Top

Asigurări sociale

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.1583 din 14.03.2008 d-na I.V. a chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii Bacău solicitând obligarea acesteia la reexaminarea deciziei nr.109468/16.11.2007 prin acordarea pensiei de serviciu şi plata sumelor cuvenite începând cu data de 16.11.2007.

În motivarea cererii sale, contestatoarea a arătat că a fost angajata Curţii de apel Bacău, la Judecătoria Oneşti, raporturile de muncă încetând prin decizia nr.18/22.01.2007 în temeiul art.56 lit.d) din Codul muncii. În calitatea sa de aprod, având o vechime în muncă de 25 de ani şi 6 luni, beneficia de dispoziţiile art.3 alin.(3), ale art.68 alin.(1) din L.567/2004 şi de cele ale art.1 din HG nr.290/2005.

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit L.19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentatul său legal, CJP Bacău a solicitat respingerea acţiunii ca fiind prematur formulată, cu motivarea că d-na V. nu a solicitat în mod expres acordarea pensiei de serviciu, nedepunând nici actele necesare în dovedirea condiţiilor cerute de art.68 din L.567/2004 (f.9,10).

La 26.08.2008 contestatoarea a invocat excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.901 din L.567/2004 (f.13), soluţionată prin decizia nr.1563/19.11.2009 (f.28-31) în sensul respingerii, judecata fiind suspendată în perioada 29.10.2008-15.01.2010.

Examinând actele dosarului, instanţa constată contestaţia formulată ca fiind nefondată urmând a fi respinsă pentru următoarele considerente:

D-na V. I. a îndeplinit funcţia de aprod la Judecătoria Oneşti având o vechime în muncă de 25 de ani şi 6 luni.

Potrivit art.68 alin.(1) din L.567/2004 personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1), cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de salariul de bază brut lunar şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Art.901 din acelaşi act normativ, însă, arată că prevederile acestei legi se aplică în mod corespunzător şi personalului conex al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu excepţia dispoziţiilor art. 68, 682, 683 şi 684, excepţia de neconstituţionalitate a acestui articol fiind respinsă de către Curtea Constituţională prin decizia nr.1563/19.11.2009, astfel încât reclamantei nu i se poate recunoaşte vocaţia la pensia de serviciu reglementată de art.68 din legea privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.

Etichete: