Top

Suspendarea provizorie a vânzării la licitaţie

Şedinţa din camera de consiliu

de la 20 Mai 2010

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă,

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr. 2518/260/2010 la data de 17.05.2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, petentul P.G. cu domiciliul în corn. Solonţ, satul Cucuieti, jud. Bacău, a solicitat instanţei suspendarea provizorie a vânzării la licitaţie din dosarul de executare nr. 17/E/2010.

Acţiunea a fost timbrată cu suma de 15 lei achitată conform chitanţei nr. 0108114/02.03.2010 şi timbru judiciar în valoare de 0,3 lei şi în motivare se arată că s-a început executarea împotriva sa prin dosarul de executare nr. 17/E/2010 al executorului judecătoresc Bindileu Eugen, împotriva acestuia formulând contestaţie care face obiectul dosarului nr. 1342/260/2010 cu termen de judecată la data de 22.06.2010.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată existenţa pe rolul Judecătoriei Moineşti a dosarului nr. . 1342/260/2010, cu obiect „ contestaţie la executare,, cu cerere de suspendare a executării silite.

In cauză s- a depus o cauţiune de 10 % din valoarea contestată care a fost depusă la camera de valori a instanţei.

In dosarul 17/E/2010 al executorului judecătoresc Bindileu Eugen, s-a început executarea silită împotriva debitorului Pruteanu Gheorghe pentru suma de 2.999 lei reprezentând cheltuieli de judecată conform sentinţei civile nr. 2015/2009, onorariu de executare si cheltuieli de executare.

A fost scos la vânzare la licitaţie un teren de 700 mp situat in com. Solont, satul Cucuieti aparţinând debitorului.

In dosarul de executare s- a făcut o evaluare a terenului, s- a identificat terenul prin procesul verbal de situaţie, stabilindu-se pentru acesta o valoare de 4000 lei.

Publicaţia de vânzare cu nr. 17/2010 stabileşte pentru data de 26 mai 2010 vânzarea la licitaţie a acestui teren.

Sentinţa civilă 2015/2009 stabileşte linia de hotar dintre proprietăţile părţilor, respinge acţiunea in revendicare a creditorului şi-1 obligă pe debitor la 395 lei reprezentând Vi din cheltuielile de judecată aferente cauzei.

Petentul arată instanţei că s- a prezentat la executorul judecătoresc pentru a achita cheltuielile de judecată insa acestea nu i- au fost primite.

Instanţa constată că in publicaţia de vânzare nu se face distincţia intre cât reprezintă debituil efectiv, care sunt cheltuielile de executare si onorariul de

executare. In cauză este o disproporţie vădita intre valoarea debitului respective suma de 395 lei si valoarea cerută la executare, 2999 lei, motiv pentru care se apreciază că prin vânzarea la licitaţie a terenului se aduce un prejudiciu debitorului care se arată dispus să-şi achite obligaţiile către creditor.

Instanţa urmează să admită acţiunea şi să dispună raportat la 403 alin.4 Cp. civ suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare in cadrul contestaţiei la executare.

Etichete: