Top

Faliment ( contestaţie tabel preliminar )

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

La data de 18.01.2010 s-a formulat de către B SA contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor ca urmare a neînscrierii în tabel a creanţei acestei creditoare, arătându-se în esenţă faptul că declaraţia de creanţă a fost formulată în termen.

De asemenea la data de 19.01.2010 s-a formulat contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor de către B SPRL în calitate de administrator judiciar al SC K SRL, declaraţia de creanţă fiind formulată în termenul procedural.

Asupra contestaţiilor formulate, instanţa reţine următoarele:

În primul rând, faţă de dispozitivul încheierii din data de 1.10.2009 prin care s-a deschis procedura insolvenţei cu privire la debitoarea SC L SRL, instanţa observă că ambele contestaţii au fost formulate în termen(până la data de 19.01.2010), în raport de data la care au fost depuse la oficiul poştal.

În consecinţă, instanţa va respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei formulate de B SA.

Cât priveşte temeinicia celor două contestaţii, ambele privesc măsura neînscrierii în tabelul preliminar al creanţelor ca urmare a depăşirii termenului menţionat în hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei.

Ca o chestiune prealabilă, instanţa a procedat la luarea doar a concluziilor formulate de către părţile interesate(cele două contestatoare) precum şi a celor formulate de administratorul judiciar, măsura neînscrierii în tabelul preliminar al creanţelor privindu-le în mod direct pe cele două contestatoare, caracterul contencios al acestei contestaţii vizându-i doar pe contestatori şi administratorul judiciar.

Referitor la contestaţia formulată de către B SPRL în calitate de administrator judiciar al SC K SRL, instanţa observă lesne că acest creditor a formulat declaraţia de creanţă în termen(28.11.2009- data depunerii cererii la oficiul poştal).

În ce priveşte cererea formulată de către B SA, instanţa observă că aceasta a fost trimisă la Tribunalul Bacău la data de 27.11.2009(data depunerii la oficiul poştal menţionată pe plic), fiind înregistrată dintr-o eroare comună a creditoarei(care a menţionat pe cerere un alt număr de dosar şi un alt administrator judiciar) şi a instanţei(personalul însărcinat cu depunerea actelor la dosar neverificând conţinutul actelor primite) la un alt dosar, respectiv 2095/110/2009.

Efectele depunerii declaraţiei de creanţă în termen nu pot fi înlăturate însă ca urmare a acestei erori, în condiţiile în care art. 65 din Legea nr 85/2006 menţionează condiţiile pe care trebuie să le conţină cererea sub condiţia nulităţii:numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii şi mai ales în condiţiile în care cererea formulată menţionează clar numele debitoarei cu privire la care a fost făcută declaraţia de creanţă.

De asemenea, este dincolo de orice dubiu conţinutul plicului în care a fost trimisă declaraţia de creanţă în condiţiile în care judecătorul sindic investit cu soluţionarea cauzei 2095/110/2009 a dispus detaşarea declaraţiei de creanţă(filele 171-726) şi a plicului trimiţându-le spre a fi ataşate la prezenta cauză.

În consecinţă, faţă de aceste considerente, instanţa va admite cele două contestaţii doar cu privire la aspectul tardivităţii formulării declaraţiei de creanţă, urmând ca administratorul judiciar să verifice temeinicia acestor declaraţii si să întocmească un tabel preliminar rectificat care să cuprindă şi aceste creanţe, urmând a acorda posibilitatea celor interesaţi(inclusiv celor doi creditori în cazul în care nu vor fi înscrişi pe tabel) să formuleze contestaţii împotriva acestor două creante.

Etichete: