Top

PLÂNGERE CONTRAVENTIONALĂ .NEMOTIVAREA RECURSULUI ÎN TERMENUL LEGAL

MATERIA CONTRAVENŢII

PLÂNGERE CONTRAVENTIONALĂ .NEMOTIVAREA RECURSULUI ÎN TERMENUL LEGAL

DOSAR NR.1199 /324/2009

SENTINTA CIVILA NR. 1077/2009

Prin plângerea înregistrată la această instanţă sub nr. 1199/324/2009 din 03.04.2009 petentul D

S a solicitat în contradictoriu cu organul constatator I J P Galaţi – B P R Tecuci anularea procesului-

verbal seria AP nr. 0782290 încheiat la data de 20.03.2009 precum şi a sancţiunilor dispuse în baza

acestuia.

În motivarea plângerii petentul a arătat că la data 20.03.2009 a fost sancţionat cu amendă de

240,00 lei şi reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 100

alin. 3 lit. d din OUG 195/2002 republicată, constând în aceea că a condus auto cu nr. B. 44.YRH pe

strada 1 Decembrie 1918 din Tecuci iar la intersecţia cu str. Transilvania nu a respectat culoarea roşie a

semaforului electric aflat în funcţiune. Petentul a arătat că el a intrat în intersecţie pe culoarea galbenă,

că nu a oprit din motive de siguranţă a traficului, că a încercat să explice acest lucru agentului

constatator dar că acesta nu a luat în considerare explicaţiile sale şi nici nu i-a adus la cunoştinţă faptul

că are dreptul de a face obiecţiuni la cele constatate. A mai arătat petentul că deşi i-a fost reţinut

permisul de conducere şi i s-a eliberat o dovadă cu drept de circulaţie acest lucru nu este menţionat în

procesul verbal. A mai susţinut că pentru aceste motive procesul verbal este lovit de nulitate absolută.

A depus la dosar următoarele acte în fotocopie: procesul verbal seria AP

nr.0782290/20.03.2009, carte de identitate seria GL.nr.523811.

Legal citat petentul nu s-a prezentat la instanţă la nici un termen de judecată şi nici nu a solicitat

administrarea vreunei probe.

Prin plângere a solicitat însă judecarea cauzei în lipsă.

Organul constatator, legal citat nu a depus întâmpinare.

La solicitarea instanţei a depus la dosarul cauzei cu adresa nr.51258/11.05.2009 raportul

agentului constatator şi a precizat că acesta are calitatea de poliţist rutier din data de 01.04.2007.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă următoarele:

– prin procesul-verbal seria AP nr. 0782290 întocmit de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi

– B P R Tecuci la data de 20.03.2009 petentul a fost sancţionat cu amendă 240,00 lei şi reţinerea

permisului de conducere pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG

195/2002 republicată, constând în aceea că a condus auto cu nr. B. 44.YRH pe strada 1 Decembrie

1918 din Tecuci iar la intersecţia cu str. Transilvania nu a respectat culoarea roşie a semaforului

electric aflat în funcţiune.

– situaţia de fapt reţinută în procesul verbal este dovedită în cauză cu raportul agentului

constatator şi a fost constatată personal de către acesta.

– petentul nu a administrat nicio probă cu care să infirme situaţia de fapt reţinută în procesul

verbal, deşi, având în vedere contravenţia reţinută şi modul de constatare a acesteia, sarcina probei îi

aparţinea, conform art. 1169 cod civil.

– în ceea ce priveşte susţinerea petentului că nu i s-a adus la cunoştinţă faptul că are dreptul de a

face obiecţiuni la cele constatate instanţa urmează a aprecia că acesta nu constituie un caz de nulitate

absolută a procesului verbal.

– deşi procesul verbal a fost completat pe un alt formular decât cel prevăzut de HG /2006 pentru

contravenţiile la legea circulaţiei instanţa urmează a aprecia de asemenea că prin aceasta nu s – a

produs nicio vătămare petentului, motivat de faptul că şi formularul folosit cuprinde toate menţiunile

obligatorii , prevăzute de OG 2/2001 .

– raportat la probele administrate în cauză instanţa urmează a aprecia că în speţă sunt întrunite

elementele constitutive ale contravenţiei prev de art 100 alin. 3 lit. d din OUG 195/2002 Republicată

care potrivit căruia „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de

sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului

de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile nerespectarea de către conducătorul de autovehicul sau

tramvai a culorii roşii a semaforului.

Faţă de aceste considerente instanţa urmează a respinge plângerea ca nefondată, cu consecinţa

menţinerii procesului verbal precum şi a măsurilor dispuse prin acesta.

Prin sentinţa civilă nr. 1077/2009 s-a respins plângerea contravenţională formulată de

petentul D S, împotriva procesului verbal de contravenţie seria AA nr. 00 din data de 20.03.2009 emis

de I JP Galaţi – B P R Tecuci , ca nefondată.

Menţine procesul – verbal seria AA nr. 00 din 20.03.2009, întocmit de I J P Galaţi – B P R

Tecuci precum şi sancţiunile dispuse în baza acestuia.

Prin decizia nr. 966/2009 s-a respins ca nefondat recursul menţionându-se că recurentul petent

nu a motivat recursul în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii şi nu s-a prezentat la instanţa de

recurs la termenul de judecată din 08.10.2009 pentru a-l susţine oral.

Etichete: