Top

Dezbatere succesiune

R O M A N I A

I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 189 din 2009, reclamantii SG si SID au chemat in judecata paratii SGI si CD, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

-sa se dezbata succesiunea ramasa in urma defunctei SE, decedata la data de 4.05.2009, cu ultim domiciliu in B;

-sa se constate ca la imobilul situat in B, str. T nr. 26, ce face parte din masa succesorala, reclamantul SID are un drept de creanta, constand in c/valoarea lucrarilor pe care el le-a efectuat la acest imobil;

-sa se dispuna iesirea partilor din indiviziune.

In motivarea actiunii, precizata in cursul judecatii (filele 28 dosar si 83), reclamantii au aratat ca masa succesorala ramasa in urma defunctei SE se compune din:

-cota de 1/2 din imobilul situat in B, str. T nr. 25, compus din casa de locuit si din suprafata de 253 m.p. teren;

-cota de 1/2 din imobilul situat in satul/com. B, jud. V, compus din casa de locuit (numai constructii) amplasata pe suprafata de 5.800 m.p. teren, proprietatea lui SG;

-suprafata de 2 ha 7900 m.p. teren situata pe raza satului C, com. B, jud. V;

-cota de 1/2 din imobilul situat in satul C, com. B, jud. V, compus din casa de locuit si din suprafata de 500 m.p. teren;

-suma de 1.451 lei, depusa la Raiffeisen Bank.

S-a mai aratat ca mostenitorii defunctei SE sunt SG, sot supravietuitor, SID, SGI si CD, in calitate de fii ai defunctei. La imobilul situat in B, str. T nr.26, reclamantul SID a executat lucrari de imbunatatiri, enumerate in cererea de chemare in judecata.

In dovedirea actiunii, reclamantii au depus la dosar, in copie, acte de stare civila, titlul de proprietate nr. 1547/28.10.2005, autorizatia de construire nr. 59/25.04.1996 emisa de Consiliul Local com. B, titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997, titlul de proprietate nr. 320/16.01.2006, actul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. 1779/30.10.1976 la Notariatul de Stat B, facturi si chitante si au folosit proba cu expertize th. judiciare, proba cu interogatoriu, proba cu martori.

Paratii nu au formulat intampinare.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Reclamantul SG s-a casatorit cu SE la data de 22.03.1964 si din casatorie au rezultat, ca fii, SID, SGI si CD.

Prin actul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. 1779/30.10.1976 la Notariatul de Stat B, SG si SE au cumparat o casa de locuit si anexe gospodaresti, situata in B, str. T nr. 26.

Prin titlul de proprietate nr. 320/16.01.2006, s-a reconstituit titularilor SG si SE dreptul de proprietate pentru suprafata de 253 m.p. teren, situata in B, avand vecinatatile: N- I T; E- str. T; S- fdt. T; V- T C. Pe aceasta suprafata de teren de 253 m.p. este amplasata casa de locuit din str. T nr.26.

In baza autorizatiei de construire nr. 59/25.04.1996, emisa de Consiliul Local com. B, SG si SE au construit o casa de locuit situata in satul/com. B, jud. V, amplasata pe suprafata de 5800 m.p. teren (inscrisa in titlul de proprietate nr. 1547/28.10.2005, emis titularului SG), avand vecinatatile: N- extravilan, E- extravilan, S- Codreanu Anica, V- DS.

Prin titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997, s-a reconstituit titularei SE dreptul de proprietate pentru suprafata de 2 ha 7900 m.p. teren, situata pe raza satului C, com. B, jud. V, din care: 2 ha 3900 m.p. teren extravilan si 4.000 m.p. teren intravilan.

Pe suprafata de 500 m.p. teren din intravilanul satului C, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), SG si SE au construit o casa de locuit, avand vecinatatile: N- C D; E- B V; S- G I; V- D V.

La data de 4.05.2009 a decedat SE, cu ultimul domiciliu in B- cea despre a carei succesiune este vorba.

Potrivit art. 1 lit. a din Legea nr. 319/1944 si art. 669 din Codul civil, mostenitorii defunctei SE sunt SG, sot supravietuitor, cu cota de 1/4, in concurs cu SID, SGI si CD, fii ai defunctei, fiecare cu cota de cate 1/4.

Masa succesorala ramasa in urma defunctei SE se compune din urmatoarele:

-cota de 1/2 din imobilul situat in B, str. T nr. 25, alcatuit din casa de locuit, anexe gospodaresti si din suprafata de 253 m.p. teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 320/16.01.2006 (titulari SG si SE), avand vecinatatile: N- I T; E- str. T; S- fdt. T; V- T C, celalata cota de 1/2 fiind proprietatea lui SG;

-cota de 1/2 din imobilul situat in satul/com. B, jud. V, alcatuit din casa de locuit (numai constructii) amplasata pe suprafata de 5.800 m.p. teren, teren inscris in titlul de proprietate nr. 1547/28.10.2005 (titular SG), avand vecinatatile: N- extravilan, E- extravilan, S- C A, V- DS, celalata cota de 1/2 fiind prorpietatea lui SG;

-suprafata de 2 ha 7900 m.p. teren situata pe raza satului C, com. B, jud. V, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE);

-cota de 1/2 din constructiile (casa de locuit si anexe gospodaresti) amplasate pe suprafata de 500 m.p. teren din satul C, com. B, jud. V, inscrisa in titlul de proprietate nr. 11.05.1997 (titular SE), avand vecinatatile: N- C D; E- B Vasile; S- G I; V- D V, cealalta cota de 1/2 fiind proprietatea lui SG;

-suma de 1.451,88 lei, depusa la Raiffeisen Bank, conform extrasului de cont din 2.09.2009- fila 84 dosar.

Potrivit raspunsurilor date de SG si de CD la interogatoriile propuse de SID (filele 38-40 si 41), la imobilul situat in B, str. T nr.26, SID a efectuat urmatoarele lucrari de imbunatatiri: a montat grinzi si scandura la acoperisul de la constructia noua; a izolat cu poliester toata casa (cea veche si cea noua); a montat rigips pe interior la constructia noua; a pus gresie si faianta la bucataria noua; a facut instalatia electrica la constructia noua; a schimbat contorul de la casa veche; a montat calorifere la cele doua camere din constructia noua; a montat geam termopan la camera noua; a montat usa din aluminiu si geam termopan la interior la camera noua; a montat usa termopan la bucatarie in exterior; a montat geam din lemn la bucataria noua; a racordat intreg imobilul (vechi si nou) la reteaua de apa; a varuit toata casa; a construit un WC din caramida in curte; a executat un gardulet de scandura in fata casei; a executat un gard lateral pe o distanta de 15,40 ml din tabla ondulata; a ridicat din temelie o camera si o bucatarie din BCA si caramida, acoperite cu azbociment, lipite de casa veche.

Prin declaratiile date in instanta, martorii C Vl si V T, propusi de reclamanti, au declarat ca in imobilul din B, str. T nr. 26 locuieste reclamantul SID impreuna cu sotia acestuia. Initial, casa succesorala era o casa veche. La acea casa veche, reclamantul SID a demolat doi pereti si i-a reconstruit din bulumaci. Acelasi reclamant a demolat vechea bucatarie si a construit o noua bucatarie cu peretii din bulumaci, precum si o camera noua cu peretii din BCA. La acelasi imobil, reclamantul SID a efectuat lucrari de imbunatatiri: a construit un acoperis nou la casa veche; a pus ferestre din termopan, usi din termopan la casa veche, a montat gresie si faianta pe jos intr-o camera; a facut racord de gaz metan; a instalat centrala termica si 3 calorifere; a montat tavane si pereti din rigips intr-o camera si in bucatarie; a facut instalatie electrica; a facut izolatie la casa in interior si la exterior; a construit o soba din teracota intr-o camera, in alta camera a turnat beton pe jos si a pus parchet; a construit un WC nou din caramida; a construit trei sferturi din vechiul gard construind un soclu din beton, a pus tabla speciala pentru gard si stalpi din teava. Martorii au declarat ca toate aceste lucrari au fost efectuate de reclamant cu banii sai, fiind nevoit sa si imprumute bani de la banca.

Prin raportul de expertiza th. judiciara topografica, intocmit de expertul L L, depus la dosarul instantei la data de 9.12.2010, filele 91-97, au fost identificate suprafetele de teren de 2 ha 7900 m.p. teren situata pe raza satului C, com. B, jud. V, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997, si de 253 m.p. teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 320/16.01.2006, stabilindu-se urmatoarele:

-suprafata totala de teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 este de 28.200 m.p., iar nu de 27.900 m.p.

-suprafata de 253 m.p. teren, situata in B, str. T nr. 25, inscrisa in titlul de proprietate nr. 320/16.01.2006 (titulari SG si SE), avand vecinatatile: N- I T; E- str. T; S- fdt. T; V- T C, este in valoare de 7.514 lei. Acest teren nu este comod partajabil in natura;

-suprafata de 4.000 m.p. teren din intravilanul satului C, tarlaua 86, parcelele 15, 51/1, delimitata prin anexa nr. 1 la raportul de expertiza prin pct. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2, este in valoare de 6.280 lei;

-suprafata de 10.200 m.p. teren arabil din extravilanul satului C, tarlaua 52, parcela 673/47, din pct. „Faneata”, delimitata prin anexa nr.2 la raportul de expertiza prin pct. 20-21-22-23-24-25-20, este in valoare de 1.038 lei;

-suprafata de 1.700 m.p. teren arabil din din extravilanul satului C, tarlaua 41, parcela 557/38, din pct. „Poserie”, delimitata prin anexa nr.2 la raportul de expertiza prin pct. 26-27-30-31-26, este in valoare de 173 lei;

-suprafata de 3.300 m.p. teren arabil din din extravilanul satului C, tarlaua 37, parcela 524/68, din pct. „Balota”, delimitata prin anexa nr.2 la raportul de expertiza prin pct. 32-33-38-39-32, este in valoare de 336 lei;

-suprafata de 1.800 m.p. teren arabil din din extravilanul satului C, tarlaua 37, parcela 520/17, din pct. „Balota”, delimitata prin anexa nr.2 la raportul de expertiza prin pct. 34-35-36-37-34, este in valoare de 194 lei;

-suprafata de 6.200 m.p. teren arabil din din extravilanul satului C, tarlaua 41, parcela 560/47, din pct. „Poserie”, delimitata prin anexa nr.2 la raportul de expertiza prin pct. 27-28-29-30-27, este in valoare de 401 lei;

-suprafata de 1.000 m.p. teren arabil din din extravilanul satului C, tarlaua 37, parcela 523/64, din pct. „Balota”, delimitata prin anexa nr.2 la raportul de expertiza prin pct. 33-34-37-38-33, este in valoare de 66 lei;

valoarea totala a suprafetelor de terenuri de 28.200 m.p., inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997, si de 253 m.p. teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 320/16.01.2006, este de 16.002 lei.

Prin acelasi raport de expertiza au fost facute propuneri de lotizare in 3 loturi.

Prin raportul de expertiza th. judiciara in constructii, intocmit de expertul S I, depus la dosarul instantei la data de 21.01.2010, filele 115-142, au fost identificate imobilele situate in B, str. T nr. 26, in satul/com. B, jud. V si in satul C, com. B, jud. V, stabilindu-se urmatoarele:

-imobilul (numai constructii) situat in B, str. T nr. 26 este alcatuit din casa de locuit veche de 30 de ani, recenta refacuta, compusa din 3 camere, hol, bucatarie, cu peretii din paianta si diverse materiale (inlocuitori caramida, caramida veche din demolari, BCA), acoperita cu azbociment, anexe gospodaresti, imprejmuiri, in valoare totala de 27.194 lei;

-imobilul (numai constructii) situat in satul/com. B, jud. V este alcatuit din casa de locuit cu 3 camere, hol, bucatarie, cu peretii din paianta, acoperita cu azbociment, 2 magazii, imprejmuiri, in valoare totala de 15.000 lei.

-imobilul (numai constructii) situat in satul C, com. B, jud. V este alcatuit dintr-o casa de locuit veche de 50 de ani, cu 2 camere, hol, bucatarie, cu peretii din paianta, acoperita cu tigla si cu azbociment, in valoare de 1.740 lei;

Prin acelasi raport de expertiza au fost identificate si evaluate lucrarile de imbunatatiri efectuate de catre reclamantul SID la imobilul situat in B, str. T nr. 26, astfel:

-pardoseli din placi de beton mozaicat-2.109,16 lei;

-pardoseli din parchet-299,06 lei;

-pardoseli din placi de gresie ceramica-782,84 lei;

-vopsitorie (zugraveli lavabile)-234,57 lei;

-placaj faianta cu placi albe-749,32 lei;

-pereti gripscarton-2.958,96 lei;

-tavane gripscarton-1.504,57 lei;

-vopsire, zugraveli lavabile la interior si exterior-70,72 lei;

-izolatie termica la pereti cu polistiren celular-2.322,15 lei;

-ferestre mase plastice -4.048,30 lei;

-usi profil mase plastice-2.023,47 lei;

-turnare beton simplu in fundatii-680,58 lei;

-zidarie din blocuri BCA-2.054,24 lei,

valoarea totala a acestor lucrari este de 19.838,38 lei, la care se adauga TVA in valoare de 3.769,29 lei, rezultand un total de 23.607,67 lei.

Potrivit art. 201 Cod.proc.civ., cele doua rapoarte de expertiza sunt apreciate ca utile si concludente, urmand sa fie retinute in solutionarea cauzei.

Reluand, masa succesorala ramasa in urma defunctei SE se compune din:

-cota de 1/2 din imobilul (numai constructii) situat in B, str. T nr. 25, alcatuit din casa de locuit, anexe gospodaresti, constructii amplasate pe suprafata de 253 m.p. teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 320/16.01.2006 (titulari SG si SE), avand vecinatatile: N- Iordan Teodor; E- str. T; S- fdt. T; V- Timofte Constantin, in valoare de 27.194 lei, valoare din care se scade suma de 23.607,67 lei, reprezentand lucrarile de imbunatatiri efectuate de reclamantul SID (27.194 lei – 23.607,67 lei = 3.586,33 lei). Cota de ˝ din 3.586,33 lei este de 1.793,16 lei;

-cota de 1/2 din imobilul (numai constructii) situat in satul/com. B, jud. V, alcatuit din casa de locuit (numai constructii) amplasata pe suprafata de 5.800 m.p. teren, teren inscris in titlul de proprietate nr. 1547/28.10.2005 (titular SG), avand vecinatatile: N- extravilan, E- extravilan, S- Codreanu Anica, V- DS, in valoare de 15.000 lei, din care cota de ˝ este de 7.500 lei;

-cota de 1/2 din constructiile (casa de locuit si anexe gospodaresti) amplasate pe suprafata de 500 m.p. teren din satul C, com. B, jud. V, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), avand vecinatatile: N- Cristea Dumitru; E- Bujoreanu Vasile; S- Grapinel Ion; V- Dades Vasile, in valoare de 1.740 lei, din care cota de 1/2 este de 870 lei;

-cota de 1/2 din suprafata de 253 m.p. teren, situata in B, str. T nr. 25, inscrisa in titlul de proprietate nr. 320/16.01.2006 (titulari SG si SE), avand vecinatatile: N- Iordan Teodor; E- str. T; S- fdt. T; V- Timofte Constantin, este in valoare de 7.514 lei, din care cota de 1/2 este de 3.757 lei;

-suprafata de 2 ha 7900 m.p. (real masurata: 28.200) m.p teren intravilan si extravilan situata pe raza satului C, com. B, jud. V, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), in valoare de 8.488 lei;

-suma de 1.451,88 lei, depusa la Raiffeisen Bank, conform extrasului de cont din 2.09.2009- fila 84 dosar.

Rezulta ca valoarea bunurilor ce compun masa succesorala ramasa in urma defunctei SE este de 23.860,04 lei (1.793,16 lei + 7.500 lei + 870 lei + 3.757 lei + 8.488 lei + 1.451,88 lei).

Exprimate valoric, cotele de cate Ľ ale reclamatilor SG, SID si ale partilor SGI si CD sunt de cate 5.965,01 lei.

Pentru considerentele aratate, actiunea formulata de reclamanti este intemeiata, urmand sa fie admisa.

Potrivit art. 728 din Codul civil, se va dispune iesirea partilor din indiviziune.

La termenul de judecata din 18.02.2010, partile prezente au solicitat ca atribuirea loturilor sa se dispuna direct prin sentinta.

1. Ca urmare, in temeiul art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se vor atribui direct in proprietate reclamantului SID, urmatoarele bunuri imobile:

-intreg imobilul (numai constructii) situat in B, str. T nr. 25, alcatuit din casa de locuit, anexe gospodaresti, constructii amplasate pe suprafata de 253 m.p. teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 320/16.01.2006 (titulari SG si SE), avand vecinatatile: N- I T; E- str. T; S- fdt. T; V- T C, in valoare de 27.194 lei, valoare din care se scade suma de 23.607,67 lei, reprezentand lucrarile de imbunatatiri efectuate de reclamantul SID (27.194 lei – 23.607,67 lei = 3.586,33 lei);

-lotul nr. 1 propus prin raportul de expertiza th. judiciara topografica, intocmit de expertul L L, lot compus din suprafata de 253 m.p. teren, situata in B, tarlaua 30, parcela 26, inscrisa in titlul de proprietate nr. 320/16.01.2006 (titulari SG si SE), avand vecinatatile: N- I T; E- str. T; S- fdt. T; V- T C, este in valoare de 7.514 lei.

total valoare bunuri atribuite in proprietate reclamantului SID: 11.100,33 lei (3.586,33 lei +7.514 lei).

. 2. Se va atribui direct in proprietate reclamantului SG:

-intreg imobilul (numai constructii) situat in satul/com. B, jud. V este alcatuit din casa de locuit cu 3 camere, hol, bucatarie, cu peretii din paianta, acoperita cu azbociment, 2 magazii, imprejmuiri, in valoare totala de 15.000 lei, constructii amplasate pe suprafata de 5.800 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1547/28.10.2005 (titular SG), avand vecinatatile: N- extravilan, E- extravilan, S- C A, V- DS;

-suma de 1.451,88 lei, depusa la Raiffeisen Bank, conform extrasului de cont din 2.09.2009,

total bunuri atribuite reclamantului SG:16.451,88 lei.

3. Se vor atribui direct in proprietate paratei CD:

-intreg imobilul (numai constructii), compus din casa de locuit si anexe gospodaresti, amplasate pe suprafata de 500 m.p. teren din satul C, com. B, jud. V, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), avand vecinatatile: N- C D; E- B V; S- G I; V- D V, constructii in valoare de 1.740 lei;

-lotul nr. 3 propus prin raportul de expertiza th. judiciara topografica, intocmit de expertul Luca Liviu, lot compus din:

> suprafata de 2.983 m.p. teren, situata in intravilanul satului C, com. B, jud. V, in tarlaua 86, parcelele 15 si 15/1, in valoare de 4.683 lei, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), delimitata prin pct. 2-3-15-16-A-B-9-10-11-12-13-14-2 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul L L, ce face parte din prezenta sentinta. Suprafata de 17 m.p. teren, delimitata prin pct. 3-15-16-4-3 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza se considera cale de acces comuna;

> suprafata de 4.150 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului C, com. B, jud. V, in tarlaua 52, parcela 673/47, din pct. „Faneata”, in valoare de 422 lei, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), delimitata prin pct. 20-21-22-25-20 din anexa nr. 2 la acelasi raport de expertiza th. judiciara topografica;

> suprafata de 1.700 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului C, com. B, jud. V, in tarlaua 41, parcela 557/38, din pct. „Poserie”, in valoare de 173 lei, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), delimitata prin pct. 26-27-30-31-26 din anexa nr. 2 la acelasi raport de expertiza th. judiciara topografica;

> suprafata de 3.300 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului C, com. B, jud. V, in tarlaua 37, parcela 524/68, din pct. „Balota”, in valoare de 336 lei, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), delimitata prin pct. 32-33-38-39-32 din anexa nr. 2 la acelasi raport de expertiza th. judiciara topografica;

> suprafata de 1.800 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului C, com. B, jud. V, in tarlaua 37, parcela 520/17, din pct. „Balota”, in valoare de 194 lei, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), delimitata prin pct. 34-35-36-37-34 din anexa nr. 2 la acelasi raport de expertiza th. judiciara topografica;

> suprafata de 6.200 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului C, com. B, jud. V, in tarlaua 41, parcela 560/47, din pct. „Poserie”, in valoare de 401 lei, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), delimitata prin pct. 27-28-29-30-27 din anexa nr. 2 la acelasi raport de expertiza th. judiciara topografica;

> suprafata de 1.000 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului C, com. B, jud. V, in tarlaua 37, parcela 523/64, din pct. „Balota”, in valoare de 66 lei, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), delimitata prin pct. 33-34-37-38-33 din anexa nr.2 la acelasi raport de expertiza th. judiciara topografica

total valoare bunuri atribuite paratei CD: 8.015 lei.

4. Se va atribui direct in proprietate paratului SGI lotul nr. 2 propus prin raportul de expertiza th. judiciara topografica, intocmit de expertul Luca Liviu, lot compus din:

> suprafata de 1.000 m.p. teren situata in intravilanul satului C, com. B, jud. V, in tarlaua 86, parcelele 15 si 15/1, in valoare de 1.570 lei, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), delimitata prin pct. 4-5-6-7-B-A-4 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul L L, ce face parte din prezenta sentinta;

> suprafata de 6.050 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului C, com. B, jud. V, in tarlaua 52, parcela 673/47, din pct. „Faneata”, in valoare de 616 lei, inscrisa in titlul de proprietate nr. 400/14437/11.05.1997 (titular SE), delimitata prin pct. 25-22-23-24-25 din anexa nr. 2 la acelasi raport de expertiza th. judiciara topografica,

total valoare bunuri atribuite in proprietate paratului SGI: 2.186 lei.

Pentru constituirea si atribuirea loturilor au fost avute in vedere prev. art. 6739 Cod.proc.civ., cu precadere s-a avut in vedere ca reclamantul SID a efectuat lucrari substantiale de imbunatatiri la imobilul situate in B, str. T nr. 25, faptul ca reclamantul SID locuieste, impreuna cu familia sa in acest imobil. S-a mai avut in vedere ca reclamantul SG locuieste efectiv in imobilul situat in satul/com. B, jud. V, precum si optiunea acestuia de a nu i se atribui in proprietate alte suprafete de terenuri.

Potrivit art. 742 din Codul civil, pentru compensarea valorica a loturilor, reclamantul SID va fi obligat sa plateasca urmatoarele sume, reprezentand sulta:

-reclamantului SG suma de 3.433,29 lei (19.885,17 lei, reprezentand c/valoarea bunurilor pe care ar fi trebuit sa primeasca reclamantul in proprietate – 16.451,88 lei, reprezentand c/valoarea bunurilor primite = 1.692,15 lei);

-paratului SGI suma de 1.702,03 lei.

De asemenea, parata CD va fi obligata sa plateasca paratului SGI suma de 2.050 lei, reprezentand sulta.

Reclamantul SG a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma de 30 lei (25 lei taxa judiciara de timbru; 5 lei timbru judiciar).

Reclamantul SID a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 3.170,01 lei (125 lei taxa judiciara de timbru; 3 lei timbru judiciar; 1.339,01 lei indemnizatie pt. expert Luca L.; 1003 lei indemnizatie pt. expert Simbotin I; 700 lei onorariu avocat).

In temeiul art. 274 alin.1 Cod.proc.civ, paratii SGI si CD vor fi obligati sa plateasca reclamantului SID cota de cate Ľ fiecare din cheltuielile de judecata pe care acesta le-a efectuat, adica suma de cate 792,50 lei, fiecare.

Se vor compensa cheltuielile de judecata efectuate de catre reclamantul SG cu cheltuielile de judecata efectuate de reclamantul SID si va fi obligat reclamantul SG sa plateasca reclamantului SID suma de 762,50 lei, reprezentand cheltuieli de judecata ramase dupa compensare.

In temeiul art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se va stabili partilor, ca termen pentru plata sultei si a cheltuielilor de judecata, un termen de pana la 6 luni, ce se va calcula incepand cu data ramanerii irevocabile a sentintei.

Actiunea a fost timbrata cu taxele judiciare de timbru mai sus aratate, conform Legii nr. 146/1997, in continutul ei asa cum era in vigoare la data de 2.07.2009.

Etichete: