Top

Fond funciar

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. X/189 din 31.08.2010, reclamanta S J, reprezentata prin mandatarul S G, a chemat in judecata paratii C T si C D, Comisia com. B, jud. B pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana B pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

-sa fie obligati paratii C T si C D sa lase reclamantei, in deplina proprietate si posesie, suprafata de 0,4169 ha teren, situata in intravilanul satului B, jud. B;

– sa se dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001 emis titularului MG, anulare care priveste suprafata de 0,4169 ha teren, situata in intravilanul satului B, jud. B;

– sa fie obligati paratii sa plateasca reclamantei suma de 6.000 lei ron, reprezentand despagubiri morale si suma de 5.000 lei ron reprezentand daune cauzate prin lipsa de folosinta a terenului in perioada 2001-2010;

– sa fie obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii, precizata in cursul judecatii (fila 84 dosar), reclamanta a aratat ca ea este proprietara suprafetei de 0,4169 ha teren, situata in intravilanul satului B, jud. B, in baza sentintei civ. nr. 3126/9.04.2001 a Judecatoriei B, in urma iesirii din indiviziunea ramasa dupa defuncta T L (mama numitei S J). Paratii C T si C D au ocupat fara drept suprafata de 0,4169 ha teren si refuza sa-l elibereze. Reclamanta a precizat ca paratii C T si C D au ocupat terenul incepand din perioada cand exista C.A.P. si de atunci si pana in prezent paratii au ocupat continuu terenul.

In dovedirea actiunii, reclamanta a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, titlul de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001; titlul de proprietate nr. 1110/51895/12.06.2003; procesul-verbal nr. 110//2006 si somatia nr. 110/20.03.2009 emise de biroul executorului judecatoresc stan X; sentinta civ. nr. 3126/9.04.2001 a Judecatoriei B; decizia civ. nr. 117/A/7.06.2005 a Tribunalului B; decizia civ. nr. 26/A/28.01.2004 a Tribunalului B; raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul X in dosarul nr. 2353/2001 al Tribunalului B; raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul X in dosarul nr. 2307/2000 al Judecatoriei B; proba cu expertiza th. judiciara topografica.

Comisia com. B, jud. B pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a formulat intampinare, prin care a aratat ca actiunea formulata de reclamanta este neintemeiata, deoarece prin sentinta civ. nr. 3126/9.04.2001 a Judecatoriei B s-a dezbatut succesiunea ramasa in urma defunctilor MG si MI, fiind inclusa si suprafata de 1 ha 820 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001. MI (fosta T), a primit ca zestre, la casatorie, suprafata de 1,82 ha teren, pe care a construit o casa de locuit.

Comisia com. B, jud. B pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat instantei documentatia in baza careia a fost intocmit titlul de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001.

Paratii C T si C D au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii, ca neintemeiata. Paratii au aratat ca cererea pentru anularea titlului de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001 a mai facut obiectul altor procese, in care au fost pronuntate sentinta civ. nr. 2743/30.10.2007 a Judecatoriei B si decizia civ. nr. 31/A/12.03.2008 a Tribunalului B, iar prin sentinta civ. nr. 2152/17.09.2008 a Judecatoriei B a fost dezbatuta succesiunea defunctilor MG si M I, in masa succesorala fiind inclusa si suprafata de 1,82 ha teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001.

La primul termen de judecata din 28.10.2010, parata C D a aratat ca ea este fiica defunctului MG, terenul in proces a fost dat ca zestre mamei ei, MI, iar ulterior, prin sentinta civ. nr. 2152/17.09.2008 a Judecatoriei B, acest teren i-a fost atribuit in proprietate ei, paratei – incheierea de sedinta din 28.10.2010, fila 86 dosar.

Initial, actiunea dedusa judecatii a fost formulata de S G, motiv pentru care, in cursul judecatii, paratii C T si C D au ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului S G.

Paratii C T si C D au mai ridicat exceptia netimbrarii cererii in revendicare, exceptia autoritatii de lucru judecat, deoarece cauza a mai fost judecata, fiind pronuntate sentintele civ. nr. 3126/2001 si nr. 2743/30.10.2007 ale Judecatoriei B.

Parata C D a aratat ca prin sentinta civ. nr. 2152/17.09.2008 a Judecatoriei B, i-a fost atribuita in proprietate suprafata de 1 ha 820 m.p. teren, inscrisa in titlului de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001, emis titularului MG, care este autorul paratei.

Paratii C T si C D au folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, sentinta civ. nr. 2152/17.09.2008 a Judecatoriei B, decizia civ. nr. 282/25.06.2008 a Curtii de Apel I.

La dosarul cauzei au fost atasate dosarele civ. nr. 577/189/2007 si nr. 717/189/2008 ale Judecatoriei B.

Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului S G, ridicata de paratii C T si C D, se retine ca prin procura autentificata cu nr. 732/24 nov.2010 la biroul notarului public X din B, S J l-a imputernicit pe S G sa o reprezinte in cauza dedusa in prezent judecatii – fila 112 dosar instanta.

In aceste conditii, se va retine ca reclamanta in cauza este S J, care este reprezentata prin mandatarul S G.

Apreciind ca fiind dovedita calitatea procesuala activa a reclamantei, prin incheierea din 25 nov.2010 instanta a respins, ca neintemeiata, exceptia lipsei calitatii procesuale active, ridicata de catre paratii C T si C D – incheierea de sedinta din 25 nov.2010, fila 127 dosar.

Privitor la exceptia netimbrarii actiunii, ridicata de paratii C T si C D, se retine ca reclamanta a platit urmatoarele taxe (cu chitantele aflate la filele 129-131 ale dosarului):

-461 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar pentru cererea in revendicare imobiliara;

-471 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar pentru cererea de 6.000 lei daune morale;

-411 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar pentru cererea in despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului.

Constatand plata taxelor judiciare de timbru, prin incheierea din 9.12.2010 instanta a respins, ca ramasa fara obiect, exceptia netimbrarii actiunii, ridicata de paratii C T si C D –incheierea de sedinta din 9.12.2010, fila 132 dosar.

A ramas unita cu fondul exceptia autoritatii de lucru judecat, ridicata de paratii C T si C D.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Defunctii T D (decedat la data de 13.01.1957) si T L (decedata la data de 28.12.1992) au fost soti si au avut ca fii pe S J, T V, T G, B M, T I si MI (I).

T a decedat la data de 22.04.1996.

MI s-a casatorit cu MG la data de 5.12.1950 si din casatoria acestora au rezultat ca fii M C, M J, C I, M I, DE, M M si parata C D.

MI a decedat la data de 13.11.1969.

MG a decedat la data de 4.03.1999.

Potrivit registrului agricol din 1957-1958, MG avea in proprietate suprafata de 4,40 ha teren, din care: 1 ha teren arabil in pct. „X”; 1 ha teren arabil in pct. „Pe deal X”; 1 ha teren arabil in pct. „La Xn”; 1 ha teren arabil in pct. „X”; 0,30 ha pasune; 0,10 ha in satul X.

Prin cererea inregistrata la Primaria com. B, jud. B cu nr. 1456/17.03.1991, MG a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 4,40 ha teren, situata pe raza com. B, din care: 4,30 ha teren arabil; 0,09 ha teren vii; 0,30 ha pasune; 0,10 ha teren „alte” categorii.

Prin cererea inregistrata cu nr. 2307/8.05.2000 la Judecatoria B, reclamanta S J a chemat in judecata paratii T V, T G, B M, T M, N C, C I, C D, M J, solicitand sa se dispuna iesirea din indiviziunea ramasa in urma defunctilor T D si T L. Totodata, reclamanta a solicitat sa se completeze masa succesorala ramasa in urma defunctilor cu suprafata de 8 ha teren, pe care defunctii au dat-o ca zestre paratilor, astfel: 2 ha teren catre B M; 4 ha teren catre T I; 2 ha teren catre M I (I).

Prin sentinta civ. nr. 3126/9.04.2001, pronuntata de Judecatoria B in dosarul nr. 2307/2000, modificata prin decizia civ. nr. 117/A/7.05.2005 a Tribunalului B, a fost admisa actiunea pentru iesire din indiviziune formulata de reclamanta S J, impotriva paratilor T V, T G, B M, T M, N C, C I, C D, M J, s-a stabilit ca mostenitorii legali ai defunctului T D sunt T (S) J, B M, T G, T V, N I, in calitate de fii, precum si T L, in calitate de sotie supravietuitoare, si ca masa succesorala ramasa in urma defunctului T D se compune din cota de ˝ dintr-o casa de locuit si terenul aferent de 1.000 m.p., imobil situat in satul X, com. B, jud. B, precum si din cota de ˝ din suprafata de 14 ha 6169 m p. teren extravilan.

Prin aceeasi sentinta, s-a stabilit ca mostenitorii legali ai defunctei T L sunt S J, T V, T G, B M, T M, C I, C D, M J si N C, iar masa succesorala ramasa in urma defunctei T L se compune din cota de ˝ din casa de locuit cu terenul aferent din satul X, com. B, jud. B si din cota de ˝ din suprafata de 14 ha 6169 m.p. teren.

Totodata, s-a dispus iesirea partilor din indiviziune.

Astfel, reclamantei S J i s-a atribuit in proprietate suprafata de 2 ha 6652 m.p. teren (lotul 1 intravilan si extravilan) conform raportului de expertiza intocmit in cauza, iar celorlalte parti (parati) li s-au atribuit in proprietate suprafetele de teren conform loturilor stabilite de expert in schita-anexa la raportul de expertiza.

Pentru solutionarea dosarului civ. nr. 2307/2000, a fost intocmit raportul de expertiza de catre expertul X, prin care s-a propus ca in lotul reclamantei X J sa intre urmatoarele suprafete de teren: 0,1800 ha teren intravilan, individualizata in anexa nr. 1 la raportul de expertiza; 0,4169 ha teren intravilan, individualizata in anexa nr. 3 la raportul de expertiza; suprafata de 2,0683 ha teren extravilan.

Din cuprinsul raportului de expertiza intocmit de expertul X in dosarul civ. nr. 2307/2000 al Judecatoriei B, care a stat la baza constituirii loturilor atribuite in proprietate partilor, s-a retinut ca autorii partilor, adica defunctii T D si T L, nu au posedat acte de proprietate pentru suprafata de teren ce a facut obiectul partajului succesoral, deoarece nu au fost membri cooperatori in C.A.P., iar dupa incheierea cooperativizarii agriculturii terenul proprietatea defunctilor T D si T L a fost comasat la C.A.P., acestora fiindu-le atribuite in schimb alte suprafete de teren pe care nu le-au lucrat. Dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 18/1991, partile nu au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri, ci fiecare parte a ocupat suprafetele de terenuri acolo unde ele se aflasera inainte de cooperativizare.

Pentru punerea in executare a sentintei civ. nr. 3126/9.04.2001 a Judecatoriei B, reclamanta S J s-a adresat biroului executorului judecatoresc X, unde cererea de executare face obiectul dosarului de executare nr. 110/2006.

Cu ocazia executarii silite, T M, C T si C D s-au opus la executare, aspecte care au fost consemnate in procesele-verbale intocmite de executorul judecatoresc.

Prin cererea inregistrata la Judecatoria B cu nr. 577/189/2007 din 12.02.2007, reclamanta S J a chemat in judecata paratii T M, C T si C D, solicitand sa fie obligata parata T M sa ridice constructiile (un gard de nuiele) pe care parata le-a facut pe suprafata de 0,1800 ha teren din intravilan, iar paratii C T si C D sa fie obligati sa ridice constructiile pe care ei le-au edificat (o magazie, un coser, un cotet, un WC, un gard) pe suprafata de 0,4169 ha teren intravilan. In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, in temeiul sentintei civ. nr. 3126/9.04.2001 a Judecatoriei B, ea este proprietara suprafetelor de teren de 0,1800 ha, respectiv de 0,4169 ha teren din intravilan, insa paratii ocupa aceste terenuri fara drept.

In cauza ce a facut obiectul dosarului civ. nr. 577/189/2007 din 12.02.2007 al Judecatoriei B, parata T M s-a aparat sustinand ca pentru terenul de 0,1800 ha sotul ei, T D., poseda titlul de proprietate nr. 1110/51895/12.06.2003.

In aceeasi cauza, paratii C T si C D s-au aparat sustinand ca pentru suprafata de 0,4169 ha teren ei detin titlul de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001, eliberat titularului MG (tatal paratei C D).

Fata de sustinerile paratilor, reclamanta S J a completat cererea introductiva din dosarul civ. nr. 577/189/2007, solicitand sa se constate nulitatea absoluta partiala, cu privire la suprafata de 0,1800 ha teren intravilan, a titlului de proprietate nr. 1110/51895/12.06.2003 (titular Talpis D. Ion) si sa se constate nulitatea absoluta partiala, cu privire la suprafata de 0,4169 ha teren intravilan, a titlului de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001 (titular MG).

In motivarea cererii completatoare, reclamanta a sustinut ca suprafetele de 0,1800 ha si de 0,4169 ha teren au fost proprietatea defunctilor T D si T L, iar paratii nu au avut niciodata in proprietate aceste terenuri.

In dosarul civ. nr. 577/189/2007, Judecatoria B a pronuntat sentinta civ. nr. 2743/30.10.2007, prin care actiunea formulata de reclamanta S J a fost respinsa, cu privire la toate capetele de cerere.

In considerentele sentintei civ. nr. 2743/30.10.2007, s-a retinut ca reclamanta S J nu a dovedit existenta vreunor motive de nulitate absoluta a celor doua titluri de proprietate nr. 1110/51895/12.06.2003 si nr. 763/48227/2.05.2001 si nici nu a dovedit ca paratii ar fi edificat constructii pe cele doua suprafete de teren intravilan, proprietatea reclamantei.

Sentinta civ. nr. 2743/30.10.2007 a Judecatoriei B a ramas irevocabila prin decizia civ. nr. 31/A/12.03.2008 a Tribunalului B si prin decizia civ. nr. 282/25.06.2008 a Curtii de Apel I, prin care au fost respinse apelul, respectiv a fost constatat nul recursul formulate de S J.

In considerentele deciziei civ. nr. 31/A/12.03.2008 a Tribunalului B, s-a retinut ca se impunea efectuarea unei expertize th. judiciare care sa constate daca terenul in litigiu a facut obiectul partajului succesoral solutionat prin sentinta civ. nr. 3126/2001 al Judecatoriei B si daca corespunde, ca amplasament, cu terenurile inscrise in titlurile de proprietate invocate de parati. S-a mai retinut ca efectuarea unei expertize se impunea si din cauza faptului ca, la data partajului succesoral, identificarea terenului si propunerea lotizarii s-au facut pe baza precizarilor partilor si a evidentelor din registrul agricol, fapt ce rezulta din expertiza de specialitate efectuata in acel dosar. Si in instanta de apel s-a pus in discutia partilor necesitatea efectuarii unei expertize de specialitate, insa reclamanta apelanta a refuzat administrarea acestei probe, sustinand ca nu are mijloace financiare pentru a plati costul expertizei.

Prin cererea inregistrata la Judecatoria B cu nr. 717/189/2008 din 22.02.2008, reclamanta C D a chemat in judecata paratii N I, M J, DE, M C, C I, M M, pentru dezbaterea succesiunii ramase in urma defunctilor MI si MG.

In dosarul nr. 717/189/2008 Judecatoria B a pronuntat sentinta civ. nr. 2152/17.09.2008, prin care a fost admisa actiunea si s-a constatat ca mostenitorul defunctei MI este MG, in calitate de sot supravietuitor, iar mostenitoarea defunctului MG este C D, paratii fiind straini de succesiune. S-a mai stabilit ca in masa succesorala este inclusa suprafata de 1 ha 820 m.p. teren, situata in com. B, jud. B, inscrisa in titlul de proprietate nr. 2.05.2001 (titular MG).

Sentinta civ. nr. 2152/17.09.2008 a ramas irevocabila prin nerecurare.

Prin adeverinta nr. 803/24.01.1991, emisa de Comisia com. B de fond funciar, s-a stabilit lui MG dreptul de proprietate pentru suprafata de 2 ha teren.

Urmare a cererii inregistrate cu nr. 1456/17.03.1991 la Primaria com. B, jud. B, a fost intocmit titlul de proprietate nr. /2.05.2001, prin care s-a reconstituit titularului MG dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha 8200 m.p. teren situata pe raza satului/com. B, jud. B, din care 8.200 m.p. teren intravilan de categoriile curti-constructii, vii si arabil si 1 ha teren arabil extravilan.

Prin titlul de proprietate nr. 14431/19.03.1995, s-a reconstituit titularului MG dreptul de proprietate pentru suprafata de 2 ha 1200 m.p. teren situata pe raza satului Coroiesti, com. B, jud. B.

Pentru solutionarea cauzei deduse in prezent judecatii, s-a dispus efectuarea unei expertize th. judiciare topografice.

Astfel, prin raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul, depus la dosarul instantei la data de 5.01.2011, filele 147-153, a fost identificata suprafata de 0,4169 ha teren intravilan atribuita in proprietate reclamantei S J prin sentinta civ. nr. 3126/9.04.2001, conform raportului de expertiza th. judiciara intocmit de expertul, stabilindu-se urmatoarele:

-suprafata de 4.169 m.p. teren intravilan, atribuita in proprietate reclamantei S J prin sentinta civ. nr. 3126/9.04.2001, se afla in tarlaua 74, parcelele 11/1 si 11/2, din intravilanul satului B si are ca actuale vecinatati: N- C D; E- drum de exploatare; S- C D; V- drum comunal 977. Aceasta suprafata de teren a fost individualizata prin pct. 2-3-10-11-2 din anexa nr.1 la raportul de expertiza;

-suprafata de 4.169 m.p. teren atribuita in proprietate reclamantei S J prin sentinta civ. nr. 3126/9.04.2001 nu a intrat efectiv in posesia reclamantei nici pana la aceasta data, deoarece, cu ocazia punerii in executare a sentintei civ. nr. 3126, paratii au prezentat titlul de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001 (emis titularului MG). In titlul de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001 (emis titularului MG), a fost inscrisa suprafata de 8.200 m.p. teren situata in intravilanul satului/com. B, jud. B, ce constituie tarlaua 74, parcelele 11, 11/1, 11/2. Aceasta suprafata de 8.200 m.p. teren a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1 din anexa nr.1 la raportul de expertiza. Suprafata de 8.200 m.p. teren, astfel delimitata, include si suprafata de 4.169 m.p. teren ce a fost atribuita in proprietate reclamantei S J prin sentinta civ. nr. 3126/9.04.2001;

-la data efectuarii expertizei, suprafata de 4.169 m.p. teren, atribuita in proprietate reclamantei S J prin sentinta civ. nr. 3126/9.04.2001, este ocupata de parata C D in baza titlului de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001 (emis titulatului MG) si a sentintei civ. nr. 2152/17.09.2008 a Judecatoriei B;

Privitor la suprafata de 4.169 m. p. teren, inscrisa titlului de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001 (emis titularului MG), cu ocazia efectuarii expertizei, reprezentantii Comisiei com. B de fond funciar au sustinut ca MG nu s-a inscris la C.A.P. si a folosit terenul inca din anii 1951-1952 cand s-a casatorit si ca acest teren a fost primit ca zestre de catre sotia sa, MI, de la parintii sai T D si T L.

S-a constatat ca prin cererea inregistrata cu nr. 1456/17.03.1991, MG a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 4,4 ha teren. Aceasta cerere are ca baza legala datele inscrise in rolul agricol al lui MG din anii 1956-1958. Conform registrului agricol din anii 1956-1958, MG detinea in intravilan (in satul Foltesti) suprafata de 1.000 m.p. teren (0,1 ha), motiv pentru care acesta a solicitat in intravilan numai suprafata de 0,1 ha teren, consemnata la categoria „altele”.

In concluzie, expertiza a stabilit ca, pe baza registrului agricol din anii 1956-1958 si a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 1456/17.03.1991, MG nu era indreptatit sa i se reconstituie in proprietate suprafata de 0,82 ha teren din intravilanul satului B, asa cum s-a inscris in titlul de proprietate nr. 2.05.2001, motiv pentru care nici MG nu a solicitat acest teren.

Expertiza a constatat ca, potrivit rolului agricol al lui MG din anii 1966-1969, acesta detinea in proprietate suprafata de 0,9 ha teren. Desi paratii au sustinut, cu ocazia efectuarii expertizei, ca aceasta suprafata de 0,9 ha se afla in intravilan si ca era aferenta casei de locuit a lui MG, din rolul agricol nu rezulta suficient de convingator locatia acestui teren, insa, in registrul cadastral al parcelelor se precizeaza ca la nivelul anului 1980 MG detinea 1,1 ha teren, din care 0,14 ha teren intravilan si 0,96 ha teren extravilan. Ca urmare, nici aceste documente nu justifica atribuirea in proprietatea lui MG a suprafetei de 8.200 m.p. teren intravilan, inscrisa in titlul de proprietate nr. 2.05.2001.

Prin expertiza efectuata in dosarul civ. nr. 2307/2000 al Judecatoriei B (in care a fost pronuntata sentinta civ. nr. 3126/9.04.2001), s-a demonstrat ca defunctii T D si T L au fost proprietarii suprafetei de 14,6169 ha teren, din care suprafata de 3,5819 ha teren era intravilan. In suprafata de teren intravilan aflata in proprietatea acestor doi defuncti se inscrie si suprafata de 9.584 m.p. teren, pe care si-au construit casa si anexele gospodaresti MG si MI (ginerele si fiica defunctilor). Aceasta suprafata de 9.584 m.p. teren a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza. Din suprafata de 9.584 m.p. teren, o suprafata de 4.169 m.p. a fost atribuita in proprietate reclamantei S J prin sentinta civ. nr. 3126/9.04.2001.

Prin sentinta civ. nr. 3126/9.04.2001, mostenitorii lui MG au primit in proprietate suprafata de 5.415 m.p. teren, reprezentata prin pct. 1-2-11-1 si 3-4-5-8-9-10-3 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza. Pe prima parcela de teren se afla amplasata casa lui MG (C1) , iar pe cea de-a doua parcela se afla amplasata casa paratei C D (C2).

Expertiza nu a identificat nici un act din care sa rezulte ca suprafata de 8.000-9.600 m.p. teren din amplasamentul in litigiu sa fi fost trecuta din proprietatea defunctilor T D si T L, in proprietatea sotilor MG si MI, anterior pronuntarii sentintei civ. nr. 3126/9.04.2001.

Din precizarile reclamantului si ale paratilor, expertiza a retinut ca in anii 1951-1952 MG si MI au primit de la defunctii T (parintii lui MI) o suprafata de teren pentru a-si construi casa de locuit si gospodaria si ca au folosit acest teren pana la decesul lor.

Impotriva raportului de expertiza th. judiciara topografica intocmit in prezenta cauza de catre expertul C C, au formulat obiectiuni paratii C T si C D, sustinand ca pentru efectuarea acestei expertize nu au fost avute in vedere si concluziile expertizei efectuate anterior, intr-un alt proces, de catre expertul Ciulei Liviu.

Cu privire la obiectiunile formulate de paratii C T si C D, instanta le apreciaza ca neintemeiate, deoarece expertiza a solutionat obiectivele stabilite de instanta, iar intre aceste obiective nu s-a solicitat expertului sa aiba in vedere concluziile expertizei efectuate de catre expertul Ciulei Liviu intr-un alt proces care a avut loc anterior intre parti.

Impotriva aceluI raport de expertiza a formulat obiectiuni si mandatarul reclamantei, sustinand ca, atunci cand el a ajuns la terenul in cauza, expertul efectuase masuratorile. Obiectiunile formulate de mandatarul reclamantei sunt confuze si neintemeiate.

Pentru aceste considerente, obiectiunile formulate impotriva raportului de expertiza de catre paratii C T si C D si de catre mandatarul reclamantei vor fi inlaturate ca neintemeiate si, in temeiul art. 201 Cod.proc.civ., instanta va retine raportul de expertiza in solutionarea cauzei, ca fiind util si concludent.

Privitor la exceptia autoritatii de lucru judecat, ridicata de paratii C T si C D, fata de situatia de fapt sus expusa, rezulta ca cererea prin care reclamanta S J revendica de la paratii C T si C D suprafata de 0,4169 ha teren situata in intravilanul satului B, jud. B si cererea prin care reclamanta solicita anularea partiala, pentru suprafata de 0,4169 ha teren intravilan, a titlului de proprietate nr. 763/48227/2.05.2001 emis titularului MG, au mai facut obiectul unei judecati anterioare, respectiv au facut obiectul dosarului civ. nr. 577/189/2007 al Judecatoriei B, in care a fost pronuntata sentinta civ. nr. 2743/30.10.2007, prin care actiunea formulata de reclamanta S J a fost respinsa.

Insa, asa cum s-a mai aratat, actiunea reclamantei a fost respinsa ca nedovedita prin neefectuarea unei expertize th. judiciare topografice.

In prezenta cauza, reclamanta a inteles sa administreze proba cu expertiza th. judiciara topografica.

In aceasta situatie, instanta apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile prev. de art. 1201 din Codul civil privitoare la autoritatea de lucru judecat, motiv pentru care exceptia autoritatii de lucru judecat, ridicata de paratii C T si C D, urmeaza sa fie respinsa, ca neintemeiata.

Privitor la cererea prin care reclamanta a solicitat ca paratii C T si C D sa fie obligati sa lase reclamantei, in deplina proprietate si posesie, suprafata de 0,4169 ha teren, situata in intravilanul satului B, jud. B, din concluziile raportului de expertiza intocmit de expertul Chitariu C rezulta ca paratii C T si C D au in posesie suprafata de 4.169 m.p. teren din intravilanul satului B, din tarlaua 74, parcelele 11/1 si 11/2, avand ca vecinatati: N- C D; E- drum de exploatare; S- C D; V- drum comunal 977, individualizata prin pct. 2-3-10-11-2 din anexa nr.1 la raportul de expertiza. Aceasta suprafata de teren care a fost atribuita in proprietate reclamantei S J prin sentinta civ. nr. 3126/9.04.2001 a Judecatoriei B, care constituie titlu executoriu.

Paratii C T si C D au invocat in aparare ca suprafata de 4.169 m.p. teren a fost primita ca zestre de catre C D de la parintii ei. Acesta a fost si temeiul care a stat la baza pronuntarii sentintei civ. nr. 3126/9.04.2001, sentinta prin care C D a fost obligata sa raporteze donatia pe care ea a primit-o, conform prevederilor art. 751 din Codul civil.

Constatand ca paratii C T si C D ocupa fara drept suprafata de 0,4169 ha teren, cererea in revendicare imobiliara formulata de reclamanta este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, potrivit art. 480 din Codul civil, paratii C T si C D vor fi obligati sa lase reclamantei S J, in deplina proprietate si posesie, suprafata de 4.169 m.p. teren situata in intravilanul satului B, din tarlaua 74, parcelele 11/1 si 11/2, avand ca vecinatati: N- C D; E- drum de exploatare; S- C D; V- drum comunal 977, individualizata prin pct. 2-3-10-11-2 din anexa nr.1 la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul C, ce face parte din prezenta sentinta.

Privitor la cererea prin care reclamanta a solicitat sa se dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 2.05.2001 emis titularului MG, anulare care priveste suprafata de 0,4169 ha teren, situata in intravilanul satului B, jud. B, se retine ca acest titlu de proprietate a fost emis dupa pronuntarea sentintei civ. nr.2001 a Judecatoriei B si fara ca defunctul MG sa fi solicitat sa i se reconstituie aceasta suprafata de teren.

Potrivit art. III alin.1 din Legea nr. 169/1997, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri.

In temeiul textului de lege sus invocat, cererea prin care reclamanta a solicitat anularea partiala a titlului de proprietate nr. /2.05.2001 emis titularului MG, este intemeiata, urmand sa fie admisa.

Pentru aceste considerente, se va dispune anularea partiala a titlului de proprietate nr. /2.05.2001 emis titularului MG, anulare care priveste suprafata de 4.169 m.p. teren intravilanul satului/com. B, jud. B, din tarlaua 74, parcelele 11/1 si 11/2, avand ca actuale vecinatati: N- C D; E- drum de exploatare; S- C D; V- drum comunal 977, individualizata prin pct. 2-3-10-11-2 din anexa nr.1 la raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul, ce face parte din prezenta sentinta.

Privitor la cererea prin care reclamanta a solicitat sa fie obligati paratii C T si C D sa plateasca reclamantei suma de 6.000 lei ron, reprezentand despagubiri morale, se retine ca, de la data pronuntarii sentintei civ. nr. 3126/9.04.2001 si pana in prezent, paratii au refuzat sa se execute de bunavoie aceasta sentinta, adica sa lase libera suprafata de 4.169 m.p. teren, proprietatea reclamantei.

Fata de aceasta atitudine a paratilor, instanta considera ca se impune obligarea paratilor C T si C D la plata catre reclamanta a sumei de 1.500 lei, reprezentand despagubiri morale- suma apreciata ca fiind de natura sa procure satisfactie morala reclamantei.

Ca urmare, in temeiul art. 998-999 si art. 1003 din Codul civil, paratii C T si C D vor fi obligati, in solidar, sa plateasca reclamantei suma de 1.500 lei ron, reprezentand despagubiri morale.

Privitor la cererea prin care reclamanta a solicitat ca paratii C T si C D sa-i plateasca suma de 5.000 lei ron reprezentand daune cauzate prin lipsa de folosinta a terenului in perioada 2001-2010, se retine ca, la termenul de judecata din 20.01.2011, mandatarul reclamantei a aratat ca nu intelege sa administreze proba cu expertiza judiciara agricola, expertiza prin care s-ar fi stabilit care este cuantumul daunelor cauzate reclamantei prin lipsa de folosinta a suprafetei de 4.169 m.p. teren in perioada ultimilor 3 ani.

In limita probelor pe care reclamanta a inteles sa le foloseasca in proces, cererea prin care reclamanta a solicitat ca paratii C T si C D sa-i plateasca suma de 5.000 lei ron reprezentand daune cauzate prin lipsa de folosinta a terenului este nedovedita in conditiile prev. de art. 1169 din Codul civil, motiv pentru care aceasta cerere va fi respinsa, ca neintemeiata.

Reclamanta a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 2.874,70 lei (461 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar pentru cererea in revendicare imobiliara; 471 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar pentru cererea in daune morale; 411 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar pentru cererea in daune cauzate prin lipsa de folosinta a terenului; 1.424,70 lei indemnizatie expert Chitariu C.; 98 lei c/valoarea transportului auto la instanta a mandatarului reclamantei la 7 termene de judecata: 7 termene x 14 lei).

Din totalul cheltuielilor de judecata efectuate de reclamanta nu se justifica: 411 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar, platite pentru cererea in daune cauzate prin lipsa de folosinta a terenului; din totalul taxei judiciare de timbru de 471 lei, platita pentru cererea in daune morale, nu se justifica suma de 340 lei. Scazand aceste sume din totalul cheltuielilor de judecata efectuate de reclamanta, rezulta suma de 2.120,70 lei.

Ca urmare, in temeiul art. 274 alin.1 si art. 277 Cod.proc.civ., paratii C T si C D vor fi obligati sa plateasca reclamantei, in solidar, cheltuielile de judecata pe care aceasta le-a efectuat in proces, adica sa-i plateasca suma de 2.120,70 lei.

Se va respinge cererea prin care paratii C T si C D au solicitat plata cheltuielilor de judecata.

Cererile in revendicare imobiliara, in reprezentand despagubiri morale si in daune cauzate prin lipsa de folosinta a terenului au fost legal timbrate.

Cererea in anularea partiala a titlului de proprietate este scutita de taxa judiciara de timbru.

Etichete: