Top

Cereri de punere sub interdictie

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1401/2011 Şedinţa publică de la 26 Aprilie 2011

INSTANŢA

Deliberând aupra cauzei, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 28.10.2010, sub nr. 6516/260/2010, reclamanta P. L. a solicitat punerea sub interdicţie a pârâtului P. A. internat în Spitalul de Psihiatrie de maximă Siguranţă Pădureni-Grajduri din jud.Iaşi.

în drept au fost invocate dispoziţiile art. 142, art. 115 lit a şi art. 143 din C.fam.

La cerere, reclamanta a anexat în xerocopie: cartea de identitate a pârâtului, cartea de identitate a reclamantei, certificat de căsătorie a reclamantei cu pârâtul, adeverinţă nr.57/P/29.07.2010 emisă de Spitalul de Psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă Pădureni-Grajduri, jud. Iaşi, sentinţa penală nr. 403 din 30.09.2008 pronunţată în dosar nr. 2176/260/2008 al Judecătoriei Moineşti, Dispoziţia nr. 1379 din 26.10.2010 a Primarului Oraşului Comăneşti de numire a reclamantei ca şi curator al pârâtului pentru administrarea veniturilor din pensie ale pârâtului, în contul deschis la Banca Transilvania.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 din Decretul nr. 32/1954, instanţa a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, efectuarea cercetărilor stabilite în competenţa sa în cauzele cu acest obiect şi a solicitat Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei Comăneşti, numirea unui curator pentru pârât, în temeiul art. 146 Cod fam.

Potrivit art. 30-32 din Decretul nr. 32/1954, la primirea cererii, preşedintele instanţei a luat măsuri ca aceasta, împreună cu înscrisurile anexate, să fie comunicate Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

Prin dispoziţia nr. 69 din 23.02.2011 a Primarului oraşului Comăneşti a fost numit curator al pârâtului, pentru reprezentarea intereselor acestuia în prezenta cauză, d-na A. E.

Prin Referatul nr. 5/IV/7/2011, Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti a solicitat admiterea cererii de punere sub interdicţie a pârâtului, arătând că, faţă de concluziile raportului de expertiză medico-legală psihiatrică, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 142 C.fam.

Referatul procurorului a fost însoţit de raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 5/IV/7/2010 întocmit de Institutul de Medicină Legală Iaşi, de referatul medicului specialist psihiatru din cadrul Spitalului de Psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă Pădureni Grajduri, declaraţia dată în faţa

2

procurorului de către pârât, declaraţia dată în faţa procurorului de către reclamantă.

La termenul de judecată din 1.03.2011, instanţa a procedat la audierea pârâtului P. A.

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 403 din 30.09.2008 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosar nr. 2176/260/2008, a fost confirmată măsura de siguranţă a internării provizorii, într-un institut de specialitate, a pârâtului P. A., dispusă de procuror prin Ordonanţa din 26.05.2008 din dosar nr. 1370/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

Din adeverinţa nr. 57/P/29.07.2010 emisă de Spitalul de Psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă Pădureni-Grajduri, jud. Iaşi, rezultă că pârâtul este internat în acest spital din data de 23.06.2009, în conformitate cu dispoziţiile art. 114 C.pen, pe perioadă nedeterminată, cu diagnosticul de schizofrenie paranoidă.

Audiat în instanţă, pârâtul a avut un comportament normal, cu vorbire coerentă, părând lucid, orientat temporal, răspunzând la obiect întrebărilor instanţei, evitând însă contactul vizual.

Instanţa constată că pentru admisibilitatea cererii de punere sub interdicţie, este necesară întrunirea cumulativă a 3 condiţii ce rezultă din dispoziţiile art. 142 C.fam, respectiv: lipsa discernământului, cauza lipsei discernământului să fie alienaţia ori debilitateea mintală şi lipsa discernământului să pună persoana respectivă în imposibilitatea de a se îngriji de interesele sale.

Din proba cea mai concludentă în cauză, respectiv raportul de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit de Institutul de Medicină Legală Iaşi, întocmit de 2 medici primari psihiatri, rezultă că pârâtul ” prezintă diagnosticul de schizofrenie paranoidă, nu prezintă discernământ asupra faptelor şi acţiunilor sale, neavând reprezentarea lor şi a consecinţelor ce decurg din acestea, nu are capacitate psihică de a decide cu liberă voinţă asupra propriilor drepturi şi obligaţii, asupra propriilor interese, de a-şi reprezenta interesele, de a se autoconduce şi de a se autoîngriji”.

Faţă aceste considerente, constatând întrunite condiţiile prevăzute de art. 142 C.fam., instanţa urmează să admită prezenta cerere şi să dispună punerea sub interdicţie a pârâtului P. A.

Având în vedere şi dispoziţiile art. 34 din Decretul nr.32/1954 şi, respectiv, ale art. 144, 145 C.fam., hotărârea urmează a fi comunicată Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei Comăneşti pentru instituirea tutelei şi va fi publicată, prin grija instanţei, în cotidianul Evenimentul Zilei.

Etichete: