Top

Evaziune fiscală

JUDECĂTORIA MOMEŞTI SENTINŢA PENALĂ Nr. 495/2008

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 8. 10. 2008, petenta ANAF – Garda Financiară. Secţia Judeţeană Bacău, a solicitat desfiinţarea ordonanţei nr. 38/P/2007 a procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Momeşti, menţinută prin ordonanţa nr. 343/II/2/2008 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti şi trimiterea cauzei procurorului, în vederea redeschiderii urmăririi penale împotriva numitului V. M. F., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 4, art. 9 lit. a) şi art. 9 lit. b) din L. nr. 241/2005 şi obligarea la plata sumelor de 826 396 lei şi 119 861 lei cu titlu de prejudiciu adus bugetului de stat, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC C. SRL.

S-a arătat în motivare că prin ordonanţa atacată s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului V. M. F., în considerarea faptului că a recunoscut fapta, nu are antecedente penale, a plătit prejudiciul constata de expert; astfel, procurorul a concluzionat că fapta nu prezintă gradul de pericol social specific unei infracţiuni; că prin rezoluţie s-a respins plângerea cu aceea că expertiza contabilă dispusă în cauză a fost comunicată organului de control fiscal.

Criticând soluţiile procurorului, petenta a afirmat că sunt netemeinice şi nelegale deoarece expertiza contabilă şi comunicările trebuiau administrate „în relaţie cu instituţia noastră şi nu cu o instituţie a statului care, potrivit prev. art. 94 alin. 4 C. pr. fisc, nu poate efectua constatări tehnico ştiinţifice în dosarele penale şi nici lămuri fapte sau împrejurări în legătură cu acestea”; expertul a calculat un prejudiciu nud, fără majorări de întârziere, astfel încât cauza de nepedepsire prev. de art. 10 din L. nr. 241/2005 nu mai operează; înlocuirea răspunderii penale cu o sancţiune administrativă se poate face numai dacă pedeapsa pentru fapta săvârşită este de cel mult un an, or, pentru faptele prev. de art. 4 şi 9 din L. nr. 241/2005, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. respectiv de la 2 ani la 8 ani; fapta prezintă pericol social întrucât infracţiunile sunt continuate; în cauză se impune efectuarea unei noi expertize; se impune obligarea la plată în solidar cu SC Cordsim SRL întrucât învinuitul a acţionat ca administrator.

în drept s-a invocat art. 120-126, art. 278 C. pr. pen., art. 998, art. 999. art. 1044 C. civ..

în urma cercetărilor efectuate în cauză, la data de 25.06.2008. prin ordonanţa nr. 38/P/2007, Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti, în temeiul art. 262 pct. 2 lit. a), art. 230, art. 249 ind. 1, art. 11 pct. 1 lit, b) şi

art. 10 lit. b ind. 1 C. pr. pen., a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului V. M. F., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 4, art. 9 lit. a) şi art. 9 lit. b) din L. nr. 241/2005 şi aplicarea sancţiunii cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1000 lei întrucât prin conţinutul lor concret faptele nu prezintă un grad de pericol social specific unei infracţiuni, iar pentru faptele prev. de art. 9 din L. nr. 241/2005 sunt incidente şi prevederile speciale ale art. 10 alin. 1 teza finală din L. nr. 241/2005; prejudiciul, aşa cum a fost el constatat prin expertiza contabilă dispusă în cauză, a fost reparat de învinuit, acestea nefîind cunoscut cu antecedente penale.

Prin ordonanţa nr. 343/II/2/2008, prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti a respins ca neîntemeiată plângerea împotriva soluţiei menţionate anterior.

în temeiul art. 278 ind. 1 alin. 7 C. pr. pen., instanţa, procedând la judecarea plângerii formulate de petenta ANAF – Garda Financiară, Secţia Judeţeană Bacău, împotriva ordonanţei nr. 38/P/2007 a procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, menţinută prin ordonanţa nr. 343/II/2/2008 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei, constată că aceasta nu este întemeiată.

Este justă concluzia lipsei de pericol social specific unei infracţiuni în condiţiile în care în speţă este în discuţie o primă abatere de la legea penală a numitului V. M. F., recunoscută şi în privinţa căreia s-au depus voluntar diligentele de înlăturare a rezultatului produs; aceste aspecte, coroborate cu atingerea minimă adusă valorii sociale ocrotite de norma incriminatoare (în condiţiile în care prejudiciul a fost în cuantum de 5 860 lei), întrunesc cerinţe art. 18 ind. 1 C. pen.

Se mai constată apoi că petentei i-a fost comunicat raportul de expertiză contabilă (f. 101 dos. u.p.), că aceasta a formulat obiecţiuni (f. 103 — 111 dos. u.p), precum şi faptul că expertul a răspuns la acestea (f. 114 — 118 dos. u. p.); nu s-a formulat în cursul urmăririi penale vreo cerere întemeiată pe art. 125 C. pr. pen.. Expertul a fost numit în condiţiile art. 116, art. 118, art. 119 C. pr. pen. (f. 83 – 84 dos. u. p.), art. 94 C. pr. fisc, invocat de către petentă nefîind incident în speţă.

Contrar celor arătate de petentă, procurorul nu a înlocuit răspunderea penală cu răspunderea administrativă, în baza art. 90 C. pen., ci a aplicat o sancţiune prev. de art. 91 C. pen., în temeiul art. 18 ind. 1 alin. 3 C. pen. (care este o normă de trimitere, în cadrai unei instituţii juridice distincte de cea a înlocuirii răspunderii penale).

Pentru aceste motive, va fi menţinută ordonanţa nr. 38/P/2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, iar în temeiul art. 192 alin. 2 C. pr. pen., va fi obligată petenta la plata sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: