Top

Infractiuni prevazute in legi si decrete

Sentinţa penală nr…. din ….decembrie 2009

Constată că prin cererea înregistrată sub numărul ……./260/2009

petentul A.C. a formulat cerere de rejudecare după extrădare a sentinţei penale

…/……………, pronunţată de Judecătoria Moineşti, în dosarul ……/260/2007

rămasă definitivă prin nerecurare la data de…………, arătând că s-a comis o

eroare, întrucât a fost judecat şi condamnat definitiv de Judecătoria Moineşti, fără a fi citat de organele de poliţie, şi fără a avea posibilitatea de a se apăra. Se arată de asemenea că acest dosar este o înscenare, datorată faptului că este o persoană cu cazier.

In data de…………..petentul a precizat ă înţelege să formuleze cerere

de rejudecare după extrădare, iar prin încheierea din aceeaşi dată s-a încuviinţat în principiu cererea de rejudecare după extrădare, raportat la situaţia că inculpatul a fost judecat şi condamnat în lipsă.

S-a dispus comunicarea actului de sesizare al instanţei şi introducerea în cauză a tuturor părţilor din dosarul iniţial.

In cauză s-au depus acte, materialul de urmărire penală, a fost ataşat

dosarul nr……../260/2007 al Judecătoriei Moineşti, au fost audiaţi partea

vătămată, inculpatul şi martorii din lucrări, precum şi un martor propus de inculpat, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa penală ……../…………… Judecătoria Moineşti a dispus

condamnarea inculpatului A.C. la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Pentru pronunţarea acestei sentinţe s-a reţinut de către instanţa de fond

că prin Rechizitoriul nr……./P/2002006 din data de …………..înregistrat pe

rolul Judecătoriei Moineşti sub nr……………/260 / 2007, Parchetul de pe lângă

Judecătoria Moineşti a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului A.C, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 208 al 1 – 209 al 1 lit e, g şi i cu aplicarea art 37 lit a cod pen, întrucât în noaptea

de…………….dintr-un autoturism aflat în loc public, prin folosirea fără drept a

unei chei mincinoase, a sustras un radiocasetofon, prejudiciul în valoare de 350 lei RON nefiind recuperat.

In fapt, în actul de sesizare s-a reţinut că în seara de………….partea

vătămată R.N. a parcat autoturismul Dacia 1310 cu numărul de înmatriculare

…………….în parcarea din spatele blocului, lăsând-o încuiată. A doua zi,

dimineaţa, când a mers la ea a găsit portiera stângă faţă descuiată, iar din interior lipsea un radiocasetofon marca „Sony”.

In urma cercetărilor la locul faptei a fost găsită o bucată de plastic din suportul casetofoeului, iar de pe ea au fost prelevate două urme papilare. S-a

2

procedat la compararea acestora cu cele ale învinuitului şi s-a constatat că sunt identice, învinuitul fiind cel care le-a creat.

Deşi a fost pus în faţa acestei dovezi, A.C. nu a recunoscut fapta, însă nici nu a putut explica cum au ajuns urmele sale acolo. Legătura directă între prezenţa învinuitului la locul faptei indicate de urme şi dispariţia radiocasetofonului au dus la concluzia că el este persoana vinovată.

Prejudiciul de 350 lei RON nu a fost recuperat, iar partea vătămată se constituie parte civilă cu această sumă.

Organele de urmărire penală au arătat că fapta reţinută în sarcina inculpatului este dovedită cu următoarele mijloace de probă: plângerile şi declaraţiile părţii vătămate ( filele 4 – 6 ), procesul verbal de cercetare a locului faptei ( fila 7 ), declaraţiile martorilor ( filele 8 bis ), corpul delict ( fila 10 ), raport de constatare tehnico – ştiinţific dactiloscopic ( filele 11 – 14 ), coroborate cu declaraţiile învinuitului ( fila 21 ).

In cursul urmăririi penale, învinuitul nu a recunoscut fapta comisă. Referitor la persoana sa, acesta s-a sustras urmăririi penale părăsind ţara pe 03.11.2006, fiind căutată anterior la domiciliu, iar conform fişei de cazier este recidivist ( mai multe condamnări, arestat la 04.02-2004 liberat la 11.04.2006, cu un rest de 540 zile )

In cadrul cercetării judecătoreşti, inculpatul, deşi legal citat, nu s-a prezentat pentru a fi audiat, din cuprinsul mandatului de aducere rezultând faptul că este plecat în străinătate.

A fost audiată partea vătămată R.N. ( fila 34 ) care s-a constituit parte civilă cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale , respectiv contravaloarea radiocasetofonului marca „Sony”

La termenul din…………au fost audiaţi martorii din lucrări O.E. şi M.

L. Instanţa, din oficiu, în baza art 4 cod proc pen,a dispus audierea în calitate de martor a numitului B.A., persoana care 1-a însoţit pe inculpat în data de

…………., conform procesului verbal aflat la fila 5 dosar urmărire penală. Din

cuprinsul mandatului de aducere a rezultat însă faptul că acesta este plecat din ţară.

S-a depus la dosar fişa de cazier judiciar a inculpatului (fila 6).

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa retine următoarele:

In data de…………., partea vătămată R.N. a reclamant că în cursul nopţii

anterioare i-a fost sustras din interiorul autoturismului Dacia 1310, cu numărul

de înmatriculare…………. un radiocasetofon. In urma cercetărilor efectuate s-a

constat că în seara de…………această parte vătămată şi-a parcat autoturismul

în spatele blocului, lăsându-1 încuiat. In dimineaţa zilei următoare a remarcat că portiera stângă faţă era descuiată iar din interior lipsea radiocasetofonul marca „Sony”. De la locul faptei a fost ridicată o bucată din plastic din suportul radiocasetofonului, raportul de constatare tehnico – ştiinţific dactiloscopic

3

concluzionând că urmele papilare au fost create de degetul mijlociu de la mâna stângă a numitului A.C.

Existenţa faptei şi vinovăţia inculpatului sunt dovedite prin materialul probator administrat, interpretat şi coroborat.

In acest sens, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faţa instanţei de

judecată ( filele 6, respectiv 34 ) partea vătămată a declarat că pe ………..,

seara, şi-a parcat autoturismul proprietate personală în parcarea de lângă bloc, încuind portiera stânga faţă, celelalte fiind prevăzute cu sistem antifurt. A doua zi dimineaţa a găsit portiera stângă descuiată, fără a prezenta urme de forţare, iar din interior a văzut că lipseşte radiocasetofonul marca „Sony”, care anterior se afla montat sub bord.

Afirmaţiile sale sunt susţinute de procesul verbal de cercetare al faţa locului, în cuprinsul căruia s-a consemnat faptul că din interiorul autoturismului lipseşte radiocasetofonul marca „Sony”, pe preşul de cauciuc din faţa scaunului şoferului fiind găsită o bucată din material plastic de culoare neagră ce provine de la suportul radiocasetofonului, pe care au fost identificate două fragmente de urmă papilară.

La rândul lor, martorii din lucrări O.E. şi M.L. au fost de faţă în momentul efectuării cercetării la faţa locului şi au observat lipsa radiocasetofonului părţii vătămate precum şi momentul ridicării urmelor papilare.

Raportul de constatare tehnico – ştiinţific dactiloscopic a evidenţiat faptul că urmele papilare în litigiu, ridicate de pe o bucată din plastic de culoare neagră ce provine de la suportul casetofonului, ruptă şi abandonată de autori în autoturism, au fost create de degetul inelar şi respectiv degetul mijlociu, de la mâna stângă a numitului A.C.

Inculpatul, în singura declaraţie dată în cursul urmăririi penale nu a recunoscut săvârşirea faptei însă nici nu a putut explica existenţa urmelor papilare în interiorul autoturismului. Ulterior acesta s-a sustras de la urmărire

penală, părăsind ţara de ……….., neprezentându-se nici în etapa cercetării

judecătoreşti.

Instanţa apreciază că legătura directă dintre urmele găsite la locul faptei şi dispariţia radiocasetofonului, sprijinită şi pe celelalte probe menţionate anterior, este de natură a dovedi vinovăţia inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

In drept, faptele inculpatului A.C. întrunesc sub aspectul laturii obiective elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat, faptă prev de art 208 al 1 – 209 al 1 lit e, g şi i, fiind comisă într-un loc public, respectiv în parcare, în timpul nopţii şi prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase, întrucât nu există urme de forţare a portierei autoturismului.

Astfel, elementul material constă într-o acţiune de luare a unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia. Legătura de cauzalitate în prezenta cauză este determinată de împrejurarea că faptele ilicite ale inculpatului constituie cauze determinante ale urmărilor produse.

4

Sub aspectul laturii subiective, se reţine că atitudinea subiectivă a inculpatului faţă de fapta săvârşită şi urmările acesteia se caracterizează prin intenţie directă, forma de vinovăţie prevăzută de art. 19 pct. 1 lit. a) Cp., deoarece a prevăzut şi a urmărit producerea consecinţelor păgubitoare.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului rezultă faptul că acesta a suferit

anterior mai multe condamnări, ultima fiind sentinţa penală nr…….din

…………a Judecătoriei Oneşti, rămasă definitivă prin decizia penală nr……/A

/ 2004 a Tribunalului Bacău şi decizia penală nr……../ 2004 a Curţii de Apel

Bacău, prin care s-au respins apelul şi recursul declarat. Prin această sentinţă penală inculpatul a fost obligat la 3 ani şi 8 luni închisoare, fiind arestat pe ……..şi eliberat pe………., cu un rest de 540 zile.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica inculpatului, urmează a se ţine seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72 Cp., respectiv limitele de pedeapsă fixate de art. 209 al 1 cod pen ( respectiv închisoare de la 3 la 15 ani ), gradul de pericol social în concret, dedus din împrejurările comiterii faptelor, modul şi mijloacele de săvârşire a faptelor, de forma calificată a infracţiunii. Instanţa are în vedere şi faptul că inculpatul a mai fost condamnat anterior pentru fapte penale de aceeaşi natură, ceea ce denotă persistenţă infracţională, precum şi faptul că a avut o atitudine nesinceră pe parcursul urmăririi penale, sustrăgându-se atât de la urmărirea penală cât şi de la cercetarea judecătorească.

Se va avea în vedere şi faptul că prin sentinţa penală …… / 2004 a

Judecătoriei Oneşti inculpatul a fost obligat la 3 ani şi 8 luni închisoare, fiind

arestat pe ………. şi eliberat pe ………, cu un rest de 540 zile. Cum noua

infracţiune a fost comisă în intervalul de timp cuprins de la liberare şi până la împlinirea duratei pedepsei, a devenit recidivist în forma de recidivă postcondamnatorie prev de art 37 lit a cod penal, a cărei aplicare va fi făcută, urmând să se aplice tratamentul sancţionator reglementata de art 61 cod pen.

în raport de toate aceste elemente de individualizare, se vor aplica inculpatului pentru infracţinea prev de art 208 al 1 – 209 al 1 lit e, g şi i o pedeapsă cu închisoarea orientată spre mediu.

In ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa va interzice numai drepturile prev al art 64 lit a teza a doua şi lit b. Inculpatul nu poate fi privat de dreptul de a alege ( cauza Hirst contra Marii Britanii)

Sub aspectul laturii civile, în baza art 14 cod proc pen şi art 346 al 1 cod proc pen, rap la art 998 şi urm cod civ, va admite acţiunea părţii civile R.N. şi va obliga inculpatul să plătească acesteia suma de 350 lei RON daune materiale, reprezentând contarvaloarea radiocasetofonului marca « Sony ».

In cauza penala de fata a fost audiat inculpatul, partea vătămată, martorii din lucrări, probatorii coroborate cu materialul de urmărire penală, din analiza cărora instanţa retine următoarele:

In data de ………… partea vătămată R.N. a parcat autoturismul său,

marca Dacia 1310 înmatriculată sub numărul ………….. în spatele blocului

5

lăsând-o încuiată. In cursul nopţii, inculpatul a pătruns în interiorul autoturismului, cu ajutorul unei chei mincinoase şi a sustras un radiocasetofon marca Sony.

Inculpatul audiat arată că el se afla în stare de ebrietate şi a intrat într-adevăr în autoturismul părţii vătămate cu intenţia de a fura însă nu a luat nimic, şi nici nu poate preciza dacă maşina avea sau nu casetofon. Instanţa apreciază că este pe deplin dovedit faptul vecin şi conex din care instanţa poate deduce existenţa infracţiunii astfel cum a fost ea descrisă în actul de sesizare al instanţei. Inculpatul nu are nici o explicaţie a faptului că bunul reclamat lipseşte din autoturismul în care el a pătruns şi pe care el 1-a forţat în vederea deschiderii acestuia. Apărarea inculpatului că era în stare de ebrietate şi nu ştia prea bine ce face nu poate fi reţinută de instanţă atâta timp cât tot el arată că a spart maşina părţii vătămate cu intenţia de a sustrage ceva. Instanţa apreciază că atâta timp cât hotărârea de a săvârşi o faptă a fost luată conştient nu se poate spune că după ce a intrat în maşină, inculpatul ar fi putut acţiona fără judecată.

In aceste condiţii instanţa apreciază că inculpatul este cel care a săvârşit infracţiunea dedusă judecăţii, astfel că sentinţa prin care a fost condamnat este corectă atât din punctul de vedere al stabilirii vinovăţiei făptuitorului cât şi în privinţa individualizării pedepsei raportat la modalitatea de săvârşire a faptei cât şi la antecedenţa penală a făptuitorului.

Faţă de considerentele sus expuse, instanţa apreciază că inculpatul este vinovat de săvârşirea infracţiunii imputate prin actul de sesizare al instanţei, şi în mod corect prima instanţă a dispus condamnarea sa, astfel că faţă de considerentele sus expuse urmează să respingă cererea de rejudecare după

extrădare formulată de inculpatul A.C., fiul lui …..şi……, născut la data de

…….. în Bacău, domiciliat în Moineşti, str……….., nr……jud. Bacău, CNP

……………….., cetăţean român, fără studii, stagiul militar nesatisfăcut,

necăsătorit, fără ocupaţie, împotriva sentinţei penale …./…………., pronunţată

de Judecătoria Moineşti, în dosarul …../260/2007 rămasă definitivă prin

nerecurare la data de………….

Petentul a solicitat deducerea perioadei executate în Italia, din momentul încarcerării sale până în cel al extrădării. Din adresa

……………/………….emisă de IGP -Biroul Naţional Interpol (fila 22), rezultă

că mandatul de executare al pedepsei închisorii …./…………… emis de

Judecătoria Moineşti a fost instrumentul juridic în baza căruia inculpatul A.C. a fost arestat în Italia.

Din adresa nr…………./………… Interpol Roma precizează că A.C.

a fost încarcerat pe teritoriul Italiei din data de……… până în ………..-data

suspendării procedurii, iar apoi din ………… până în………… dată la care a

fost extrădat. în vederea predării sale către statul român.

Potrivit art 18 din Legea 302/2004 modificată şi completată prin Legea 224/2006, durata arestului efectuat în străinătate în îndeplinirea unei cereri de

6

asistenţă judiciară internaţională în materie penală formulate de autorităţile române în temeiul prezentei legi este luată în calcul în cadrul procedurii penale române şi se compută din durata pedepsei aplicate de instanţele române.

Faţă de considerentele sus expuse urmează să compute din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului A.C. prin sentinţa penală nr.

…./………., pronunţată de Judecătoria Moineşti, în dosarul ……../260/2007

rămasă definitivă prin nerecurare la data de ………., în baza căreia s-a emis

mandatul european de arestare nr…/…………, perioada executată în Italia,

începând cu data de………..până la data de ………… şi din data de……….

până în data de…………, dată la care inculpatul a fost extrădat.

în baza art. 88 Cod penal va deduce din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni

închisoare aplicată inculpatului A.C. prin sentinţa penală nr…../………..,

pronunţată de Judecătoria Moineşti, în dosarul … ./260/2007 rămasă definitivă

prin nerecurare la data de……….în baza căreia s-a emis mandatul european

de arestare nr. …/………., şi a perioadei executate în ţară după extrădare din

data de…………, lăzi.

Va dispune avansarea onorariului din oficiu pentru avocat M.L., în cuantum de 200 lei.

.A,

In baza art. 191 alin 1 Cod procedură penală,va obliga inculpatul la 400 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei, onorariu din oficiu pentru avocat M.L.

Sentinţa penală nr…. din ….decembrie 2009

Constată că prin cererea înregistrată sub numărul ……./260/2009

petentul A.C. a formulat cerere de rejudecare după extrădare a sentinţei penale

…/……………, pronunţată de Judecătoria Moineşti, în dosarul ……/260/2007

rămasă definitivă prin nerecurare la data de…………, arătând că s-a comis o

eroare, întrucât a fost judecat şi condamnat definitiv de Judecătoria Moineşti, fără a fi citat de organele de poliţie, şi fără a avea posibilitatea de a se apăra. Se arată de asemenea că acest dosar este o înscenare, datorată faptului că este o persoană cu cazier.

In data de…………..petentul a precizat ă înţelege să formuleze cerere

de rejudecare după extrădare, iar prin încheierea din aceeaşi dată s-a încuviinţat în principiu cererea de rejudecare după extrădare, raportat la situaţia că inculpatul a fost judecat şi condamnat în lipsă.

S-a dispus comunicarea actului de sesizare al instanţei şi introducerea în cauză a tuturor părţilor din dosarul iniţial.

In cauză s-au depus acte, materialul de urmărire penală, a fost ataşat

dosarul nr……../260/2007 al Judecătoriei Moineşti, au fost audiaţi partea

vătămată, inculpatul şi martorii din lucrări, precum şi un martor propus de inculpat, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa penală ……../…………… Judecătoria Moineşti a dispus

condamnarea inculpatului A.C. la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Pentru pronunţarea acestei sentinţe s-a reţinut de către instanţa de fond

că prin Rechizitoriul nr……./P/2002006 din data de …………..înregistrat pe

rolul Judecătoriei Moineşti sub nr……………/260 / 2007, Parchetul de pe lângă

Judecătoria Moineşti a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului A.C, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 208 al 1 – 209 al 1 lit e, g şi i cu aplicarea art 37 lit a cod pen, întrucât în noaptea

de…………….dintr-un autoturism aflat în loc public, prin folosirea fără drept a

unei chei mincinoase, a sustras un radiocasetofon, prejudiciul în valoare de 350 lei RON nefiind recuperat.

In fapt, în actul de sesizare s-a reţinut că în seara de………….partea

vătămată R.N. a parcat autoturismul Dacia 1310 cu numărul de înmatriculare

…………….în parcarea din spatele blocului, lăsând-o încuiată. A doua zi,

dimineaţa, când a mers la ea a găsit portiera stângă faţă descuiată, iar din interior lipsea un radiocasetofon marca „Sony”.

In urma cercetărilor la locul faptei a fost găsită o bucată de plastic din suportul casetofoeului, iar de pe ea au fost prelevate două urme papilare. S-a

2

procedat la compararea acestora cu cele ale învinuitului şi s-a constatat că sunt identice, învinuitul fiind cel care le-a creat.

Deşi a fost pus în faţa acestei dovezi, A.C. nu a recunoscut fapta, însă nici nu a putut explica cum au ajuns urmele sale acolo. Legătura directă între prezenţa învinuitului la locul faptei indicate de urme şi dispariţia radiocasetofonului au dus la concluzia că el este persoana vinovată.

Prejudiciul de 350 lei RON nu a fost recuperat, iar partea vătămată se constituie parte civilă cu această sumă.

Organele de urmărire penală au arătat că fapta reţinută în sarcina inculpatului este dovedită cu următoarele mijloace de probă: plângerile şi declaraţiile părţii vătămate ( filele 4 – 6 ), procesul verbal de cercetare a locului faptei ( fila 7 ), declaraţiile martorilor ( filele 8 bis ), corpul delict ( fila 10 ), raport de constatare tehnico – ştiinţific dactiloscopic ( filele 11 – 14 ), coroborate cu declaraţiile învinuitului ( fila 21 ).

In cursul urmăririi penale, învinuitul nu a recunoscut fapta comisă. Referitor la persoana sa, acesta s-a sustras urmăririi penale părăsind ţara pe 03.11.2006, fiind căutată anterior la domiciliu, iar conform fişei de cazier este recidivist ( mai multe condamnări, arestat la 04.02-2004 liberat la 11.04.2006, cu un rest de 540 zile )

In cadrul cercetării judecătoreşti, inculpatul, deşi legal citat, nu s-a prezentat pentru a fi audiat, din cuprinsul mandatului de aducere rezultând faptul că este plecat în străinătate.

A fost audiată partea vătămată R.N. ( fila 34 ) care s-a constituit parte civilă cu suma de 350 lei RON reprezentând daune materiale , respectiv contravaloarea radiocasetofonului marca „Sony”

La termenul din…………au fost audiaţi martorii din lucrări O.E. şi M.

L. Instanţa, din oficiu, în baza art 4 cod proc pen,a dispus audierea în calitate de martor a numitului B.A., persoana care 1-a însoţit pe inculpat în data de

…………., conform procesului verbal aflat la fila 5 dosar urmărire penală. Din

cuprinsul mandatului de aducere a rezultat însă faptul că acesta este plecat din ţară.

S-a depus la dosar fişa de cazier judiciar a inculpatului (fila 6).

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa retine următoarele:

In data de…………., partea vătămată R.N. a reclamant că în cursul nopţii

anterioare i-a fost sustras din interiorul autoturismului Dacia 1310, cu numărul

de înmatriculare…………. un radiocasetofon. In urma cercetărilor efectuate s-a

constat că în seara de…………această parte vătămată şi-a parcat autoturismul

în spatele blocului, lăsându-1 încuiat. In dimineaţa zilei următoare a remarcat că portiera stângă faţă era descuiată iar din interior lipsea radiocasetofonul marca „Sony”. De la locul faptei a fost ridicată o bucată din plastic din suportul radiocasetofonului, raportul de constatare tehnico – ştiinţific dactiloscopic

3

concluzionând că urmele papilare au fost create de degetul mijlociu de la mâna stângă a numitului A.C.

Existenţa faptei şi vinovăţia inculpatului sunt dovedite prin materialul probator administrat, interpretat şi coroborat.

In acest sens, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faţa instanţei de

judecată ( filele 6, respectiv 34 ) partea vătămată a declarat că pe ………..,

seara, şi-a parcat autoturismul proprietate personală în parcarea de lângă bloc, încuind portiera stânga faţă, celelalte fiind prevăzute cu sistem antifurt. A doua zi dimineaţa a găsit portiera stângă descuiată, fără a prezenta urme de forţare, iar din interior a văzut că lipseşte radiocasetofonul marca „Sony”, care anterior se afla montat sub bord.

Afirmaţiile sale sunt susţinute de procesul verbal de cercetare al faţa locului, în cuprinsul căruia s-a consemnat faptul că din interiorul autoturismului lipseşte radiocasetofonul marca „Sony”, pe preşul de cauciuc din faţa scaunului şoferului fiind găsită o bucată din material plastic de culoare neagră ce provine de la suportul radiocasetofonului, pe care au fost identificate două fragmente de urmă papilară.

La rândul lor, martorii din lucrări O.E. şi M.L. au fost de faţă în momentul efectuării cercetării la faţa locului şi au observat lipsa radiocasetofonului părţii vătămate precum şi momentul ridicării urmelor papilare.

Raportul de constatare tehnico – ştiinţific dactiloscopic a evidenţiat faptul că urmele papilare în litigiu, ridicate de pe o bucată din plastic de culoare neagră ce provine de la suportul casetofonului, ruptă şi abandonată de autori în autoturism, au fost create de degetul inelar şi respectiv degetul mijlociu, de la mâna stângă a numitului A.C.

Inculpatul, în singura declaraţie dată în cursul urmăririi penale nu a recunoscut săvârşirea faptei însă nici nu a putut explica existenţa urmelor papilare în interiorul autoturismului. Ulterior acesta s-a sustras de la urmărire

penală, părăsind ţara de ……….., neprezentându-se nici în etapa cercetării

judecătoreşti.

Instanţa apreciază că legătura directă dintre urmele găsite la locul faptei şi dispariţia radiocasetofonului, sprijinită şi pe celelalte probe menţionate anterior, este de natură a dovedi vinovăţia inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

In drept, faptele inculpatului A.C. întrunesc sub aspectul laturii obiective elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat, faptă prev de art 208 al 1 – 209 al 1 lit e, g şi i, fiind comisă într-un loc public, respectiv în parcare, în timpul nopţii şi prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase, întrucât nu există urme de forţare a portierei autoturismului.

Astfel, elementul material constă într-o acţiune de luare a unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia. Legătura de cauzalitate în prezenta cauză este determinată de împrejurarea că faptele ilicite ale inculpatului constituie cauze determinante ale urmărilor produse.

4

Sub aspectul laturii subiective, se reţine că atitudinea subiectivă a inculpatului faţă de fapta săvârşită şi urmările acesteia se caracterizează prin intenţie directă, forma de vinovăţie prevăzută de art. 19 pct. 1 lit. a) Cp., deoarece a prevăzut şi a urmărit producerea consecinţelor păgubitoare.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului rezultă faptul că acesta a suferit

anterior mai multe condamnări, ultima fiind sentinţa penală nr…….din

…………a Judecătoriei Oneşti, rămasă definitivă prin decizia penală nr……/A

/ 2004 a Tribunalului Bacău şi decizia penală nr……../ 2004 a Curţii de Apel

Bacău, prin care s-au respins apelul şi recursul declarat. Prin această sentinţă penală inculpatul a fost obligat la 3 ani şi 8 luni închisoare, fiind arestat pe ……..şi eliberat pe………., cu un rest de 540 zile.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica inculpatului, urmează a se ţine seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72 Cp., respectiv limitele de pedeapsă fixate de art. 209 al 1 cod pen ( respectiv închisoare de la 3 la 15 ani ), gradul de pericol social în concret, dedus din împrejurările comiterii faptelor, modul şi mijloacele de săvârşire a faptelor, de forma calificată a infracţiunii. Instanţa are în vedere şi faptul că inculpatul a mai fost condamnat anterior pentru fapte penale de aceeaşi natură, ceea ce denotă persistenţă infracţională, precum şi faptul că a avut o atitudine nesinceră pe parcursul urmăririi penale, sustrăgându-se atât de la urmărirea penală cât şi de la cercetarea judecătorească.

Se va avea în vedere şi faptul că prin sentinţa penală …… / 2004 a

Judecătoriei Oneşti inculpatul a fost obligat la 3 ani şi 8 luni închisoare, fiind

arestat pe ………. şi eliberat pe ………, cu un rest de 540 zile. Cum noua

infracţiune a fost comisă în intervalul de timp cuprins de la liberare şi până la împlinirea duratei pedepsei, a devenit recidivist în forma de recidivă postcondamnatorie prev de art 37 lit a cod penal, a cărei aplicare va fi făcută, urmând să se aplice tratamentul sancţionator reglementata de art 61 cod pen.

în raport de toate aceste elemente de individualizare, se vor aplica inculpatului pentru infracţinea prev de art 208 al 1 – 209 al 1 lit e, g şi i o pedeapsă cu închisoarea orientată spre mediu.

In ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa va interzice numai drepturile prev al art 64 lit a teza a doua şi lit b. Inculpatul nu poate fi privat de dreptul de a alege ( cauza Hirst contra Marii Britanii)

Sub aspectul laturii civile, în baza art 14 cod proc pen şi art 346 al 1 cod proc pen, rap la art 998 şi urm cod civ, va admite acţiunea părţii civile R.N. şi va obliga inculpatul să plătească acesteia suma de 350 lei RON daune materiale, reprezentând contarvaloarea radiocasetofonului marca « Sony ».

In cauza penala de fata a fost audiat inculpatul, partea vătămată, martorii din lucrări, probatorii coroborate cu materialul de urmărire penală, din analiza cărora instanţa retine următoarele:

In data de ………… partea vătămată R.N. a parcat autoturismul său,

marca Dacia 1310 înmatriculată sub numărul ………….. în spatele blocului

5

lăsând-o încuiată. In cursul nopţii, inculpatul a pătruns în interiorul autoturismului, cu ajutorul unei chei mincinoase şi a sustras un radiocasetofon marca Sony.

Inculpatul audiat arată că el se afla în stare de ebrietate şi a intrat într-adevăr în autoturismul părţii vătămate cu intenţia de a fura însă nu a luat nimic, şi nici nu poate preciza dacă maşina avea sau nu casetofon. Instanţa apreciază că este pe deplin dovedit faptul vecin şi conex din care instanţa poate deduce existenţa infracţiunii astfel cum a fost ea descrisă în actul de sesizare al instanţei. Inculpatul nu are nici o explicaţie a faptului că bunul reclamat lipseşte din autoturismul în care el a pătruns şi pe care el 1-a forţat în vederea deschiderii acestuia. Apărarea inculpatului că era în stare de ebrietate şi nu ştia prea bine ce face nu poate fi reţinută de instanţă atâta timp cât tot el arată că a spart maşina părţii vătămate cu intenţia de a sustrage ceva. Instanţa apreciază că atâta timp cât hotărârea de a săvârşi o faptă a fost luată conştient nu se poate spune că după ce a intrat în maşină, inculpatul ar fi putut acţiona fără judecată.

In aceste condiţii instanţa apreciază că inculpatul este cel care a săvârşit infracţiunea dedusă judecăţii, astfel că sentinţa prin care a fost condamnat este corectă atât din punctul de vedere al stabilirii vinovăţiei făptuitorului cât şi în privinţa individualizării pedepsei raportat la modalitatea de săvârşire a faptei cât şi la antecedenţa penală a făptuitorului.

Faţă de considerentele sus expuse, instanţa apreciază că inculpatul este vinovat de săvârşirea infracţiunii imputate prin actul de sesizare al instanţei, şi în mod corect prima instanţă a dispus condamnarea sa, astfel că faţă de considerentele sus expuse urmează să respingă cererea de rejudecare după

extrădare formulată de inculpatul A.C., fiul lui …..şi……, născut la data de

…….. în Bacău, domiciliat în Moineşti, str……….., nr……jud. Bacău, CNP

……………….., cetăţean român, fără studii, stagiul militar nesatisfăcut,

necăsătorit, fără ocupaţie, împotriva sentinţei penale …./…………., pronunţată

de Judecătoria Moineşti, în dosarul …../260/2007 rămasă definitivă prin

nerecurare la data de………….

Petentul a solicitat deducerea perioadei executate în Italia, din momentul încarcerării sale până în cel al extrădării. Din adresa

……………/………….emisă de IGP -Biroul Naţional Interpol (fila 22), rezultă

că mandatul de executare al pedepsei închisorii …./…………… emis de

Judecătoria Moineşti a fost instrumentul juridic în baza căruia inculpatul A.C. a fost arestat în Italia.

Din adresa nr…………./………… Interpol Roma precizează că A.C.

a fost încarcerat pe teritoriul Italiei din data de……… până în ………..-data

suspendării procedurii, iar apoi din ………… până în………… dată la care a

fost extrădat. în vederea predării sale către statul român.

Potrivit art 18 din Legea 302/2004 modificată şi completată prin Legea 224/2006, durata arestului efectuat în străinătate în îndeplinirea unei cereri de

6

asistenţă judiciară internaţională în materie penală formulate de autorităţile române în temeiul prezentei legi este luată în calcul în cadrul procedurii penale române şi se compută din durata pedepsei aplicate de instanţele române.

Faţă de considerentele sus expuse urmează să compute din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului A.C. prin sentinţa penală nr.

…./………., pronunţată de Judecătoria Moineşti, în dosarul ……../260/2007

rămasă definitivă prin nerecurare la data de ………., în baza căreia s-a emis

mandatul european de arestare nr…/…………, perioada executată în Italia,

începând cu data de………..până la data de ………… şi din data de……….

până în data de…………, dată la care inculpatul a fost extrădat.

în baza art. 88 Cod penal va deduce din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni

închisoare aplicată inculpatului A.C. prin sentinţa penală nr…../………..,

pronunţată de Judecătoria Moineşti, în dosarul … ./260/2007 rămasă definitivă

prin nerecurare la data de……….în baza căreia s-a emis mandatul european

de arestare nr. …/………., şi a perioadei executate în ţară după extrădare din

data de…………, lăzi.

Va dispune avansarea onorariului din oficiu pentru avocat M.L., în cuantum de 200 lei.

.A,

In baza art. 191 alin 1 Cod procedură penală,va obliga inculpatul la 400 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei, onorariu din oficiu pentru avocat M.L.

Tags: