Top

Punere sub interdicţie. Pârâtul suferă de o boală care poate fi asimilată cu noţiunea juridică de alienaţie mintală cronică, fără discernământ, în privinţa sa fiind instituită curatela.

Reclamanta DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI IASI a chemat în judecată pe pârâtul B.M. prin curator C.C., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună punerea sub interdicţie a pârâtului, arătând că pârâtul […] se află în prezent internat în Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională P., în baza deciziei DGASPC Iaşi nr. ../ 2007.

În data de 13.09.2004 Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap din cadrul DGASPC Iaşi a eliberat pe numele pârâtului certificatul de încadrare în grad de handicap II nr. .., cu diagnosticul „deficienţă funcţională accentuată”. Ulterior a fost expertizat din punct de vedere medical de către IML Iaşi, raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. .. cuprinzând următoarele concluzii: „prezintă diagnosticul deficienţă mintală moderată”, dislalie polimorfă, enurezis, tulburare de orientare sexuală; boala de care suferă se poate asimila cu noţiunea juridică de alienaţie mintală cronică, fără discernământ”.

Prin dispoziţia Primarului com. H. nr. ../22.05.2007 s-a instituit curatela, fiind numit curatorul C.C., asistent social […].

În drept, sunt invocate disp. art. 142-143 C.fam., art. 30, art. 34 din decretul nr. 32/1954, art. 2 alin. 1 pct. 1 lit. g C.pr.civ.

În baza disp. art. 30 din Decretul nr. 32/1954 s-a dispus efectuarea cercetărilor de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani […].

În conformitate cu disp. art. 33 din Decretul nr. 32/1954 s-a dispus ascultarea, în prezenţa procurorului, a pârâtului B.M. la locul unde acesta se află internat în prezent […] rezultatul administrării acestei dovezi fiind consemnat în cuprinsul procesului verbal încheiat în data de 11.09.2008.

Instanţa apreciază întemeiată acţiunea pe care o va admite, din considerentele ce succed: pârâtul […] este asistat în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă H., potrivit deciziilor DGASPC Iaşi […] , fiind internat în acest aşezământ din anul 1992, cu diagnosticul „deficienţă mintală moderată cu tulburări discomportamentale”.

Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit de IML Iaşi concluzionează că pârâtul B.M. prezintă diagnosticul „deficienţă mintală moderată, dislalie polimorfă, enurezis, tulburare de orientare sexuală” şi că boala de care suferă se poate asimila cu noţiunea juridică de alienaţie mintală cronică, fără discernământ.

Ancheta socială nr. .. efectuată de către Autoritatea tutelară .. a stabilit că familia pârâtului nu deţine un imobil de locuit proprietate şi nici nu locuieşte pe raza acestei comune de mai bine de 10 ani. Aceeaşi constatare este reţinută şi în cuprinsul rezultatului cercetărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, documentul relevând în plus împrejurarea că mama pârâtului este decedată de circa 13 ani.

Ascultarea de către instanţă a pârâtului, cu privire la starea sănătăţii psihice, la posibilitatea de orientare în timp şi spaţiu, la posibilitatea de comunicare şi capacitatea de autoîngrijire şi control, prin prisma probei ştiinţifice sus-menţionate, a întărit convingerea că, prin luarea măsurii cerute, nu se încearcă un abuz, ci, dimpotrivă, o măsură de ocrotire a bolnavului pârât care, fiind lipsit de discernământ din cauza alienaţiei mintale, nu este în măsură să se îngrijească singur de interesele sale.

Interdicţia judecătorească este acea măsură de ocrotire care poate fi dispusă numai de către instanţa judecătorească atunci când persoana fizică este lipsită de discernământul necesar îngrijirii intereselor sale datorită alienaţiei sau debilităţii mintale şi constă în lipsirea de capacitate de exerciţiu şi instituirea tutelei.

În cauză s-a probat cu dovezi concludente şi suficiente faptul că, din cauza alienaţiei mintale, pârâtul nu are discernământul care să-i permită să se îngrijească de propriile interese.

Întrucât au fost îndeplinite condiţiile de fond prevăzute de art. 142 C.fam., iar regulile de procedură specială au fost respectate întocmai la judecarea cererii (cercetările efectuate de către procuror, raportul de expertiză medico-legală psihiatrică, numirea curatorului, ascultarea nemijlocită a pârâtului), potrivit disp. art. 30-33 din Decretul nr. 32/1954, instanţa apreciază întemeiată cererea de punere sub interdicţie, pe care o va admite.

Etichete: