Top

Obligarea pârâţilor la plata unor sume reprezentând debit plus penalităţi

Prin acţionea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.05.2009 sub numărul de mai sus reclamanta A. P. a chemat în judecată pe pârâţii P A M şi P C solicitând instanţei obligarea acestora la plata sumei de 2455,36 lei reprezentând debit plus penalităţi.

A anexat următoarele înscrisuri: proces verbal (fila 3), ofertă (fila 4), deviz (filele 5-13), contract (filele 14-18), act adiţional (fila 19), decont (fila 20), somaţii (filele 21-22), fişa calcul (fila 23), proces verbal de recepţie (fila 24).

Legal citaţi pârâţii s-au prezentat în faţa instanţei, au recunoscut efectuarea lucrărilor şi serviciilor imputate dar nu au fost de acord cu plata acestora întrucât nu au consimţit la efectuarea acestora.

La 22.06.2009 instanţa a acordat termen pentru ca părţile să soluţioneze pe cale amiabilă diferendul.

La termenul din data de 06.07.2009 părţile au arătat că s-au înţeles în legătură cu debitul în sensul că: pârâţii sunt de acord cu plata debitului dar în 6 rate lunare iar reclamanta prin administrator a arătat că e de acord cu eşalonarea.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Reclamanta a solicitat 2455,36 lei reprezentând cheltuieli întreţinere şi cheltuieli lucrări izolaţie exterioară.

Faţă de recunoaşterea debitului de către pârâţi instanţa urmează să oblige pe pârâţi la plata către reclamantă a sumei de 2455,36 lei reprezentând debit şi penalizări.

Faţă de acordul reclamantei la eşalonare instanţa urmează să eşaloneze plata debitului în şase rate lunare a câte 410 lei, scadente la data de întâi a fiecărei luni, prima rată urmând a fi achitată cel târziu la 01.08.2009.

Prin acţionea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.05.2009 sub numărul de mai sus reclamanta A. P. a chemat în judecată pe pârâţii P A M şi P C solicitând instanţei obligarea acestora la plata sumei de 2455,36 lei reprezentând debit plus penalităţi.

A anexat următoarele înscrisuri: proces verbal (fila 3), ofertă (fila 4), deviz (filele 5-13), contract (filele 14-18), act adiţional (fila 19), decont (fila 20), somaţii (filele 21-22), fişa calcul (fila 23), proces verbal de recepţie (fila 24).

Legal citaţi pârâţii s-au prezentat în faţa instanţei, au recunoscut efectuarea lucrărilor şi serviciilor imputate dar nu au fost de acord cu plata acestora întrucât nu au consimţit la efectuarea acestora.

La 22.06.2009 instanţa a acordat termen pentru ca părţile să soluţioneze pe cale amiabilă diferendul.

La termenul din data de 06.07.2009 părţile au arătat că s-au înţeles în legătură cu debitul în sensul că: pârâţii sunt de acord cu plata debitului dar în 6 rate lunare iar reclamanta prin administrator a arătat că e de acord cu eşalonarea.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Reclamanta a solicitat 2455,36 lei reprezentând cheltuieli întreţinere şi cheltuieli lucrări izolaţie exterioară.

Faţă de recunoaşterea debitului de către pârâţi instanţa urmează să oblige pe pârâţi la plata către reclamantă a sumei de 2455,36 lei reprezentând debit şi penalizări.

Faţă de acordul reclamantei la eşalonare instanţa urmează să eşaloneze plata debitului în şase rate lunare a câte 410 lei, scadente la data de întâi a fiecărei luni, prima rată urmând a fi achitată cel târziu la 01.08.2009.

Etichete: