Top

Revendicare

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 420/23.2.2009

Prin decizia civilă nr. 962/R/2007 s-a dispus casarea în întregime a sentinţei civile 192/29.01.2007 pronunţate în dosarul 551/260/2778/2006, raportat la faptul că se impunea efectuarea unei noi expertize, întrucât cea efectuată în cauză nu este edificatoare pentru aflarea adevărului.

Prin acţiunea principală reclamanţii au solicitat obligarea pârâţilor ale lăsa în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 906 mp teren arabil, situat în intravilanul or. Comăneşti cu vecinii P Ghe, O C, V N.

In motivare s-a arătat ca prin sentinţa civila 3018/1998 a Judecătoriei Moinesti, reclamantul a devenit proprietarul suprafeţei de teren sus menţionate, care a fost ocupata in mod abuziv de numita P P, iar după decesul ei , de către paraţii din prezenta cauza.

Reclamantul a menţionat ca intelege sa solicite si contravaloarea lipsei de folosinţa pentru terenul ocupat in mod abuziv de către paraţi de aproximativ 3 ani.

In drept s-au invocat prevederile art 480 cod civ.

In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu interogatoriu, acte, martori, expertiza.

Paraţii au formulat intampinare, solicitând respingerea acţiunii ca nefondata.

In motivare, paraţii au menţionat ca stăpânesc suprafaţa de teren litigioasa, intrucat deţin contract de intretinere autentificat sub numărul 5088/05.06.1995 pentru acest teren, contract prin care V V, a transmis dreptul de proprietate către părinţii lor P P, P iar prin decizia civila 1985/1999 s-a respins cererea de reductiune a acestui contract.

In dovedire, s-a solicitat proba cu acte , martori, interogatoriu, expertiza.

Analizând ansamblul probator administrat in cauza, instanţa retine următoarele:

Prin acţiunea pendente, reclamantul a solicitat obligarea paraţilor sa îi predea in deplina proprietate si liniştita posesie, suprafeţele de teren de 906 mp teren arabil, situat în intravilanul oraşului Comăneşti, cu vecinii: P Gh, O C-tin, V N şi 6757 m.p. teren fânaţ, situat la pct.Groapa Ciubotarului, cu vecinii: T Al, BP.,D N, B N, precum si contravaloarea lipsei de folosinţa a terenurilor.

In cursul judecăţii, reclamantul a precizat ca îşi restrânge petitul acţiunii, pentru capătul de cerere având ca obiect „ revendicare pentru suprafaţa de 6757 mp teren fanat”, mai sus menţionat si a precizat ca numiţii M G si M au calitate de paraţi, ie prezenta cauza. Prin contractul de intretinere autentificat sub nr.

5088/ 1995, numitul V V, transmite dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 1500 mp teren din care:600 mp teren curte si 900 mp, teren arabil, imobil situat in intravilanul localităţii Comanesti, str. Prundului, jud. Bacău, invecinat cu : O C, B T, I Gh., str. Prundului, V N si F către autorii paraţilor P P, P G.

Prin incheierea de admitere in principiu, pronunţata de Judecătoria Moinesti in dosar civil 64/1998, s-a reţinut la masa partajabila rămasa după defunctul V V, Vi din bunurile instrainate prin contractul de intretinere sus menţionat, inclusiv din suprafaţa de teren de 1500 mp anterior menţionata, aceasta cota reprezentând numai cota numitei P P, cealaltă cota aparţinând numitului P G ( care nu avea calitate de moştenitor), iar prin hotărâre judecătoreasca s-a atribuit suprafaţa de Vi din terenul obiect al acestui contract, către numita PP.

Tot in aceeaşi încheiere din dosarul civil sus menţionat, s-a reţinut la masa paratajabila , o suprafaţa de 906 mp teren fanat situat in intravilanul localităţii Comanesti, str. Prundului, invecinta cu P P, O C si V, deci o suprafaţa de teren situată in aceeaşi zona cu terenul litigios din prezenta cauza, si atribuit reclamantului prin hotărârea de ieşire din indiviziune.

Prin decizia civila nr. 1985/1999 pronunţata de CA Bacău, s-a admis recursul impotriva sentinţei civile sus menţionate si s-a respins cererea de reductiune a instrainarii către paraţii P prin contractul de intretinere, si s-a inlaturat din lotul paratei P P, Vz din bunurile obiect al contractului.

Potrivit raportului de expertiza topografica, efectuat in prezenta cauza, cele două acte de proprietate comparate nu au acelaşi obiect, acesta suprapunându-se doar parţial, respectiv suprafaţa de 130,50 mp situată pe aliniamentul 10-14-5-15-10.

Pârâţii ocupă însă întreaga suprafaţă de 906 mp teren atribuită prin sentinţa civilă de partaj reclamantului, astfel cum rezultă de altfel şi din întâmpinarea formulată de către aceştia.

Instanţa constată că deşi prin sentinţa civilă 1985/29.10.1999 s-a respins ca nefondată cererea privind reductiunea înstrăinării, a fost modificat doar lotul pârâtei, nu şi cel al reclamanţi lui, astfel că acestuia i-a rămas atribuită suprafaţa de 906 mp teren arabil situată în intravilanul or. Comanesti. Potrivit art. 480 Cod civil „proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege.” Astfel instanţa apreciază, că reclamantul are un drept de proprietate exclusiv pe terenul de 906 mp descris în acţiune, motiv pentru care va admite acţiunea formulată de reclamantul V A, domiciliat în Comanesti, , jud.Bacău, în contradictoriu cu pârâţii M M şi M G domiciliaţi în com.Asău, jud.Bacău.

Va obliga pârâţii să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 906 mp teren, situată în intravilanul or. Comanesti, jud. Bacău, cu vecinii N- M M şi G, E- O C, S- O C, şi V- C (V N), identificată pe schiţa anexă a expertizei topo pe conturai 9-10-6-7-8-9.

Va obliga pârâţii la plata către reclamant a sumei de 400 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu expert, şi 400 de lei reprezentând onorariu avocat.

Etichete: