Top

Fond funciar

R O M A N I A

I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. X din .2009, reclamantul TS a chemat in judecata paratii Comisia com. Z, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 14364/16.05.1995, emis titularului RI, anulare care priveste suprafata de 1.500 m.p. teren din intravilanul satului P, com. Z, jud. V si sa se dispuna rectificarea aceluiasi titlu de proprietate, in sensul ca, in locul suprafetei totale de 6 ha 5900 m.p. teren, care a fost inscrisa in titlu, sa fie inscrisa suprafata de 6 ha 4400 m.p. teren.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca in mod gresit a fost inscrisa in titlul de proprietate nr. 250/14364/16.05.1995, emis titularului RI, suprafata de 1.500 m.p. teren situata in intravilanul satului P, com. Z, jud. V, avand vecinatatile N- drum satesc, E- A G I, S- drum satesc, V-C C, deoarece aceasta suprafata de teren este proprietatea reclamantului, fiind inscrisa in titlul de proprietate nr. 7.09.2009, al carui titular este reclamantul TS.

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, titlurile de proprietate nr. 16.05.1995 si nr. 7.09.2009, contractul de intretinere autentificat cu nr. 1983 la Notariatul de Stat B

Comisia com. Z, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat instantei documentatia in baza careia au fost intocmite de titlurile de proprietate nr. 6.05.1995 si nr.2009.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Potrivit registrului agricol din 1959-1960, RI a avut in proprietate suprafata totala de 6,68 ha teren, din care 0,10 ha teren curti.

Prin cererea inregistrata la Primaria com. Z, jud. V cu nr. 1.03.1991, R.I a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafetele de 6 ha 80 ari teren si de 18 ari vie, pe care el le-a avut anterior infiintarii CAP si cu care s-a inscris in CAP.

Urmare a cererii mentionate, a fost intocmit titlul de proprietate nr. 250/14364/16.05.1995, prin care s-a reconstituit titularului RI dreptul de proprietate pentru suprafata totala de 6 ha 5900 m.p. teren, situata pe raza satului P, com. Z, jud. V, din care face parte si suprafata de 1500 m.p. teren intravilan, ce constituie tarlaua 11, parcelele 682, 683, 684, avand vecinatatile: N- DS 694; E- A G I; S-DS; V-C C.

Prin contractul de intretinere autentificat la Notariatul de Stat Barlad cu nr. 580/1983, R I si R S, soti, au transmis in proprietate catre TS si T M, soti, o casa de locuit cu 2 camere, sala, chiler, bucatarie de vara, un atelier de fierarie, situata in satul P, com. Z, iar terenul aferent, in suprafata de 250 m.p., a trecut in proprietatea statului.

Prin cererea inregistrata la Primaria com. Z, jud. V cu nr.04.2009, reclamantul T P. a solicitat sa i se atribuie in proprietate suprafata de 1534 m.p. teren intravilan pe care este amplasata casa lui de locuit.

Prin Hotararea nr. 195/9.07.2009, Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a validat propunerea Comisiei com. Z de fond funciar de a se atribui in proprietate lui T P. S suprafata de 1534 m.p. teren.

In continuare, a fost intocmit titlul de proprietate nr. 148843/7.09.2009, prin care s-a reconstituit in proprietate reclamantului T P. Spiridon suprafata de 1534 m.p. teren, situata in intravilanul satului P, com. Z, jud. V, in tarlaua 11, parcelele 682, 683, 684, avand vecinatatile: N- DS 694; E- A N; S- DS1; V-S I.

Prin adresa nr. 01.2010, Comisia com. Z pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat instantei ca suprafata de 1.500 m.p. teren intravilan, aferenta casei de locuit, inscrisa in titlul de proprietate nr. 7.09.2009, (titular T P. S), a fost determinata in baza Decretului-Lege nr. 42/1990 si a contractului de intretinere autentificat la Notariatul de Stat B cu nr. 1983 si ca in prezent T P. S figureaza inscris in registrele agricole din anii 1997-2000, 2001-2005 si 2006-2009.

Prin mai multe mentiuni inscrise pe citatiile comunicate reclamantului, instanta a solicitat acestuia sa precizeze daca intelege sa cheme in judecata in prezenta cauza si pe RI, titular al titlului de proprietate nr. 16.05.1995.

La solicitarea instantei, prin note scrise comunicate pentru termenul de judecata din 21.01.2010 reclamantul a precizat ca nu intelege sa-l cheme in judecata pe RI.

Fata de aceasta precizare a reclamantului, instanta retine ca in prezenta cauza se solicita anularea partiala a unui titlu de proprietate al carui titular nu figureaza in proces.

In temeiul principiului disponibilitatii aplicabil procesului civil, instanta nu poate dispune din oficiu citarea in proces a altor persoane in afara celor precizate de catre reclamant in cererea de chemare in judecata, ca urmare nu poate cita in cauza pe RI.

In aceste conditii, se apreciaza ca actiunea dedusa judecatii nu poate fi admisa, deoarece, in cazul contrar, ar fi incalcat dreptul la aparare al titularului RI, inscris in titlul de proprietate nr. 250/14364/16.05.1995 a carui anulare partiala se solicita, sau, eventual, al mostenitorilor lui RI.

Pentru aceste considerente, actiunea formulata de reclamant urmeaza sa fie respinsa.

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Etichete: