. Popa nr.6 era compus din casa de locuit cu 2 camere, o magazie pt. lemne si din suprafata de 946 m.p. teren aferent.

Ulterior, imobilul a trecut in administrarea Intreprinderii de Gospodarire Locativa Barlad (I.G.L.), iar familia B si-a mutat domiciliul intr-o garsoniera din Barlad.

Din mentiunile inscrise in cartea de imobil aflata la filele 87-90 dosar, rezulta ca locatari ai aceluiasi imobil au fost si CC (mama reclamantului) si reclamantii CS, CM. In aceasta carte de imobil, alta decat cea mai sus prezentata, au fost notate de catre agentii militiei mentiuni privitoare la starea imobilului incepand cu data de 2.09.1977, pana la data de 6.05.1988.

Aceste mentiuni se coroboreaza cu declaratiile martorilor VV, SVa, audiati la propunerea reclamantilor, declaratii potrivit carora reclamantii au inceput sa locuiasca in imobilul in cauza prin anii 1977-1978, in baza unui contract de inchiriere incheiat cu administratorul IGL (devenita RAGCL) Barlad.

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de parata, reclamanta CM a aratat ca, initial, in imobil a locuit CC in baza unui contract de inchiriere, aceasta a decedat in anul 1982, dupa care in imobil au continuat sa locuiasca reclamantii, in calitate de locatari.

Sustinerile reclamantei sunt confirmate prin contractul de inchiriere nr. 5235/23.04.1982, prin care Intreprinderea de Gospodarire Locativa Barlad a inchiriat, pe durata de 3 ani, titularului CS imobilul situat in Barlad, str. 23 August nr.6, contract depus in copie in dosarul nr. 957/1999 al Judecatoriei Barlad.

Ulterior, casa a fost demolata de catre RAGCL, insa reclamantii au continuat sa foloseasca terenul pe care fusese construita casa si pe acest teren reclamantii au construit niste incaperi in care ei locuiesc in prezent.

La data de 29.03.1990, reclamantii CS si CM au incheiat un contract de furnizare a energiei electrice pentru acelasi imobil de pe str. 23 August nr. 6.

La data de 21.02.1995, pe terenul in cauza se aflau urmatoarele constructii, identificate prin raportul de expertiza intocmit de expertul CV, aflat la dosarul nr. 957/1999: doua incaperi construite din caramida, acoperite cu carton; o magazie construita din scandura, acoperita cu tabla; alta magazie, construita din caramida recuperata, acoperita cu carton; un cotet pt. pasari; un cotet pt. porci; un WC. Cu acelasi continut este si raportul de expertiza intocmit la data de 23.09.1996 – raportul de expertiza se afla in dosarul nr. 957/1999.

Prin contractul de vanzare-cumparare nr. 11988/20.08.1993, reclamantul CS a cumparat de la vanzatoarea „Gosloc” RA Barlad un apartament situat in Barlad, str, Ferastraie nr. 2, bl. P2, sc.A, ap.19, compus din 2 camere si dependinte, contractul fiind incheiat in temeiul Decretului-Lege nr. 61/1990 -fila 109 dosar. Prin raspunsul dat la interogatoriu, reclamanta a sustinut ca a vandut acest imobil.

Din chitantele emise la 4.02.1999 si 20.02.2000, depuse la filele 107-108, rezulta ca platitor al impozitului datorat pentru suprafata de teren de 946 m.p. din str. 23 August nr.6 a fost BD. Cu privire la acest aspect, reclamanta a sustinut, prin raspunsul dat la interogatoriu, ca nu i s-a permis sa plateasca ea impozitul pentru imobil.

Prin cererea inregistrata cu nr. 8333/10.04.1991 la Consiliul Local mun. Barlad, BD a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 946 m.p. teren situata pe str. 23 August din Barlad.

Prin Hotararea nr. 148/22.10.1991 emisa de Comisia jud. Vaslui pt. aplicarea Legii fondului funciar – pozitia 1 din tabelul anexa-, a fost validata propunerea Comisiei mun. Barlad pt. aplicarea aceleiasi legi de a se reconstitui titularei BD dreptul de proprietate pentru suprafata de 946 m.p. teren din Barlad, str. 23 August nr. 6. La rubrica „observatii” din tabelul anexa s-au consemnat urmatoarele: „Oferta donatie pt. teren in fav. Statului. Terenul a ramas fara constructii, este disponibil si nu este prevazut cu constructii sistematizare” – hotarare aflata in dosarul nr.957/1999.

Din actele dosarului nu rezulta ca s-ar fi incheiat vreun contract de donatie in forma autentificata pentru imobilul in cauza.

Potrivit adresei nr. 16368/4.12.1995, emisa de Primaria Barlad, reclamantilor nu le-a fost atribuita in folosinta suprafata de 946 m.p. teren din str. V.I.Popa nr. 6 – adresa aflata in dosarul nr. 957/1999.

Prin Ordinul nr. 105/19.10.1998 – poz.153 din tabelul nominal anexa-, emis de Prefectul jud. Vaslui, a fost atribuita in proprietatea titularei BD suprafata de 946 m.p. teren, situata pe str. V.I.Popa nr. 6 din Barlad -filele 27-29 dosar.

Prin procesul-verbal nr. 2270/10.02.1999, intocmit de Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, BD a fost pusa in posesia suprafetei de 946 m.p. teren din Barlad, str. V.I.Popa nr. 6.

Prin cererea inregistrata la Primaria Barlad cu nr. 19588/24.08.2005, BD a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren- fila 58 dosar.

Ulterior a fost intocmit titlul de proprietate nr. 144798/7.11.2007, prin care s-a reconstituit in proprietate titularei PV suprafata de 946 m.p. teren situata pe str. V.I.Popa nr. 6 – fila 52.

S-a procedat astfel, deoarece prin sentinta civ. nr. 1225/16.04.1999 a Judecatoriei Barlad, modificata prin decizia civ. nr. 1185/26.05.2000 a Curtii de Apel Iasi, a fost respinsa, ca prematura, actiunea prin care reclamanta BD revendicase de la paratii CS si CM suprafata de 946 m.p. teren din Barlad, str. V.I.Popa nr.6. In considerentele deciziei civ. nr. 1185/2000 s-a retinut ca reclamanta BD nu poseda un titlu de proprietate pentru terenul revendicat, ci poseda numai ordinul prefectului si proces-verbal de punere in posesie, acte care nu dovedeau un „drept exclusiv si determinant asupra terenului revendicat”-

De asemenea, prin cererea inregistrata cu nr. 20024/9.08.2004 la Primaria Barlad, reclamantii au solicitat si ei sa li se atribuie in proprietate aceeasi suprafata de teren. Din corespondenta depusa in copie la dosar, rezulta ca aceasta cerere a fost respinsa, pentru motivul ca terenul in cauza era proprietatea lui BD.

Impotriva masurilor dispuse de catre Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reclamantii au formulat contestatie, care nu a fost inca solutionata.

Privitor la exceptia lipsei de interes a actiunii formulate de reclamanti, ridicata de parata PV, se apreciaza ca aceasta exceptie este neintemeiata deoarece reclamantii tind sa obtina anularea titlului de proprietate nr. 144798/7.11.2007, emis paratei PV.

Deoarece reclamantii au interes in promovarea actiunii, exceptia lipsei de interes ridicata de parata PV , a fost respinsa ca neintemeiata.

Asupra fondului cauzei, s-a retinut ca incepand cu data de 2.09.1977 si pana in prezent reclamantii CM si CS au locuit in imobilul situat in Barlad, str. V.I.Popa nr. 6, in calitate de chiriasi. In aceasta calitate de chiriasi, initial ai intregului imobil (casa de locuit si teren aferent) si apoi in calitate de chiriasi numai pentru suprafata de 946 m.p. teren, reclamantii au avut posesia pasnica si netulburata a imobilului pana la data de 14.07.1993. La data de 14.07.1993 BD a formulat plangere la Politia Barlad impotriva numitei CM, pentru faptul ca aceasta din urma a ocupat fara drept suprafata de 946 m.p. teren ce compune imobilul in cauza (a se vedea dosarul nr. 5310/1993 al Judecatoriei Barlad, atasat la dosarul prezentei cauze).

In perioada celor 16 ani de posesie pasnica (1977-1993), reclamantii au exercitat doar o posesie precara, aceasta deoarece ei, necomportandu-se ca proprietari ai imobilului, nu au facut acte de intervertire a posesiei din posesie precara intr-o posesie utila, necesara uzucaparii imobilului.

Pentru a ajunge la aceasta concluzie este relevanta imprejurarea ca, din actele dosarului, nu rezulta ca in perioada 1977-1993 reclamantii ar fi platit impozitele si taxele pentru suprafata de 946 m.p. teren, ca urmare reclamantii nu s-au comportat ca proprietari ai acestui teren.

In conditiile in care reclamantii nu au exercitat o posesie publica, utila, pasnica, sub nume de proprietar asupra suprafetei de 946 m.p. teren, reclamantii nu au dobandit dreptul de proprietate prin prescriptia achizitiva asupra acestui teren, nefiind indeplinite conditiile prev. de art. 1846-1847, 1890-1894 Cod. civ. privitoare la prescriptia achizitiva de 30 de ani, ca urmare reclamantii nu sunt proprietarii terenului.

Fata de probele administrate, instanta a apreciat ca nu este incident niciunul din motivele de nulitate a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, asa cum sunt acestea reglementate prin de art.III din Legea nr. 169/1997.

Pentru considerentele aratate, actiunea formulata de reclamanti, asa cum a fost completata, pentru constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 144798/7.11.2007, eliberat titularei parate PV, a Ordinului nr. 105/19.10.1998 – poz.153 din tabelul nominal anexa-, emis de Prefectul jud. Vaslui, si a procesului-verbal de punere in posesie nr. 2270/10.02.1999, intocmit de Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor este neintemeiata, si a fost respinsa.

Conform art. 274 alin.1 Cod.pr. civ., cheltuielile de judecata efectuate de reclamanti au ramas in sarcina acestora.

Etichete: