Top

Anularea proceselor-verbale de contraventie

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub nr. 189/2009 la 15.09.2009, petentul A CC a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu organul constatator Politia Comunitara B, sa dispuna anularea proceselor-verbale de contraventie seria PC nr. 09.08.2009 si seria PC nr. 10.08.2009. In subsidiar, petentul a solicitat inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului.

In motivarea plangerii petentul a aratat ca in seara zilei de 09.08.2009 a avut un eveniment in familie, respectiv era ziua fiicei sale, ocazie cu care a avut mai multi invitati. Petentul a mai aratat ca agentii comunitari au venit la domiciliul sau in jurul orelor 16.00 – 17.00 si i-au comunicat ca s-a formulat o sesizare din partea vecinilor ca muzica este data prea tare, lucru care l-a surprins deoareace la petrecere se aflau si vecinii care locuiesc langa el. Petentul a mai aratat ca le-a explicat politicos agentilor ca nu este muzica data prea tare si ca are un eveniment in familie la care participa mai multi invitati. Intrucat agentii i-au solicitat actul de identitate, petentul a aratat ca a mers in casa sa il aduca, dar cand a revenit la poarta agentii de politie plecasera. Petrecerea s-a incheiat in jurul orelor 23.30. Petentul a precizat ca la data de 01.09.2009 a primit prin posta doua procese verbale de contraventie si a fost surprins sa constate ca pe cel de-al doilea proces verbal era mentionata ora 01.00. Petentul a invocat faptul ca nimeni nu poate fi sanctionat de doua ori pentru aceeasi fapta si faptul ca nu i-a fost respectat dreptul de a face obiectiuni. Petentul a mai aratat ca martorul asistent nu locuieste la adresa indicata in procesul verbal si ca nu era nimeni pe strada cand au venit agentii de politie. Cu privire la procesul verbal seria PC nr. , petentul a invocat faptul ca acesta este lovit de nulitate deoarece a fost incheiat pentru aceeasi fapta in acelasi timp, nu este indicat nici un martor si nu contine obiectiunile petentului.

In drept, petentul a invocat prevederile art. 16 alin. 7 si art. 20 din O.G. nr. 2/2001.

La dosarul cauzei a fost atasate procesele-verbale seria PC nr. nr. 09.08.2009 si seria PC nr. 10.08.2009 .(f. 5-6).

Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar in baza art. 15 lit. i) din Legea 146/1997.

La data de 20.10.2009, organul constatator a depus intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale, deoarece prin plangererea formulata petentul a recunoscut ca a tulburat linistea locuitorilor din zona motivat de faptul ca avea un eveniment deosebit in familie. Intimatul a mai invocat faptul ca petentul a refuzat colaborarea cu agentul constatator si ca prezumtia de legalitatea a procesului verbal nu a fost rasturnata de catre petent.

La termenul din data de 20.10.2009, instanta a incuviintat pentru petent proba testimoniala cu doi martori.

La termenul din data de 05.01.2010, instanta a procedat la audierea martorului P A-A, propus de petent, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar (f. 32).

La termenul din data de 02.02.2010, instanta a procedat la audierea martorului asistent I I, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar (f. 45).

La termenul din data de 02.03.2010, instanta a incuviintat cererea petentului referitoarea la substituirea martorului N S I cu martorul R A.

La termenul din data de 30.03.2010, instanta a procedat la audierea martorului A R, propus de petent, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar (f. 61).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin procesul-verbal seria PC nr., incheiat la data de 09.08.2009, petentul a fost sanctionat cu amenda de 2000 lei pentru savarsirea contraventiilor prevazute si sanctionate de art. 2 pct. 1, art. 2 pct. 28 si art. 2 pct. 33 din Legea 61/1991, republicata. Contraventiile au constat in faptul ca petentul a tulburat fara drept linistea locuitorilor din zona, folosind un aparat muzical cu intensitate mare, a refuzat sa dea date privind identitatea sa, identificarea fiind facuta in urma verificarilor si a proferat injurii si amenintari cu acte de violenta la adresa vecinilor.

Prin procesul-verbal seria PC nr. incheiat la data de 10.08.2009, petentul a fost sanctionat cu amenda de 1000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute si sanctionate de art. 2 pct. 28 din Legea 61/1991, republicata. Contraventia a constat in faptul ca petentul, desi a fost avertizat verbal si sanctionat contraventional, a continuat sa tulbure fara drept linistea locuitorilor din zona, folosind un aparat muzical cu intensitate mare, in incinta imobilului nr. 91 de pe str. A. V, proprietate a mamei sale.

Instanta va analiza mai intai procesul-verbal seria PC nr., incheiat la data de 09.08.2009.

Procedand la verificarea legalitatii procesului verbal contestat, in conformitate cu dispozitiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta constata ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor imperative ale art. 17 din acelasi act normativ.

Instanta nu va retine motivele de nulitate invocate de petent pentru urmatoarele considerente.

Lipsa obiectiunilor din cuprinsul procesului verbal de contraventie poate atrage sanctiunea nulitatii relative, iar pentru ca aceasta sanctiune sa fie incidenta petentul trebuia sa faca dovada vatamarii pe care a suferit-o ca urmare a acestei omisiuni si care nu poate fi inlaturata altfel decat prin anularea procesului verbal, dovada care nu a fost facuta in cauza. De altfel, aceasta nulitate a fost acoperita prin introducerea plangerii contraventionale, in cadrul careia petentul a putut indica toate motivele de nulitate si netemeinicie ale procesului verbal.

In ceea ce priveste martorul asistent, acesta a fost audiat de instanta (f. 45) si a declarat ca nu recunoaste semnatura de pe procesul verbal si nu cunoaste nimic in legatura cu abaterile retinute in sarcina petentului, astfel ca declaratia martorului nu prezinta relevanta sub aspectul vinovatiei petentului in savarsirea contraventiilor.

Cu privire la sanctiunea aplicata petentului, instanta are in vedere faptul ca in procesul verbal s-a retinut ca petentul a savarsit trei contraventii, pentru care a fost sanctionat cu o singura amenda de 2000 lei.

Art. 10 alin. 1 din O.G. nr.2/2001 prevede ca in situatia in care o persoana a savarsit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie. Art. 10 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 stipuleaza faptul ca, atunci cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, sanctiunile contraventionale se cumuleaza, fara a putea depasi maximul amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava.

Pentru fiecare dintre contraventiile retinute in sarcina petentului, Legea nr. 61/1991 stabileste o amenda cuprinsa intre 200 si 1000 lei, respectiv intre 100 si 500 lei.

Organul constatator a stabilit o amenda globala de 2000 lei, fara a mentiona care este sanctiunea aplicata pentru fiecare contraventie in parte.

In aceste conditii instanta nu poate verifica daca agentul constatator a stabilit cate o sanctiune pentru fiecare contraventie si nici proportionalitatea sanctiunilor aplicate de agentul constatator cu faptele savarsite de petent, existand o multitudine de posibilitati de aplicare a amenzilor pentru cele trei fapte pentru a se ajunge la o amenda totala de 2000 lei.

Intrucat instanta nu poate face aprecieri asupra raportului de proportionalitate existent intre gradul de vinovatie al petentului in savarsirea contraventiilor si sanctiunile aplicate, instanta apreciaza ca se impune anularea procesului verbal de constatare a contraventiei seria PC nr. 09.08.2009 ca urmare a incalcarii prevederilor art. 10 din O.G. nr. 2/2001.

In ceea ce priveste procesul-verbal seria PC nr., incheiat la data de 10.08.2009, procedand la verificarea legalitatii acestuia, in conformitate cu dispozitiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta constata ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor imperative ale art. 17 din acelasi act normativ.

Instanta nu va retine motivele de nulitate invocate de petent pentru urmatoarele considerente.

Desi acest al doilea proces verbal a fost incheiat pentru una din contraventiile constatate si prin procesul verbal seria PC nr. 09.08.2009, cea de-a doua fapta a fost constatata la un alt moment, respectiv la cateva ore fata de prima, astfel ca nu suntem in ipoteza prevazuta de art. 20 din O.G. nr. 2/2001, articol care presupune ca faptele sa fie constatate in acelasi timp.

In procesul verbal agentul constatator a mentionat motivul pentru care acesta a fost incheiat in lipsa martorului, respectiv faptul ca „vecinilor le este teama de acest individ”, fiind respectate deci prevederile art. 19 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001.

Instanta nu va retine motivul de nulitate referitor la obiectiuni din aceleasi considerente care au fost expuse mai sus cu privire la procesul verbal seria PC nr. 09.08.2009.

In ceea ce priveste temeinicia aspectelor retinute in procesul verbal de constatare a contraventiei, instanta urmeaza sa aiba in vedere probele administrate in cauza.

Apararea petentului din plangerea contraventionala prin care a aratat ca petrecerea s-a incheiat la ora 11.30 este contrazisa de declaratia martorului P A-A (f. 32), care a relatat ca a plecat de la petrecere la ora 02.00 noaptea,ca la eveniment au participat circa 20 de persoane si ca dupa plecarea sa mai erau persoane la petrecere. Martorul a mai aratat ca probabil muzica se auzea la vecini, dar dupa ora 22.00 sonorul a fost redus.

De asemenea, martorul A R (f. 61) a declarat ca a plecat de la petrecere la ora 23.30 si ca acolo se mai aflau cateva rude atunci cand el a plecat. Martorul a mai aratat ca muzica nu era data exagerat de tare.

Avand in vedere declaratiile martorilor P A-A si A R, instanta apreciaza ca petentul se face vinovat de savarsirea contraventiei, intrucat din declaratiile martorilor rezulta ca la domiciliul mamei petentului in seara zilei de 09.08.2009 a avut loc o petrecere la care au participat circa 20 de persoane, petrecere a continuat si dupa ora 23.30, iar muzica desi nu era data exagerat de tare, se auzea totusi la vecini.

Cu privire la sanctiunea aplicata petentului, instanta apreciaza ca amenda contraventionala in cuantumul maxim prevazut de lege este o sanctiune excesiva raportat la gravitatea si gradul de pericol al abaterii savarsite, precum si la imprejurarile in care a fost savarsita, avand in vedere ca petentul avea un eveniment deosebit in familie.

Din aceste considerente, instanta apreciaza ca o sanctiune orientata spre minimul prevazut de lege este suficienta pentru a atrage atentia petentului asupra obligatiilor ce ii revin cu privire la respectarea dispozitiilor art. 2 pct. 28 din Legea nr. 61/1991, republicata.

In aceste conditii, instanta va admite in parte plangerea formulata de petent, va dispune anularea procesului verbal de contraventie seria P.C. nr. 09.08.2009 si exonerarea petentului de la plata amenzii contraventionale de 2000 lei si va anula in parte procesul verbal de contraventie seria P.C. nr. 10.08.2009 in sensul inlocuirii sanctiunii amenzii contraventionale in cuantum de 1000 lei cu sanctiunea amenzii contraventionale de 200 lei.

Tags: