Top

Plangere

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2009 la 22.12.2009, petentul O ND a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu organul constatator Inspectoratul de politie al judetului Vaslui (IPJ Vaslui), sa dispuna anularea procesului-verbal de contraventie seria AP nr. 0226568/26.05.2009.

In motivarea plangerii petentul a aratat ca procesul verbal nu i-a fost inmanat si nu i-a fost comunicat prin posta si ca a primit procesul verbal de la Primaria B in data de 17.12.2009. Petentul a invocat exceptia prescriptiei executarii sanctiunii amenzii si exceptia nulitatii procesul verbal de contraventie. Petentul a mai aratat ca procesul verbal nu contine conditiile de forma si de fond prevazute de art. 16 din O.G. nr. 2/2001, respectiv nu contine ocupatia si locul de munca al contravenientului si nu sunt consemnate obiectiunile. Petentul a mai invocat faptul ca sactiunea nu este individualizata, fiind disproportionata si stabilita cu incalcarea art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, precum si incalcarea art. 19 din O.G. nr. 2/2001, prin faptul ca in procesul verbal nu sunt indicate motivele pentru care procesul verbal nu a fost incheiat in prezenta unui martor.

In drept, plangerea a fost intemeiata pe prevederile O.G. nr. 2/2001, O.G. nr. 30/30.01.2003, Legea nr. 180/11.04.2002, O.G. nr. 69/19.01.2006.

La dosarul cauzei a fost atasata o copie de pe procesul verbal de contraventie seria AP nr. 0226568/26.05.2009, de pe procesul verbal de afisare si de pe cartea de identitate a petentului (f. 5-6).

Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar in baza art. 15 lit. i) din Legea 146/1997.

La data de 02.02.2010, organul constatator a depus intampinare prin care a invocat exceptia tardivitatii introducerii plangerii, motivat de faptul ca procesul verbal i-a fost comunicat petentului prin afisare la domiciliul acestuia.

La termenul din data de 02.02.2010, instanta a incuviintat pentru petent proba testimoniala cu martorul asistent din procesul verbal de afisare a procesului verbal de contraventie.

La data de 02.03.2010 petentul a depus la dosar raspunsul la intampinarea formulata de organul constatator, prin care a aratat ca in ceea ce priveste exceptia ridicata de intimat, nulitatea poate fi invocata oricand, nefiind supusa prescriptiei si a reluat aspectele mentionate in plangerea contraventionala.

La data de 29.03.2010 organul constatator a depus la dosar precizari prin care a aratat ca nulitatea invocata de petent va putea fi analizata doar dupa verificarea aspectului formal al sesizarii instantei in termenul legal.

La termenul din data 30.03.2010, instanta a procedat la audierea martorului asistent din procesul verbal de afisare SGC, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar (f. 35).

Potrivit art. 137 alin. 1 Cod proc. civila, instanta va analiza mai intai exceptia tardivitatii introducerii plangerii, invocata de organul constatator si, strans legata de aceasta, exceptia prescriptiei executarii amenzii contraventionale.

Potrivit art. 26 alin. 3 si art. 27 din O.G. nr. 2/2001, in cazul in care contravenientul nu este prezent sau refuza sa semneze procesul verbal, procesul verbal se comunica contravenientului prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul contravenientului.

Art. 14 din O.G nr. 2/2001 stipuleaza faptul ca executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.

Art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 prevede ca plangerea contraventionala indreptata impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei se face in termen de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal.

Din actele dosarului rezulta ca procesul verbal a fost incheiat in data de 26.05.2009 si ca a fost comunicat petentului in data de 26.06.2009, prin afisare la domiciliul acestuia.

Procesul verbal de afisare a fost incheiat in prezenta martorului asistent SGC, martor audiat de instanta.

Declaratia martorului asistent este destul de vaga in ceea ce priveste imprejurarile in care a semnat procesul de afisare, dar instanta apreciaza ca fiind determinant faptul ca martorul a declarat ca a semnat in doua ocazii procese verbale de afisare si a recunoscut semnatura de pe procesul verbal de afisare depus la dosar ca fiind a sa.

Desi petentul a invocat in raspunsul la intampinare faptul ca intre 26 mai si 26 iunie termenul de o luna stipulat de lege pentru comunicarea procesului verbal este depasit, acest aspect nu poate fi retinut.

Potrivit art. 101 alin. 3 Cod proc. civ., termenele stabilite pe luni se sfarsesc in ziua lunii corespunzatoare zilei de plecare.

Rezulta ca ultima zi a termenului de o luna a fost 26 iunie 2009, zi in care s-a indeplinit procedura de afisare, fiind deci respectat termenul prevazut de lege.

Procedura de comunicare a procesului verbal s-a realizat in una din modalitatile alternative de comunicare prevazute de lege, respectiv prin afisare la domiciliul contravenientului.

Termenul de 15 zile in care petentul putea formula plangerea a inceput sa curga in data de 26.06.2009.

Desi petentul a luat la cunostinta de faptul ca a fost sanctionat contraventional, dupa cum rezulta din procesul verbal de contraventie, acesta a refuzat sa semneze procesul verbal.

Plangerea contraventionala formulata de petent a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei B la data de 22.12.2009.

Instanta apreciaza ca s-a procedat la comunicarea procesului verbal de constatare a contraventiei potrivit dispozitiilor legale, iar petentul nu poate invoca faptul ca procedura de comunicare nu a fost efectuata in mod legal, atat timp cat procesul verbal a fost afisat pe usa casei in care domiciliaza.

Avand in vedere aspectele retinute mai sus, instanta retine ca procesul verbal de constatare a contraventiei a fost comunicat in mod legal contravenientului in data de 26.06.2009, iar acesta a formulat plangerea in data de 22.12.2009, data la care termenul pentru formularea plangerii era depasit.

Din aceste considerente, instanta va respinge exceptia prescriptiei executarii sanctiunii amenzii contraventionale, exceptie invocata de petent prin plangerea contraventionala, ca nefondata si va admite exceptia tardivitatii formularii plangerii, exceptie invocata de organul constatator.

In aceste conditii, instanta apreciaza ca nu se mai impune solutionarea exceptiei nulitatii procesului verbal de contraventie, invocata de petent prin plangerea contraventionala, datorita modului de solutionare a celor doua exceptii mai sus mentionate.

Din aceste considerente, instanta va respinge plangerea contraventionala introdusa de petent impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei seria AP nr. 26.05.2009, incheiat de Inspectoratul de politie al judetului V, ca fiind tardiv formulata.

Etichete: