Top

Suspendare provizorie

R O M Â N I A JUDECĂTORIA ONEŞTI – JUDEŢUL BACĂU DOSAR NR.2934/270/2010 – suspendare provizorie – Înreg. 3.05.2010 Î N C H E I E R E Camera de Consiliu din data de 6.05.2010 Completul de judecată format din: Preşedinte – ……. Grefier – ….. Pe rol fiind cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de ….. şi ……… în contradictoriu cu B.R.D. La apelul nominal făcut în şedinţă au lipsit părţile. Procedura completă. S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care, instanţa amana pronuntarea pentru ora 12.00. se va lua legatura telefonic cu doamna avocat pentru a preciza data emiterii celor doua ordine de plata si valoarea pentru care au fost emise. Se va pune in vedere partii, prin avocat sa depuna cautiunea in valoare de 596 lei. Se prezenta doamna avocat ….., ulterior sedintei de judecata si modifica sub semnatura data emiterii ordinelor de plata, data mentionata in cererea pendente. Nemaifiind alte cereri, instanţa constată cauza în stare de judecată şi o lasă în pronunţare. I N S T A N Ţ A Deliberând, Asupra cauzei civile de faţă ; Prin cererea inregistrata sub nr. 2934/270/2010 pe rolul Judecatoriei Onesti, …….. si … au solicitat suspendarea provizorie in dosar 510/2010 al BEB Gherasim Nicu, creditor BRDE Groupe Societe Generale, Sucursala …… In motivare s-a mentionat ca executarea silita demarata de creditor este nelegala intrucat debitorii fideyusori si-ar fi achitat obligatiile de plata prin OP nr. 349 si 350, ramanand un rest de plata de 1971,47 lei si nu suma pretinsa de plata de 5960,37 lei. A fost atasat dosarul de incuviintare a executarii silite la care s-a dispus anexarea actelor de executare silita comunicate de executor, dosarul 2933/270/2010 avand ca obiect contestatie la executare. S-a depus cauţiune în sumă de 600 lei conform recipisei nr. 620428/1 din 4.05.2010 eliberată de CEC Bank, Agenţia Oneşti. Asupra cauţiunii se va pronunţa completul legal investit cu solutionarea dosarului nr. 2933/270/2010. Analizand materialul probator existent în cauză, instanţa reţine următoarele : In baza contractului de împrumut nr. 119/2008 si a actului adiţional nr. 1/2009, creditorul creditor BRDE Groupe Societe Generale, Sucursala Bacău declansează procedura executării silite a debitorilor ……. si …….. Analizând motivele invocate in sprijinul cererii pendente raportat la cerintele legale instituite de textul de lege al art 403 alin 3 cod proc. Civ., instanţa apreciază că in cauză nu sunt întrunite condiţiile impuse de articolul menţionat. Astfel, din continutul celor doua OP-uri ( 349,350) rezulta ca ele au fost emise ulterior inceperii procedurii de executare silita, respective in data de 29.04.2010 si nu in 14.04.2010, cum sustine partea si mai mult, valoarea lor este de 1989,45 lei si nu 3898,90 lei. Aşadar, instanţa apreciază că simpla imprejurare ca partea debitoare a inceput sa achite debitul catre creditor, dupa ce procedura de executare silita a fost demarata nu justifica suspendarea provizorie a executarii silite, ba mai mult cerinta urgentei prevazuta de textul de lege a art 403 alin 3 cod proc. civ. Faţă de considerentele anterior menţionate, instanţa va respinge cererea de suspendare provizorie a executarii silite formulata de ….. si ……, domiciliati in ………,jud. Bacau cu privire la dosarul de executare silita 510/2010 al BEB Gherasim Nicu. Pentru aceste motive, In numele legii, D I S P U N E : Respinge cererea de suspendare provizorie a executarii silite formulata de ….. si ……, domiciliati in ……..,jud. Bacau cu privire la dosarul de executare silita 510/2010 al BEB Gherasim Nicu. Fara cale de atac. Data in camera de consiliu si pronunta in sedinta publica, azi 6.05.2010.

Tags: