Top

Încuviinţare executare silită

Tip speta: încheiere

Data: 04.02.2011

Obiect: INCUVIINTARE EXECUTARE SILITA

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin adresa nr. 8/31.01.2011 a BEJ „G. K.” din Buhuşi, jud. Bacău, înregistrată sub nr. 135/199/1.02.2011 la Judecătoria Buhuşi, s-a solicitat instanţei încuviinţarea executării silite a s. c. nr. 679/27.10.2009 a Judecătoriei Buhuşi, înaintându-se în acest sens în copie, cererea de executare silită formulată de creditoarea M. I..

Cererea a fost legal timbrată cu 0,15 lei timbru judiciar şi 10 lei taxă judiciară de timbru.

Cererii i-a fost anexată şi copia s. c. nr. 679/27.10.2009 a Judecătoriei Buhuşi.

Verificând titlul executoriu a cărui executare se solicită, sub aspectul condiţiilor prevăzute de art. 379 C. pr. civ., respectiv cu privire la caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei de executat, instanţa constată că aceasta nu este certă, întrucât prin hotărârea sus-menţionată, debitoarele au fost obligate de instanţă la acordarea de despăgubiri băneşti către creditoare, pentru o suprafaţă de teren, fără a fi determinat expres cuantumul acestor despăgubiri.

Întrucât determinarea cuantumului despăgubirilor este de competenţa – reglementată prin lege – a comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate, despăgubirile neputând fi calculate de executorul judecătoresc, instanţa urmează ca, în temeiul art. 3731 al. 4 pct. 3 C. pr. civ., să respingă cererea de încuviinţare silită.

Red. C.A.M. – 04.02.2011

Etichete: