Top

Anularea procesului-verbal de contravenţie

Sentinţa civilă nr. 118/22.01.2009

Prin plângerea contravenţionala înregistrata sub nr. 3608/260/2008 pe rolul Judecătoriei Moinesti, petentul R.N., in contradictoriu cu intimatul IPJ Bacău a solicitat anularea procesului verbal seria PCA nr. 0544385, fara cheltuieli de judecata.

Acţiunea este scutita de plata TT potrivit Lg. 146/1997, OG 2/ 2001.

In motivare petentul a menţionat ca situaţia de fapt reţinuta prin actul de constatare si sancţionare a contravenţiei nu corespunde realităţii si nu este vinovat de săvârşirea contravenţiei pentru care a fost sancţionat.

Petentul a precizat ca in data de 2.10.2008 in timp ce conducea tractorul cu nr. De înmatriculare BC-02-CLH pe drumul Sanduleni- Floresti a fost depăşit de autoturismul marca Wolkswagen.

In continuare s-a menţionat ca petentul s-a asigurat inainte de a schimba direcţia de mers.

Petentul a invocat faptul ca organul constatator nu i-a dat posibilitatea sa formuleze obiectiuni, iar organul constator nu a constatat viteza cu care circula şoferul autoturismul marca Wolkswagen, viteza precizata de acesta de 70- 80 km/ h.

In drept s-au invocat prevederile OG 2/2001.

In dovedire s-a solicitat proba cu acte, martori.

Intimatul a formulat intampinare potrivit art 115 cod proc. civ.

In motivare intimatul a arătat ca vinovat de producerea evenimentului rutier in care a fost implicat tractorul cu nr de inmatriculare BC-02-CLH si autoturismul marca Wolkswagen nr. de inmatriculare BC 28 AES, este insusi petentul având in vedere declaraţia celuilalt şofer implicat, numitul A.S.

Intimatul a reţinut ca petentul a efectuat manevra de schimbare a direcţiei spre stânga, la intersecţia cu DJ 118 A, in localitatea B.T. moment in care celalt şofer si-a continuat deplasare in direcţia inainte, insa fara a se asigura si semanliza, petentul a virat brusc dreapta acrosand autovehiculul marca Wolkswagen, in partea laterala stânga din fata pana in spate.

Totodată intimata invedereaza ca raportat la avariile produce autoturismului marca Wolkswagen, in partea laterala stânga a maşinii din fata pana in spate, la momentul impactului, autoturismul era paralel cu tractorul deplansandu-se regulamnetar pe banda prioritara de mers.

In drept s-au invocat prevederile art 115-118 cod proc. Civ., OUG 195/ 2002, OG 2/2001.

In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu acte, martori.

Analizând ansamblul probator administrat in cauza, instanţa retine următoarele:

Plângerea contravenţionala a fost formualat in termenul legal prevăzut de art 31 alin 2 din OG 2/2001.

Prin procesul verbal seria PCA nr. 0544385/ 2008 a fost sancţionat contravenţional petentul R.N. pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art 54 alin 1 din OUG 195/ 2002 constând in faptul ca in data de 2.10.2008, in timp ce conducea

tractorul proprietate persoanala, nr de inmatriculare BC-02-CLH, din direcţi^ Sanduleni- Floresti a efectuat manevra de schimbare a direcţiei de mers fara a semnaliza si fara a se asigura, pentru a nu perturba circulaţia sau pentru a nu pune in pericol siguranţa celorlalţi participanţi in traffic,dupa care a virat spre dreapta intrând in coliziune cu autoturismul marca Wolkswagen, nr. de inmatriculare BC-28 AES.

Examinând actul de constatare al contravenţiei dpdv al legalităţii, instanţa apreciază ca acesta a fost incheiat cu respectarea dispoziţiilor legale in materie contravenţie, in cauza aserţiunile petentului in sensul ca nu i s-a oferit posibilitatea sa formuleze obiectiuni nefiind dovedite in condiţiile art 1169 cod civ. In procesul verbal s-a consemant doar ca petentul nu ar fi făcut obiectiuni si ca ar recunoaşte fapta comisa.

In ceea ce priveşte temenicia procesului verbal instanţa apreciază ca situaţia de fapt reţinuta de agentul constatator nu a fost dovedita in prezenta cauza.

Potrivit procesului verbal evenimentul rutier ar fi avut loc in localitatea B.T.. Martorul propus de petent menţionează ca locul săvârşiri contravenţiei se afla in sat Prisaca la intersecţia cu sat Enachesti, in timp ce martorul A.S. ( cel de al doilea şofer implicat in accident) menţionează ca accidentul s-ar fi produs in intersecţia din comuna B.T..

Prin urmare din conţinutul procesului verbal nu rezulta in mod explicit faptul ca evenimentul rutier ar fi avut loc intr-o intersecţie. Ceea ce rezulta cu certitudine din declaraţiile celor doi conducători auto dar si din declaraţia martorului M.I. ( care se afla impreuna cu petentul in tractor) este faptul ca acidentul rutier s-a produs intr-o intersecţie.

Potrivit art 6 pct. 16 din codul rutier, intersecţia reprezintă orice Încrucişare, bifurcatie sau joncţiune de dramuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea.

Instanţa apreciază ca este imposibil a stabili culpa petentului pe baza simplei declaraţii a celuilalt şofer implicat in accident, declaraţia acestuia neputand sa aibă decât caracter subiectiv. Aceasta cu atât mai mult cu cat in tractorul condus de petent se afla o persoana, iar obligaţia organului constatator era sa adune cat mai multe probe pentru stabilirea situaitiei de fapt, simpla declaraţie a a lui Adam Sorin nefiind suficienta in acest sens.

Celalalt martor propus de petent, care se afla in tractor la momentul producerii accidentului nu a putut oferi detalii cu privire la imprejurarea daca petentul s-a asigurat si a semanlizat in momentul in care intenţiona sa vireze spre dreapta.

Contrar aserţiunilor intimatei, dinamica producerii acidentului nu se paote stabili după maniera de producere a avariilor, respectiv in partea stânga a autoturismului marca Wolkswagendin fata pana in spate. Evident ca la un moment dat cele doua autovehicule se aflau in poziţie paralelea dar cu au ajuns sa se tamponeze nu se poate determina cu exactitate.

Martorul MI a afirmat ca strada pe care a avut loc accidentul era cu o banda pe fiecare sens de deplasare iar tractorul era staţionat la intersecţia cu Enachesti când autoturismul condus de AS a trecut prin dreapta tractorului.

Dealtfel, martorul AS a declarat in fata organelor de politie (fi. 13 dosar) ca tractorul fara a semnaliza a virat spre stânga, fapt pentru care a crezut ca intenţionează sa vireze spre BT5 fiind in intersecţie, a depăşit prin partea dreapta tractorul pentru a-si continua direcţia de deplasare inainte si in momentul in care a ajuns paralel cu tractorul acesta a virat uşor spre dreapta, moment in care s-a produs impactul.

Daca ar fi sa luam in considerare exclusiv declaraţia acestui martor este evident ca in producerea acidentului culpa ar fi comuna intrucat acesta a incalcat prevederile art 120 alin 1 lit. a din Regulamnetul de aplicare a OUG 195/2002care interzice efectuarea manevrei de depăşire in intersecţii cu circulaţie nedirijata. Daca martorul ar fi respectat dispoziţiile codului rutier si ar fi aşteptat ca şoferul tractorului sa execute manevra de schimbare a direcţiei de mers ( indiferent de sensul de deplasare,dreapta sau stânga) este posibil ca producerea impactului sa fi fost evitata. Este posibil ca tractorul sa fi încercat o manevra spre stânga, moment in care martorul A.S. , potrivit declaraţiei de la politie, a incercat sa-1 depăşească prin dreapta, petentul sa se fi schimbat din nou direcţia de mers spre dreapta, moment in care s-a produs impactul. Este posibil ca la acest moment cele doua vehicule sa fi fost in poziţie paralela sau nu, tractorul sa fi ajuns in totalitate pe banda stânga sau nu, aspecte ce nu prezintă relevanta atâta timp cat este evident ca petentul nu s-a asigurat pentru a efectua manevra de schimbare a direcţiei de mers, iar celalalt şofer a efectuat o manevra interzisa de legislaţie, aceea de depăşire in intersecţie.

De menţionat ca in cursul judecaţii acelaşi martor nu a mai recunoscut faptul ca ar fi efectuat manevra de depăşire in intersecţie.

Astfel, instanţa apreciază ca in cauza nu sunt suficiente probe pentru a determina situaţia de fapt cu certitudine, dincolo de orice dubiu. Ceea ce poate fi probat pe baza declaraţiei conducătorului auto A.S. coroborat cu modalitatea producerii avariilor, este culpa comuna a celor doi şoferi implicaţi in accident, asa cum s-a reţinut si in considerentele anterior menţionate.

întrebarea intimatei in sensul ca in condiţiile in care petentul s-a asigurat si a semnalizat manevra schimbării direcţiei de mers, iar cele doua vehicule mergeau unul in spatele altuia, cum este posibil ca aceleaşi autovehicule sa ajungă intr-o poziţie paralela, va ramane fara un răspuns bazat pe dovezi concrete. Se pot emite ipoteze, insa stabilirea culpei presupune existenta unui material probatoriu si nu simple ipoteze , insa in nici un caz nu se poate determina vinovăţia exclusiva a petentului doar pe baza declaraţiei acestui martor si maniera producerii avariilor la cele doua autovehicule.

De precizat este faptul ca in cauza nici nu s-a făcut dovada ca la momentul impactului cele doua autovehicule se aflau in poziţie paralela asa cum afirma intimata si asa cum s-a reţinut si in considerentele anterior menţionate. Avariile s-au produs in partea stânga a autourismului condus de martorul A.S., din fata pana in spate insa acest lucru nu indica poziţia paralela intre vehicule. Este posibil ca tractorul sa nu fi părăsit in totalitate direcţia de mers pe banda dreapta cu efectuare viraj stânga când celalat şofer se deplasa in dreapta tractorului, in depasire,moment in care petentul sa fi schimbat direcţia de mers spre stânga si sa se fi produs impactul. Dealtfel acest aspect al poziţionării vehiculelor la momentul impactului nu prezintă relevanta in prezenta cauza.

Fata de considerentele anterior menţionate, instanţa apreciază ca situaţia de fapt reţinuta prin actul de constatare si sancţionare a contravenţiei nu corespunde realităţii si nu este susţinuta de probele administrate in cauza.

Pe cale de consecinţa, instanţa va admite plângerea contravenţională şi va anula procesul verbal.

Etichete: