Top

Fond funciar

INSTANTA

Asupra cererii de fata retine urmatoarele:

Prin cererea inregistrata sub nr. X/189/30.07.2010 pe rolul Judecatoriei B, reclamantul P I a chemat in judecata paratele Comisia comunei V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, jud. V si Comisia Judeteana V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand instantei sa dispuna inscrierea unei suprafete de 485 mp teren in titlul de proprietate nr.770/47354, teren situat in satul X, com. V, jud. V.

In motivarea cererii reclamantul a aratat ca a cumparat o casa de locuit si teren aferent situate in satul X, com. V, jud. V. In baza Legii nr.18/1991 a solicitat Comisiei locale a com. V emiterea unui titlu de proprietate, titlu ce i-a fost emis, cu nr.X, din 02.07.1996, dar pentru suprafata de 1500 mp teren intravilan, in loc de o suprafata de 1985 mp, cat detine in jurul casei de locuit. A precizat ca a solicitat Comisiei locale indreptarea erorii cu privire la suprafata, dar Comisia judeteana V a respins propunerea Comisiei locale pentru rectificarea titlului.

Cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.23, 53 si 54 din Legea nr.18/1991. Cererea este scutita de taxa de timbru conform dispozitiilor art.42 din Legea nr.1/2000.

Reclamantul a folosit proba cu inscrisuri si martori si a depus pentru dovedirea cererii copii certificate de pe: contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.604 din 14.04.1975, adeverinta, Hotararea nr.80 din 16.02.2010 a Comisiei Judetene V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, titlu provizoriu de proprietate, titlu de proprietate, buletin de identitate, plan de amplasament, declaratie data de Primarul com. V, adresa nr. 1760 din 21.08.2009 emisa de Comisia locala V, proces verbal de vecinatate.

La data de 20.09.2010, reclamantul si-a completat cererea introductiva, solicitand si anularea Hotararii nr.80 din 16.02.2010 a Comisiei Judetene V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Comisia locala V a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii, cu motivarea ca reclamantul nu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991 si nu prezinta acte doveditoare pentru dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren solicitate, iar adeverinta emisa de Primarie nu dovedeste un asemenea drept. A depus documentatia prealabila titlului de proprietate si evidenta a proprietarilor din registrul agricol, anii 1981- 1989.

La data de 14.09.2010 parata Comisia locala a invocat faptul ca reclamantul nu a formulat plangere impotriva Hotararii Comisiei judetene in termenul de 30 de zile de la comunicare, asadar a invocat exceptia tardivitatii cererii de fata.

Prin incheierea din 05.10.2010 instanta a respins exceptia tardivitatii, cu motivarea ca cererea de fata a fost formulata si ca plangere impotriva Hotararii nr. 80 din 16.02.2010 a Comisiei judetene, fiind depusa la instanta la data de 30.07.2010, cu respectarea termenului legal de 30 de zile de la data comunicarii – 28.07.2010 – astfel cum rezulta din adresa de comunicare a hotararii, nr.1484 din 28.07.2010 (fila 16 din dosar). Oricum, trebuie precizat ca procedura in fata Comisiei judetene este o procedura jurisdictIala si nu este obligatorie, conform art.21 alin.4 din Constitutie, alineat introdus prin Legea nr. 429/2003 de revizuire a Constitutiei Romaniei. Odata aleasa insa aceasta cale, trebuie respectate termenele legale de contestare a actelor, ceea ce reclamantul a si facut.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamantul a cumparat prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.604 din 14.04.1975 o casa de locuit in intravilanul satului X, com. V, jud. V.

La data cumpararii terenul aferent constructiei (a carui suprafata nu se mentIeaza in contract) a trecut in proprietatea statului, in baza Legii nr.58/1974.

Conform titlului de proprietate nr.770/47354, din 02.07.1996 emis de Comisia Judeteana V pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor, reclamantului i s-a constituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1.500 m.p. teren situat in intravilanul satului X, com. V, jud. V.

Reclamantul a sustinut ca a dobandit in posesie terenul aferent, pe care l-a stapanit inca de la data cumpararii casei, platind taxe si impozite.

In planul de amplasament de la fila 42 imobilul in litigiu cuprinde o suprafata aferenta constructiei de 1985 mp, din care 420 mp, categoria curti-constructii.

De asemenea, Comisia locala V confirma prin adresa nr. 1760 din 21.08.2009 (fila 25), ca din eroare s-a inscris suprafata de 1500 mp in titlul de proprietate emis reclamantului, in realitate acesta avand o suprafata de 1985 mp. Comisia a solicitat Comisiei judetene rectificarea titlului in acest sens, intocmind un titlu provizoriu de proprietate, denumit impropriu ,,pretitlu” (desi legea fondului funciar nu prevede un asemenea act).

Din declaratiile martorilor audiati in cauza – rezulta ca reclamantul a stapanit, din momentul cumpararii locuintei sale, in anul 1975, o suprafata apreciata la 20 de ari, aferenta casei.

Din evidenta proprietarilor depusa de Comisia locala V (fila 53) se retine ca vanzatorii imobilului, figurau in anul 1981 cu o suprafata de 750 mp, din care 250 mp proprietate privata si 750 mp proprietatea statului, ceea ce denota faptul ca prin efectul Legii nr. 58/1974, la data instrainarii constructiei, statul a preluat o suprafata de 750 mp, insa intreaga suprafata a ramas in folosinta proprietarului locuintei, in speta reclamantului. Acest fapt rezulta din urmatoarele considerente:

In drept, cererea reclamantului se circumscrie dispozitiilor art.36 alin.3 din Legea 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora, ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor, in conditiile dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului, proprietari ai locuintelor.

Nu sunt aplicabile dispozitiile art.23 din Legea 18/1991 invocate de reclamant, intrucat aceste dispozitii se refera la terenuri ce au apartinut membrilor cooperatori, preluate de cooperativa agricola de productie (art.23), respectiv terenuri situate in intravilanul localitatilor ce au fost atribuite de cooperativele agricole de productie in vederea construirii de locuinte (art.24), ceea ce nu este cazul terenului solicitat de reclamant.

Prin alin. 4 al art.36 se prevede ca dispozitiile art. 23 raman aplicabile, ceea ce inseamna ca si in astfel de situatii urmeaza a se avea in vedere terenul aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora. Potrivit alin.21 al art.23, in cazul instrainarii constructiilor, suprafetele de teren aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt cele convenite de parti la data instrainarii, dovedite prin orice mijloc de proba.

Din probele administrate rezulta ca, in fapt, reclamantul a folosit si foloseste o suprafata de 1985 mp, aferenta casei, si nu numai suprafata atribuita in folosinta, de 250 mp.

Astfel, in mod gresit Comisia locala V considera ca reclamantul nu este indreptatit la atribuirea intregii, in conditiile in care suprafata este clar dovedita cu inscrisurile depuse in cauza si declaratiile martorilor, conform art.23 alin.2^1 din Legea nr.18/199.

Intentia partilor in momentul incheierii conventiei a fost ca dobanditorul constructiei sa preia, odata cu dobandirea constructiei si terenul aferent si sa-l foloseasca, fara ca acestia sa se fi opus. Se mai retine, de asemenea, ca pentru aceasta suprafata reclamantul a platit si impozitul aferent, incepand din anul 1975 (deci a folosit de la inceput intreaga suprafata, in mod public si nu pe ascuns); vanzatorii nu si-au rezervat nici un drept asupra terenului, cunoscand imprejurarea ca prin vanzarea constructiei pierd si dreptul de proprietate asupra terenului (astfel cum declara in contract). Totodata, existenta acestei intentii este dedusa si din faptul ca suprafata a fost delimitata prin gard de proprietatea vecinilor, ramanand la fel pana in prezent, ca imobilul constructie este situat in mijlocul terenului, astfel ca nu se putea folosi nici o mica parte din teren, fara a deranja pe proprietarii constructiei, fiind deci necesar acest teren pentru normala folosinta a constructiei, precum si din pretul platit, respectiv 15.000 lei, care, in anul 1975, reprezenta un pret destul de mare, astfel incat se poate considera ca vanzatorii au obtinut si pretul terenului, intrucat stiau ca pierd dreptul de proprietate asupra terenului.

Legea 18/1991 a inlaturat prin dispozitiile mentIate, aceasta situatie nedreapta in care se afla proprietarul constructiei, care cumparand casa, urmarea de fapt si achizitIarea terenului, platind un pret care reflecta existenta terenului, dar fiind in acelasi timp doar titularul unui drept real de folosinta. Legea a transformat acest drept de folosinta in drept de proprietate.

Prin urmare, reclamantul este indreptatit sa primeasca in proprietate ceea ce a detinut ca teren aferent casei de locuit.

Pentru considerentele aratate mai sus, instanta constata ca actiunea este intemeiata si dovedita, astfel incat o va admite, va anula Hotararea nr. 80 din 16.02.2010 a Comisiei Judetene V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si va obliga pe parata Comisia Judeteana V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa emita reclamantului un titlu de proprietate pentru diferenta de suprafata de 485 mp, situat in intravilanul com. V, jud. V, tarlaua 54, teren aferent casei de locuit si alaturat terenului intravilan proprietatea reclamantului, inscris in titlul de proprietate nr. 770/47354 din 02.07.1996.

De asemenea, va obliga pe parata Comisia comunei V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa elibereze reclamantului titlul de proprietate nou.

Etichete: