Top

Anularea procesului verbal de contravenţie

Judecătoria,

Deliberând asupra prezentei cauze, având ca obiect plângere contravenţionala, retine următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. dosar …… petentul

VBA a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria … nr…..emis la data de…..de către………….. .

In motivarea plângerii formulate petentul susţine că a fost sancţionat nejustificat, deoarece situaţia de fapt reţinuta in procesul verbal este nereala, intrucat a nu a traversat pasajul CFR la culoarea roşie a semaforului si in timpul semnalului acustic.

De asemenea, petentul a mai invocat nulitatea procesului verbal de contravenţie.

In dovedirea plângerii petentul a propus proba cu inscrisuri si proba cu martori.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

Intimata, legal citata a depus intampinare, susţinând ca procesul verbal de contravenţie a fost incheiat cu respectarea dispoziţiilor legale.

La dosarul cauzei au fost depuse urmatorele inscrisuri, procesul – verbal de

contravenţie seria……. nr………… emis la data de…….., raport din ……., declaraţii

martori date organelor de politie, concluzii scrise.

Instanţa a incuvintat pentru parti proba cu inscrisuri si proba cu martori, fiind audiaţi in cauza Vultur Cristian, Cucu Cristinel si Bucur Ionica, declaraţiile acestora fiind consemante si ataşate la dosarul cauzei.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Prin procesul – verbal de mai sus, petentul a fost sancţionat contravenţional de câtre intimata – organ constatator cu amenda in cuantum de 450 lei, retinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiei prevăzuta de art. 102 alin 3 lit. c) din OG. 195/2002 circulaţia pe drumurile publice.

Se arata în acest sens în actul constatator si sanctionator ca la data de………. a

condus autoturismul marca Peugeot cu nr. de Înmatriculare …………. in oraşul

Comanesti, iar când a ajuns la pasajul CFR nu a respectat semnalele luminoase si acustice aflate in funcţiune.

Conform art. 102 alin 3 lit. c) din OG. 195/2002 circulaţia pe drumurile publice, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte, neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune;

In cauza, procesul verbal de contravenţie se bucura de prezumţia relativa de veridicitate si legalitate.

De asemenea, petentul se bucura de prezumţia de nevinovăţie, asa cum este ea reglementata de art. 6 CEDO.

Instanţa a audiat in calitate de martori pe VC, CC si Bl.

Declaraţia data in fata instanţei de către martorul Bl confirma faptele reţinute in procesul verbal de contravenţie. Astfel, martorul a declarat ca a confirmat organelor de politie faptul ca petentul a trecut cu autoturismul marca Peugeot cu nr. de Înmatriculare ………., peste calea ferata, pe culoarea roşie a semaforului.

Aceasta proba se coroborează si cu declaraţia data in fata organelor de politie de către CI. Acesta a confirmat faptul ca petentul a traversat pasajul pe culoarea roşie a semaforului.

Declaraţia numitului VC nu este de natura sa răstoarne prezumţia relativa de legalitate si veridicitate de care se bucura procesul verbal de contravenţie. Astfel, din cuprinsul declaraţiei acestuia rezulta ca a auzit semnalele acustice in momentul in care petentul a trecut peste calea ferata. Instanţa apreciază ca aceasta afirmaţie este irelevanta in cauza, deoarece nu dovedeşte ca manevra conducătorului autoturismului s-a făcut regulamentar.

De asemenea, instanţa nu va tine seama de declaraţia martorului CC, deoarece aceasta nu se coroborează cu intreg ansamblul probator.

Instanţa constata ca actul constatator si sanctionator cuprinde toate menţiunile obligatorii prevăzute de art. 17 din OG nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. In acest sens, instanţa respinge motivele de nulitate a procesului verbal invocate de parat ca nefiind intemeiate. Astfel, petentului i s-a dat posibilitatea sa facă obiectiuni, intrucat, la rubrica «Alte menţiuni» acesta a consemnat faptul ca nu recunoaşte fapta.

Nici lipsa adresei martorului asistent nu poate atrage anulitatea procesului verbal, de vreme ce, in procesul verbal se face menţiunea codului numeric personal si martorul a fost audiat in cauza.

Totodată, fapta descrisa de agentul constatator reprezintă contravenţia prevăzuta de art. 102 alin 3 lit. c) din OG. 195/2002 circulaţia pe drumurile publice, iar sancţiunea contravenţionala este corect individualizata.

Motiv pentru care, conform art. 34 din OG nr. 2/2001, aceasta va fi respinsa, ca atare mentinându-se procesul – verbal ca fiind legal si temeinic.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiata plângerea formulata de petentul VBC, domiciliat in

…………………., împotriva procesului verbal seria………nr……………. încheiat de intimata

IPJ Bacău – Politia Comanesti,………………………

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţata în şedinţa publica, azi, ……………

Etichete: