Top

Scoaterea de sub urmarirea penala si aplicare sanctiune

JUDECĂTORIA MOINEŞTI SENTINŢA PENALĂ Nr.’369/2008

Prin ordonanţa nr. 2561/P/2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, menţinută prin ordonanţa nr. 227/11/2/2008 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a numitei A. M., în temeiul art. 11 pct. 1 lit. b) raportat la art, 10 lit. b) ind. 1 C. pen., şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ – amenda în cuantum de 1000 lei.

Faţă de sus numita s-a început urmărirea penală la data de 23.02.2008 pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 84 alin. 1 pct. 2 din L, nr. 59/1934 şi art. 84 alin. 1 pct. 3 din L. nr. 59/1934, cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen., constând în aceea că în perioada august -septembrie 2007, în calitatea de administrator al SC A. I. SRL, a emis trei file cec, către SC S. SRL (două) şi către SC R. SRL (una), fără a completa elementele esenţiale ale cecului şi fără a avea disponibil în cont.

Soluţia de netnmitere în judecată şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ s-a adoptat în considerarea gradului redus de pericol social al faptei, justificat în concret prin aceea că cecurile în discuţie au fost emise cu titlu de garanţie a plăţii şi anterior înscrierii debitoarei în CIP, că debitul în discuţie a fost parţial achitat; s-a avut în vedere şi conduita învinuitei, de recunoaştere a faptelor, precum şi lipsa antecedentelor penale

împotriva acestei ordonanţe, menţinută în procedura prev. de art. 275 – 278 C. pr. pen., a formulat plângere SC R. SRL, în condiţiile art. 278 ind. 1. C. pr. pen; a solicitat desfiinţarea ordonanţei atacate „ca nelegală şi netemeinică” şi reţinerea cauzei spre judecare.

în motivare s-a arătat că soluţia dispusă de procuror este greşită deoarece: faptele au fost greşit încadrate juridic, întrucât cele săvârşite de învinuită întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 215 alin. Îşi 4 C. pen.; prin conţinutul lor concret, faptele prezintă gradul de pericol social specific unei infracţiuni.

Aceste critici, raportate la actele şi lucrările dosarului de urmărire penale, sunt nefondate.

Astfel, în ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptelor, se constată că ea este corectă. învinuita a emis cecul în discuţie anterior înscrierii societăţii comerciale în CIP (f. 15 şi 29 dos. u.p.), iar acesta – emis în alb – a avut rolul de a garanta plata ce urma a fi efectuată în alt mod, (f. 26 dos. u, p.), împrejurări ce, pe de o parte, exclud certitudinea intenţiei de inducere în eroare, iar pe de altă parte indică acceptarea de către beneficiar a posibilităţii ca emitentul să nu aibă disponibil în cont la momentul subscrierii şi predării filei cec.

Apoi, este justă concluzia lipsei de pericol social specific unei infracţiuni dat fiind că prejudiciul pe care-1 reclamă petenta a fost parţial acoperit, că învinuita nu este cunoscută cu antecedente penale, precum şi că aceasta a avut o atitudine de recunoaştere a faptei, căutând să atenueze urmarea produsă.

De aceea, în acord cu prevederile art. 278 ind. 1 alin. 8, lit. a) C. pr. pen., plângerea va fi respinsă ca nefondată.

Etichete: