Top

Actiune în constatare

-actiune în constatare

-sentinta civila nr. 1301 din 23.03.2009 – dosar nr. 128/279/2009

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 12.01.2009, sub nr. xx, reclamantii B.L. si B.D. au chemat in judecata pe paratul Municipiul P.N. –prin reprezentant legal Primarul Municipiului, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa constate ca a executat fara autorizatie o serie de constructii la imobilul situat in str. xx, P.N., sa se dispuna mentinerea constructiilor executate neautorizat si sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de autorizatie de constructie.

In motivare au aratat ca au cumparat prin contractul de vanzare-cumparare xx, apartamentul nr.1 dintr-o casa de locuit, compusa dintr-o camera in suprafata de 40,80 mp si un beci de 30 mp, situat in str. xx, P.N., iar ulterior au efectuat o serie de lucrari de constructie imobilului cumparat, insa fara autorizatie de constructie, evidentiate in documentatia cadastrala intocmita.Totodata au aratat ca au promovat prezenta actiune in vederea intabularii in cartea funciara a imobilului.

In drept a invocat prev.art.111 C.pr.civ si art.28 alin.2 din Legea 50/1991.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de 19 lei si 0,3 lei timbru judiciar.

Anexat cererii, in cadrul probei cu inscrisuri, reclamantii au depus la dosar contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. xx, documentatia cadastrala a imobilului, imputernicire avocatiala.

In termen legal, in conformitate cu prev.art.115 C.pr.civ, paratul a formulat intampinare, prin care a aratat ca in principiu este de acord cu prezenta actiune in ipoteza in care se va dovedi dreptul de proprietate al reclamantilor asupra imobilului. Totodata, au aratat ca situatia de la fata locului corespunde

intru-totul celei descrise de reclamanti in actiune si ca acestia nu mai au la indemana calea actiunii in realizare.

Analizand actele si lucarile dosarului,instanta retine urmatoarele:

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. xx reclamantii au devenit proprietarii apartamentului nr.1 dintr-o casa , compusa dintr-o camera in suprafata de 40,8 mp si un beci, in suprafata de 30 mp situate pe terenul aferent de 100,7 mp , imobil situat in P.N., str. xx, jud. N.

Ulterior acestia au mai efectuat o serie de modificari si lucrari de imbunatatire la imobilul respectiv, fara a solicita si obtine autorizatie de constructie pentru acestea, asa cum sunt descrise in documentatia cadastrala depusa de reclamanti la dosarul cauzei.

Actiunea în constatare,prev de disp.art.111 C.pr.civ invocata de reclamanti drept temei de drept al prezentei actiuni este admisibila, în conditiile în care, pe de o parte, reclamantii nu au la dispozitie o actiune în realizare, iar, pe de alta parte, justifica un interes în promovarea prezentei actiuni, in vederea intabularii lucrarilor suplimentare efectuate imobilului cumparat in anul 1998.

Avand in vedere aceste considerente, instanta va admite actiunea si va constata ca reclamantii au efectuat o serie de lucrari de constructie la imobilul, proprietatea lor, situat in P.N., str. xx, jud. N., constand in urmatoarele: la parter doua holuri de 2,27 mp, respectiv 1,55 mp, grup sanitar de 1,11 mp, casa scarii în suprafata de 2,67 mp, la etaj camera lambrisata cu lemn, în suprafata de29,36 mp continuata cu o logie în suprafata de 4,92 mp.

In ce priveste cererea reclamantilor de a pronunta o hotarare care sa tina loc de autorizatie de constructie pentru lucrarile efectuate, instanta o va respinge ca neintemeiata, pentru urmatoarele considerente:

In conformitate cu prev.art.2 din Legea 50/1991,autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor, iar potrivit prev.art.4 din aceeasi lege aceasta se emite de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari.

Etichete: