Top

Anularea proceselor verbale de contraventie

R O M A N I A

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B la data de 2009 sub nr. 2009, petentul RC a solicitat, in contradictoriu cu intimata-organ constatator I.P.J. V, anularea proceselor verbale de contraventie seria CC nr. 3247365 si seria CC nr. 3247366 incheiate la data de 2009.

S-au anexat plangerii copiile proceselor verbale contestate,si, in copii certificate, buletinul de identitate al petentului, chitanta de achitare a asigurarii obligatorii RCA, polita de asigurare auto RCA, factura 8194284 si chitanta aferenta facturii, raportul de control tehnic in trafic certificatul de inmatriculare al auto GL-66-PEX.

In motivare, petentul a aratat ca la momentul opririi in trafic a constata ca uitase sa ia asupra lui polita de asigurare RCA, autovehiculul fiind proprietatea altei persoane. A precizat petentul ca probabil i s-au incheiat doua procese verbale pentru aceeasi fapta.

Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile O.G. nr.2/2001.

In dovedire, petentul a solicitat, iar instanta a incuviintat administrarea probei cu inscrisurile depuse la dosar si a probei testimoniale, in administrarea acestei probe fiind audiat martorul LC (fila 35)

Intimata, legal citata nu a formulat intampinare dar a depus la dosar pentru termenul din 3.12.2009 precizari, solicitand respingerea ca nefondata a plangerii si mentinerea proceselor verbale atacate ca temeinice si legale. In motivarea intampinarii organul constatator a indicat obligatiile legale impune conducatorului auto prin prisma dispozitiilor legale incalcate de acesta.

In probatoriu, intimata a solicitat administrarea probei testimoniale cu martorul asistent S G, atasand intampinarii originalele proceselor verbale de contraventie. Intrucat, acesta fiind citat, nu s-a prezentat, administrarea acestei probe nu a fost posibila.

Intimata a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

Cu privire la procesul verbal seria CC nr..2009

In fapt, la data de 2009, prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria CC nr. T petentul RC a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 1480 lei si 4 puncte de penalizare pentru savarsirea contraventiilor prevazute la art. 108 al.1 lit.c pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 republicata si art. 48 din Legea nr. 136/1995.

Pentru aplicarea acestei sanctiuni s-a retinut in sarcina petentului ca la data de 22.09.2009, orele 10,30, pe str. T, petentul a condus auto X, iar la solicitarea organului de politie a refuzat sa prezinte certificatul de inmatriculare si carnetul de conducere si, de asemenea, nu a facut dovada incheierii asigurarii obligatorii de raspundere auto RCA.

Procesul verbal a fost intocmit in prezenta petentului, fiind semnat de catre acesta dar si de martorul asistent S G.

In drept, potrivit art. 108 al.1 lit.c pct. 2 din OUG 195/2002 rep. :

“(1) Savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:…

c) 4 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:

2. refuzul inmanarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului;”

Potrivit art. 98 din OUG 195/2002:….

“ (4) Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:

a) clasa I – 2 sau 3 puncte-amenda;

b) clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amenda;

c) clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amenda;

d) clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amenda;

e) clasa a V-a – de la 21 la 100 puncte-amenda. ”

Potrivit art.101 din OUG nr. 195/2002:

“(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:…..

(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c).”

Potrivit art.48 din Legea nr. 136/1995

“ Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii/inregistrarii in Romania, precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule in limitele teritoriale de acoperire si sa mentina valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare, precum si sa aplice pe parbrizul vehiculului sau in alt loc vizibil din exterior vigneta. ”

Potrivit art.. 64 din acelasi act normativ

“ Incalcarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 48 si 56 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei si cu retinerea certificatului de inmatriculare/inregistrare a vehiculului, pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii.

Constatarea si aplicarea acestora se fac de catre personalul Politiei.”

Respectand dispozitiile art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 si implicit principiul preeminentei dreptului, instanta urmeaza a examina mai intai legalitatea procesului-verbal si ulterior temeinicia sa.

Sub aspectul legalitatii, instanta retine faptul ca sub aspect formal procesul verbal de contraventie a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor art. 17 din O.G. nr.2/2001.

Cu privire la motivul de nelegalitate invocat de petent constand in faptul ca la momentul sanctionarii exista incheiata asigurare RCA, petentul doar uitand dovada acasa, instanta constata urmatoarele:

Din copia politei de asigurare obligatorie de raspundere civila auto RCA (fila 4), rezulta ca aceasta a fost incheiata la data de 19.09.2009, cu valabilitate intre 21.09.2009 pana la 20.03.2010, iar sustinerile organului constatator privind neidentificarea politei in baza de date CEDAM nu este imputabila petentului.

Dispozitiile art.48 din Legea nr. 136/21995 instituie obligatia de asigurare, astfel ca instanta a identificat dispozitiile art. 64 din Legea 136/1995 care incrimineaza ca si contraventie incalcarea obligatiei de a incheia polita de asigurare RCA dar nu si neprezentarea acesteia la control. De asemenea, art.10 din OUG nr. 195/2002, invocata de organul constatator, instituie o interdictie de a circula in absenta asigurarii obligatorii RCA, interdictie care, coroborata cu dispozitia prevazuta la art. 95 din OU.G. nr. 195/2002, ar putea incadra fapta ca si contraventie. Insa, raportat la faptul ca la data controlului exista incheiata valabil polita de asigurare RCA, instanta constata ca fapta retinuta ca si contraventie prevazuta de art.48 din Legea nr. 136/1995 nu exista.

Raportat la aceasta situatie, instanta constata ca agentul constatator a retinut in sarcina numitului RC savarsirea a 2 contraventii, si anume cele prevazute de art art. 108 al.1 lit.c pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 republicata si art. 48 din Legea nr. 136/1995, iar verificand respectarea dispozitiilor art. 10 din OG 2/2001, instanta retine ca, desi in sarcina petentului s-au retinut 2 fapte, agentul constatator a aplicat o singura sanctiune principala, de 1480 lei amenda, identificand ca limite ale pedepsei totale, cumuland probabil limitele sanctiunilor aplicabile, 860 lei – 1480 lei si a aplicat 4 puncte de penalizare.,

Procedand in acest mod, agentul constatator a incalcat prevederile art.10 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, conform carora „Daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie (alin.1).

Ratiunea obligativitatii agentului constatator de a stabili cate o sanctiune pentru fiecare dintre contraventiile constatate si de a le cumula abia ulterior rezida in aceea de a permite instantei de judecata investita cu solutionarea plangerii contraventionale sa verifice legalitatea sanctiunii aplicate, respectiv masura in care au fost respectate de catre agentul constatator prevederile art.5 alin.5 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001, conform carora „Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite”, precum si criteriile impuse de art.21 alin.3 din acelasi act normativ, potrivit caruia „Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal”.

Fata de disp.art.34 al 1 din OG2/2001, ce obliga instanta sa hotarasca asupra sanctiunii, neindividualizarea sanctiunii face imposibila aprecierea asupra legalitatii aplicarii acesteia, respectiv asupra aplicarii sanctiunii de catre organul constatator in limitele prevazute de lege si a proportionalitatii fiecarei sanctiuni cu gradul de pericol social al fiecarei contraventii savarsite.

Instanta a retinut ca, nerespectarea disp.art. 10 din OG2/2001 la intocmirea procesului-verbal de contraventie, implica o nulitate relativa virtuala a acestuia, in considerarea interesului particular al petentului RC.

Tinand cont si de disp.art.34 al. 1 din OG2/2001, aceasta neindividualizare, chiar daca nu a fost invocata de petent, va putea fi avuta in vedere din oficiu de catre instanta, intrucat impiedica aprecierea asupra legalitatii si temeiniciei procesului-verbal de contraventie intocmit. De asemenea, instanta, necunoscand sanctiunea aplicata de agentul constatator pentru fiecare contraventie in parte, nu va putea sa respecte si sa faca aplicarea principiului de drept ” non reformatio in pejus”, care se aplica si in materie contraventionala, potrivit art.47 din OG 2/2001.

Intrucat instanta a ajuns la concluzia ca una dintre faptele retinute prin procesul-verbal nu intruneste elementele constitutive ale contraventiei indicate de agentul constatator, urmeaza a inlatura sanctiunea aplicata pentru aceasta contraventie, acest lucru fiind imposibil pentru simplul motiv ca agentul constatator nu a stabilit pentru acea fapta o sanctiune separata.

Verificand posibilitatea practica de a identifica matematic sanctiunile aplicate petentului prin prisma limitelor legale ale sanctiunilor aplicabile pentru fiecare contraventie in parte, instanta constata ca pentru contraventia prevazuta de art. 108 al.1 lit.c pct. 2 limitele sanctiunii sunt de la 6 la 8 puncte amenda, respectiv intre 360 lei si 480 lei, iar pentru contraventia prevazuta de art. 48 din Legea nr. 136/1995, limitele sanctiunii se situeaza intre 1.000 lei pana la 2.000 lei.

Analizand sanctiunea aplicata, de 1.480 lei, instanta constata ca exista mai multe posibilitati in care agentul constatator ar fi putut ajunge la acest rezultat, prin cumularea sanctiunilor pentru fiecare sanctiune in parte, respectiv: prin cumularea amenzilor de 1.000 lei (minimul pentru lipsa asigurarii) si 480 lei (maximul pentru refuzul prezentarii actelor), sau 1120 lei pentru lipsa asigurarii si 360 lei (minimul pentru neprezentarea actelor).

Datorita imposibilitatii practice de a identifica sanctiunile aplicate de agentul constatator pentru fiecare contraventie in parte pentru a putea fi inlaturata sanctiunea aplicata pentru contraventia prev. de art.48 din Legea nr. 136/1995, instanta apreciaza ca procesul-verbal a fost nelegal incheiat. Pentru acest motiv, avand in vedere si ca nelegalitatea procesului verbal prevaleaza temeiniciei, ceea ce inseamna ca in ipoteza in care actul este nelegal intocmit, urmeaza a fi desfiintat chiar daca situatia de fapt consemnata in cuprinsul sau corespunde realitatii, in baza art.34 din acelasi act normativ, va admite plangerea contraventionala formulata si va anula procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria CC nr. 3247365 /22.09.2009 urmand sa exonereze contestatorul de plata amenzii de 1480 lei si sa inlature punctele de penalizare aplicate prin acesta .

Cu privire la procesul verbal seria CC nr. 3247366/22.09.2009

In fapt, la data de.2009, prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria CC nr. 6 petentul RC a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 240 lei, 4 puncte de penalizare si suspendarea dreptului de a conduce pentru savarsirea contraventiei prevazute la art. 100 al.3 lit.f din O.U.G. nr. 195/2002 republicata.

Pentru aplicarea acestei sanctiuni s-a retinut in sarcina petentului ca la data de 22.09.2009, orele 10,34, pe str. T, petentul a condus auto X, si, intrucat nu face dovada asigurarii auto RCA, la solicitarea organului de politie nu a respectat dispozitia politistului rutier de a preda placutele de inmatriculare .

In drept:

Potrivit art.100 al.3 lit.f din OUG nr.195/2002

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:…

f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in exercitarea atributiilor de serviciu;

Potrivit art.112 al.1 si 3 din OUG nr. 195/2002, republicata:

(1) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera in urmatoarele cazuri:…..

s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii;….

(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), o), p), r) si s), odata cu retinerea certificatului de inmatriculare politistul rutier retrage si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare.”a

Respectand dispozitiile art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 si implicit principiul preeminentei dreptului, instanta urmeaza a examina mai intai legalitatea procesului-verbal si ulterior temeinicia sa.

Sub aspectul legalitatii, instanta retine faptul ca sub aspect formal procesul verbal de contraventie a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor art. 17 din O.G. nr.2/2001.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal de contraventie, instanta retine ca fata de faptul ca s-a dovedit ca vehiculul condus de petent era asigurat RCA, aspect pe care petentul il cunostea iar cu privire la care agentul constatator era in eroare, situatia prevazuta la art.112 al.1 lit. s din OUG nr. 195/2002, care ar fi justificat solicitarea de a preda placutele de inmatriculare, nu era incidenta astfel ca si dispozitiile art.112 al.3 din OUG nr. 195/2002 erau inaplicabila.

Desi fata de acest aspect, petentul putea considera solicitarea agentului constatator ca fiind abuziva, acesta avea obligatia de a se supune dispozitiilor politistului rutier, potrivit art.31 din OUG nr. 195/2002:“ Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, in urmatoarea ordine de prioritate:

a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier;….”.

Instanta retine confuzia creata pentru agentul constatator de lipsa inregistrarii in baza de date CEDAM a politei de asigurare incheiata pentru autovehiculul condus de petent, motiv pentru care nu va aprecia ca abuziva dispozitia politistului rutier. Retinand totodata si justificarea subiectiva a reactiei petentului pentru care simpla lipsa a dovezii de asigurare nu justifica o masura atat de drastica, instanta atrage totodata atentia petentului asupra obligatiei pe care o avea de a se supune dispozitiilor politistului rutier, dispozitii cu privire la care, daca le aprecia abuzive avea calea plangerii ierarhice impotriva politistului si nu calea opunerii.

Instanta va inlatura declaratia martorului L C propus in aparare privind faptul ca el ar fi cel care s-a opus predarii placutelor intrucat el este proprietarul masinii, apreciind ca declaratia a fost facuta pro causa, in scopul exonerarii de raspundere a petentului. Obligatia de a se supune dispozitiilor agentului de politie apartine conducatorului auto si nu tertelor persoane care s-ar afla de fata, astfel ca si nerespectarea acestei obligatii este imputabila tot conducatorului auto.

Cu privire la martorul propus de organul constatator, instanta a procedat la judecarea cauzei fara a dispune aducerea cu mandat a acestuia motivat de faptul ca situatiile de fapt, asa cum au fost acestea retinute in procesele verbale, nu au fost contestate de petent.

Pentru motivele expuse mai sus, raportat erorii create de baza de date CEDAM precum si faptului ca placutele de inmatriculare se pot retine doar in situatia in care nu exista incheiata polita de asigurare nu si in situatia in care aceasta este incheiata dar dovada nu se afla asupra conducatorului auto, instanta va admite in parte plangerea, va anula in parte procesul verbal de contraventie, va inlocui amenda aplicata cu avertisment, atragand totodata petentului atentia asupra gradului de pericol social al faptei si recomandandu-i ca pe viitor sa respecte dispozitiile legale, si va inlatura sanctiunea suspendarii dreptului de conduce. Instanta nu va inlatura si punctele de penalizare aplicate petentului pentru a ca fapta acestuia de a nu se fi supus dispozitiilor agentului constatator sa nu ramana nepedepsita, pentru aceasta fapta instanta retinand culpa petentului cumulata cu eroarea obiectiva a agentului de politie.

Etichete: