Top

Raporturi de muncă

Prin cererea formulată se solicită de reclamanta M.L. în contradictoriu cu S. I. Judetului Bacău – pentru plata indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă perioada 3.III.2009-30.04.2009, premiul anual pentru anul 2008, plata ajutorului de deces în cuantumul prevazut de lege pentru anul 2009, eliberarea cărtii de muncă, adeverintă salariat, copie CIM, fişa fiscală, tichete cadou, premiu anual.

In motivare se arată că; angajatorul refuză să-i plătească indemnizatia C.M. perioada 3.III.2009 -30.04.2009.

Prin precizările la actiune fila 17 dosar, reclamanta solicită obligarea intimatei să-i emită o adeverintă privind duratele de acordare a CM – exprimate în număr de file.

De asemenea prin completarea la acţiune fila 60 contestatoarea întelege să solicite anularea deciziei 251/3.III.2009 emisă de intimata, reintegrarea pe postul detinut anterior, plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate actualizate începând cu data disponibilizării si până la data reîncadrării.

La dosar s-au depus acte medicale, s-au administrat probe cu martori interogatorii, reclamanta solicitînd judecata în lipsă.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, s-a invocat de către intimată- lipsa calităţii procesuale pasive întrucât contestatoarei i s-a desfăcut CIM potrivit deciziei 251/3.III.2009 cu aplicarea de la 5.III.2001.

In ce priveste fondul cauzei solicită respingerea acţiunii întrucât, reclamanta fiind prezentă la serviciu pe data de 4.III.2009 nu a depus certificate medicale pentru perioadele 3.III.2009-30.04.2009.

In ce priveste eliberarea cărtii de muncă, copie CIM, adeverinţe – solicită respingerea întrucât aceasta se ocupă de completarea si păstrarea dosarelor de personal şi cărtilor de muncă având acces la toate documentele.

Instanta având în vedere dispozitiile art.137 cod procedură civilă urmează să solutioneze excepţia invocată.

Pentru C.I.M. depus la dosar, fila 86 dosar- reclamanta, a avut calitatea de salariat începând cu 1.07.2003.

Instanta constată că raportat la obiectul actiunii intimata are calitate procesuală pasivă.

In ce priveste fondul cauzei se constată:

Potrivit deciziei 251 din 3.III.2009 fila 41 dosar s-a dispus încetarea CIM începând cu 5.III.2009 în temeiul art.264 (1) Codul muncii.

Contestatoarea a luat cunostintă de continutul deciziei începând cu data de 3.III.2009 când a refuzat să semneze de primire situatie consemnată în PV /3.III.2009 ora 12 – fila 45 dosar.

De asemenea urmare a prezentării contestatoarei la serviciu la 4.III.2009 i s-a solicitat predarea inventarului existent în biroul acesteia – sens în care s-a încheiat PV – fila 46 dosar.

De asemenea urmare a acestui refuz s-a dispus sigilarea biroului său, contestatoarea rupând sigiliile de la birou – sens în care s-a încheiat la 5.III.2009 –Procesul verbal fila 48 dosar.

Intimata, urmare a conduitei contestatoarei, a dispus comunicarea deciziei prin poştă conform actelor fila 50, contestatoarea refuzând să ridic corespondenţa de la postă.

Faţă de situatia retinută, instanta apreciază că în cauză contestatia formulată la data de 20 iulie 2009 este tardivă raportat la daza comunicării, luării la cunostintă de către contestatoare (29.04.2009) si în consecintă urmează să respingă contestatia ca fiind tardiv formulată.

In ce priveste cererea privind plata indemnizatiei pentru incapacitate de muncă – urmeaqză ca instanta să respingă cererea întrucât prin decizia 251 din 3.III.2009 s-a dispus încetarea raporturilor de muncă ale contestatoarei.

De asemenea d3esi în zilele de 3,4 III.2009 a fost prezentă la serviciu, conform depozitiei martorului audiat în instantă, aceasta nu a făcut dovada înstiintării unităţii despre existenţa concediilor medicale, la dosar nefiind depuse acte din continutul cărora să rezulte modalitatea comunicării concediilor medicale la unitate.

In ce priveste eliberarea de adeverinte, copii CIM, CM, reclamanta nu a făcut dovada refuzului unităţii de a-i elibera aceste acte (dovada formulării de cereri catre intimata în sensul celor solicitate).

In cauză s-a dispus luarea interogatoriului reclamantei sens în care a fost citată cu această mentiune pentru termenul din 21.04.2010.

Reclamanta desi a primit citatia cu această mentiune nu s-a prezentat în instanţă în vederea administrării probei, instanţa urmând a face aplicarea dispozitiilor art.225 cod procedură civilă.

In ce priveste plata ajutorului de înmormântare, pentru decesul părintelui, instanta urmează să respingă cererea nefiind depuse acte doveditoare (certificat deces).

In privinta acordării premiului anual, tichete cadou, se constată că acordarea acestora reprezintă o vocaţie si nu o obligaţie, intimata fiind o institutie bugetară avea obligaţia încadrării cheltuielilor în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

Pentru considerentele arătate instanta având în vedere dispozitiile art.39,40,267,281,285 codul muncii urmează să respingă cererile privind plata indemnizatiei concediului medical, premiul anual, plata ajutorului de deces, tichete cadou, eliberarea adeverintei, CIM,CM precum si fişa fiscală pentru anii 2007,2008,2009.

Etichete: