Top

Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)

Prin acţiunea civilă de faţă, reclamantul B. P.domiciliat in Moineşti, str.Lunca nr.58,judeţul Bacău, a chemat în judecată pe pârâta AUTORITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUN.

MOINEŞTI, solicitând să se constate că sunt proprietari prin uzucapiune.

Acţiunea a fost legal timbrată.

Instanţa constată că reclamantul Benedic Petrea stăpâneşte de peste 30 ani o suprafaţă de teren de 1526 mp. situată în intravilanul oraşului Moineşti respectiv 346 mp. c.c, 546 mp. arabil şi 640 mp. fânaţ ce compun acelaşi corp de teren. Pe acest teren reclamantul are şi locuinţa.

Prin documentaţia cadastrală reclamantul a identificat terenul cu vecinii megieşi şi suprafaţa.

Martorii B. I. şi A. I. declară că reclamantul deţine terenul de peste 30 ani şi că nu a fost deranjat în ce priveşte stăpânirea acestui imobil.

Adeverinţa de rol arată că reclamantul a fost înregistrat la rolul agricol cu această suprafaţă de teren.

Adresa Primăriei Moineşti 1933/03.02.2009 arată că terenul nu este proprietate publică sau privată a oraşului şi că nu se cunosc litigii în legătură cu acest teren.

Instanţa apreciază acţiunea ca dovedită şi raportat la art.1837 Cod civil o va admite aşa cum a fost modificată prin cererea de modificare a acţiunii reclamantului, va constatat că reclamantul Benedic Petrea este proprietarul prin uzucapiune a suprafeţei de 1526 mp. situat în intravilanul oraşului Moineşti, strada Lunca, nr.58, formată din suprafeţele de 340 mp., teren c.c, 546 mp. arabil şi 640 mp. fanat ce formează un singur trup de teren cu megieşii Botezatu Vasile, Consiliul Local Moineşti, Andrei Viorica şi drum acces.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea aşa cum a fost modificată prin cererea de modificare a acţiunii reclamantului B. P., domiciliat in Moineşti,str.Lunca nr.58,judeţul Bacău, împotriva pârâtei AUTORITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUN. MOINEŞTI.

Constată că reclamantul B. P.este proprietarul prin uzucapiune a suprafeţei de 1526 mp. situat în intravilanul oraşului Moineşti, strada Lunca, nr.58, formată din suprafeţele de 340 mp., teren c.c, 546 mp. arabil şi 640 mp. fanat ce formează un singur trup de teren cu megieşii: Botezatu Vasile, Consiliul Local Moineşti, Andrei Viorica şi drum acces.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu apel în 15 zile de la comunicare. Pronunţată azi 04.02.2009 în şedinţă publică.

Etichete: