Top

Intrerupere declinare

Dosar nr.

S.p. nr. 127

Prin cererea adresată acestei instanţe înregistrată la nr. ….. petentul ……….., aflat la data formulării cererii în Penitenciarul ……………în executarea unei pedepse a solicitat întreruperea executării acesteia motivat de faptul că părinţii săi sunt bolnavi şi nu pot veni la el în vizită.

La termenul din ……… s-a pus în discuţia părţilor excepţia de necompetenţă teritorială.

Analizând cauza în ce priveşte excepţia invocată instanţa reţine că la data formulării cererii de întrerupere a executării pedepsei petentul se afla în Penitenciarul ………., unde a fost transferat la data de ………….

Potrivit art. 456 c.pr.pen. instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare. De asemenea conform art. 418 c.pr.pen. instanţa de executare este prima instanţă de judecată.

În cazul de faţă instanţa locului de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare, este Judecătoria Brăila în a cărei rază teritorială se află Penitenciarul ……………., astfel că cererea petentului este de competenţa acestei instanţe.

Drept urmare instanţa, în temeiul art. 42 c.pr.pen. raportat la art. 456 c.pr.pen. va declina competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei ………

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 100 lei se va vira din fondul MJ către BA …. pentru av………

Etichete: