Top

Suspendarea provizorie a executării silite pe cale de ordonanţă preşedinţială

Tip speţă: încheiere

Titlu: suspendarea provizorie a executării silite pe cale de ordonanţă preşedinţială

Data speţă: 21.06.2010

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 728/199/31.05.2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamanta Ş. L. în contradictoriu cu pârâtul V. I. a solicitat suspendarea provizorie a executării silite pe cale de ordonanţă preşedinţială , până la soluţionarea cererii de suspendare.

Cererea a fost timbrată cu 39 lei taxă timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a judecat cu pârâtul pentru revendicarea imobilului situat în B.

Prin sentinţa civilă nr. 795/1998 a Judecătoriei Buhuşi s-a respins acţiunea principală formulată de pârât şi s-a admis cererea reconvenţională, familia Ş. dobândind prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului de 10461 mp.

Prin decizia civilă 1586/1999 Tribunalul Bacău a respins ca nefondat apelul pârâtului V. V. I..

Prin decizia civilă 2515/1999, Curtea de Apel Bacău a admis recursul declarat de pârâta reclamantă şi soţul ei fiind obligaţi să lase pârâtului V. I. în proprietate şi posesie imobilul situat în strada O., pârâtul folosindu-se de înscrisuri false.

A formulat plângere penală împotriva pârâtului însă procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de V. I., iar prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi i-a respins plângerea.

Prin sentinţa penală 20/2010 Judecătoria Buhuşi a admis plângerea şi desfiinţând rezoluţia procurorului a dispus trimiterea cauzei procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale faţă de pârât sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 290 şi 291 Cod penal.

Procedarea la executarea ei silită, înainte de finalizarea urmăririi penale şi stabilirea vinovăţiei acestuia, o apreciază ca injustă şi vătămătoare, fiind o femeie în vârstă şi bolnavă, iar şocul evacuării poate fi fatal.

Apreciază că în cauză este îndeplinită condiţia urgenţei pentru admiterea cererii.

În drept reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 82, 112 şi următoarele Cod procedură civilă, 403 al. 4 Cod procedură civilă şi 274 Cod procedură civilă.

În susţinerea cererii a solicitat proba cu înscrisuri.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate următoarele acte: dovada introducerii contestaţiei la executare (certificat de grefă), sentinţa civilă 438/2008 a Judecătoriei Buhuşi, somaţia 78/2010 a executorului judecătoresc, dispoziţiile sentinţei penale 20/2010 a Judecătoriei Buhuşi şi citaţia din 25.05.2010 emisă de Poliţia Buhuşi.

Legal citat pârâtul nu s-a prezentat la instanţă.

Reclamanta a fost reprezentată de procurator Ş. I. C., conform procurii autentificată sub nr. 652/14.06.2010 de B.N.P. G. A..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă 434/2008 a Judecătoriei Buhuşi, definitivă prin decizia civilă 1496/2009 a Curţii de Apel Bacău s-a dispus evacuarea reclamantei şi a numiţilor P. I. şi M. din imobilul situat în B..

Pârâtul a pus în executare sentinţa civilă de mai sus.

Prin somaţia 78/26.05.2010 i s-a pus în vedere reclamantei să evacueze imobilele aflate la adresa de mai sus.

Reclamanta a formulat contestaţie la executare solicitând suspendarea executării silite.

Potrivit art. 403 al. 4 Cod procedură civilă „în cazuri urgente dacă s-a plătit cauţiunea preşedintele instanţei poate dispune [—] suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă. Cauţiunea care trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 lei pentru cererile neevaluabile în bani ” . Cauţiunea depusă este deductibilă din cauţiunea stabilită de instanţă dacă este cazul.

Or petenta a depus cauţiunea în dosarul în care a formulat contestaţie la executare şi nu în acest dosar aşa încât cererea este inadmisibilă.

Faţă de cele ce preced, instanţa în temeiul art.40 al. 3 Cod procedură civilă va respinge cererea de suspendare provizorie, reclamanta neîndeplinind cerinţa prevăzută de prezentul articol.

Etichete: