Top

Dezbaterea succesiunilor

SENTINTA CIVILA Nr. 1259

Sedinta publica de la 22 Aprilie 2009

?????

La data de 26 noiembrie 2008, cu nr.4031 a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantul A A a solicitat in contradictoriu cu piritii M M, A D si P L pronuntarea unei hotariri prin care sa se dispuna dezbaterea succesiunilor ramase de pe urma defunctilor A P decedat la data de 6 februarie 2004, cu ultimul domiciliu in sat U, com.D, jud.V si A A , decedata la data de 24 septembrie 2008 cu acelasi ultim domiciliu in sensul de a se stabili masa succesorala, mostenitorii, cotele ,urmind sa se dispuna iesirea din indiviziune atit cu privire la masa succesorala cit si fata de P L (mostenitoare din titlul comun) ,cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantul A A sustine ca la data de 6 februarie 2004 a decedat tatal lor ,mostenitori fiind A A, mama, el si piritii M M si A D in calitate de fii si fiica, iar la data de 24 septembrie 2008 a decedat, A A, mama lor, mostenitori fiind el, A A si piritii M M si A D , fii si fiica, cotele lor succesorale in urma dezbaterii succesiunilor succesive fiind egale, cite 1/3 din masa succesorala ce cuprinde terenul in suprafata de 8 ha si 3900 mp reconstituit prin titlul de proprietate nr.1347/47809/1996 situat in com.D (fosta V) sat U, jud.V si suprafata de 2 ha si 2500 mp teren reconstituit prin titlul de proprietate comun cu D D cu nr.478/4728/2001 situat pe raza com.Gagesti, jud.V, acest din urma titlu de proprietate fiind comun cu D D, fratele tatalui lor, pentru o mostenire de la parintii lor, respectiv bunicii lor si deoarece D D a decedat a fost chemata in judecata fiica acestuia P L.

In drept s-au invocat disp.art.700, 728 si urm.cod civil.

In dovedirea actiunii s-au depus inscrisuri: certificatele de deces ale defunctilor, actele de stare civila ale partilor, titlurile de proprietate la care am facut referire, s-a solicitat proba cu interogatoriul piritilor,efectuarea unei expertize topometrice pentru individualizarea si lotizarea terenurilor din cele doua titluri functie de posesia actuala.

Prin intimpinare piritul A D a precizat ca este de acord cu actiunea formulata in ce priveste compunerea masei succesorala, insa in ce priveste calitatea de mostenitori pentru defunctul A D, acestia sunt el, A D in calitate de fiu cu o cota de 3/8 din mostenire, pirita M M in calitate de fiica cu cota de 3/8 din mostenire si Andurnache A, in calitate de sotie supravietuitoare cu cota de 2/8 din mostenire intrucit reclamantul A D nu a acceptat nici expres nici tacit succesiunea deoarece din anul 1972 s-a stabilit in Galati de unde a venit de 5-6 ori acasa la parinti in concedii, din anul 2002 – 2003 a plecat in Italia, iar in anul 2004 nu a venit la inmormintarea tatalui lor desi l-a sunat, aceeasi atitudine avind si cind a murit mama lor, el fiind cel care s-a zbatut pentru obtinerea titlurilor de proprietate, reclamantul prezentindu-se doar cind a fost invitat pentru a face demersuri pentru partajul averii succesorale dupa moartea mamei lor.

Mai arata piritul A D ca la atribuirea loturilor trebuie sa se aiba in vedere ca el este proprietarul gospodariei parintesti si este indreptatit sa primeasca terenul intravilan si terenul extravilan impadurit situat in pct. I deoarece reclamantul nu domiciliaza in judet si nu si-a exprimat dorinta de a primi teren in natura si ca D D (tatal piritei P L) este nepotul de sora al tatalui lor si nu frate.

S-a anexat in copie inscrisuri: contractul de intretinere autentificat sub nr.3111 din 7 mai 1999 autentificat sub nr.311 la Biroul Notarului Public VT, acte de stare civila, s-a solicitat proba cu martorul GG pentru a dovedi ca reclamantul A A nu a acceptat succesiunea ,posesia actuala, cine a ingrijit defunctii, iar reclamantul A A a solicitat in completarea probatoriului proba cu martorul RI pentru a dovedi acceptarea in termen a succesiunii.

Prezenta in instanta ,pirita M M a precizat ca renunta la cota indiviza ce i se cuvine deoarece piritul A D a avut grija de parinti si nu a solicitat alte probe, aspect retinut in incheierea pronuntata in sedinta publica din 4 februarie 2009.

Pirita P L a fost reprezentata prin procurator P V C, conform procurii aflata la fila 18, dosar, iar acesta prezent in instanta nu a solicitat alte probe.

Fata de renuntarea piritei M M la cota sa indiviza cuvenita de pe urma defunctilor, piritul A D a depus precizarile de la fila 40, dosar in care arata ca defunctul A P a beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate, cota succesorala cuvenita reclamantului A A in urma dezbaterii succesiunilor succesive fiind de 1/8, iar pentru el de 7/8 din masa succesorala.

Expertul CC desemnat in cauza pentru efectuarea expertizei topometrice a intocmit doua variante de lotizare, o varianta pentru situatia in care se considera ca reclamantul A A a acceptat succesiunea tatalui sai, astfel ca lui si piritului A A li se cuvin cote egale ,iar cealalta varianta cu cota de 1/8 pentru reclamantul A A si 7/8 pentru piritul A D pentru situatia in care se considera ca succesiunea defunctului A P a fost acceptata numai de piritul A D, expertiza la care partile nu au avut obiectiuni.

Din probatoriu administrat in cauza, instanta retine ca la data de 6 februarie 2008 a decedat A P, tatal reclamantului A A si al piritilor M M si A D.

Piritul A A a fost cel care a avut grija de el pina la deces conform contractului de intretinere autentificat sub nr.311 din 7 mai 1999 prin care tatal si mama sa A A i-au transmis in schimbul intretinerii casa de locuit cu terenul de constructie in suprafata de 3300 mp.

Martorul GG ,depozitie fila 44, dosar, propus de pirit a aratat ca reclamantul A A nu a participat la inmormintarea defunctului, la praznicele ulterioare si l-a vazut ultima data in localitatea lor cind mama lor ,Ai A mai era in viata si a stat citeva zile ,insa era la aproximativ un an si ceva dupa moartea tatalui, asa cum arata si piritul A D in raspunsul la interogator ,fila 72 dosar.

Martorul RI ,fila 45 dosar, propus de reclamant sustine ca reclamantul a venit la o luna, o luna si jumatate dupa decesul tatalui sau, a ridicat o suma de bani de la o asociatie la care era arendat terenul, iar mama lor care traia l-a trimis sa plateasca curentul cu banii ridicati, pentru ca in timpul declaratiei sa mentioneze ca banii au fost incasati pentru anul 2007.

Din adeverinta aflata la fila 79, dosar rezulta ca reclamantul A A nu a ridicat produse de la SC TERAGRO INVEST SRL unde se afla terenul in arenda conform contractului de arendare nr.21 din 1 martie ,fila 75dosar ,contract incheiat de piritul A D, iar din copia pasaportului reclamantului aflat la fila 82, dosar ca acesta a tranzitat tara la data de 14 iulie 2006, la un an si sase luni de la decesul tatalui sau.

Fata de cele retinute, instanta apreciaza ca reclamantul A A nu a facut acte exprese sau acte tacite din care sa rezulte acceptarea mostenirii ramase de pe urma tatalui sau A P ,asa cum prevad disp.art.689 Cod civil in termenul prevazut de art.700 Cod civil, respectiv 6 luni de la deschiderea succesiunii tatalui sau, considerente pentru care se va stabili ca mostenitori ai defunctului A P sunt A A sotia supravietuitoare in baza art.1 din Legea nr.319/1944 cu cota de si piritul A D, in calitate de fiu, cu cota de ľ in baza art.669 Cod civil, strain de succesiune prin neacceptare fiind reclamantul A A si pirita M M, renuntatoare la succesiune in baza art.669 Cod civil.

Masa succesorala ramasa de pe urma defunctului A P cuprinde terenul in suprafata de8 ha si 3900 mp mentionat in titlul de proprietate nr.1347/47805 cod 38166743 emis la data de 25septembrie 1996 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V si cota indiviza de ˝ din terenul in suprafata de 4 ha si 5500 mp mentionat in titlul de proprietate nr.478/47428 cod 38163912 emis la data de 7 martie 2001 de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V, restul cotei indivize de ˝ din acelasi titlu emis si pe numele defunctului Dina D ,fiind proprietatea piritei P L, mostenitoarea acestuia.

La data de 24 septembrie 2008 a decedat A A, cu ultimul domiciliu ,in sat U, com.D, jud.V, mostenitori fiind in baza art.659 cod civil, cu cote egale reclamantul A A care a acceptat succesiunea prin introducerea prezentei cereri, la data de 26 noiembrie 2008 si piritul A D, aflat in posesia imobilelor, pentru masa succesorala ramasa de pe urma defunctei lor mame A A, mostenita de la sotul sau, respectiv cota indiviza de Ľ din imobilele mentionate.

Fata de cele retinute si in baza textelor de lege invocate si a disp.art.651 Cod civil instanta urmeaza sa admita actiunea reclamantului A A privind dezbaterea succesiunilor succesive ale defunctilor A P si A A, sa stabileasca masa succesorala, mostenitorii, cotele asa cum am mentionat, valoarea masei succesorale luind in calcul valorile stabilite de expert dar si cota valorica cuvenita fiecarui mostenitor.

Dupa aceste operatiuni, in baza disp.art.728 Cod civil, art.673 ind.10 cod poroc.civila urmeaza sa dispuna iesirea din indiviziune conform variantei a 2-a a raportului de expertiza, prin care expertul CC intocmeste lotizarea raportat cotelor cuvenite partilor in urma dezbaterii succesiunilor succesive, respectiv 1/8 reclamantului A A si 7/8 piritului A D, loturi reprezentate in anexele la expertiza, cu precizarea ca si piritei P L i se va atribui lotul stabilit de expert pentru terenul in suprafata de 22500 mp mentionat in titlul de proprietate 478/47428 emis la data de 7 martie 2001 cod 38163912 de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V.

Deoarece prin loturile constituite reclamantul A A si piritul A D primesc teren la valoarea cotei ce li se cuvine nu datoreaza sulta.

In temeiul art.274, 276 cod pr.civila, art.774 cod civil cheltuielile de judecata efectuate vor fi suportate de catre reclamantul A A si piritul A D, raportat cotei atribuita, urmind sa fie obligata si pirita P L la cheltuielile de judecata, parte din indemnizatia de expertiza efectuata, astfel ca dupa compensarea lor piritul va fi obligat sa plateasca cheltuieli de judecata reclamantului deoarece cuantumul achitat de el este mai mare raportat cotei stabilite.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru si timbru judiciar corespunzator.

Admite actiunea dezbatere succesiuni succesive ramase de pe urma defunctilor: A P, decedat la de 6 februarie 2004, cu ultimul domiciliu in sat U, com.D, jud.V, A E ,decedata la data de 24 septembrie 2008, cu acelasi ultim domiciliu formulata de reclamantul A A in contradictoriu cu piritii: M M, A D, P L.

Stabileste ca mostenitori ai defunctului A P, decedat la data de 6 februarie 2004, cu ultimul domiciliu in sat U, com.D, jud.V: A A in calitate de sotie supravietuitoare cu cota de Ľ din masa succesorala si piritul A D, in calitate de fiu cu cota de ľ, strain de succesiune fiind prin neacceptare reclamantul A A si M M prin renuntare la cota indiviza.

Stabileste ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului A P, decedat la data de 6 februarie 2004 cuprinde: terenul in suprafata de 8 ha si 3900 mp mentionat in titlul de proprietate nr.1347/47805 cod 38166743 emis la data de 25 septembrie 1996 de Comisia judeteana pentru stabilirea titlului de proprietate V si cota indiviza de ˝ din terenul in suprafata de 4 ha si 5000 mp mentionat in titlul de proprietate nr.478/47428 cod 38163912 emis la data de 7 martie 2001 de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V, cota indiviza de ˝ din terenul mentionat in acelasi titlu emis si pe numele defunctului D D fiind proprietatea piritei P L, mostenitoarea acestuia.

Stabileste ca mostenitori ai defunctei A A, decedata la data de 24 septembrie 2008, cu ultimul domiciliu in sat U, com.D, jud.V, sunt: reclamantul A A, cu cota de ˝ din masa succesorala si piritul A D, cu aceiasi cota, ambii in calitate de fii, renuntatoare la succesiune fiind pirita M M, fiica.

Stabileste ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctei A A, decedata la data de 24 septembrie 2008 cuprinde: cota indiviza de Ľ din terenul in suprafata de 8 ha si 3900 mp teren mentionat in titlul de proprietate nr.1347/47809 cod 38166743 emis la data de 25 septembrie 1996 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V si cota indiviza de Ľ din terenul in suprafata de 2 ha si 2500 mp mentionat in titlu de proprietate nr.478/47428 cod 38163912 emis la data de 7 martie 2001 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V.

Stabileste ca valoarea masei succesorale ramasa de pe urma defunctilor A P si A A este in suma de 53.574 lei.

Stabileste ca in urma dezbaterilor succesiunilor succesive ramase de pe urma defunctilor A P si A A , reclamantului A A i se cuvine cota valorica de 1/8 si piritului A D cota valorica de 7/8, respectiv suma de 6.696,75 lei pentru A A si 46.877,25 lei pentru A D.

Dispune iesirea din indiviziune cu privire la terenul in suprafata de 4 ha si 5000 mp mentionat in titlul de proprietate nr.478/47428 emis la data de 7 martie 2001 cod 38163912 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V pe numele defunctilor A P si D D.

Atribuie piritei P L, in calitate de mostenitoare a defunctului D D suprafata de 22500 mp reprezentata in anexa nr.12 la raportul de expertiza, expert CC pe punctele de contur 1,2,3,10,9,1, valoare 3.375 lei.

Atribuie piritului A D suprafata de 19687 mp teren reprezentata in anexa nr.12 la raportul de expertiza expert Chitariu Constantin pe punctele de contur 10,3,4,5,6,10 valoare 5.906 lei si reclamantului A A suprafata de 2.813 mp teren reprezentata in anexa nr.12 la raportul de expertiza ,expert Chitariu Constantin pe punctele de contur 9,10,6,7,8,9, valoare 844 lei.

Dispune iesirea din indiviziune cu privire la terenul in suprafata de 8 ha si 3.900 mp mentionat in titlul de proprietate nr.1347/47809 cod 38166743 emis la data de 25 septembrie 1996 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V.

Atribuie piritului A D lotul nr.4 din varianta nr.2 de formare a loturilor ,conform anexei nr.16 a aceluiasi raport de expertiza, respectiv : T 39, P 1920/1/30, Plop, 12.000 mp, 3.600 lei reprezentata in anexa nr.2 a raportului de expertiza, punctele de contur 1,2,3,4,1, T 42, P 1993/84, Pelmesana, 4.500 lei, reprezentata in anexa nr.3, puncte de contur 1,2,3,4,1, T 47, P 2046/23, Gradinarie 1.000 mp, 300 lei, reprezentata in anexa nr.4, puncte de contur 1,2,5,6,1, T 48, P 2066/7 Cucuieta, 20.000 mp, 6.000 lei, reprezentata in anexa nr.5, puncte de contur 1,2,3,4,1 T 46, P 2016/5, Hamza 13.300 mp, 3.990 lei, reprezentata in anexa nr.6, puncte de contur 1,2,3,4,5,6,1 ,T16, P 516/18, I, 4.375 mp, 5.250 lei, reprezentata in anexa 7, puncte de contur 2,3,4,5,6,7,2, T 56, P 67/1, U 1.800 mp, 9.612 lei, reprezentata in anexa nr.9, puncte de contur 1,2,3,4,1 T 57, P 30/6, U, 1.350 mp ,7.209 lei, reprezentata in anexa nr.10, puncte de contur 1,2,3,7,5,6,1, T 41, P 1929/73, La vii, 1.700 mp, 510 lei reprezentata in anexa nr.8, puncte de contur 1,2,3,4,1 teren in valoare de 40.971 lei.

Atribuie reclamantului A A lotul nr.3 din varianta nr.2 de formare a loturilor, conform anexei nr.16 a aceluiasi raport de expertiza, respectiv : T 47 P 2046/23, Gradinarie, 9000 mp, 2700 lei, reprezentata in anexa nr.4 a raportului de expertiza ,puncte de contur 2,3,4,5,2 ,T16, P 516/18, I, 625 mp, 750 lei, reprezentata in anexa nr.7 a raportului de expertiza, puncte de contur 1,2,7,8,1 T 57, P 30/6, U, 450 mp, 2.403 lei, reprezentata in anexa nr.10, puncte de contur 3,4,5,7,3, teren in valoare de 5.853 lei.

Obliga pe piritul A D sa plateasca reclamantului A A suma de 1.668,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata si pe pirita P L reclamantului A A suma de 520 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete: