Top

Faliment ( contestaţie tabel definitiv )

Prin cererea înregistrată la data de 22.11.2007 sub nr. /110/2009 la Tribunalul Bacău-Secţia comercială şi contencios administrativ, creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Oneşti a formulat contestaţia la tabelul definitiv al creditorilor debitoarei falite S.C. E S.R.L.

Contestaţia este scutită de plata txei judiciare de timbru şi timbru judiciar.

În motivarea contestaţiei, Administraţia Finanţelor Publice Oneşti arată că urmare a solicitării organelor Inspectoratului de Politie a Judeţului Bacău s-a procedat la verificarea fiscala a SC E SRL , verificare fiscala ce a avut loc in perioada 22.05.2007-25.05.2007 si s-a concretizat prin intocmirea raportului de inspecţie fiscala nr. /25.05.2007 si decizia de impunere /25.05.2007.

In cuprinsul raportului de inspecţie fiscala este inserat ca societatea nu a mai fost verificata din punct de vedere fiscal si ca s-a recurs la calcularea prin estimare a sumelor datorate bugetului de stat consolidat deoarece SC E S.R.L. Oneşti nu a depus declaraţii la organul fiscal teritorial si nici nu deţine evidenta contabila.

Prin raportul de inspecţie fiscala s-a stabilit ca societatea datorează bugetului de stat suma de 16.809 lei.

Fata de cele mai sus arătate, in temeiul prevederilor art. 75 al Legii nr. 85/2006 care arata ca după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor si pana la deschiderea procedurii orice parte interesata poate face contestaţie in cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare si pana atunci necunoscute, se solicită inscrierea în tabelul creditorilor falitei cu suma de 16.809 lei stabilita prin raportului de inspecţie fiscala nr./25.05.2007 si decizia de impunere /25.05.2007.

In drept contestatoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 75 a Legii nr. 85/2006.

În dovedirea contestaţiei s-au depus la dosar acte.

Lichidatorul judiciar, la data de 16.12.2009 a depus la dosarpreciză cu privire la contestaţie, invocând totodată excepţia tardivităţii formulării acţiunii.

Instanţa, cu privire la excepţia tardivităţii formulării contestaţiei va avea în vedere dispoziţiile art. 75 al. 1 din Legea 85/2006 care prevăd că „1) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut la art. 73 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabel definitiv de creanţe…).

Faţă de aceste dispoziţii legale, va respinge excepţie tardivităţii formulării contestaţiei.

Pe fondul contestaţiei, instanţa constată că aceasta este întemeiată pentru următoarele considerente.

În conformiate cu art. 75 al.1 din Legea 85/2006 „(1) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut la art. 73 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabel definitiv de creanţe, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute.”

Astfel, actul nou hotărâtor, falsul, eroarea sau dolul sunt situaţii de fapt care se apreciază în raport cu datele cunoscute administratorului/lichidatorului judiciar sau judecătorului sindic la momentul întocmirii şi respetiv verificării tabelului creanţei.

Astfel, înscrisul nou adus de contestatorea AFP Oneşti în procedura special prevăzută de art. 75 din Legea 85/2006, reprezintă un elemnt de noutete pentru participanţii oficiali ai procedurii. Tocmai de aceea, legiuitorul a reglemtat această procedură excpţională la îndemâna celor interesaţă, chiar după expirarea termenelor ordinare de contestare a tabelelor, până la închiderea procedurii.

Faţă de cele precizate mai sus, respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei şi pe fond admite contestaţia, dispunând înscrierea creanţei în tabelul definitiv al creanţelor.

Etichete: