Top

Plangere contraventionala. Prezumtia de nevinovatie a petentului. Art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale coroborate cu prevederile art. 20 din Constitutia Romaniei, precum si Hotararea CEDO in cauza Anghel impotriva Romaniei. Procesul-verbal de constatare a contraventiei este incheiat cu incalcarea dispozitiilor art. 10 alin. 1 din OG nr. 2/2001, agentul constatator nu a aplicat sanctiuni pentru cele doua contraventii constatate. Nerespectare prevederile Ordinului nr. 153/2007 privind modificarea Normei de metrologie legala NML 021/2005.

JUDECATORIA BARLAD

SENTINTA CIVILA Nr. 3168

de la 09 Decembrie 2008

La data de 15-05-2008 cu nr. x s-a inregistrat plangerea formulata de petentul CB impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei seria PCA nr. 3399804 incheiat la data de 30-04-2008 de IPJ Vaslui, prin care i s-a aplicat amenda in valoare de 450 lei si masura retinerii permisului de conducere, pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 102 alin. 3 lit. e din OUG nr. 195/2002.

In motivarea plangerii, petentul arata ca nu se considera vinovat de savarsirea contraventiei constatate si invoca nulitatea procesului – verbal, intrucat s-au retinut doua contraventii, dar a fost sanctionat doar pentru una.

Plangerea nu a fost motivata in drept.

In dovedirea motivelor plangerii formulate, petentul a folosit proba cu acte.

Instanta a dispus din oficiu citarea martorului CV indicat in procesul-verbal. Martorul nu s-a prezentat pentru a fi audiat.

Organul constatator a formulat intampinare, solicitand respingerea plangerii, intrucat petentul a depasit cu peste 50 km/h viteza legala pentru sectorul de drum, respectiv loc. Tutova. Organul constatator a depus fotografiile efectuate cu aparatul radar.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Petentul CB a fost sanctionat prin procesul-verbal de constatare a contraventiei seria PCA nr. 3399804 incheiat la data de 30-04-2008 de IPJ Vaslui, prin care i s-a aplicat amenda in valoare de 450 lei si masura retinerii permisului de conducere, pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 102 alin. 3 lit. e din OUG nr. 195/2002. S-a retinut ca petentul a condus auto cu nr. B-91-TCL in loc. Tutova cu 103 km/h, precum si faptul ca acesta nu avea permisul de conducere asupra sa.

Potrivit art. 10 alin. 1 din OG nr. 2/2001, « daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie ».

Instanta constata ca procesul-verbal de constatare a contraventiei seria PCA nr. 3399804 este incheiat cu incalcarea dispozitiilor art. 10 alin. 1 din OG nr. 2/2001, intrucat agentul constatator nu a aplicat sanctiuni pentru cele doua contraventii constatate. Astfel, petentul a fost sanctionat doar pentru contraventia prevazuta de art. 102 alin. 3 lit. e din OUG nr. 195/2002, insa cea reglementata de art. 101 alin. 1 pct. 18 din OUG 195/2002 a ramas nesanctionata.

Din analiza planselor fotografice depuse de organul constatator rezulta ca acestea nu respecta prevederile Ordinului nr. 153/2007 privind modificarea Normei de metrologie legala NML 021/2005. In paragraful 3.5.1. din normele mentionate se precizeaza ca inregistrarile efectuate trebuie sa cuprinda cel putinurmatoarele elemente : data si ora la care a fost efectuata masurarea; valoarea vitezei masurate; faptul ca a fost efectuata autotestarea, daca aparatul poate sa treaca in regim de masurare fara sa efectueze autotestarea; imaginea autovehiculului, din care sa poata fi pus in evidenta numarul de inmatriculare. Din plansele foto depuse (foto nr. 1 si nr. 2 aflate la fila 25 dosar) nu rezulta numarul de inmatriculare al autoturismului, prin urmare acestea nu pot fi retinute ca probe pentru stabilirea vinovatiei petentului. Din plansa nr. 3 (in care se evidentiaza numarul de inmatriculare) rezulta ca autoturismul condus de petent circula cu o viteza de 73 km/h, neincadrandu-se in contraventia prevazuta de art. 102 alin. 3 lit. e din OUG nr. 195/2002.

Avand in vedere dispozitiile art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale coroborate cu prevederile art. 20 din Constitutia Romaniei, precum si Hotararea CEDO in cauza Anghel impotriva Romaniei, conform careia procedura de contestare a procesului – verbal de contraventie poate fi asimilata unei proceduri penale, sanctiunea avand atat scop educativ, cat si unul de reprimare, instanta apreciaza ca si in materia contraventionala orice persoana beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare judecatoreasca.

Fata de acestea, instanta constata ca organul constatator nu a facut dovada celor consemnate in procesul – verbal, astfel incat nu are posibilitatea sa verifice daca fapta constatata si incadrarea juridica a acesteia sunt intemeiate, iar prezumtia de nevinovatie a petentului nu a fost inlaturata.

Instanta apreciaza ca petentul nu a savarsit contraventia constatata si ca procesul – verbal este incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale, si urmeaza ca, in temeiul art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, sa admita plangerea formulata de petent, sa anuleze procesul-verbal de constatare a contraventiei seria PCA nr. 3399804, sa exonereze pe petent de plata amenzii aplicate de 450 lei si sa inlature masura retinerii permisului de conducere.

Plangerea este scutita de plata taxelor de timbru.

Etichete: