Top

Reabilitare

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 963/270/2010

Înreg. 08.02.2010 reabilitare

SENTINTA PENALA Nr. 300

Sedinta publica din 06.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier ENACHE GABRIEL

Ministerul Public – reprezentat de procuror Vicentiu Craciunel Antohi

Pe rol judecarea actiunii penale având ca obiect cererea de reabilitare formulata de condamnatul ……

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns condamnatul personal si asistat de avocat av. … si martorului …..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei comunicarea copiei sentintei penale nr. 405/2000 a Tribunalului Bacau dupa care;

Avocat …… depune înscris prin care precizeaza ca solicita reabilitarea judecatoreasca si o caracterizare a condamnatului emisa de Postul de Politie Bogdanesti.

Instanta a procedat la audierea martorului ……, sub prestare de juramânt conform art. 85 C.pr.pen. declaratia fiind consemnata la dosar.

Procurorul si aparatorul condamnatului au precizat ca nu au cererii noi.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul in dezbateri.

Procurorul a pus concluzii de admitere a cererii de reabilitare cu obligarea petentului condamnat la cheltuieli judiciare catre stat.

Avocat ….. a solicitat admiterea cererii si sa se dispuna reabilitarea judecatoreasca a petentului pentru cele 5 pedepse aplicate.

…… a solicitat admiterea cererii pentru a avea posibilitatea sa se angajeze.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale de fata constata ca prin decizia penala nr. 806/R din 24.11.2009, pronuntata de Tribunalul Bacau in dosarul nr. 1080/270/2009 a fost admis recursul declarat de petentul condamnat ….. domiciliat în comuna …….., jud. Bacau împotriva sentintei penale nr. 226 din 30.03.2009 prin care s-a respins cererea de reabilitare, pentru pedepsele aplicate prin sentintele penale, nr. 866/07.04.1992, 1100/03.04.1993, 1594/09.10.1996 si 542/22.04.1998 toate pronuntate de Judecatoria Onesti.

În motivarea cererii sale ……. sustine ca a achitat amenzile penale la care a fost condamnat prin sentintele sus-mentionate iar de la ultima condamnare au trecut mai mult de 3 ani.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. 866/07.04.1992 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 5966/1991 a dispus condamnarea inculpatului …… la pedeapsa amenzii în suma de 4000 lei pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 180 al. 2 Cod penal- fapta comisa la 05.08.1991.

Sentinta penala nr. 866/07.04.1992 a ramas definitiva la data de 21.04.1992, amenda în suma de 4000 lei fiind achitata de condamnat la 04.06.1992- a se vedea filele 13, 14 dosar.

Prin sentinta penala nr. 1100/30.04.1993 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 8745/1992 s-a retinut în sarcina inculpatului ….. savârsirea cu vinovatie a infractiunii de lovire prevazuta de art. 180 al.2 Cod penal- fapta comisa la 27.08.1992.

Pe cale de consecinta, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în suma de 10.000 lei.

Sentinta penala nr. 1100/30.04.1993 a ramas definitiva la 12.06.1993, pedeapsa amenzii fiind executata la data de 22.06.1993- filele 8-9 dosar.

În dosarul penal nr. 9583/1995 al Judecatoriei Onesti a fost trimis în judecata inculpatul …….. pentru savârsirea la data de 11.11.1995 a infractiunii de lovire prevazuta si pedepsita de art. 180 al.2 Cod penal.

Prin sentinta penala nr.1594/09.10.1996 pronuntata în dosarul sus-mentionat sentinta ramasa definitiva la 22.10.1996, a fost condamnat ……… la pedeapsa amenzii în suma de 90.000 lei. Pedeapsa a fost executata la 21.11.1996- filele 10-12 dosar.

Acelasi ……… a fost condamnat la pedeapsa amenzii în suma de 700.000 lei prin sentinta penala nr. 542/22.04.1998 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr.473/1998.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut în sarcina inculpatului ……. savârsirea cu vinovatie la data de 08.12.1997 a infractiunii de lovire.

Ulterior ramânerii definitive a sentintei penale nr.542/22.04.1998 condamnatul a achitat amenda la data de 10.06.1998.

Din continutul certificatului de cazier judiciar aflata la fila 5- dosar instanta rezulta ca prin sentinta penala nr. 405/D/28.11.2000 a Tribunalului Bacau a fost condamnat …….. la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplicarea dispozitiilor art. 81 Cod penal.

Din cuprinsul aceluiasi înscris rezulta faptul ca petentul nu a mai savârsit alte infractiuni si nu a mai suferit alte condamnari în perioada ce a urmat executarii pedepsei mai sus aratate si pâna în prezent.

De asemenea, din declaratia martorului ……… (fila 26 dosar) rezulta ca petentul condamnat este o persoana bine integrata în societate.

Potrivit art.135 Cod penal ,lit. a, în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de un an pâna la 5 ani, condamnatul poate fi reabilitat la cerere ,dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate, iar conform art. 136 Cod Penal , termenul se socoteste de la data când a luat sfârsit executare pedepsei principale.

Coroborând întreg materialul probator administrat în cauza, instanta constata faptul ca în speta de fata sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.135 si art. 136 alin. 1 Cod Penal privitoare la împlinirea termenului de reabilitare, petentul ne mai suferind vreo condamnare în intervalul ce a urmat executarii pedepselor aplicate.

Pentru considerentele expuse, instanta urmeaza a admite cererea de reabilitare, în temeiul dispozitiilor art.135 si art. 136 alin. 1 Cod Penal si sa dispuna reabilitarea judecatoreasca a condamnatului ………

Se vor avea în vedere si prevederile art. 192 alin. 3 Cod procedura penala.

Pentru aceste motive,

În numele legii

HOTARSTE

Admite cererea formulata de petentul condamnat … fiul lui …, nascut la data de … la in ……, jud. Bacau domiciliat in .., judetul Bacau..

Dispune reabilitarea judecatoreasca a petentului condamnat …… pentru pedepsele de:

-) 3 ani închisoare cu aplicarea art. 81 Cod penal, aplicata prin sentinta penala nr. 405/D/28.11.2000 a Tribunalului Bacau, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 26-14 din Dec. 466/1979, art. 312 alin. C.penal definitiva prin neapelare;

-) de 700.000 lei ( vechi) amenda penala aplicata prin sentinta penala nr. 542/22.04.1998 a Judecatoriei Onesti sentinta ramasa definitiva prin neapelare ;

-) 90.000 lei ( vechi) amenda penala aplicata prin sentinta penala nr. 1594/09.10.1996 a Judecatoriei Onesti sentinta ramasa definitiva prin nerecurare;

-) 10.000 lei ( vechi) amenda penala aplicata prin sentinta penala nr. 1.100 din 30.04.1993 a Judecatoriei Onesti, definitiva prin nerecurare;

-) 4.000 lei ( vechi) amenda penala aplicata prin sentinta penala nr. 866/07.04.1992 a Judecatoriei Onesti.

În conformitate cu dispozitiile art.502 Cod Procedura Penala ,dupa ramânerea definitiva a hotarârii de reabilitare se va face mentiune despre aceasta pe hotarârile prin care s-au pronuntat condamnarile .

În baza art.192 al. 3 Cod Procedura Penala,cheltuielile judiciare avansate de stat ramân in sarcina acestuia.

Cu drept de recurs in 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 06.05.2010.

PRESEDINTE GREFIER

Liliana Mirela Puscasu Enache Gabriel

Etichete: