Top

Infracţiuni concurente. Pedepse aplicate de instanţe diferite în grad. Instanţa competentă în grad să soluţioneze cererea.

– art. 449 Cod de procedură penală

– competenţă materială

– contopire pedepse

Prin sentinţa penală nr. 136/05.02.2009, Judecătoria Vaslui a admis excepţia necompetenţei materiale a acestei instanţe şi a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Vaslui.

Persoana privată de libertate A.C. a solicitat contopirea pedepsei de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni de închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 2970/2007 a Judecătoriei Iaşi, mandat de executare nr. 3826/2007 din 25 martie 2008 (faptă din 17.11.2005) şi a pedepsei de 5 (cinci) luni de închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 269/2008 a Tribunalului Iaşi, mandat de executare nr. 298/2008 (faptă din 3.04.2006, deci anterior rămânerii definitive, în 04.05.2006, a sentinţei penale nr. 1697/01.04.2005 a Judecătoriei Iaşi, prin decizia penală nr. 295/04.05.2006 a Curţii de Apel Iaşi).

Potrivit art. 449 alin. 2 Cod de procedură penală, instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul când cel condamnat se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.

Această competenţă nu este alternativă, ci exclusivă, în sensul că, dacă persoana condamnată este arestată, cererea se va introduce la instanţa de executare numai dacă locul de deţinere este în raza teritorială a acesteia.

În situaţia în care locul de deţinere nu se află în raza teritorială a instanţei de executare, cererea se va introduce la instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare.

Instanţa de executare a ultimei hotărâri este Tribunalul Iaşi, sentinţa penală nr. 269/24 aprilie 2008 a Tribunalului Iaşi, rămânând definitivă după momentul la care persoana privată de libertate A.C. a început executarea pedepsei de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni de închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 2970/2007 a Judecătoriei Iaşi.

În cazul de faţă, persoana privată de libertate A.C. se afla, la data introducerii cererii, în Penitenciarul Vaslui, astfel că instanţa va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Vaslui, instanţa corespunzătoare în grad ultimei instanţei de executare, şi în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere la data introducerii cererii, conform art. 42 Cod procedură penală.

În baza art. 192 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, iar suma de 100 lei reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu va fi suportată din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete: