Top

Partajarea bunurilor succesorale

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin acţiunea civilă de faţă, reclamanta B M, domiciliată în oraşul Comăneşti, judeţul Bacău, a chemat în judecată pe pârâţii: U N, A I.L şi S I.F, domiciliaţi în satul Frumoasa, comuna Balcani, judeţul Bacău, solicitând partajarea bunurilor succesorale după defuncta U V, decedată la data de 14.01.2003 conform expertizei Trînc Vasile.

Acţiunea a fost legal timbrată.

Instanţa constată că după defunctul A I, decedat la data de 02.04.1939 au rămas moştenitori părţile în cauză cu cote de 1/4 pentru fiecare parte iar reclamanta şi pârâtul U N 1/4 în indiviziune iar masa succesorală este un teren 1 ha şi 6100 mp. situat în satul Drago va, comuna Cândeşti, judeţul Neamţ conform T.P. 19/1867/12.06.2003.

între părţi a existat un proces de partaj succesoral după defuncta U V în dosarul 2971/03, Sentinţa civilă 1666/0807.2003 a Judecătoriei Moineşti.

Cauza de faţă este un partaj suplimentar.

U V este fiica lui A I, decedată la data de 02.04.1939 după care reclamanta de faţă şi pârâtul U N au făcut partajul succesoral conform Sentinţei civile 1666/2003′.

Masa succesorală a fost recunoscută de părţi şi dovedită cu acte.

Calitatea părţilor şi cotele legale derivă din actele dosarului şi Sentinţa civilă 1666/2003. Anexa 24 arată masa succesorală şi părţile moştenitori ai defunctului A I.

Instanţa apreciază acţiunea ca dovedită sub aspectul masei succesorale, calităţii părţilor în cauză şi cotelor legale ale fiecărei părţi.

Instanţa la cererea părţilor a admis o expertiză topo, efectuată de expertul Trânc Vasile care a evaluat terenul, i-a stabilit valoarea şi a făcut două propuneri de lotizare.

Reclamanta a solicitat atribuirea loturilor după varianta ala, variantă pe care instanţa o apreciază ca fiind cea corectă, întrucât stabileşte pentru fiecare moştenitor în fizic o parte de 1/4 din terenul de 1 ha şi 6100 ce reprezintă masa succesorală în cauză.

între loturi nu există sulte.

Pârâtul U N a declarat că renunţă la moştenirea după autoarea părţilor. împreună cu reclamanta aceasta culegea 1/4 din averea succesorală.

Raportat la art.673 Cod procedură civilă instanţa va achita acţiunea şi va dispune partajarea averii succesorale după defuncta U V, decedată 14.01.2003 conform expertizei Trânc Vasile astfel:

LOTUL 1 : se va atribuie lui A I.L şi va cuprinde : – suprafaţa de 4025 mp. teren arabil în Judeţul Neamţ, comuna Cândeşti, conform exp.Trânc Vasile, valoare 805 lei.

Valoare lot 805 lei

Are dreptul la 805 lei.

LOTUL 2 : se va atribui lui B M şi va cuprinde : – 4025 mp. teren arabil în Judeţul Neamţ comuna Gândeşti conform exp. Trânc Vasile, valoare 805 lei.

Valoare lot 805 lei.

Are dreptul la 805 lei.

LOTUL 3 : se va atribui lui I G şi va cuprinde : – 4025 mp. situată în judeţul Neamţ comuna Gândeşti, conform expertizei Trânc Vasile, valoare 805 lei.’

Valoare lot 805 lei.

Are dreptul la 805 lei.

LOTUL 4 : se va atribui lui S I.F şi va cuprinde : – 4025 mp. teren situat în Judeţul Neamţ, comuna Cândeşti, conform exp.Trânc Vasile cu valoare de 805 lei. Valoare lot 805 lei. Are dreptul la 805 lei.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: