Top

Punere sub interdicţie

Deliberând asupra cererii de fata, retine următoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe, la data de 25.11.2009, sub nr. 19018/180/2009, reclamanta DM a solicitat punerea sub interdicţie a numitului TF

In motivarea cererii, reclamanta a arătat ca este sora paratului, iar prin Dispoziţia nr. 2874/17.06.2009 a Primarului Municipiului Bacău, a devenit curator al acestuia. Arata, totodată, ca raţiunile care au stat la baza instituirii curatelei sunt legate de starea de sănătate a fratelui sau, care suferă de dementa mixta in forma severa si ca, in aceasta situaţie, acesta nu mai are discernământul necesar pentru a se îngriji de propriile interese.

Reclamanta mai arata ca, fratele sau TF a fost supus unei expertize medico-legale de către o comisie din cadrul Serviciului Judeţean de Medicina Legala Bacău, care a constatat starea psihica a acestuia si a recomandat, in cadrul raportului de expertiza întocmit cu aceasta ocazie, punerea sub interdicţie a paratului.

În drept, au fost invocate prevederile art.142-143 C.fam şi art.30-34 din decretul nr.32/1954..

In vederea soluţionării cererii, s-a emis o adresa către Parchetul de pe langa Judecătoria Bacău, in vederea efectuării cercetărilor necesare, in conformitate cu dispoziţiile art. 30 din Decretul nr. 32/1954.

Prin referatul întocmit de Parchetul de pe langa Judecătoria Bacău, s-a solicitat instanţei admiterea acestei cereri, invocându-se starea patologica avansata a paratului TF. Pentru susţinerea acestor concluzii, referatului i-au fost alăturate raportul de expertiza medico – legala psihiatrica nr. 882A /2.06.2009, declaraţiile martorilor RL si MA, certificatul medico – legal emis pe numele paratului, precum si certificatul de încadrare a acestuia intr-o categorie de persoane cu handicap.

La termenul de judecata din data 10.02.2010, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. 2 din Decretul 32/1954, instanţa a procedat la ascultarea paratului TF De asemenea, prin Dispoziţia nr. 69/2010 a Primarului Municipiului Bacău, pentru reprezentarea intereselor paratului in fata instanţei, a fost desemnata in calitate de curator, numita AAI

Analizând cererea de fata prin prisma motivelor invocate si a probelor administrate, instanţa retine următoarele:

Paratul TF a fost examinat in vederea punerii sub interdicţie la data de 2.06.2009, de către o comisie din cadrul Serviciului Judeţean de Medicina Legala Bacău. Din conţinutul raportului medico-legal psihiatric, rezulta ca paratul suferă de dementa alcoolica, având discernământul critic abolit. In acelaşi timp, concluziile raportului de expertiza medico – legala nr. 882A /2.06.2009, releva lipsa capacitaţii de autoconductie a paratului, stare care îl pune pe acesta in imposibilitatea de a-si administra bunurile proprii si care, in ultima instanţa, reclama punerea sub interdicţie a bolnavului.

Concluziile raportului de expertiza se coroborează cu declaraţiile martorilor audiaţi in cadrul anchetei desfăşurate de Parchetul de pe langa Judecătoria Bacău. Astfel, martorele RL si MA, declara ca, având contacte cvasipermanente cu membrii familiei D, au cunoştinţa de situaţia paratului TF si pot aprecia ca acesta nu are discernământul faptelor sale. Ambele arata ca, paratul este imobilizat la pat, nu este conştient de acţiunile sale si este incoerent in discuţii. Arata, totodată, ca acesta nu are noţiunea timpului si a banilor, este dependent de sora sa DM si ca nu părăseşte locuinţa familiei D decât sporadic si atunci, doar însoţit.

In conformitate cu dispoziţiile art. 33 alin.2 din Decretul 32/1954, instanţa a constatat nemijlocit starea in care se afla paratul, procedând la audierea acestuia. Cu aceasta ocazie, s-a reţinut ca, deşi acesta ştie cum se numeşte, nu cunoaşte data naşterii sale, este retractil, dezorientat temporal si se exprima cu dificultate.

Fata de aceasta situaţie de fapt, instanţa constata ca paratului ii lipseşte intr-adevăr discernământul, nu are posibilitatea de autoîngrijire si autocontrol si nici capacitatea psihica de a înţelege conţinutul actelor sale. Prin urmare, se impune punerea sub interdicţie a numitului TF, in conformitate cu dispoziţiile art. 33 si art.34 din Decretul nr. 32/1954, raportate la art. 142 C. fam.

Prezenta sentinţa urmează a fi comunicata Autorităţii Tutelare de pe langa Primăria Bacău, pentru ca, in temeiul art. 145 din C.fam, sa fie instituita tutela. De asemenea, instanţa va dispune ca, după rămânerea irevocabila a hotărârii, dispozitivul acesteia sa fie publicat in ziarul “Jurnalul Naţional”.

Etichete: